54.-Sokakta, başkalarını bulunduğu kapalı-açık yerleşim yerlerinde, kapalı veya açık toplumsal ortak payda alanlarında;

A-Cinsel, Erotik, Hayvani ve İnsani özgürlüklerin sokakta ve toplumsal alanlardaki kırmızı çizgileri neler olmalıdır?

B-Toplumsal süper egolar olmalı mı?

C-Yararlı toplumsal süper egoları gerekçeleriyle desteklemek ve yasa çıkartmak gereklimi?

D-Davranışlarıyla tarzı ile çevresine saygısız görüntüler sergilemek veya çevresindekilere sessiz küfür etmek ne demektir?

E-Konuşma tarzı ve sesiyle ile çevresine saygısızlık sergilemek veya çevresindekilere seli küfür etmek ne demektir?

F-Giyim tarzı ile çevresine saygısız görüntüler sergilemek veya çevresindekilere sessiz küfür etmek ne demektir?

G-Davranışlarını, giyimini, konuşma tarzını kitabına uydurarak çevresindekilere ve topluma dolaylı küfür etmek ve hakaret ne demektir?

İpucu;


c.54 A-
Cinsel, erotik, hayvani özgürlüklerin kırmızı çizgileri toplumdaki bireylerde nesnel döngü kirliliği oluşturmamalı ve ahlaki değerleri zedelememelidir. Mehmet ÜÇDAĞ

B-Toplumun huzur ve refahı için toplumsal süper egolar olmalıdır. Mehmet ÜÇDAĞ

C-Yararlı toplumsal süper egoları desteklemek ve düzeltmek gerekliliği toplumun refahı ve huzuru için gereklidir. Mehmet ÜÇDAĞ

D-Normal olmayan davranışlar ve görüntüler sergileyerek, çevresine zarar vererek. Mehmet ÜÇDAĞ

E-Düşünülmeden hareket edinilen davranışlar kümesidir. Mehmet ÜÇDAĞ

F-Kişinin öznel yaşam alanıdır. Bireyin düşünce, karakter ve kişiliğiyle ilişkilidir. Mehmet ÜÇDAĞ

G-Demokratik olmayıp çevreyi dikkate almamaktır. Mehmet ÜÇDAĞ

 

C.54 A- İnsanların cinsellik ve erotik özgürlüklerine sokakta bazı sınırlılıkları olması gerekmektedir. Bir öpüşme veya sevişme sokak ortasında veya parklarda yapmak etnik açıdan doğru değildir. Çocukların bunlardan etkilene bileceği düşünülerek uygun ortamlarda yapılmalıdır.  HÜSEYİN KAKCI

         B-Olmalıdır. Çünkü toplumları geleceğe taşıyan kültürleri ve ahlaklarıdır. Konulan bu ahlaki değerler, toplumu toplum yapar. HÜSEYİN KAKCI

         C-Gereklidir. Ahlaki değerlerinde karışıklık olan veya bir kısmını eksik olanlara yasa çıkartılmalıdır.  HÜSEYİN KAKCI

         D- Bence şerefsizliktir. HÜSEYİN KAKCI

         E- bence namlusuzluktur. HÜSEYİN KAKCI

         F- Bence ahlaksızlıktır. HÜSEYİN KAKCI

         G- Yaptığı davranışları sanki normalmiş gibi göstermektir. HÜSEYİN KAKCI

 

C.54 A-Ortak kullanım alanlarında erotik, cinsel ve hayvansal duyguların ortalıkta sarf edilmesi dibe çöküşüne delalettir. Her bireyin ve kişilerin kendi mahremiyetlerini diğer insanlarda saklanması ve gizlenmesi gerekir. Eğer olmazsa her kez hayvani duygularını ortaya çıkarma gereği duyar.

B-Evet olmalıdır. Süper ego olmasa istihdam sağlanmaz. Her insan kendi istediğini yapar ve insanın hayvandan bir farkı kalmaz.

C-Evet çıkarılmalıdır. Böylece yararlı süper egolar toplum tarafından kabul görmesini sağlar.

D-Hal, hareket vs. gibi insanları rahatsız edici hareketlerde bulunarak kendi içerisindeki eksikliklerini göstermek.

F- Diğer insanlardan farklı görüntüler vererek diğer insanları rahatsız edici giyim, kıyafet, tarz vs. gibi şeyleri sergilemektedir.

E-Kendi içerisindeki eziklikleri ve eksikleri bastırmak için sözlü taciz etmektedir.

G-Bozulmuş toplumlara toplumdaki insanlara özünü benliğini hatırlatacak şeklinde giyim, kuşam, konuşma davranışlarıyla hiç bir şey yapmada cevap vermektir.

                                                                                                                               Hakan YILDIRIM

 

c.54 A-Cinsel, erotik, hayvani özgürlüklerin kırmızı çizgileri toplumdaki bireylerde nesnel döngü kirliliği oluşturmamalı ve ahlaki değerleri zedelememelidir. Mehmet ÜÇDAĞ

B-Toplumun huzur ve refahı için toplumsal süper egolar olmalıdır. Mehmet ÜÇDAĞ

C-Yararlı toplumsal süper egoları desteklemek ve düzeltmek gerekliliği toplumun refahı ve huzuru için gereklidir. Mehmet ÜÇDAĞ

 

 

C.54 A-İnsanlar özel hayatlarını sokaklara dökmemelidir. Bütün insanlık için ayıp olan şeyler sokaklarda ve toplum içinde yapılmamalıdır.

 

        B-Evet olmalıdır. Çünkü egolar olmazsa insanlar göz kıpmadan bir birlerine her türlü kötülüğü yaparlar.

 

        C-Evet bir toplumda uyulması gereken kuralların herkesçe bilinmesi gereklidir.

 

        D-Yaptığı davranışlar veya giydiği elbiselerle çevresindekilere küfür etmiş gibi olur.

 

        E-Kullandığı kelimeler ve sesindeki tonla insanlara sesli küfür etmiş olur.

 

        F-Çok açık ve kısa giyinmekle çevresindekilere sessiz küfür etmiş olur.

 

        G-Yaptığı hareketlerde, çok açık giyinmekle ve ses tonuyla topluma hakaret etmiş olur. AYFER EDE

 

C.54 A- İnsanın insani özgürlükleri başkasının özgürlüğüyle sınırlı kalmalı

       

        B-Süper ego toplum kurallarına uyarak kusursuz bir kişilik oluşturmayı amaçlar diğer anlamda vicdandır. Bu yüzden süper ego toplumda olması gerekir.

 

        D-Bir insanın psikolojik bir sorunu yoksa gördüğü olumsuz davranış ve hareketlerden dolayı gösterdiği tepkidir.

 

        E-Örneğin ortamda imalı ve yüksek sesle konuşmak yada rencide edici davranışta bulunmak

 

        F-Örneğin sınıf ortamında şapka ile dolaşmak veya dindar bir toplumda mini etek giyen bayan gibi örnekler verilebilir.

 

        G-Yani toplumda uygun görülmeyen giyim ve konuşmayla yaptığının doğru olduğunu düşünüp ve doğruymuş gibi göstermek. NİGAR ÖZTELLİ

 

 

C.54 A- Bu tür ortamlarda aileler de bulunduğundan yüksek sesle küfretmek, kız arkadaşlarla sarmaş dolaş olmak, insanları tahrik edici davranışlarda bulunmamalıyız.

B- Toplumsal süper egolar olmalıdır. Çünkü eylemde bulunabileceğimiz bir davranışı (yüksek sesle konuşmak, öpüşmek… vb) önce düşünüp toplum tarafından uygun karşılanmayacağını göz önünde bulundurarak bu eylemde bulunmamalıyız.

C- Çevremizde ailelerin de yaşadığını düşünürsek gereklidir.

D- Çevresindeki insanları tavırlarıyla küçümsemek, onlarla alay etmek sessiz küfür etmek anlamına gelir.

E- Çevremizdeki insanlara bağırmak, küfretmek, alay eder şekilde kelimeler ve cümleler kullanmak sesli küfür anlamına gelir.

F- Toplumun kabul görmediği bir şekilde giyinmek çevresindekilere karşı sessiz küfür etmektir.

G- toplumun uygun görmediği davranışları giyim tarzı, konuşması ve uygun olmayan davranışlarda bulunmasıdır.

                                                                                                          Fatih TEKİN

 

C.54 A- Bir toplumun akla gelebilecek kırmızı çizgilerini belirleyen tamamıyla o toplumun ananeleri ve dini inanışlarıdır. Bu bağlamda toplumumuz çoğunluğu Müslüman halktan müteşekkil olduğundan bu kırmızıçizgiler taa 600’lü yıllarda Şerr-i Kanunlar’la çizilmiştir.

 

B- Toplumda vicdani duygularımız olmaza toplumu oluşturan fertlerin hak ve özgürlük sınırları belirlenemez. Bu nedenden ötürü olmalıdır.

 

C- Yararlı süper egolar kesinlikle olmalıdır. Ancak bunlar eğitim kademelerinde bireylere doğru ve etkili biçimde nakşedilirse yasalaştırmak gereksiz kalır. Bu nedenle yasalaştırma konusu süper egoların doğru ve yararlı biçimde öğretilip-öğretilememesiyle alakalıdır.

 

D- Bir toplumdaki bireye yapılabilecek en büyük saygısızlık ve hakaret onun haklarını çiğnemektir. Bu bağlamda toplumun ahlaki anlayışına ters düşen hareketleri  icra eden bireyler diğer bireylere yapılabilecek en büyük saygısızlığı yapmış, yani ona sessiz küfür etmiş olur.

 

E- Bireyler iletişimlerinde kullandığı üslubun alıcı konumundaki bireye ahlakdışı gelmesi ve bundan rencide olmasıdır.

 

F- Toplumda genel kabul görmüş örtünme biçimlerinin dışına çıkan ve de bunun ifrat ve tefrite kaçarak yapan bireylerin takındığı tavırdır.

 

G- Toplumda genel kabul gördüğü insan tipine bürünerek topluma zarar vermeye çalışmaktadır. Yani kaleyi içten feth etmeye çalışmak gibi.

                                                                                                           Halit KIRIKTAŞ

 

 

C. 54 A- Kendi özgürlüklerimiz başkalarının özgürlüklerini zerre miktarınca dahi etkilemeyecek düzeyde olmalıdır. Olumlu veya olumsuz her hareketin başkasının hoşuna gitmek zorunda olmadığı farkındalığı içinde olunmalıdır. Havva AKGÜL

       B- Süper egolar olmamalı bağdaştırıcı bir yaşan tarzı sergilenmelidir. Kendi doğrularımızı başkalarının kabullenme gibi bir mecburiyeti olmadığı farkındalığı olmalı. Havva AKGÜL

       C- Yasa çıkartmak diktatörlük olmuş olur. Bazı konularda insanlar açısından birçok doğru olabilir. Birilerine göre doğru olan bir şey başkalarını rahatsız edebilir. Ve bunlar zamanla değişim geçirebilen şeylerdir. Havva AKGÜL

      D- Sessiz üfür etmek hal dili ile hali hazır bulunulan ortama aykırı davranmak, kendini farklı görmekten ibarettir. Havva AKGÜL

     E-Karşısında hazır bulunan insanı kendinden küçük ve bilgisiz görmek, onların düşüncelerine değer vermemektir. Bunları yapmadığı gibi ne onları doğru düzgün dinleyecek ne de konuşmalarına izin verecektir. Ve ezici yüksek bir ses tonu ile bir şeyler kabullendirmeye çalışmaktır. Havva AKGÜL

     F- Bu konu resmi bir toplantıya spor kıyafetle gitmek olarak açıklanabilir. Budumum toplantı ortamındaki diğer fertlere büyük saygısızlıktır. Havva AKGÜL

     G- Yaptığı her bir davranışını, giyimini yalan yanlış sebeplere dayandırarak insanlara kabullendirmeye farklı olmadığını anlatmaya çalışır. İnsanlar kalpleri mutmain olmaz ancak seste çıkarmazlar. Havva AKGÜL

 

C.54 A- İnsanların fıtratını zorlamamak ve tahrik etmemek. Toplumun ahlaki değerlerine saygılı bir şekilde olabilir.

                                                                                                                      Sinan BAŞAR

                     B- Bence olmalı. Hayvani duyguları engellemek için insanların ahlaki değerlerle özdeşleşmiş toplumsal süper egoları olmalıdır. Bu süper egolarında aşırıya kaçmadan belirli bir seviyesi olması gerekir.

                                                                                                                      Sinan BAŞAR

                     C- Aşırıya kaçmayan süper egolar desteklenebilir. Toplumsal süper egolar o toplumun kendisini yansıttığı için çoğu kesim tarafından öngörülür ve desteklenebilir.

                                                                                                                      Sinan BAŞAR

                     D- Toplumun ahlaki değerlerine aykırı hareketlerde bulunarak toplumdaki insanların fıtratını zorlamak.

                                                                                                                      Sinan BAŞAR

                     E- İnsanın kabullenemeyeceği ya da şiddete dökmek istediği bir konudaki düşüncelerini toplumca kabul görmemiş kötü, ahlaksız sözlerle dışarıya vurmasıdır.

                                                                                                                      Sinan BAŞAR

                       

                     F- Her toplumda farklı bir görüşü farklı bir ideolojiye ait farklı giyim tarzları olabilir. Bu giyim tarzlarıyla insanlara içindeki bastırılmış duyguları açığa çıkartırcasına göstererek bazı insanları tahrik edebilir. Kendi düşüncemiz ne olursa olsun başkalarınca farklı algılanabilecek bu tür kılık kıyafetlerden kaçınmamız gerektiğini düşünüyorum.

                                                                                                                      Sinan BAŞAR

                     G- Fakir bir toplumdaki insanlara saygısızlık, gösterişlik yapmak için daha lüks giyim davranış sergileyerek o toplumları aşağılamak.

                                                                                                                      Sinan BAŞAR

 

 

C.54.  A.  Özgürlük başkalarının sınırlarını zorlamaya başladığında özgürlük olmaktan çıkar zaten.  Cinsel özgürlükte insanlara rahatsızlık vermeyeceği sınıra kadardır. Edep çerçevesinde yaşanmalıdır her şey. Edep, insanla hayvanı ayıran farktır. Dilek AKMAN

B. Hayır olmamalıdır. Çünkü süper egolar sadece kendilerini düşünürler: Kendi faydaları için başka kişi ve toplumlara zarar verebilirler... Süper egolar bazı insanlara fayda verirken diğer tarafa zarar verebilir. Dilek AKMAN

C. İnsanlara, toplumlara zararı dokunmayacak öneriler kabul edilip geliştirilebilir, fakat bunun bir topluma faydası varken, diğer bir topluma zararı varsa kabul edilemez. Dilek AKMAN

D.  Davranış insanın dışa yansımasıdır, bu durumda karşısındakileri rahatsız edici davranışlarda bulunan onun haklarına saygı duymayan bir insan ona küfretmiş sayılır. Dilek AKMAN

E. Sesli olarak söylenen kırıcı, incitici ve hoş olmayan sözlerdir. Argo konuşarak bunu yapabilir. Dilek AKMAN

F. Çevremizdekilere saygımızı da, saygısızlığımızı da davranışlarımızla belli ederiz. Karşımızdakine verdiğimiz değer giyimimizde dahil olmak üzere tüm davranışlarımıza bağlıdır. Ahlak kurallarına uygun giyinmemek saygısızlık görüntüleridir. Ayrıca gideceğimiz yere göre giyinmekte çok önemli, çünkü önemli bir iş için resmi giyinmek gerekirken özensiz, ya da resmi giyinmemekte karşımızdakilere saygısızlık olur. Dilek AKMAN

G.  Günümüz batı özentili gençliğimizin yaptığıdır.Bir erkeğin küpe takması bizim değerlerimize ne kadar uyar ya da bir gencin yaptığı dengesiz hareketler o kişinin ailesine atasına hakaret etmesidir çünkü aslı gibi değildir asimile olmuştur. Dilek AKMAN

 

C.54  A- Güzel ve akli giyinmek gerekir. Başkalarını tahrik edici, özendirici zihnini negatif kurgulayıcı, tiksindirici eylem, giyim ve davranışlardan kaçınmak insani ahlakın gereğidir. Ümit MEMİŞ

         B- Süper egolar ve vicdani değerler elbette olmalıdır. Ümit MEMİŞ

         C- Vicdani değerlerin yeri dinde bellidir. Dinin gereğini yerine getiren inançlı insanlar bunları bilir. Yasaya gerek yoktur. Ümit MEMİŞ

         D- Ahlak dışı davranmak demektir. Bu davranışlar kontrolsüz ve hayvanidir. Ümit MEMİŞ

         E- Yakışıksız ve kötü konuşarak çevresine zarar vermek ve insanların haklarını gasp etmek demektir. Ümit MEMİŞ

         F- Akli ve güzel giyinmeyen, insanları özendirici, tahrik edici ve nefsi duyguları harekete geçiren görüntüler sergileyen insanlar çevrelerine büyük zarar verirler. Ümit MEMİŞ

         E- Menfaati ve keyfiyeti için böyle eylemleri kitabına uydurarak insanların fıtratını zorlayan cahiller denilebilir bunlara. Ümit MEMİŞ

 

C.54 A-Cinsel,erotik,hayvani özgürlüklerin kırmızı çizgileri toplumdaki bireylerde nesnel döngü kirliliği oluşturmamalı ve ahlaki değerlere zarar vermemelidir.

B-Toplumun refahı için toplumsal süper egolar olmalıdır.

C-Yaralı toplumsal süper egoları desteklemek ve düzeltmek gerekliliği bireyin huzuru için gereklidir.

D-Normal olmayan davranışlar ve görüntüler sergileyerek çevresine zarar vererek.

E-Düşünülmeden hareket edinilen davranışlar yığınıdır.

F-Kişinin öznel yaşam alanıdır.Kişinin düşünce ve karakteri ile alakalıdır.

G-Hoş ve etik olmayıp çevreyi dikkate almamaktır.Bayram KARAÇINAR

 

C.54 A- Bu kırmızı çizgiler her toplumda farklılık gösterir. Aslında net bir çizgisi de yoktur.

        B- Süper ego kavramı gerek bir birey gerekse bir toplum için bile olsa neticede iyiye yorulacak bir durum değildir.

        C- Bunun hiçbir gerekçesi yoktur.

        D- Bir nevi kalıplar zorlamaktır ( herkes bir başkasının istediği biri olmak zorunda değildir-

        E- Kaba-saba davranışta bulunmak demektir.

        F- Bu konuda da genel geçer bir norm yoktur. Tüm bunlar varsayımsaldır.

        G- Bu en ağır olanıdır ki aslında çok büyük seyirci toplanabilecek bir davranış olmasına rağmen bilime insana ve çevreye en büyük hakarettir.Şahin CEYHAN


C.54 A-
Herkesin ortak alanı olan yerlerde insanların cinselliklerini özgürce yaşamaları insanlık  alemi için söz konusu olamaz.çünkü hepimiz biliyoruz ki bu şekildeki davranışlar sadece hayvanların bir özeliğidir.bu yüzden insanlar sadece kendilerine yakışır şekilde bu ihtiyaçlarını karşılamalıdır.

      B-Toplumların süper egoları olmalı ama fazla aşırıya kaçmamak şartıyla.yani ego ile id arasındaki ince dengeyi sağlamak lazım.

      C-Yasaklayıcı  yasa çıkarmak bir toplum aslında geri kalmışlığın bir belirtisidir.yasa çıkartmak yerine insanların uygun yaşlarda uygun görülen dürtülerini uygun bir şekilde yaşamalarına müsaade edilmelidir.

      D-Toplumun uygun görmediği hareketlerde bulunmak ,giyim kuşam konusunda toplumun tepkisini  çekecek şekilde  olmak aslında topluma sesiz bir şekilde küfür etmektir.

      E-Çevresinde hoş karşılanmayacak ve toplumun inancına  adabına  ters düşecek şekilde konuşmak veya bu düşüncede olmak aslında topluma sesli küfür etmektir.

      F- Kendi toplumunda ayıplanacak ,dışlanacak şekilde giyinmek yine topluma küfür etmektir.

     G-Kendi toplumunun onaylamadığı ,inancının uygun görmediği şekilde davranıp giyinmek sonra aslında yaptıklarının doğru olduğunu herkese söylemeye çalışmak yine topluma hakaret etmektir. Emine UĞUR

 

                                                                                                        

 

C.54 A-Çaresi tesettürdür.İnsanlar kendi şehvetli duygularıyla hareket etmemeleri gerekir.

B-Kesinlikle olmalı çünkü olmaz ise toplumu sapkınlığa sürükler.

C-Evet.Çünkü toplumun yararına olur.

D-Antisosyal kişiliğin göstergesi, etik olmayan bir davranıştır.

E-Tamamıyla terbiyesizce davranış ve hareketlerdir.

F-Toplum düzenine uymayıp karşı gelmektir.

G-Bütün olarak saygısızca ve edepsizce davranışlardır.    NAFİH ASLANCI

 

C.54 A-Devletin ve milletin genel manevi değerleri ile uyuşmalıdır. Kırmızı çizgiler bu değerleri ihlal etmemelidir.  
B-
Toplumsal süper egolar olmadığı taktirde toplumda tahrip oluşturmak çok kolay olur. Toplumu ayakta tutan kendi değerleri sahip çıkmasındandır.  
C-
Evet, bir noktada devlet güvencesine almak gerekir.  
D-
Çevresindekileri önemsememek, onların fikirlerine saygı göstermemek, kendini beğenmek demektir.  
E-
Toplumsal ahlak ve saygıdan yoksunluk demektir.  
F-
Çevresini önemsememek,onları değerli görmemek demektir.  
G-
Adab ı Muaşeretten yana hiçbir şey bilmemektir. Sinem DEMİR

 

C.54 A- Toplumdaki genel geçer kurallara göre olmalıdır. Aşırılığa kaçılmamalıdır; aşırılıktan kastım her iki anlamda da geçerlidir. Yani dini temelde veya din dışında insanların ahlaki ve toplumsal genel geçer kuralları vardır.

B- Olması gereken yerde olmalıdır. Bence bu ülkenin halkı olarak kendimizle gurur duymalıyız.Başka milletlerde olmayan duygu ve insani özelliklerimiz var.

C- Gerekli değil. Halkımızda ruhunda olan bir özellikse bu gerekli değil.

D- Çevresindeki kişileri umursamamak ve onların ne düşüneceğini ne hissedeceğini düşünmemek demektir.

E- Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmak demektir. Halkımız içinde çokça rastladığımız insan modelidir.

F- D şıkkı ile aynı şeyleri söylemekle beraber ilaveten giydiği kıyafetin toplum içerisindeki yansıma ve tepkilerini umursamayan kişi demektir.

G- Takiye ya da aldatma olarak açıklanabilir.    Tuba GÜZEL

 

C.54 A-İnsani özgürlükler sokakta toplumsal alanlarda sınırlı olması gerekir.

B-.Süper egolar sosyal ilişkiler içinde diğer insanlar tarafından aktarılan geleneksel ve kültürel alışkanlıklar sürekli olduğu için süper egolar olmalıdır.

C-Süper egoları gerçekleriyle destelemek gerekir. Bunun için yasa çıkarmak gerekir.

D-Çevresine saygısız görüntüler sergilemek insanları rıhatsız etmekten başka bir şey değildir.

E-Konuşma tarzı ile saygısızlık etmek ya da sesiyle saygısızlık etmek insanları alaya almak argo kelimeler kullanmaktan başka bir şey değildir.

F-Giyim her zaman çevreye uygun olması gerekir.

G-Davranışlarını, giyimini, konuşmasını kitabına uydurmak demek aslı olmadığı halde aslıdır gibi gelir. Buda topluma büyük bir saygısızlıktır. Celal ŞAKAR

 

C.54 a- Kırmızı çizgimiz dinin çizdiği çizgilerin sınırlarında olmalıdır. Yani böyle şeylerin ulu orta yerde yapılmaması gerekir. Nihal GÜLÇEK

         b- Toplumsal süper egolar olmalı. Nihal GÜLÇEK

         c-Evet çıkarabilir. Aile’nin yapısını koruyabilmek için bunun gerekli olduğunu düşünüyorum. Nihal GÜLÇEK

        d-Saygısızlıktır. Nihal GÜLÇEK

        e-Bu saygısızlıktır. Terbiye sınırlarını aşmaktır. Nihal GÜLÇEK

        f-Giyim tarzına dikkat etmek gerekir. İnsanları tahrik etmemek gerekir. Nihal GÜLÇEK

        g-Giyimi ile konuşması ile çevresine küfretmek çevrenin içinde bulunduğun ortamı önemsememektir. Nihal GÜLÇEK

 

C 54 A-Bu çizgiler süper egolara göre çizilmelidir.

B- Bence süper egolar olmalıdır.

C- Bu çizgiler yasa ile değil ahlak ile desteklenmelidir.

D- Kişinin hayvani yönünün ağır bastığı anlamına gelir.

E- Cahiliyetin bir göstergesidir.

F- Medeniyet zırhına bürünmüş anti medeni insan örneği demektir.

G- Kısaca hayvan denebilir. Şaban ADAŞ

 

                                                              

C.54 A- Tahrik edicilik olmamalı, sevgi-saygı olmalı, bağnazlık, yobazlık, olmamalıdır Hayat şu üç kavram üzerinde inşa edilir: sevgi, saygı ve hoşgörü. Burada ki hoşgörü işlemi çevrede anlaşılmalıdır.

B- Toplumda süper egoların olması şarttır. herkes her istediğini yapabilir ama bunların toplumsal egolar dahilinde olması şarttır.

C- Süper egoları desteklemek gereklidir anayasa da çıkarmak gerekli değildir

D- Bu toplumsal bazı kuralları benimseyip uygulamaktır. Bu tür hareketler adabı mahşerete uygun düşmez

E- Şu anki laiklik savunucularının yaptığı topluma sessizce küfür etmekten başka bir şey değildir.

F-Bayanların mini etekli, göbeği açık, yarı çıplak halleri örnek olarak verilebilir. Bunarın yaptığı giyimiyle çevresindekilere küfür etmesidir.

G- Yazarın, toplumun %90'lık Müslüman bir ülkede, dini aşağılatıcı kitaplar ortaya koymasıdır . Veya tolumun örfi geleneklerin tam tersi eser ortaya koymasıdır.İsmet ALPYÜREK

 

C. 54 A- Toplumsal ortak payda alanlarında herkes istediği gibi davranamaz belli kurallara uymaları gerekir.

B- Hayır.

C- Hayır gerekmez.

D- İnsanın duygu ve düşüncesi neyse dışarı da onu yansıtır. Eğer kötü bir düşünceye sahipse konuşmasıyla, giyinişiyle, hareketleriyle bunu belli eder.

E- İnsanlar inançlarının gerektiği gibi konuşur ve yaşarlar. Üslup bir insanın namusu gibidir.

F- Giyim insanın yeri geldiğinde düşünce yapısını ortaya koyar. Giyimin ahlak sınırlarını aştığı yerler de başka insanları ahlaksızlığa itebilir.

G- Bir kişinin düşünce tarzı, onun davranışına, giyimine, konuşmasına yansır. ZEYNEP ERDOĞAN

 

 

C.54 A-Sokakta bir insanın sevgilisinin nişanlısının hata eşinin elini bile tutmaması gerekir.

B-Mutlaka olmalıdır.

C-Evet kesinlikle çıkartılmalıdır.

D-İnsan davranışlarıyla çevresindekileri rahatsız edecek bir hal ve harekette bulunuyorsa karşıdaki insanın değer yargılarına mutlaka zarar vermiş olur.

E-Saygısızlıkla karşısındaki insanı hiçe saymak demektir.

F-Karşıdaki insan farkına varmadan ona karşı saygısızlık etmektir.

G-Saygısızlığı karşısındakine giyimiyle konuşma tarzı ile ima etmektir.     Emrah TAN

 

C.54 A- Kişinin sahip olduğu özgürlük başkasının özgürlüğünü kısıtlamamalı. Hüseyin ŞERMET

        B- Olmalıdır. Örneğin Arjantin de Tango, Brezilya da Samba toplumları açıklayan ikinci bir ad görevini gören değerler olmalıdır. Hüseyin ŞERMET

        C- Kesinlikle hayır. Farklılık her zaman için toplumu birleştirir. Hüseyin ŞERMET

        D- İçinde bulunduğun ortamın değerlerine saygı göstermesen onlara küfür etmiş olursun. Hüseyin ŞERMET

        E- Örneğin bizim toplumumuzda yüksek sesle gülmek kimsenin hoşuna gitmez. Sanki küfretmiş gibi olur. Hüseyin ŞERMET

        F- İslam âleminin simgesi olan Mekke’de (Kâbe’de) mini etekle gezmek ne kadar yanlışsa ona küfretmektir. Hüseyin ŞERMET

        G- Toplumun sahip olduğu değerlere saygılı davranmak küfretmek değildir. Hüseyin ŞERMET

 

C.54 A-Bu özgürlüklerin belli zamanda,belli yerlerde tatmin edilme şekilleri vardır.Sokakta ve ya toplumsal alanlarda mümkün olduğunca İslam kuralları çerçevesinde hareket edilmelidir.böylece bu kırmızı çizgilerin İslam ahlakını almış kişiler tarafından zaten oluşturulduğunu ve sadece uygulamada sorunlar yaşanıldığı söylenebilir.

B-İnsan topluma ayak uyduran,toplum içinde sosyal,kültürel v.b. ilişkiler içinde olduğundan dolayı toplumda bir süper egonun olması şarttır.

C-Yararlı süper egolar için yasalar çıkarılırsa toplumun bunları benimsemesi açısından,objektifliği açısından gereklidir diyebiliriz.

D-Bir insan örneğin kendi ırkını ön plana çıkaracak davranışlar sergilerse çevresindeki değişik ırktan olan insanlara sessiz küfür etmiş olur.

E-Bir toplumda toplum tarafından belirlenen bir şekilde konuşulmayıp ;sesini yükseltmek,ağza alınmayacak sözler sarf etmek,çevresindeki insanlara sesli küfür etmek anlamına gelir.

F-Bir insan eğer toplum tarafından belirlenen giyim tarzı dışında,ahlak kurallarının dışında,ırkını ön plana çıkaran giysiler giyerse namuslu olan muhafazakar ve başka ırktan olan insanlara sessiz küfür etmiş sayılır.

G-Bir insan düşünceleriyle değil,giyimiyle ve konuşma tarzıyla kendi düşüncesini başka düşüncelere sahip olan insanlara empoze etmeye çalışırsa o insanlara dolaylı küfür etmiş sayılır. Ahmet ŞAHİN

C.54.A-İnsanların toplumda açık saçık dolaşmaları  sokak ortasında dolaşmaları insanın fıtratına terstir. İnsanlar yaptığı her fiilden mesuldür;  ama bu hayvanlar da mubahtır. Mehmet Sebil KARACA

B-Evet olmalıdır. Çünkü süper ego toplumun düzenini sağlar. Toplumda süper egolar olmazsa anarşizm ortaya çıkar. Toplum ziru zeber olur. Mehmet Sebil KARACA

C-Yaralı süper ego çıkartmak gerekmez çünkü; kararlarında hata olur. Mehmet Sebil KARACA

D-İki yüzlülüktür.” Ya göründüğün gibi ol ya da olduğun gibi görün” Düsturuna  terstir. Mehmet Sebil KARACA

E-İnsaniyetten sukuttur. Cahilliktir, toplumundaki kişilere değer vermemektir. Mehmet Sebil KARACA

F-Kişi dikkati kendisine çekmek için fiilen tuhaf hareketlerde bulunup her şeyin kendisinde odaklanmasını istemesidir. Mehmet Sebil KARACA

 

G-Milleti bilmemekle itham etmektir. Mehmet sebil KARACA

 

C.54 A-İnsanın, toplumun,devletin sokakta haya, edep kuralları olmalı ve bunlar uygulanmalıdır. Ancak bunlar yazılı değil yazısız informal bir yapıda insanda insana nesilden nesile aktarmalıdırlar. M.Selim YALÇIN

 B-Bir toplumun süper egoları olmadır. Bu süper egolar toplumun varlığını sürdürebilmesi için gereklidir. M.Selim YALÇIN

 C-yaralı toplumsal süper egolar toplumunda eksik aksak yanlarının olduğunun göstergesidir. Bu da toplumun uzun ömürlü olmamasına sebep olur. M.Selim YALÇIN

 D-Liyakatsiz insana/lara örnektir. M.Selim YALÇIN

 E-Liyakatsiz insana/lara örnektir. M.Selim YALÇIN

 F-Liyakatsiz insana/lara örnektir. M.Selim YALÇIN

 G-Örtülü liyakatsizlik yapan insana/lara örnektir. M.Selim YALÇIN

 

C.54 A Başkalarını rahatsız etmemeli toplumun örf ve adetlerine aykırı davranmamalılar. Zehra Kut

 B Hayır. Olmamalı çünkü diğer toplumların sömürülüp yıpranmasına neden olur. Zehra Kut

 C Evet. Çünkü insana saygı ve özgürlüklerinin kısıtlanmaması kurallar çerçevesinde desteklenmeli. Zehra Kut

 D Adabı muaşeret kurallarından yoksun olmak hitap ve saygı sınırlarını aşmak demektir. Zehra Kut  E Cahil bireyler ahlak kurlarına yok sayarak çevredeki insanları tahrik etmesidir. Zehra Kut

 F Bir yerde hoş karşılanmayan kılık kıyafetleri giymek ve toplumdaki bireyleri tahrik etmek ve küfretmektir.Zehra Kut

 G İkiyüzlülük, riyakarlık ve münafıklık demektir İslam aleminde kalbiyle inanmamak küfürdür. Zehra Kut

C.54 A – Kapalı veya açık toplumsal alanlarda cinsel, hayvani özgürlükten söz edilemez. Dinçer KÜÇÜK

        B – İdin kabul görmeyecek dörtü ve arzularına mantıklı cevap verecek süper ego olmalı. Dinçer KÜÇÜK

        C – Düzen için süper egolar desteklenmeli. Dinçer KÜÇÜK

        D – Davranışları ve tarzı ile çevresinde kabul görmeyen davranışlar sergileyen çevresine sessiz küfür eder. Dinçer KÜÇÜK

        E – İnsan konuşması ve sesiyle çevresini rahatsız ederse sesli küfür etmiş demektir. Dinçer KÜÇÜK

        F – Giyim tarzı ile çevresine küfür etmek, toplumun kültürel giyim tarzına aykırı giyinmektir. Dinçer KÜÇÜK

        G – Davranışlarıyla, giyimiyle, konuşma tarzıyla toplumun değerlerini taklit etmek, benimsemiş gibi görünmek topluma dolaylı küfür etmek, hakaret etmek demektir. Dinçer KÜÇÜK