53.İnsanlar, kendilerine ve çevresine ait ifrat ve tefritlerine karşı eğitilmemiş yada cahillerse, sosyal, sanal, nesnel ve düşünsel tufanlara karşı tedbirsiz ve çözüm üretmekte çaresiz demektir. Önermesini gerekçeli ret ediniz.

İpucu;fert ve toplumlarda, nesnel, sanal, sosyal ve düşünsel bağışıklık sistemlerini geliştirmek için nasıl eğitim ve sağlık sistemleri geliştirirdiniz?

C.53 Bence cahillerde çözüm üretebilir. Etrafımızda cahil dediğimiz kişiler vardır. Bir sorunla karşılaştıkları zaman çözümler üretile bilinilir. Burada tartışılması gereken etkililiği olmalıdır. HÜSEYİN KAKCI

c.53 Kendini gerçekleştiren birey, toplum, ve devletler kendilerine ve çevrelerine karşı daha duyarlı olurlar. Bu tip birey Toplum ve devletler gelecekte başlarına gelebilecek tufanlara karşı daha hazırlıklı ve bu anda nasıl davranmalarını gerektiğini daha iyi bilirler. Mehmet ÜÇDAĞ

 

C.53 İnsanlar sadece eğitimlerle tufanlara karşı tedbir almış olamaz. Çanakkale savaşında ordumuz üstün bir eğitim ve üstün teknolojiye karşı savaşmış ve kazanmıştır. Bu da gösteriyor ki eğitimle her şey olmuyor. İnanmak bunu gönülden istemekte önemlidir.

                                                                                                                             Hakan YILDIRIM

 

 C.53 İnsanların ve toplumun  bir olay karşısında ki davranışları onların eğitimli ve sağlıklı olmasına bağlıdır. Sağlıklı olamayan bir insandan sağlıklı düşünmesini bekleyemeyiz. AYFER EDE

 

 

C.53 İnsanda biraz akıl birazda deneyim varsa eğitilmemiş olsalar da nesnel ve düşünsel tufanlara çözüm ürete bilirler. İnsanoğlu zorda kalınca her zaman çözüm üretebilir bir kapasitededir.                           

                                                                                                                        NİGAR ÖZTELLİ

 

C.53 Düşüncelerinde veya yaşayışlarında vasatı yakalayamayan insanlar toplum tarafından dışlanma gibi cezalara maruz kalabileceği gibi yakın eşrafı tarafından telkinler alabilir. Hele bu toplum yüz yıllar boyunca gelişen ve kıvamını bulan bir kültüre ( Örneğin Türk Milleti ) akılla çelişmeyen aksine düşünmeyi ve araştırmayı emreden bir dine sahipse, vasatı yakalayamayan insan ya toplumundan tamamen soyutlanır veya ifrat ve tefrit noktalarında kendi çabaları ve toplumun gerekli ve yararlı baskısıyla vasat seviyeye indirilir. Bu bağlamda önerme kabul edilemez nitelik taşımaktadır.

                                                                                                          Halit KIRIKTAŞ

 

C.53 Bireyler, kendilerine ve çevresine ait ifrat ve tefritlere karşı eğitilirse cahillikten kurtulur ve böylece nesnel ve düşünsel sistemlerini geliştirerek sorunlarına çözüm üretebilir hale gelirler.

                                                                                                          Fatih TEKİN      

 

C.53 İnsanlar inandıkları şey doğrultusunda cahil kaldıkları ve peşinde koştukları şeyler hakkında bir kitaplık dahi bilgileri olmadıkları için sabit bir düşünceleri de olamamaktadır. Yanlışta olsa açıklaması yalan yanlış yapılan yöne rahatça meyil edebilmektedirler. Fertlerin her konuda azda olsa bilgi sahibi olmalarını sağlayarak kendi dünyalarını kurabilmelerini sağlardım. İnsan hiçbir konuda çaresiz değildir. Hiç kimsenin yönlendirmesine ihtiyacı yoktur. Havva AKGÜL

 

C.53 Bu önerme doğru bir önermedir. Bilinçlenmemiş cahil toplumlar karşılaştıkları bu sorunların üstesinden gelemezler ve kaos ortamı oluşturarak ağır bedeller ödeyebilirler. Sinan BAŞAR

                                                                                                                     

C.53. Her işte aşırılıklardan uzak olmak, orta yolu bulmak gerekir. Dinimiz, aşırılıklardan uzak, orta yolda olmayı emretmektedir. Fertleri ve toplumları hep uçlarda olmamaları için, yaşamlarındaki her şeyde dengeyi sağlamaları için bilinçlendirilmelerine yönelik çalışmalar yapılmalıdır. Olumsuz yönlerinden çok olumlu yönleri insanlara anlatılarak çalışalar yapılmalıdır. Dilek AKMAN

 

C.53 Güzel ahlak ve inanç sistemiyle donanmış Müslümanlar sosyal ya da düşünsel tufanlardan etkilenmezler, bu durumlara her zaman hazırdılar. Ümit MEMİŞ

 

 

C.53 Bu eğitim sistemi her toplumda kesinlikle farklı olurdu. Böyle bir eğitim sistemi şu mevcut durumda mümkün görünmemektedir. Mümkün duruma getirebilmek için toplum mühendislerinin bir reçete sunması şarttır.Şahin CEYHAN

 

C.53 İnsanların karşılaşabileceği sorunları çözebilmeleri için kendi çevresinin ifrat ve tefritleri konusunda bilgisiz olmaları engel değildir.eğer insanları sosyal düşünsel sorunlara çözüm üretecek şekilde bir eğitimden geçirirsek,evrensel bilgiye ulaşma yetisi kazandırırsak ,zaten kendi çevrelerinin ifrat ve terfilerine de ihtiyaçları kalmamış olur. Emine UĞUR

                                                                                                           

 

 

C.53 Tabi ki insanlar eğitimsiz olduğu için karşılaştığı durumlarda çözüm bulmakta güçlük çeker. NAFİH ASLANCI

 

C.53 İfrat ve tefritlere karşı kendi aklına güvenip hareket eden insanlar doğru ve yanlışı ayırt edebilir. Ön yargılı yaklaşmadan araştırma yolunu seçerse gerekli çözümleri kolaylıkla bulabilir. Aslında çaresiz insan yoktur, çare aramayan insan vardır. Sinem DEMİR

C.53
İfrat ve tefritlere karşı kendi aklına güvenip hareket eden insanlar doğru ve yanlışı ayırt edebilir. Ön yargılı yaklaşmadan araştırma yolunu seçerse gerekli çözümleri kolaylıkla bulabilir. Aslında çaresiz insan yoktur, çare aramayan insan vardır. Sinem DEMİR

C.53 İfrat ve tefrit herhangi bir konuda aşırı ileri gitmek ve aşırılığa kaçan kişiyi tanımlamak için kullanılır. Bir kişinin herhangi bir konuda aşırıya gittiğini toplumun kabul ettiği genel geçer kurallarla tanımlayabiliriz. Bunu bir önceki soruda örneğini verdiğimiz Ajdar karakterini kullanarak açıklayabiliriz.  Ajdar makine mühendisliği eğitimi almış bir kimsedir. Genel toplum algısında makine mühendisi eğitimi almış bir kimsenin davranışlarının ve hareketlerinin o biçimde olmaması gerekmektedir. Çünkü toplum nazarında bilginin ışığı ile yoğrulmuş akıllı bir kimse olması beklenir. Bu kişinin toplum üzerinde yarattığı etki ve tepkide açıktır. Kendisi ile alay edilmesini ve dalga geçilmesini bile algılayabilecek bir kişi olmaması bir yana yaptığı konuşmalar ve hareketlerde eğitim sistemindeki çarpıklığı da göstermeye yeterlidir. Bu doğrultuda gerekçeli ret için bunlar yeterlidir diye düşünüyorum. Yapılması gereken reformlara gelince eğitimde ezbere dayalı değil öğrenmeye dayalı bir sistem, branşlara ve yeteneksel yatkınlığa göre eğitim verilmesi ele alınmalıdır. Eğitim veren personelin zorunlu olarak belli periyotlarda oluşturulmuş özel bir yapı tarafından eğitmenlik bilgileri ölçülmelidir. Buna göre de eksikliği olan personelin eğitime ve tekrar güncel bir sınava tabi tutularak eğitmenlerin kalitesi arttırılmalıdır. Okul kurmak yada yapmak marifet değil asıl marifet orada eğitim verecek eğitmenlerin kaliteli olmasıdır. Eğitimde birinci önceliklerden biri bence bu olmalıdır. Eğitimde çağın gereğini ülkenin her bir köşesindeki eğitim kurumuna taşımak ve yaymakta öncelikler arasında olmalıdır. Merkezi bir eğitim bilgi bankası oluşturulup buradaki bilgi havuzunun tüm eğitim kurumlarında ortak olarak kullanılması sağlanmalıdır. Eğitimde başarılı ve parlak zekalı öğrencileri okullarda daha net ayırt eden bir birimin oluşturulup, bu öğrencilerin ayrı özel yapılarda eğitimlerinin devam ettirilmesi ile ülkemize daha büyük yararlar getirmesi sağlanmalıdır.Sağlık konusunda da benzer şeylerin yapılması gereklidir. Yani sağlık personelinin belli periyotlarda bilgi ve beceri güncelliğinin sınanması, özel bir sağlık bilgi bankası ile tüm sağlık personelinin bilgi paylaşımını ortak noktada yaptığı bir yapı olması gerekliliği şarttır. Ayrıca yurtdışında bazı ülkelerde olduğu üzere aile doktoru kavramının da yararlı olacağı düşüncesindeyim.    Tuba GÜZEL

 

C.53 İnsanlar eğitilmemişse çevrede sürekli olarak olumsuz olaylar yaşanır. Çevrede karşılaşacak olaylarda tedbirli olamaz. Bu tür olaylara karşı üretken olması için önceden gerekli olan eğitimi almış olması gerekir. Celal ŞAKAR

 

C.53 İnsanlar bunlara karşı eğitilmemiş olsa da vicdan dediğimiz yapı bunun üstesinden gelebilecek durumdadır. Nihal GÜLÇEK

 

C 53 Fiziksel sele karşı bırakabilecek bir talaşınız düşünsel tufana karşı koyabilecek bir bilginiz olmalı. Şaban ADAŞ

C.53 İnsanları hepsinde gizil güç veya gizil öğrenme diye bir şey bulunmaktadır bir .Bu yüzden insanlar eğitim görmeseler dahi sosyal, nesnel ve düşünse tufanlara karşı tedbirlidirler. Hem zaten Müslüman ise,

daha bir tedbirlidirler.Çünkü bize Kuran ve sünnetullah bahşedilmiştir. Bunlara sımsıkıya bağlandığımızda hiçbir zaman yoldan şaşmayız.İsmet ALPYÜREK

 

C. 53 İnsanlar eğer eğitilmemiş ve cahillerse kendilerine karşı yapılan saldırı, haksızlık, eleştiri, komplo vb. durumlarla baş edemez, gereği gibi kendini savunamaz ve boyun eğmek zorunda kalır.                            ZEYNEP ERDOĞAN

 

 

C.53 Bir konuyu ve onun hakkında bir düşünceyi öğrenmek sadece eğitimle sağlanmaz hayat zaten çoğu şeyi insana öğretir.    Emrah TAN

 

 


C.53 Bireyler, kendilerini geliştirmese kendi fikir ve zikrini araştırmaz ise başka akımlara her zaman yenik düşer. Bu bir devlet için geçerlidir. Devlet eğer bulunduğu çağın gerektirdiği konumda değilse sömürülmeye mahkûmdur. Hüseyin ŞERMET

 

C.53 İnsanın sosyal,sanal,nesnel ve düşünsel tufanlara karşı tedbir almaları için ille de kıskançlık derecesinde eğitilmeleri gerekmez.Çünkü insan zaten düşünebilen bir varlık olduğuna göre bu gibi durumlardan da aklı sayesinde pratik çözümler üretebilir. Ahmet ŞAHİN

 

C.53.Reddedilmez  , çünkü; cahil ve eğitimsiz kişiden çözüm beklenilmez Mehmet Sebil KARACA

 

C.53 Eğitimli/siz cahil insanlar çevresinde olan biteni olduğu gibi kabul eder ve olanları sorgulamadan düşünmeden hayata geçirir. Buda tehlikeli ve doğal yaşama aykırı bir durum ortaya çıkarı. M.Selim YALÇIN

 

C.53 İnsanlar doğaya karşı çözüm üretebilirler örneğin deprem riskine karşı daha dayanıklı evler kurabilirler böylece insanoğlu doğayla baş edebilir. Zehra Kut

C.53 İnsanının kendisine ve çevresine ait uç noktalar hakkında bilgi sahibi değilse sosyal, sanal ve düşünsel tufanlara karşı tedbirsiz değildir. Çünkü insanın daha önceden getirdiği bir bağışıklık sistemi vardır. Dinçer KÜÇÜK