C50.A-İnsan toplumları içinde bir ferdin, toplumun, kavimin, milletin, veya devletin varlığının bekası ferdin, toplumun, kavimin, milletin, veya devletin varlığının, varlıkların veya geçerli inanç sisteminin (İslam’ın) bekasının tamamen erimesi, kontrol altına alınması, yok olması, değişmezliği, asimile olması, besi yeri olarak kullanması veya ebedi köleliği veya uşaklığı üzerine gerçek veya siyasi inşa edilmiş olabilir mi yada kasten inşa ettirilmiş olabilir mi?

B-Böyle bir şey varsa adına ne denir?

C-Böyle bir girdaba kasten veya tercihen sokulmuş fert, toplum ve devlet için ne yapılabilir?

D-20 YY ve Öncesi devletlerin kuruluş ve yaşama felsefeleriyle ilişkilendirin. İnsani olması için bu toplumsal bilinç ve süper egodan insanları nasıl kurtarmalıyız? Alternatifler önerin.

İpucu;şu an hakim dünya devletlerinin ve düzenlerinin hükümranlıklarındaki veya bu konudaki değişmezlikte ısrar ve arzuları doğaya konan nesnel, sosyal, zihinsel ve düşünsel değişim yasalarına ters düşmektedir.

-Değişmek istemeyeni Allah CC’HU değiştirmezmiş.

-Haklı ve gerekli değişmeyi istemeyenlerin (cahillerin) liyakati doğadaki dogma yasalarla şekilleniyor; ya doğa yasalarına uyumlu asimile olup yok olur (bileşenlerine parçalanır) ya da doğaya uyumlu döngülerin (dijital-sanal, zihinsel, toplumsal, doğal ve tüm enerji hallerine ait döngüler) aksamı olurlar sonrada buna batıda evrimleşmiş deniyor.

-Dini aşamazsınız (hadis),

-Seni alemler rahmet olarak gönderdik (hadis)

-Dini menfaati için yutan veya azınlığın menfaatleri için asimile etmeye çalışan kavimler Siyonizm (sosyal lösemi) hasatlığına yakalamışlardır.

-Var olan dünya düzeni bekasının ömrünü ne kadar uzatabilir ki?

-Fertler gibi her devlette bu dünyada ölümü tadacaktır.

-Önemli olan fert, toplum, devlet, millet…vb bazda hayvanlar gibi kan revan ve vahşet içinde değil de, insan gibi yatağında can vermeyi ve dünyevi nöbet değiştirmeyi daha kurulurken, kendini tanırken bile kabullenmek, eğitilmek ve düşünerek ömrünü liyakatli yaşamaktır.

-Dünya kurulalı bugüne kadar var olan bir fert veya devlet gösteremezsiniz veya olamaz.Bundan emin olun.

-Bu sistemde en uzun ömürlü olan bekası büyük kıyametle son bulacak Allah CC’HUN gönderdiği dinleridir.

-Laikle geçerli ve verimli dini değerlerle devlet, din, yönetim ve toplum döngüsü arasında köprü tam tersi hurafeler için uçurum olayı düşünün.

-Birde laikle İslam dinini ve inananları kontrol etmeye ve dünyevi menfaatlerinize malzeme yapmaya veya bükmeye kalkışmanın toplumsal Siyonist tufanın liyakatsizliğini düşünün. Dini aşamazsınız (hadis)

C.50. A)Kasten ettirilmiş olması ihtimali daha yüksektir. Ne yazık ki bu kasıttakı insanlara güvenimiz bir anda sağlanabiliyor.Dikkatli ve mantıklı olmalıyız;birazda açık gözlü.Olan bitenden haberdar olmamız lazım.

B) Birbirini seven insanları birbirinden kasti olarak ayırmak denir.Bazılarının işine geldiği için bunu yapmaktan çekinmezler hatta.

C) Eğer bunu kasti olarak yapmıyorsa uyarılması gerekir ya da bilinçlendirilmesi.Yok ama kasti olarak yapıyorsa cezalandırılmalıdır.

D) Bilgilendirmeyle,eğitimle yapabiliriz.Şahsi olarak hiçbir zaman zorbalıktan yana değilim.Konuşularak,anlamlandırılarak,doğru aktararak bu sorunu çözümlendirebiliriz. Ebru YOLCU

 

C.50.İnsan menfaatlerini düşündükçe aşamayacağı sorunların önüne gelmeye çalışır.Ama var olan gerçekler buna izin vermez.Elbet karşılarına bir engel çıkacaktır.   Pelin GÜMÜŞ

 

C.50.A. Bazı rejimler ve zihniyetler başkalarının yok olmasından beslenirler ve bunu kasıtlı olarak yaparlar

        B.Böyle bir şeyin adına faşizanlık ve barbarlık denir

        C.Böyle bir olaya itilmiş toplumların milli mücadele vermeleri gerekir

        D.20 YY. Öncesi medeniyetlerde bencillik cedcilik hakimdi fakat bu ideolojiler asrımızda yok oldu. Bu medeniyetin güzelliklerinin galebesiyle gerçekleştirilir            Salih ARSLAN

 

C50:A. İnşa edilmiş ya da ettirilmiş olabilir. Ferdi KODAŞ

C50:B. Uzaktan kumandayla istenilen kanala geçmek denilebilir. Ferdi KODAŞ

C50:C. İlk akla gelen o şahsın iyi eğitim almış olmasıdır. Yani aydın olması ve etrafında neler döndüğünün görmesini sağlam olabilir. Ferdi KODAŞ

C50:D. Kişi tarihini iyi bildiği takdirde kendini süper egodan kurtarabilir. Yani geçmişteki ne rejimlerin ne sistemlerin değiştiğini bildiği takdirde şimdikinin de değişebileceğini düşünür ve süper egodan kurtulur. Ferdi KODAŞ

 

C.50:A Tarihte örnekleri çoktur. Kişi ya da bazı toplumlar kendi kurdukları saltanatlarını sürdürmek, hayatlarını zevki- sefa içinde geçirmek için diğer toplumları hep sömürmüştür.  Sömürmek içinde onların sahip olduğu değerleri ortadan kaldırmaya çalışmıştır. Çünkü değerler ortadan kaldırmadan, onları birbirinde ayırmak, nifak tohumları ekmek imkânsızdır. Bu değerlerin başında din gelmektedir. İnsanları ortak paydada birleştiren dindir. Dini değerleri yeterine fert ve toplumlar bireysel çıkarcığı ün plana çıkar buda bu da sömürgecilerin, Siyonistlerin, cuntacıları iştahlarını kabartır. M. Nurullah ÖZDEN

        B Cunta, Sömürgecilik, Zalim, Zorba,

        C Bu fert, toplum ve devlet için yapılacak en önemli çalışma onları ortak paydada birleştirmektir. Sömürgecilik işini yapan kişilere yapılacak en önemli fayda ise onları kararmış kalplerini, menfaati dışında görmeyen gözlerini, duymayan kulaklarını Allahın nuruyla açtırmaktır. Bu dünyanın bir kişinin bir gecelik konaklamak için uğradığı yer olduğunu hatırlatmaktır. M. Nurullah ÖZDEN

        D Yaşamak için öldürmek felsefesi yerine Yaşamak için yaşatmak felsefesini yerleştirmek gerekir. Asır süresinde belirttiği gibi gerçek imanımızı sağlamak için birbirimize hakkı ve sabrı tavsiye etmemiz gerekir. Peygamber Efendimiz zaman gelecek iman kor ateşi gibi olacak sözleri bu asra işaret etmektedir. İnsanlar gittikçe Allahtan uzaklaşıp Super Egolarını tatmin etmeye çalışmaktadır. Onları frenleyen egoları iflas etmiştir. Bu egoları yeniden yeşermek için Kuranı_ı Kerim ve Peygamberimizin Sünnetini onlara aşılamamız gerekir.

 

C:50.A) Bazı çıkarcıların varlığını sürdürmesi için güçlü ya zayıflatılması yada yok edilmesi gerekir. Yani bilinçlidir.Yusuf ACAR

 

C:50.B) Kıyım yada katliam. İblise hizmette denebilir.Yusuf ACAR

 

C:50.C) Onu girdaba sokanı pasifsize etmek yada tamamen yok etmek gerekir. Yusuf ACAR

 

C:50.D) Bundan önce devletler savaşla kurulur. Savaşla varlığını sürdürürlerdi. İnsanları kurtarmanın yolu inan.ç ve bilinçlendirmedir.  Yusuf ACAR

 

C.50- A.) Normalde böyle olmaması lazım. Ama günümüzde dikkat edildiğinde hep böyle yapılıyor. Toplumun bireyleri de inanç sistemleri de hep menfaat için kullanılıyor. Erdal SALDUZ

          B.) Adına üç kağıtçılık denir. Erdal SALDUZ

          C.) Toplum bilinçlendirilip doğru yolda gidilmeye bakılır. Erdal SALDUZ

          D.) İnsanlar bilinçlendirilmeli ve gerçekler anlatılmalı. Birlik ve beraberlik sağlanılmalı.                  Erdal SALDUZ

 

C–50

A-) Bence bütün bunlar kasten inşa ettirilmiştir. Çünkü kendi ideolojilerini kabul ettirmek için planlı yapılan çalışmalardır. (Ali AYDIN)

 

B-) Böyle bir şey var. Adına da Siyonizm denir. (Ali AYDIN)

 

C-) Böyle bir girdaba sokulmuş bir toplum ancak tasfiye edilebilir. Yâda güçlü bir inanç sistemi oluşturulmalıdır. (Ali AYDIN)

 

D-) Günümüz ve öncesi devletlerde de belli siyasi, dini, sosyal ve kültürel çıkar çatışmaları vardır. Bunlar, kurulan bir devletin birden çok ideolojisi olabilir. Bu sistemlerin insani olması için ise, ahlak sistemleri geliştirilmelidir. (Ali AYDIN)

 

C50)A;inşa edilmeye çalışılmış ama tam olarak inşa edilmemiş

B;böyle bir çabaya sindirme yok etme çabası denir. Şükran GÜR

C;böyle bir girdapta olan fert toplum veya devlet yitirdiği değerleri kazanma ve varolanlarla yetinmek bu girdaptan kurtulmak için yeni yaratma yolunda çaba sarf etmeli

D;bu insanlara gerçek tarihleri öğretilerek insani değerlerinizde göz önünde bulundurarak kurtarabiliriz.

 

C.50. A) Olabilir.Çünkü en basit örneği ile din karşıtlığı anlayışını sergileyen devlet başka bir devlet tarafından aldatılmıştır ve kendi egemenliği altına alınmak istenmiştir. Mehmet SARİBATUR

C.50. B) Buna asimilasyon politikası denir. Mehmet SARİBATUR

C.50. C) Kendi öz değerlerini(dini,aslını vb.) öğretilmelidir.Doğru yolu bulması için. Mehmet SARİBATUR

C.50. D) İnsani olması demek dinin değerlerini yok saymak ve asimsileştirmek değildir.Bireye kendi öz değerlerini öğretilmeli ahlaken gelişimini sağlamalıdır. Mehmet SARİBATUR

 

C.50.A.Olabilir

B.Yozlaşma

C.Öze dönmek lazımdır.

D.hoşgörü empati ve iyi bir eğitimle M. Ercan KARA

 

C.50- A-Bir insanın ya da toplumun bekası için bir köle ya da bir hür insan üzerine asimile tokmağının atılması doğru değildir.

         B- Katl etme değildir.

         C- Kuralların bütünü değişmeli ve zihinler tekrar tazelenmeli.

         D- 20. YY. öncesi devletlerinde bu görüş hüküm sürüyordu. Bunun insani değer olması için yeni bir doğuşla hürriyet tekrar kazanılmalıdır. Cevdet ÇAKAR…

 

C.50. A)Kasten ettirilmiş olması ihtimali daha yüksektir. Ne yazık ki bu kasıttakı insanlara güvenimiz bir anda sağlanabiliyor.Dikkatli ve mantıklı olmalıyız;birazda açık gözlü.Olan bitenden haberdar olmamız lazım.Sevda MUTLU

B) Bu bir asimilasyon politikasıdır.Sevda MUTLU

C-) Böyle bir girdaba sokulmuş bir toplum ancak tasfiye edilebilir. Yâda güçlü bir inanç sistemi oluşturulmalıdır. Sevda MUTLU

D) Kişi tarihini iyi bildiği takdirde kendini süper egodan kurtarabilir. Yani geçmişteki ne rejimlerin ne sistemlerin değiştiğini bildiği takdirde şimdikinin de değişebileceğini düşünür ve süper egodan kurtulur. Sevda MUTLU

C50)A;Olabilir;Çünkü 57 İslam ülkesinde bu manzaraları görmekteyiz.

 

B;Bunlar insanlık düşmanı gizli zındıka(dinsiz)komiteleridir.

C;kuran ve sünnet dairesinde tebliğ etmek gerekir.

D; adı ne olursa olsun hiçbir beşeri sistem insanlığa huzur getirmemiştir,insanlığın kurtuluşunun reçetesi İslam’ın bütün kurum ve kurallarıyla beşeri hayata hakim olmasıdır. Ubeydullah ERTAŞ

 

C.50:A- İnşa edilmiş veya ettirilmiş olabilir. Serpil ARİCİ

 

C.50:B- Belli bir düzen oluşturmak ve yaşam döngüsünü sağlamak adına sanal ortamda yaşamak denilebilir. Serpil ARİCİ

 

C.50:C- Kişilerin bilinçlendirilmesi gerekir. Serpil ARİCİ

 

C.50:D- Yönetenlerin ve yönetilenlerin eğitilmesi gerekir. Serpil ARİCİ

 

C.50:A- Bir toplumun devamı,sonuçları o toplumun içinde bulunan fertlerin düşünceleri,duyguları fikirleri önemli yönde etkiler. Seyfettin SEYHAN

 

C.50:B- Hayatın devinimsel yansıması. Seyfettin SEYHAN

 

C.50:C- Allahın takdirine kalmış.Seyfettin SEYHAN

 

C.50:B- İnsanların süper egolarını kırmak zordur. Ama var olan örneklerle, yaşanmış gerçeklerle bu kalıplar kırılabilir.  Serdar AKTAŞ


C.50.A)
Olabilir.

        B)Sömürge

            C)Fert ve toplum üyelerinin bir girdaba girdiğinin farkına vardırılmalı ve onlar eğitilip  bilinçlendirilmelidir.

             D)Eğitip,bilinçlendirerek. Sema YILDIRIM

 

C.50

A-İnsan toplumları içinde bulunan fert,millet,kavimlerin bekası kendi ellerinde olmayıp başkaları tarafımdan kullanılmaktadır.İnsanı köleleştiren,insanı uşak olarak kullanan ya da insanın cahilliğinden ve saflığından yararlanarak insanı kendi çıkar amaçları için kullanan kişilerin varlığı kaçınılmazdır. Kemal ASLAN

B-Böyle yapanlara ancak siyaset yaparak halkı kullanan insanlar denir. Kemal ASLAN

C-Böyle bir girdaba sokulmuş fert,toplum ve devlet öncelikle her şeyin farkında olmalı ve tepkisini ortaya konmalıdır. Kemal ASLAN

D-Yirminci yüzyıl öncesi devletlerin yasama felsefeleri sahip oldukları koşullara göre değişmiştir.Koşulların yetersizliği,doğanın vahşiliği insanları doğal bir hayata sürüklemiştir.Zamanla bilgilerin artmasıyla bilgi toplumları oluşmuştur. Kemal ASLAN

 

C.50

A-İnsan toplumları içinde bulunan fert,millet,kavimlerin bekası kendi ellerinde olmayıp başkaları tarafımdan kullanılmaktadır.İnsanı köleleştiren,insanı uşak olarak kullanan ya da insanın cahilliğinden ve saflığından yararlanarak insanı kendi çıkar amaçları için kullanan kişilerin varlığı kaçınılmazdır. . Murat YILANLI

B-Böyle yapanlara ancak siyaset yaparak halkı kullanan insanlar denir. . Murat YILANLI

C-Böyle bir girdaba sokulmuş fert,toplum ve devlet öncelikle her şeyin farkında olmalı ve tepkisini ortaya konmalıdır. . Murat YILANLI

D-Yirminci yüzyıl öncesi devletlerin yasama felsefeleri sahip oldukları koşullara göre değişmiştir.Koşulların yetersizliği,doğanın vahşiliği insanları doğal bir hayata sürüklemiştir.Zamanla bilgilerin artmasıyla bilgi toplumları oluşmuştur. . Murat YILANLI


C.50.A-
Kişisel menfaatlere dayanan tamamen kasten yapılmış siyasi oyunlar bulunmaktadır.

     B-Bencillik ve tamamen kendini beğenmek denir.

    C-Öncelikle fert girdaba girdiğinin farkına vardırılmalı.Bilinçlendirilip ve eğitilmeli toplum,fert ya da devlet mensupları.

    D-Eğer devleti yöneten kişiler devlet üzerinde siyasi oyunlar oynanmasına izin vermezlerse ve ağaç yaşken güzel ahlaklı yetiştirilirse süper egodan uzak insanlar yetiştirilir. . Beyrivan GÖKTAŞ

 


C 50.A)
İslam dini bir toplum veya bir millet üzerinde çok etkisi vardır.Bir toplum veya bir millet İslam dinin himayesi altında olabilir.Bunun nedeni insan içindeki korkudur. İslama inandığı için onun güzel yönlerinin varlığını bilmesidir.

B)İslam`in  gücü

C)Böyle bir fert bir devleti ve bir toplumun tek çatı altında toplar.

D)Geçmişteki ilkel toplumlarda sadece ben duygusu hakimdir.İnsan bencil bir varlıktır ve sosyal tabaklaşma oldukça fazla olduğu için sürekli ezilen güçsüz oluyor.Her birey kendi varlığını ve özünü önemsiyor.Eğer bu sorun aşılırsa insanlar arası paylaşım sağlanırsa sorun çözülür.

Mehmet Tahir ELGÜN

 

C50.A-İnsan toplumları içinde bir ferdin, toplumun, kavimin, milletin, veya devletin varlığının bekası ferdin, toplumun, kavimin, milletin, veya devletin varlığının, varlıkların veya geçerli inanç sisteminin (İslam’ın) bekasının tamamen erimesi, kontrol altına alınması, yok olması, değişmezliği, asimile olması, besi yeri olarak kullanması veya ebedi köleliği veya uşaklığı üzerine gerçek veya siyasi inşa edilmiş olabilir mi yada kasten inşa ettirilmiş olabilir mi?

B-Böyle yapanlara ancak siyaset yaparak halkı kullanan insanlar denir

C- Allahın takdirine kalmış  Mehmet ULUS


C.50 A)
Birçok toplumda fertlerin inançlarını istismar ederek bu yolla bir rant kapma yarışında olan kişi veya kurumlar mevcuttur. Fertlerin en zayıf noktalarından olan inançları üzerinden siyasi yapılanmalar inşa edilmekte, toplum sömürülmekte ve bunun sonucunda köleleştirilmiş fertler ortaya çıkmaktadır.

         B) Böyle bir yaklaşım içerisinde olan kişilerin yaptığı köleleştirme, sömürme, yozlaştırma ve nihayetinde yok etmedir.

C) Eğitim, insanın her derdine çare olabilecek yegane yöntemdir. İnsanlar temelden eğitilerek böyle liyakatsiz hareketlere tepki verebilecek seviyeye getirilmelidir. Haklı olmanın getirdiği güçlülük hissini duyabilmek ve birlik olabilmek önemlidir.

D) Fert ve toplumların iyi bir yaşam olanağı bulabilmeleri için insani değerlerin, verilecek her türlü eğitimin arasına sıkıştırılması gerekir. Toplum içerisinde ortak bir payda oluşturmak ve bu paydada buluşmak kötü niyetlilere bir engel oluşturması açısından önemlidir.Ayfer GÜRBÜZ

C.50. A. Normalde böyle olmaması lazım. Ama günümüzde dikkat edildiğinde hep böyle yapılıyor. Toplumun bireyleri de inanç sistemleri de hep menfaat için kullanılıyor.                                                                                            B.Adına üç kağıtçılık denir.

          C. Toplum bilinçlendirilip doğru yolda gidilmeye bakılır.

          D. İnsanlar bilinçlendirilmeli ve gerçekler anlatılmalı. Birlik ve beraberlik sağlanılmalı. Fatma ALTUN                


C.50 A)
Normalde böyle olmaması lazım. Ama günümüzde dikkat edildiğinde hep böyle yapılıyor. Toplumun bireyleri de inanç sistemleri de hep menfaat için kullanılıyor.

         B) Bu durum insanları kandırmak yani düzenbazlık demektir.

         C) Toplum bilinçlendirilip doğru yolda gidilmeye çalışılmalıdır.

         D) İnsanlar bilinçlendirilmeli ve doğruya sevk edilmelidir.  Gülsüm GÜLTEKİN        

    

C:50.A)  Olabilir çünkü her şey çıkar üzerine konuludur. Herkes kendi menfaatlerini gözettiği için bekalarda buna alet edilebilir; edilmeyecek diye bir şey yok eğer herkes kendi menfaatlerinden verirse daha iyi bir sistem olur. Kerim DURMAZ 

 

C:50.B) Böyle bir şey var ise buna 'Birimiz hepimiz için hepiniz benim için' ifadesi uygun olur.    Kerim DURMAZ 

 

C:50.C)  Bunun değiştirilmek istenmesi değişebileceği anlamına gelmez. Öncelikle insan olması itibariyle kendi özüne dönülmesi bunun başarılı olmasında gayet etkili olur.   Kerim DURMAZ 

 

C:50.D)  Geçmişteki devletlerde bunu çok etkin bir biçimde kullanabiliyordu. Çünkü cahil olan çok idi. üstelik olarak da din faktörü de çok etkin olup yaptırım gücü fazla idi. dolaysıyla söz konusu sistem uygulanabilirlik açısından geçmişte daha şanslı idi. din gibi yaptırım gücü fazla olan buyun duruluğu olmayı kolaylaştıran bir sistem olduğundan insanları her şey yapma özgürlüğünü kısıtlayacaktır Kerim DURMAZ                      

C.50:

            A ) Kavmin milletin geçerli inanç sisteminin ebedi köleliği veya uşaklığı üzerine gerçek veya siyasi inşa edilmiş olamaz. Böyle bir şey olursa da bu nesnel, sosyal, zihinsel ve düşünsel değişim yasalarına ters düşer.

            B ) Zoraki hakimiyet denir.

 

C ) Tercihen sokulmuş fert toplum ve devlet için bir şey yapılamaz. Fakat kasten sokulmuş fert toplum ve devlet için kurtarma yöntemleri bulunmalı. Serkan İNAN

 

50-) A-)Olabilir, Çünkü insan tarihinde bunun örnekleri çoktur. Bir millet , Devlet,İnsan,başkası tarafından her yönüyle asimile edilmiş olabilir. Metin ERGÜL

B-) Buna asimile etme  politikası denir. Metin ERGÜL

C-) Ona gerçek kimliğini öğretmek lazımdır. Metin ERGÜL

D-) Ona kimliğini aslını gelenek ve göreneklerini ve dinini tanıtmak gerekir. Metin ERGÜL