5.Bilimin süper egolarına karşı koymak için çok kuvvetli ve inandırıcı kanıtlarınız olmalıdır. Önermesinin gereksizliğini gerekçeli ret ediniz..

İpucu;güneş ışığını kullanarak enerji üreten bitkiler mi bu özelliği itibarıyla daha çok evrimleşmiş yoksa fosil ve ikinci derecede aktüel besin zinciri enerjilerini kullanan hayvanlar mı daha çok evrimleşmiş kabul edilmelidir? Neden?


C.5.
Bilime karşı koymak niye? Bilim aklın nurudur. Bilim olmadan insan sadece kalp yolunda gitse tek kanatlı kuş gibi olur. Salih ARSLAN


C.5)-
Bilimin süper egoları birçok deneyden geçtik ten sonra insanoğluna sunuluyor. Bunları çürütmek zordur fakat imkansız değildir. Öncelikle kendi bulduğumuzu birçok deneyden geçirdikten sonra ortaya atabiliriz.   Erdal SALDUZ

 

C.5.    Bilimin süper egolarına karşı kanıt ortaya koymak yerine, bilimin ortaya koyduğu düşünceden Allah’ın büyüklüğünü bir kez daha anlamak daha mantıklı olsa gerek. Zira dinimizde bilime- ilime büyük önem verilmektedir. Büşra Hafize BORA

 

C–5 Kâinat sürekli keşfedilmeye hazır, bilinmeyenlerle doludur. Çünkü kâinat Allah’ın ilmiyle kuşatılmıştır. Bilimin hakimi böyle bir ilme ulaşsın. Her an bir bilim gider, yerine daha işlevseli gelir.Ali AYDIN                                                

 

C.5. Bilim sadece,doğruluğu ‘muhtemel’ olan bilgiler topluluğudur. Ebru YOLCU

 

C5- Bilimde süper ego olduğuna inanmıyorum. Bunun kanıtı olarak dışarıdaki insanların bilim adamlarına deli gözüyle bakmalarıdır. Toplumun süper egosu olabilir fakat bilimin yoktur. Bu nedenle çok kuvvetli ya da inandırıcı olmasına gerek yoktur. Ferdi KODAŞ

 

C.5: Bilim akla mantığa dayanan bir bilgi bütünü olduğu için bir tezi çürütmek için o bilgilerden daha mantıklı ve daha geçerli deneylerle çürütülmeli. Yani onlar demiş diye kesin öyledir denilmez. Eğer yapılanlardan daha mantıklı bir gerekçe varsa sunulur. M. Nurullah ÖZDEN

 

C.5.Her ne kadar bilim dünyanın oluşumuna katkıda bulunsa da bu oluşumun gerçekleşe bilmesi için zaman kavramı önemlidir.Bu gerekçe ile biliyoruz ki fosiller uzun bir zamandan sonra etkilerini gösterip şuan yaşadığımız evrenin oluşumuna katkıda bulunmuştur.Bundan sonrada hayatın canlılar açısından devam etmek için bitkilerin varlığı bu aşamada kendini gösterir.   Pelin GÜMÜŞ

 

C:5)Bilim kesin bilgiyi verir. bilimi ortaya çıkaran da yine insandır. Bundan dolayı kesin olan hiçbir şey değiştirilemez.Yusuf ACAR

 

C:5) Bilimin süper egolarına koymak için ilada çok destekli ve inandırıcı kanıtlarımızın olması gerekmez. Bilimle çelişen bir unsurun olması yaşamla çelişen bir noktasının olması onu reddetmemiz ve ona karşı koymamız için yeterlidir. İlyas SÜNMEZ

 

C5)bilim ALLAH’ in koyduğu kanunlardır;bu da evrimi çürütmektedir.her şeyin yaratıcısı Allah tır. Şükran GÜR

 

C5- Bilimde süper ego yoktur. Bunun kanıtı olarak dışarıdaki insanların bilim adamlarına deli gözüyle bakmalarıdır. Toplumun süper egosu olabilir fakat bilimin yoktur. Bu nedenle çok kuvvetli ya da inandırıcı olmasına gerek yoktur.Sevda MUTLU

 

C.5. Bilimin süper egolarına karşı koymak için çok kuvvetli ve inandırıcı kanıtlarımız olmalıdır.Önermeye katılıyorum,gereksizliğini ret ediyorum.Gereklidir. Mehmet SARİBATUR


C.5
- Katılmıyorum. Çünkü bilimin zaten birçok yerde kendisiyle çelişmesinden ona karşı durmak için kuvvetli bir güce sahip olmaya gerek yoktur. Cevdet ÇAKAR


C.5
.Domuz gribi bence bilimin bir oyunu insanlığa faydalı olmak için değil rant sağlamak için bilim kullanılmıştır. M. Ercan KARA


C5)Biz bilimi ALLAH’IN kainata koyduğu kanunlar manzumesi olarak kabul ediyoruz bu da evrim felsefesini çürütmektedir.çünkü evrim gayri ihtiyari iken bilim ALLAH’IN tasarrufu ile meydana gelen olaylardır.örn;yerçekimi kuvveti Newton tarafından bulunduğundan yoktur o bulmasaydı da zaten vardı.bilim adamlarının yaptığı şey kainata işleyen kanunların şifresini çözmektir.kainata kanun koyucu da ALLAH tır. Ubeydullah ERTAŞ

 

C.5. Bilim gibi basit olmayan deneyler ve gözlemlerle ortaya konulan bir konuyu reddetmek için kullanacağımız kanıtın bütün bu yollardan geçmiş ve mantığa uygun olması gerekir. Sema YILDIRIM


C.5
.Bilimin egolarına karşı koymak aptallık ve saçmalıktır.Yeniden yaratacağın şeylerin ondan hiçbir farkı yoktur.Ha bire onu değiştirip yeni ve aslında aynı şeyleri üretmenin anlamı yoktur. Beyrivan GÖKTAŞ

C 5.Aslında bu kararı pek net olarak veremiyoruz.Allah(CC) kurduğu bir düzendir. Mehmet Tahir ELGÜN

 

C.5- Bilim sürekli değişim ve güncellenme halindedir bu yüzden belli kanıtlara gerek yoktur. Serdar AKTAŞ

 

C.5-  Hayır olmayabilir, çünkü bilim sürekli yenilenebilme özelliğine sahiptir. Ayrıca evren sürekli bir değişim halinde olduğu için belli bir kanıt öne sürmek gereksizdir. Serpil ARİCİ

 

C.5-Bilimin kendisi sürekli değişir ve kendini yeniler.Eskiden dünya tepsi şeklindeydi,Şu an ise yuvarlak.Değişen dünyanın şeklimi yoksa bilimin kendisimi? Seyfettin SEYHAN

 

C.5.Bilime karşı koymak niye? Bilim aklın nurudur. Bilim olmadan insan sadece kalp yolunda gitse tek kanatlı kuş gibi olur. Fatma ALTUN

 

C.5-İnsanın var oluşunun evrimsel olarak açıklanmaya çalışılması bilimin bir süper egosudur.Bu teoriyi çürütmek için ise İslam’ın getirdiği deliller(Allah kelamı) yeterlidir. Murat YILANLI

 

C.5-Bilimin süper egolarına karşı koymak için bilimsel kanıtların olması yeterlidir. Kemal ASLAN

 

C.5. bilim pozitivisttir. Yani gözle görüp kavranabilmesi gerekir. Peki ya görmediklerimizi yok mu sayacağız? Tabiî ki hayır. Öyleyse korkularımız, sevinçlerimiz, hüzünlerimiz bunların hiçbirini gözle göremeyiz ama varlıklarından bütün insanlar haberdardır. Ersin ŞİMŞEK

                                                                                             

C.5.bilim aklın ürünüdür. Akılda tam olarak somutlaştırılmamış şeyleri daha etkin kabul eder. Dolaysıyla bilim somutlaştırılmış bilgiden ibarettir. Buna karşı koymak için güçlü kanıtlara ihtiyaç vardır. Mehmet Rauf ORHAN

                                                                                                 

C:5) Süper ego kişilerin annesinden, babasından, çevresinden... Vb gibi alanlardan edindiği ahlaki değerlerdir. Dolaysıyla süper ego mekândan mekâna, zamandan zamana bir değişkenlik gösterir. Yani bilimin bunları değiştirmesi için güçlü Kanatlarımızın olması pek gerekmez zira süper ego kavramı zaten bilimin alt alanlarının ilgilendiği bir şeydir.    Kerim DURMAZ 

 

C.5: Bence güneş ışığından enerji üreten bitkiler daha çok evrimleşmiş. Çünkü onlar olmadan hiçbir canlının yaşama şansı yoktur. Bu örnekte de olduğu gibi bilimin süper egolarına karşı koymak için çok kuvvetli ve inandırıcı kanıtlar gerekmiyor. Doğada olan doğal olaylarla bile kanıtlanabilir. Serkan İNAN

 

C.5 Hipotezlerin bilim dünyasında kabul görmesi veya yanlış olduğunu düşündüğümüz bir bilimsel önermenin yanlışlığını ispat edilebilmesi için muhakkak çok kuvvetli,inandırıcı ve bilim dünyası tarafından kabul edilebilir kanıtlar sunulmalıdır. Gülsüm GÜLTEKİN

 

C5) Bilime karşı bir egosu olan kişi ve fertlerin ünü tıkanmamak gerekir. (Mehmet ULUS)

 

C.5) Öncelikle bilimin bazen kesin gerçeklik açısından mutlak bir değer taşımadığını düşünebilmek önemlidir. Dolaysıyla bilimin öne sürdükleri kimi zaman çok güçlü ve inandırıcı değerler olmadığı için bunları reddetmenin de çok güçlü kanıtlara ihtiyaç duymadığı gereğine varılabilir. Kaldı ki bilim, varlıkları çok yönlü ele almadığı için farklı yönlerden açıklar verebilmektedir. Ayfer GÜRBÜZ


C.5)
 Bilim metafizikle uğraşmadığı halde insanların soyut birtakım duygulara ve güçlere ihtiyaç duyduğunu ve maneviyatını bu soyut anlayışla doyurduğunu bizler bilmekteyiz ve bilimin kabul etmediği ve önemsemediği alanlara ilgi duymamak ve ihtiyaç edinmemek şu halde mümkün değildir. Metin ERGÜL