48.

A-Bildiklerimizi lisanımıza devşirmenin yapı taşları(veri tabanları ) olan kavramları, kavramisimleri ve isimleri hayatımızda doğru ve liyakatli kullanmayı refleks haline getiren eğitim ve öğretim sistemleri geliştirmek ne demektir?

B-Kavramları, isimleri ve kavramisimleri; zihinsel fıtrat(yapı) özgünlüklerine(çeşitlerine) ve zihinde ilişkisel Kavram Kümesi -kavram örgütleme yapılarına uyumlu doğal ve yapay kavram kümeleri şeklinde örgütleyip liyakatli ve doğru öğreterek hayata uygulatmak ne demektir?

C-Doğal insanların, ilkel insanların, gelişmiş insanların ve evrensel insanların zihin havuzundaki zihinsel kavram örgütlenmesi- İlişkisel Kavram Kümesi ilişkisinin ayrıcalık ve özgünlerin farkındalığını anlamaya çalışın. Hangisinde vahşi, hangisinde cahil, hangisinde akli, hangisinde evrensel zihinsel kavram örgütü-ağı ve yapısı vardır?

İpucu;Temizliği, dürüst olmayı, güzel ahlaklı olmayı…vb eylemleri,

-Evini, arabasınıvb eşyayı,

-Hayvanları, bitkileri, …vb canlı gruplarını,

-Milleti, vatanı, toplumu…vb insani gruplarınıvb

1-Sevmek,

2-Hoşlanmak

3-Önemine inanmak

4-Merhamet etmek arasındaki farkları anlamaya çalışın.

-Farkındalıklarını kavradıktan sonra liyakatli eşleştirmeye çalışın

Ör.sevginin liyakati hangi varlıkta,eşyada, canlı grubunda/larda hayat bulması veya icabet edilmesi daha liyakatlidir.

Ör.sevginin, hoşlanmanın ve merhametin liyakati hangi varlıkta/larda,eşyada/larda, canlı grubunda/larda hayat bulması veya icabet edilmesi daha liyakatlidir.

-Yukarıdaki mantıktan hareketle toplumsal bazda kullanılan tüm hemen tüm kavramlar rastgele gereksinim ürünü vahşice kullanılmakta olduğundan emin olun. Çok azı bilinçli ve liyakatli kullanılmaktadır. O zaman her kavram, isim ve isim kavramın hangi sahalarda daha liyakatli kullanmamız gerektiği konusunda Everensel Alfabe, dil ve lisanımızın veri tabanını oluşturan kavram, isim ve kavram isimler konusunda yapacak çok önemli işlerimiz var demektir.

Ör.peygamberin ve eşlerinin itlere ve evcil diğer hayvanlara icabeti ile asrımızın insanlarının icabeti arasındaki farkındalığı anlamaya çalışın.

Ör.bir ite sadece merhamet etmek, hem sevmek hem de merhamet etmek ve samimiyetle hep sevip duygularının baş köşesine oturtmak arasındaki liyakat ve farkındalığı anlamaya çalışın.

-Aynı şeyi bir insan yavrusu için düşünün.Tüm varlıklara veya her şeyi sevmeye, saygı duymaya, tapmaya…vb icabet etmeye insanın zamanı, gücü, olanakları, yetmeyeceğini ve çevremize liyakatli icabetin farz olabileceği anlamaya çalışın.

-Zaman isteyen, ilgi isteyen bu ayrıcalığı tüm kavram, isim ve kavramisimler için düşünerek eğitim sistemindeki vahşeti(doğallığı) görmeye çalışın.

-Yani bir insan gönlük ve yıllık hayat döngüsünde bitmez tükenmez sanılan hayatının bilinçli olarak; kavramsal, isimsel, kavramisimsel, eylemsel ve düşünsel olarak neyi nereye ne kadarını harcaması gerektiği konusu ciddi bir şekilde düşünülmeli ve hesaplanmalıdır.

-Yada liyakatli eğitim ve öğretimle bu refleks ve alışkanlıkları öğrencilerimizde geliştirmeliyiz.


C.48.
A)Toplumu güçlendirmek demektir.Eğitimli ve hatta yaşantımızı düzenlemek ve mantıklı bir hale sürüklemek demektir.

B) Aynı düşüncedeyim.Var olması gerekenin bu olduğunu savunuyorum.Gelişim bu şekilde daha rahat ulaşabileceğimiz bir kavram olacaktır.

C)ilkel insanların kavram havuzunda vahşi,doğal insanların cahil,gelişmiş insanların akli,evrensel insanlarında global bir kavram ağı yapısı bulunmaktadır. Ebru YOLCU

 

C.48.A-Doğru bir yaklaşım sergilemeye çalışan bunu hayata doğru uyarlayabilen bir sistemdir.

        B-Kavramları birebir uyuşturmaktır.

        C-Bir şeyin önemini anlamak akli bir olaydır.Sonuçta bu düşünce kavramı vardır.Evini,arabasını, vb. şeyleri seven insanlar cahildir.Sonuçta sevgi insanlara verilmesi gereken bir duygudur.Diğer şeylere önem vermek, ilgili göstermek yeterlidir.   Pelin GÜMÜŞ

 

C.48.A.İletişimde kargaşayı gidermek amacıyla yapılan eğitimdir. Bu eğitim algıda değişmezliği temin eder.

         B.Bu insanın varlıkları kotlaması anlamına gelir.

         C.İlkel insanların kullandığı kavramlar vahşi doğal ve evrensel insanların kullandığı kavramlar ise medenidir. Salih ARSLAN

 

C48:A. İletişimi kolaylaştırmak demektir. Yani bir doktora gittiğimizde o bilinmedik kelimeleri anlamamız demek. Buda hayatımızı kolaylaştırır.

 

B. öğrenmeyi kolaylaştırmak ve hayata uygulatarak daha kişilikli sağlam bireyler yetiştirmek demektir.

 

C. Doğal insanlarda vahşi zihinsel kavram örgütü ağı ve yapısı vardır. İlkel insanlarda bu öyledir. Ne kadar böyle desem de her insanda hepsinden vardır. Gelişmiş insanlarda da vahşi zihinsel kavram örgütü ve yapısı vardır. Ferdi KODAŞ

 

C.48: A Eğitim sistemimizde bu isim kavram ve kavram isimleri yanlış konumlandırılması vazgeçilmez olmuştur. Hayvan severlik konusu özerinde okullarda saatlerce zaman harcamanın bir mantığı yoktur. Kişiye bir faydası yoktur. Ya da buna benzer doğa sevgisinin. Bunların yerine topluma, bilime nasıl faydalı olmayı hedeflemek gerekir. M. Nurullah ÖZDEN

         B. Hangi duygu sözcüğünü hangi kavram veya kavram isime hitap edeceğini iyi konumlandırmak gerekir. Bütün insanları sevmek çok şaşalı bir cümle iken o sevgiyi sınırlı insan grubuna harcamak gerekir. M. Nurullah ÖZDEN

        C. özgünlüklerinin farkında olan kişi neye nasıl hitap edeceğini bilen insandır. M. Nurullah ÖZDEN

 

 

C:48.A) Kişinin hafızasından yer edinen bilgilerin doğru kullanılması demektir.Yusuf ACAR

 

C:48.B) Aynı özelliklere sahip olan yada birbirine yakın olan bilgilerin sınıflandırılarak bunları bilmeyenlere öğretilmesidir.Yusuf ACAR

 

C:48.C) Örneğin aşk vahşi ve cahil bilgidir. Çünkü bunda akıl devreden çıkar. Önemine inanmak aklidir. Çünkü olayı derecelendirme görevi akla aittir. Merhamet etmek insan fıtratının evrensel özelliğidir. Çünkü yaratan birdir. Ve bunu yaratığına bahşetmiştir.Yusuf ACAR

 

C–48

A-) Bu tür öğretim sistemleri geliştirmek demek; hayatla iç içe oluşturmak demektir. Yani, verilen öğretimin insan hayatıyla ilişkilendirilip, uygulamaya konulmasıdır. (Ali AYDIN)

 

B-) Kavramları insan fıtratlarına uygun bir şekilde öğreterek verim elde etmek demektir. İnsanların bu kavramları özümseyerek hayatına tatbik etmesidir. (Ali AYDIN)

 

C-) Doğal insanların ve ilkel insanların yapısı genellikle vahşi ve cahildir. Gelişmiş ve evrensel insanların ise, akli ve evrensel zihinleri ağı vardır. Tabiî ki istisnalar da olabilir. (Ali AYDIN)

 

C.48- A.) Eğitim-Öğretim’i geliştirmek insanları geliştirmek demek. Bu sayede insan daha bilgili ve ahlaklı olur. Erdal SALDUZ

          B.) İnsanlara güzel davranışlar kazandırmak demektir. Erdal SALDUZ

          C.) Doğal insanlarda cahillik biraz var. İlkel insanlarda vahşilik ve cahillik var. Gelişmiş insanlarda daha çok akli var. Evrensel insanlarda evrensel zihin var.   Erdal SALDUZ

 

C:48) A) Hayatımızı daha iyi anlamlaştırmak ve çağın gereği gibi yaşamak. İlyas SÜNMEZ

        B) Bilişsel, duyusal ve psikimotor süreçler arasında kopukluk yaşamamak ve birlikteliği sağlamak demektir. İlyas SÜNMEZ

        C) Doğal ve ilkel insanlar, bilim ve ilim gelişmediğinden nesneleri tanımlamak için doğal kavramlar kullanmışlardır. Gelişmiş ve evrensel insanlar ise gelişen ve değişen teknolojiyi tanımak için veya tanımlamak için bunlarla ilişkilendirilmiş olan akli ve evrensel bir zihinsel kavram örgütü(ağı) bulunmaktadır. İlyas SÜNMEZ

 

C48)A;var olanı geliştirme uygulama ve sistemleştirmek demektir.

B;var olanları doğru öğrenip doğru bir şekilde öğretmek hayatta pratikleştirmek demektir

C;ideal olan insan yapısında vardır.tabi bu ideal insan yapısı da,tartışmalar sonucunda kabul edilen insandır. Şükran GÜR

 

C.48. A) Bildiklerimizi lisanımıza uyarlamaya çalışan bir eğitim ve öğretim sistemi en iyi sistemdir.Bu sistemin öğrencileri düşündüğünü getirir,kendini belli ettirir.

B) Düşündüğünü doğru bir şekilde dile getirme ve uygulamasıdır.

C) Doğal insan=vahşi,ilkel insan=cahil,gelişmiş insan=akli,evrensel insan=erensel zihin kavram örgütü ağı ve yapısı vardır. Mehmet SARİBATUR

 

C.48.A.Yeni kavramlar öğrenip bunları uygun bir şekilde kullanmalıyız.

B.Kavramları yerli yerinde kullanmalıyız.

C.Doğal insanda vahşi, ilkelde cahil, gelişmiş insanda akli, evrensel insanlarda evrensel zihin yapısı vardır M. Ercan KARA

 

C.48- A- Bilinçli ve pozitif sonuçlu eğitim sistemidir.

         B- Örgütlemeci eğitimdir çoğunlukla faydacıdır.

         C- Doğal insanlarda vahşilik ve cahillik, ilkel insanlarda cahillik gelişmiş ve evrensel insanlarda akli özgünlük vardır ve gelişmiştir. Cevdet ÇAKAR

 

C.48.A.İletişimde kargaşayı gidermek amacıyla yapılan eğitimdir. Bu eğitim algıda değişmezliği temin eder. Sevda MUTLU

         B- Örgütlemeci eğitimdir çoğunlukla faydacıdır.Sevda MUTLU

        C) ilkel insanlar, bilim ve ilim gelişmediğinden nesneleri tanımlamak için doğal kavramlar kullanmışlardır. Gelişmiş ve evrensel insanlar ise gelişen ve değişen teknolojiyi tanımak için veya tanımlamak için bunlarla ilişkilendirilmiş olan akli ve evrensel bir zihinsel kavram örgütü(ağı) bulunmaktadır.Sevda MUTLU

C48)A;Yapılandırmacı eğitimdir.

B;Yaparak yaşayarak metodudur.

C;Sevgi göstermemiz gereken insanlardır,merhamet göstermek gerektiğimiz hayvanlardır,ne sevgi ne demerhamet gösteremeyeceğimiz eşyalardır. Ubeydullah ERTAŞ

 

C.48:A- Bu eğitim ve öğretim sisteminin kişileri gerçek anlamda eğiteceği ve onlara bir takım şeyler öğreteceği bilgileri içeriyor anlamına gelmektedir. Serpil ARİCİ

 

C.48:B- Öğrenci bu liyakatli eğitim ve öğretim sistemini yaşamda uygulanmış şekilde görerek onu daha iyi kavrar. Serpil ARİCİ

 

C.48:C- Doğal insanlarda vahşi, ilkel insanlarda cahil, gelişmiş insanlarda akli ve evrensel insanlarda da evrensel, zihinsel kavram örgütü- ağı ve yapısı vardır. Serpil ARİCİ

 

C.48:A- Eğitim sistemini reflexif yapı haline getirebilmek için o yönde tepkide bulunmak lazım gelir. Seyfettin SEYHAN

 

C.48:B- Kavramlara istediğimiz sıfatlar vermek ve akılda kolayca kalabilmeleri için şema ve şablonlar vererek sistemli bir hale getirmek demektir. Seyfettin SEYHAN

 

C.48:C- Doğal denge içerisinde var olan durum ve dengeyi var olduğu gibi sevmek ve bu dengeye alışmak uyum sağlamak gerekir ve bunun için lazım olan özelliklere sahip olmak ve kazanmak gerekir. Seyfettin SEYHAN

 

   C.48.A)Öncelikle kavramların isimlerini öğrenirken onların hangi anlama geldiğini bilmek ve onları kavramaktır.

                  B)Öğretilmek istenenler soyutdan çok somut verilerin kullanılması onun daha hızlı ve kavratılarak verilmesiyle olur.

                  C)Gelişmiş insanların zihnini kullanarak somut verileri kullanabilmeleri daha

gelişmiştir.Fakat ilkel insanlarda bu gelişmemiştir. Sema YILDIRIM

 

C.48

A-Yani eğitim ve öğretimi kendi hayatımızda yaşamak ve uygulamaktır. Kemal ASLAN

B-Kavramları anlayıp yaşamımızda gerekli olduğu yere uygulamaktır. Kemal ASLAN

C-Doğal insanların vahşi,ilkel insanların cahil,gelişmiş insanların akli,evrensel insanların ise evrensel özelliklere sahip olduğunu söyleyebiliriz. Kemal ASLAN

 

C.48

A-Bildiklerimizi ve öğrendiklerimizi hayatımıza uygulamaktır. Yani eğitim ve öğretimi kendi hayatımızda yaşamak ve uygulamaktır. Murat YILANLI

B-Bildiklerini,gördüklerini,öğrendiklerini ve okuduklarını karmaşık bir yapı halinden çıkarıp birbiri içerisinde organize edip örgütleyerek kullanım alanını ve etkinliğini artırıp verimi sağlamaktır. . Murat YILANLI

C-İlkel,vahşi insanlarda kavram örgütü ağı yapısı bulunurken,doğal insanlarda ve gelişmiş insanlarda akli-zihinsel kavram örgütü yapısı görülür. . Murat YILANLI

C.48.A-Öncelikle kavramların isimlerini öğrenirken onların hangi anlama geldiğini bilmek ve onları kavramak demektir.

     B-Yani bir şeyleri öğretirken soyut verilerden çok somut verileri kullanmak onun daha hızlı öğretilmesi ve kavratılmasıyla gerçekleşir.

     C-Gelişmiş insanda daha üst düzey zihni kullanma ya da bunları algılatmada somut verileri kullanma potansiyeli yüksektir.İlkel insanlarda bunlar gelişmemiş ve geliştirmeye yatkın sistem yoktur. . Beyrivan GÖKTAŞ

 

C 48.A)Hayatın düzenin sağlamak demektir.

B)Düzeni kurduktan sonra bunun yapılandırmasıdır.İşleyişini kolaylaştırması demektir.

C)İlkel insan geri kalmışlığıyla,doğal insan dürüstlüğüyle,gelişmiş insan aklıyla,evrensel insan da ilkel insan harici tümünü kapsar. Mehmet Tahir ELGÜN

 

C48)

       A) Yalan ve yanlışla dolu bir eğitim sistemi yaratmak toplumu cehalete sürükler bildiğimiz her doğruyu dile getirmek topluma faydalı olur.

       B) Zihninizde mevcut olan doğal ve yapay kavramlar en doğru şekilde düzenlenerek insanlara sunulması gerekmektedir.

       C) İlkel insanlar doğal olarak daha cahil ve vahşi olabilmektedirler. Bilgiyle donanmış bir insan daha evrensel düşünebilmektedir. (Mehmet ULUS)

 

C.48 A) Yaşantımız için gerekli olan bilgiyi önce iyi bir süzgeçten geçirip özünü ayırt etmek ve sonra bunun uygulanış safhasında da sınırlarımızı ve özellikle de yaşam süremizin kısalığı gibi insani özelliklerimizi göz önünde tutarak orta bir yol tutturmak yani eğitim sistemlerimizle optimum bir verim yakalamak öncelikli hedefimiz olmalıdır. Bildiklerimizi doğru ve liyakatli kullanabilmemiz için eğitim sistemlerimizde pratiğe daha çok önem vererek teorik bilgiyi pekiştirir bir sistem oluşturmalıyız.

B) Böyle bir yaklaşım içerisinde olmak hayattan maksimum verim alabilmemin temel koşuludur. Bildiklerimizi hayata doğru uygulamak, bildiklerimizle liyakatli bir yaşam sürmemiz demektir. Aksi halde sadece öğrenmekle yetinmiş olur ve zincirin halkaları arasındaki bağlantıyı koparmış oluruz.

C) Doğal insanın, tamamen içgüdüsel bir mantıkla biyolojik ihtiyaçlarını gidermenin peşinde olduğu bir zihniyete sahip olduğu anlaşılabilir. Dolayısıyla bu ihtiyaçları giderirken vahşi bir yol izleme olasılığı yüksektir. İlkel insanda, insan olduğunun bilinciyle atılmış çok sınırlı sayıda adım olabilir ama bilmeye atılmış adım yok gibidir. İnsanın yegane gelişim araç ve unsuru bilgilenmektir. Sadece bilgilenmiş olmak evrensel çapta bir insani harekete mensup olmaya yetmez, bunun için kişisellikten çıkıp toplumsal kurallar oluşturmaya ve bu yönde ilerleme göstermeye gayret etmek gerekir.Ayfer GÜRBÜZ

C.48. A. Eğitim-Öğretim’i geliştirmek insanları geliştirmek demek. Bu sayede insan daha bilgili ve ahlaklı olur.

          B. İnsanlara güzel davranışlar kazandırmak demektir.

          C. Doğal insanlarda cahillik biraz var. İlkel insanlarda vahşilik ve cahillik var. Gelişmiş insanlarda daha çok akli var. Evrensel insanlarda evrensel zihin var. Fatma ALTUN


C.48.A
Bu toplumda konuşulan dilin daha iyi öğrenilmesi ve daha iyi kullanılması için geliştirilen bir sistemdir.

B.Kendisini iyi ifade eden zihin yapısı gelişmiş bir toplum meydana getirmek demektir.

C.Eskiden insanlar daha doğal yaşamışlar insanların zihinlerinin yapısı ve zihinde ki kavramlar yüz binlerce insanın ölümüne neden oldu. Tabi bazı kavramların iyi taraflarında mutlaka vardır.Ersin ŞİMŞEK

C.48.A.amacına uygun eğitim öğretim sistemi geliştirmek demektir.

B.eğitim sistemini hayata doğru uygulamak demektir.     Mehmet Rauf ORHAN

 

C.48 A) Eğitim-Öğretim’i geliştirmek insanları geliştirmek demek. Bu sayede insan daha bilgili ve ahlaklı olur.

         B) İnsanlara güzel davranışlar kazandırmak demektir.

         C) Doğal insanlarda cahillik biraz var. İlkel insanlarda vahşilik ve cahillik var. Gelişmiş insanlarda daha çok akli var. Evrensel insanlarda evrensel zihin var.   Gülsüm GÜLTEKİN

 

C:48.A) Bir insan ne kadar çok bilirse bilsin, eğer bu bildiklerini lisana dökemiyorsa kendini karşısındakine anlatamıyorsa, düşüncelerini dile getiremiyorsa, bildiklerinin hiç bir anlamı yok neticede karşımızdakinin anladığı bizim söylediklerimiz kadardır. Dolaysıyla insanların kendilerini tam ve doğru ifade etmeleri ancak doğru bir eğitimle ve öğretimle mümkündür. Dolaysıyla eğitim sistemleri de bu konuda bir takım yöntemler geliştirmeli ve uygulamalıdır.  

B)  İnsanlar zihinlerindeki öğrenmiş oldukları kavramları gerek ruhsal boyutta gerekse, fiziksel boyutta karşıladıkları varlıklara doğru bir şekilde yüklemelidir. Kavramlar arasındaki farklılıklar, benzerlikler iyi bilinmeli ve buna göre uygulanmalı, zaten bu yapıldığı zaman insanlar birbirini daha kusursuz bir şekilde anlayacak ve anlatacaktır. 

 

C)  İlkel insanlar kavramlardan yoksun oldukları için vahşi, doğal insanlarda cahil, gelişmiş insanlarda aklı, evrensel insanlarda evrensel zihin kavram örgüt ağı mevcuttur.   Kerim DURMAZ 

 

 

C.48:

            A ) Kavramlar eğitimin yapı taşlarındandır. Ve bunda yapılan yanlışlıklar tüm bildiklerimizi yanlış kılacaktır. Kavramlar üzerinde kesin tanımlamalar yaparak eğitimi daha sağlam hale getirmek doğruları kesinleştirir. Bunu kendimizle bütünleştirerek günlük dilimize kazandırarak kavramlar üzerinde daha hakim oluruz ve refleks olarak kazanırız. Bu eğitim-öğretim sistemi yalın tanımlamalara dayalı eğitim olur.

            B ) Doğru olanları tanımlayarak kendi fıtratına uyduran ve zihinsel süzgeçten geçirip günlük yaşamda kesin bilgilerle kullanmak demek olur.

C ) Doğal insanlarda vahşi ilkel insanlarda cahil gelişmiş insanlarda akli ve pratik evrensel insanların zihin havuzunda ise zihinsel ve evrensel kavram örgüt  ağı ve yapısı vardır. Serkan İNAN

 

48-) A-) Eğitim ve öğretim insanların kültürlenme faaliyeti içerisindedir. Bu faaliyete tabi olan öğrenciler ise doğru ve yararlı faaliyetler gösterirler.

       B-) Hayatını anlamlandırmak demektir.         
       C-)
Doğal insan vahşi, ilkel insan cahil, gelişmiş insan akli, evrensel insanda evrensel  zihinsel yapı ve örgütü vardır. Metin ERGÜL