47.Bilinçli olarak iftirasının ve ölüsünün üstüne dirilmeye çalışanlara ne denir?

Bilmeden iftirasının ve ölüsünün üstüne dirilmeye çalışanlara ne denir?

Bildiğini gizleyerek iftirasının ve ölüsünün üstüne dirilmeye çalışanlara ne denir?


C.47. Bilinçli olarak yapana kendini ve çevresindekileri aldatmaya yönelik insan denir.Ama daha kendini bile yaptığına ikna edememiştir.Bilmeden yapan kişi bilgisizdir,cahildir.Bildiğini gizleyen ise hem aldatan bir insan hem de tilki gibi kurnazdır. Ebru YOLCU

 

C.47. -Bir kişinin bir başka kişiye gözüyle görmeden bir suçu işlediğini onaylarsa iftira atıp ve o kişiyi suçlu göstermesidir.

      -Bir kimseden iftira atılıp da kendisinin o suçu işlemediğini kanıtlaması ve üstüne durmasıdır.

      -Bir kişi iftira atıldığını düşünerek ama aslında o suçu kendisi işlediği halde işlemedim diyerek üste çıkmasıdır. Büşra Hafize BORA

 

C.47.Yanlış olduğunu bile  doğru olduğunu söyleyen kişilerdir.Bilinçli cahillerdir.Bunu bilmeden yapmak daha da yanlıştır.Sonuçta doğru olanın bilincinde değildir.Gizleyerek yapanlar da daha da acı bir olay sergilerler.     Pelin GÜMÜŞ

 

 

C.47.----yok---- Salih ARSLAN

 

C47- Bilinçli, bilmemek ya da bildiğini gizlemek hiçbir şeyi değiştirmez. Güvenilmez bir adam denir. Daha birçok şey denir de buna sayfalar yetmez. Ferdi KODAŞ

 

C.47: Bilinçli olarak ırasının ve ölüsünü üstünde dirilmeye çalışana  kanla beslenen kişi denilir.

Bilmeden bunu yapanlara Kanla beslenen cahil, bildiğini gizleyerek yapan kişiler ise kanla beslenen münafıktır. M. Nurullah ÖZDEN

 

C:47) Kendini bilmez zavallı denir. Saf denir. Çünkü ne yaptığını bilmez. Kurnaz denir yalnız bu kurnazlık tilkilik değil iblisliktir.Yusuf ACAR

 

C.47)- Bunlara çıkarcı, hain insanlar denir. İkincisine de bilinçsiz denir. Üçüncüsüne yalancı, sahtekar denir.   Erdal SALDUZ

 

C–47 Bilinçli olarak iftirasının ve ölüsünün üstüne dirilmeye çalışanlara, yalanla yücelmeye çalışanlar denir. Bilmeden iftirasının ve ölüsünün üstüne dirilmeye çalışanlara mahzun yalancı denir. Bildiğini gizleyerek iftirasının ve ölüsünün üstüne dirilmeye çalışanlara münafık yalancı denir. (Ali AYDIN)

 

C:47) Yanlış olduğunu bile bile doğru olduğunu söyleyen kişilerdir. Bilinçli cahillerdir. Bunu bilmeden yapmak daha da yanlıştır. Sonuçta doğru olanın bilincinde değildir. Gizleyerek yapanlar da daha da acı bir olay sergilerler. İlyas SÜNMEZ

 

C47)bilinçli yapılıyorsa bilinçli direnme bilinçsizce yapılıyorsa cahil direnme bildiğini gizleyerek yapıyorsa kurnazca direnme denir. Şükran GÜR

 

C.47. Bilinçli olarak iftirasının ve ölüsünün üstüne dirilmeye çalışanlara; kendisi isteyerek gönülden yapan denir.Bilmeden iftirasının ve ölüsünün üstüne dirilmeye çalışanlara yaptığını doğru sanan,bilinçsizce hareket eden denir.bildiğini gizleyerek iftirasının  ve ölüsünün üstüne dirilmeye çalışanlara hata yaptığını belli ettirmemeye çalışan denir. Mehmet SARİBATUR

 

C.47.Yalancı cahil münafık denir. M. Ercan KARA

 

C.47- Birincisi; inkar eden denilir.

         İkincisi; cahil ve saf denilir.

         Üçüncüsü; münafık denilir. Cevdet ÇAKAR

 

C:47)Zavallı denir. Saf denir. Çünkü ne yaptığını bilmez. Kurnaz denir yalnız bu kurnazlık tilkilik değil iblisliktir.Sevda MUTLU

C47)Sırasıyla,kurnaz,saf ve ikiyüzlü denir. Ubeydullah ERTAŞ

 

C.47- Gıybet, hata ve kurnazlık yapmış demektir. Serpil ARİCİ

 

C.47:A-Melun

B-Matelun

C-Malakaut Seyfettin SEYHAN

 

C.47:A- Yalanını kabul etmeyen insan denir. Serdar AKTAŞ

 

C.47:B- Söylediği şeyin ne olduğunu bilmeyen denir. Serdar AKTAŞ

 

C.47:C- Söylediğini belli ettirmeyen insan denir. Serdar AKTAŞ

 

C.47-Bilinçli olarak iftirasının ve ölüsünün üstüne dirilmeye çalışanlara inkarcı,bilmeden bunu yapanlara cahil,bildiğini gizleyerek bunu yapanları ise münafık denir. Kemal ASLAN

 

C.47-Bilinçli olarak iftirasının ve ölüsünün üstüne dirilmeye çalışanlara inkarcı,bilmeden bunu yapanlara cahil,bildiğini gizleyerek bunu yapanları ise münafık denir. . Murat YILANLI

 

C 47.Ölen kişinin arkasında konuşarak yalan söyleyen kişi demektir.

Bunun farkında olmasa da kişi hakkında yalan söylüyor.

İftiracı denir.hepsinin genel anlam olarak ta iftiracı denir. Mehmet Tahir ELGÜN

 

C47 Öleceğini bir tülü kabullenemeyen insanlar boş bir çaba içerisindedirler. her canlı ölümü tadacaklar. İnsanların bunun bilincinde olması gerekmektedir. Mehmet ULUS

C.47 Birinci kısma radikal, ikinci kısma cahil ve üçüncü kısma münafık yakıştırması yapılabilir.Ayfer GÜRBÜZ

C.47. Bunlara çıkarcı, hain insanlar denir. İkincisine de bilinçsiz denir. Üçüncüsüne yalancı, sahtekar denir. Fatma ALTUN


C.47.
ilk gruptaki insanlar yalancıdırlar,ikinci gruptakiler yaptıklarının farkında olmayanlardır,üçüncü gruptakiler ise kendini akıllı zannedenlerdir.Ersin ŞİMŞEK


C.47.
birincisine yalancı denir

İkincisine cahil denir.

Üçüncüsüne yalancı düzenbaz denir.     Mehmet Rauf ORHAN

 

C.47 Bunlara çıkarcı, hain insanlar denir. Diğerine de bilinçsiz denir. Bir diğeri ise yalancı, sahtekar grubuna girer. Gülsüm GÜLTEKİN

 

C:47.A)  Eğer bir kişinin söyledikleri, görüşleri yalan, yanlış olmasına rağmen ısrarla bunları savunuyorsa böyle kişilere inatçı, at gözlüklü, cahil vb gibi isimler verilebilir.

 

B)  Eğer bilmeden söylediklerini, yaptıklarını savunuyorsa böyle kişilere bilinçsiz yâda cahil inatçı denilebilir. 

 

C)  Bildiği halde bunu gizleyerek sanki bilmiyormuş gibi davranıyorsa yalancı inatçı yâda sinsi cahil denilebilir.  Kerim DURMAZ 

 

47-) Yanlışını belli etmeyene kurnaz insan denir. 

 Bilmeden iftirasının ve ölüsünün üstüne dirilmeye çalışanlara cahil denir.

 Bildiğini gizleyerek iftirasının ve ölüsünün üstüne dirilmeye çalışanlara münafık denir. Metin ERGÜL