46.A-Öğrencilerimizin bildiklerine doğru empati duymak ve onları doğru tanımak amacıyla (tanımaya endeksli) sınav sorusu sormak ne demektir?

B-Algıda değişmezliğin hedefine ulaşmak için fıtrat çeşitliliğine dayalı eğitim ve öğretim yapmak ne demektir?

İpucu;Çiçek kavramını ilk defa öğretirken;

1-Tek bir çeşit gelincik çiçeğini örnek verelim.

2-Her çiçek durumu tipini temsil eden birer çiçekten oluşan çok örnekli bir çiçek grubunu örnek gösterelim.

İkisi arasındaki farkı anlamaya çalışın. Farkındalıklarını kavramaya çalışın. Bu durum konu başlıkları içinde düşünün.

-Öğretim açısında bazen bir içeriğe birden fazla başlık vermek daha yararlı olabilir.

-Bu durumu farklı zihinsel fıtrat ve zihinsel kavram ilişki ağına sahip öğrencilerin olabileceği ile ilişkilendirmeye çalışın.

Ör.”Materyal Geliştirmede Teknoloji Çeşitleri” tek tip başlık verelim.

Aynı içeriğe;

Materyal Geliştirmede Teknoloji Çeşitleri

Materyal Çeşitleri,

Materyal Grupları,

Materyallerin Sınıflandırılması. Başlıklar arasındaki farkları anlamaya çalışın.


C.46.
A)Görünene değil öğrencinin içine inmektir.Kim bilir belki de öğrencinin içten içe merak ettiklerini,düşündüklerini sorularla ortaya çıkarmak ve bunları cevaplandırmasında yardımcı olmaktır.

B) Çeşitlilik çok önemli ve gerekli bir kavramdır.Eğitim ve öğretimde de özellikle son yıllarda önemi anlaşılan öğrenciye görelik yöntemi uygulanmalıdır. Ebru YOLCU

 

C.46.  a) Öğrencileri tanımak için sınav sorusu sorarak öğrencilerin bilgilerine dayanarak ve kişisel bilgileri ve bir insanın kendini tanıtması için kişiliğine yönelik sorularla bilgisini ve kişiliğini tanımış oluruz.

       b)Bir konunun başlığına göre farklı anlamlar çıkarırız. Buda bizim eğitim ve öğretim bilgimizden kaynaklanıyor. Büşra Hafize BORA

 

C.46.A-Öğrenciye göre bir sistemdir.Temelde öğrenciyi eğitme, geliştirme, ona faydalı olabilme isteği vardır.

        B-Her şeyi özünde olduğu gibi verip anlamasını sağlamalıdır.Verilen bilgiler tanıtılarak ve gösterilerek yansıtılmalıdır. Pelin GÜMÜŞ

 

C.46.A.Hazır bulunuşluluk seviyesini tespit etmektedir.

         B.Bireysel farklılıkları göz önüne alıp, özelleştirilmiş eğitim yapmaktadır. Salih ARSLAN

 

C46:A. Bu tür sınav sorusu sormak ilk başta onu tanımak sonra nasıl bir eğitim ve öğretimle dersi öğrenebilir sorununu çözmektir.

C46:B. Herkese hitap etme ya da herkesin dersi dinlemesini ilgi duymasını sağlama denebilir. Ferdi KODAŞ

 

C.46:A. Bu sınav kişilik analizi demektir. Buda bence her eğitimcinin öncelik vermesi gereken bir aşamadır. Vermek istediğini verebilmesi için. M. Nurullah ÖZDEN

        B. Öğrencilere herhangi bir kavramı öğretebilmek için öğrencilerin değişik fıtrata sahip olması nedeniyle farklı yöntem ve tekniklerin kullanılması gerekir. Tek tip örnek vermek yerine değişik tipte örnek verilmesi bir duyu organına hitap etmek yerine değişik duyu organlara hitap etmesi gibi. . M. Nurullah ÖZDEN

 

C:46.A) Onların bildiklerinden emin olmak ve bilme derecelerini görmektir.

 

C:46.B) Yani öğrenim modeline göre eğitim. Çünkü her insan ayrı bir dünyadır. Bunun için herkesin öğrenme stili farklıdır.Yusuf ACAR

 

C–46

A-) Öğrencileri tanımak ve seviyelerini ölçmek, aynı zamanda hazır bulunuşluk düzeylerini saptamak için soru sorulur. (Ali AYDIN)

 

B-) Fıtrat çeşitliliğine dayalı eğitim ve öğretim yapmak demek; öğrencilerin yapılarına yönelik bilgi vermektir. Yani, bireysel özellikler ve farklılıklar göz önünde bulundurularak yapılan faaliyetlerdir. (Ali AYDIN)

 

C.46- A.) Öğrencileri gerçek anlamda tanımak demektir. Erdal SALDUZ

          B.) Eğitim ve öğretim hedefine ulaşması demektir. Çünkü bir konuyu birisinin anlaması için ona göre anlatılmalı. Bide farklı fıtrattaki insanları düşünün.  Erdal SALDUZ

 

C:46) A) Öğrencinin psikolojik ve sosyolojik durumunu ve algı düzeyini bilip ona göre bir eğitim metodu şekillendirerek ve onu öğrenmede en üst düzeye getirmek. İlyas SÜNMEZ

        B) Bir konuyu anlatırken veya bir nesneyi ederken farklı algılama çeşitliliğini ve bireysel farklılığı ve çoklu zekâ kuramını gözeterek tasvirler veya tanımlamalar yapılmalıdır. İlyas SÜNMEZ

 

C46)A;Kişi veya kişileri tanımak amaçlı yapılan analizdir.

B;genel bir eğitim öğretim demektir. Şükran GÜR

 

C.46. A) Onların iç dünyalarını görmek için yapılan iş denir Mehmet SARİBATUR.

C.46. B) Çeşitliliği artırmak gerekir ve çeşitliliği kabul etmek gerekir. Mehmet SARİBATUR

 

C.46.A.Hazır bulunuşluk testi

B.Herkesin eşit şekilde olanaklardan yararlanmasıdır. M. Ercan KARA

 

C.46- A- Hedefe ulaşılabilir sınav sitilidir. Cevdet ÇAKAR

         B- Mantığa ve akla uygun eğitim çeşididir kesinlikle hedefe ulaşılır. Cevdet ÇAKAR

 

C.46. A)Görünene değil öğrencinin içine inmektir.Kim bilir belki de öğrencinin içten içe merak ettiklerini,düşündüklerini sorularla ortaya çıkarmak ve bunları cevaplandırmasında yardımcı olmaktır.Sevda MUTLU

B) Eğitim ve öğretim hedefine ulaşması demektir. Çünkü bir konuyu birisinin anlaması için ona göre anlatılmalı. Bide farklı fıtrattaki insanları düşünün.  Sevda MUTLU

 

 

C46)A;Öğrenci analizidir.öğrenciyi kendisini tanıtmasına ve kendini yorumlamasına fırsat vermek demektir.

B;Her öğrencinin zihinsel,sosyal,duygusal,psikomotor gelişimi farklı olduğu için verilecek eğitim öğretimin bütün zeka grubundaki öğrencilere hitap etmelidir. Ubeydullah ERTAŞ

 

C.46:A- Öğretmenlerin o öğrencilerin düşüncülerine önem verdiğini ve onları önemsediği anlamına gelir. Serpil ARİCİ

 

C.46:B-  Her insanın aynı bilgi dağarcına sahip olmadığı anlamına gelmektedir. Serpil ARİCİ

 

 

C.46:A- Verdiğimiz şeye uygun isteklerde bulunmak aklın gereğidir. Seyfettin SEYHAN

 

C.46:B- Özgün bir sistemin ürünleri toplanmak isteniyorsa yapılan plan ve programında buna binaen o yönde zuhur edilmesi gerekir. Seyfettin SEYHAN

 

 

C.46:A- Sınıf içi akıl, zeka vb. düşünsel faaliyetlerin irdelenip ortak bir payda da devam etmek gerekir. Serdar AKTAŞ

 

C.46:B- Her kişinin aynı kapasite de olmadığı göz önünde bulundurulmalıdır. Serdar AKTAŞ

 

C.46.A)Onları tanıdıktan sonra nasıl eğitim verilmesini düşünmektir.

                  B)Gözlem yoluna dayanarak eğitimin daha anlaşılır olmasını sağlamaktır. Sema YILDIRIM

 

C.46

A-Öğrencinin neyi ne kadar bildiğin tespit etmek demektir. Kemal ASLAN

B-İnsanda var olan ve insanın sahip olduğu çeşitli özellikleri kullanılarak eğitim ve öğretim yapmaktır. Kemal ASLAN

 

C.46

A-Amaca yakınlık ve yapılması gerekenler hakkında bilgi almak demektir.Geribildirim olarak da adlandırılır.Kişiyi tanıma değil,kişinin bilgi düzeyine yönelmedir. . Murat YILANLI

B-Fıtrat;kişisel yapı ve ahlakı yapı yeterliliği hakkındaki bilgi topluluğudur.Algıda yeterlilik için eğitim ve öğretim yapmak bu değerleri dikkate alarak program geliştirmek demektir. . Murat YILANLI

C.46.A- Eğer öğrenciye bir şeyler katacak ve daha sonra ki yıllarda kullanmasına zemin oluşturacak bilgiler veriliyorsa ve bunlar deniliyorsa sınav sorusu sorulmalıdır
B- Yapılması gereken en güzel eğitim çeşididir fakat bunun için öğrencinin anlama ve öğrenme kapasitesini öğrenmek gerekir Beyrivan GÖKTAŞ

 

C 46.A)Deneme

B)Anlatılan konunun farklı örneklerle ve değişik yönlerle verilmesi gerekir. Mehmet Tahir ELGÜN

 

46)A) Daha iyi bir eğitim verilebilmesi için öğrencinin tanınması ön koşuldur.     B) İnsanın kişiliğine yönelik eğitim ve öğretim yapmak kişideki olgusal problemlerim kısmen ortadan kaldırır

.(Mehmet ULUS)

 

C.46 Doğru empati duymak çoğunlukla doğru bir yol izlendiğinin göstergesidir. Herkesin kişilik yapısına uygun bir biçimde değerlendirmeye alınmasının ise doğru bir yol olmakla birlikte pratikte çok zor olacağı bilinmektedir. Önemli olan teorik bilginin görülebilir bir yapı kazanmasına gayret etmektir. Ayfer GÜRBÜZ

 

C.46.A. Öğrencileri gerçek anlamda tanımak demektir.

         B. Eğitim ve öğretim hedefine ulaşması demektir. Çünkü bir konuyu birisinin anlaması için ona göre anlatılmalı. Bide farklı fıtrattaki insanları düşünün. Fatma ALTUN

 

C.46.A.Empati duymak için karşıdaki insanı doğal olarak tanımak gerekir. Öğretmeninde öğrencileri tanıması ve empati kurması gerekir.

B.Her öğrencinin zekâ düzeyi, algılama kapasitesi farklı olduğu için her yerde aynı sistem uygulanamaz. Bu yüzden eğitim ve öğretim verilecek öğrencinin yaşadığı topluma, kültürüne, çevresine bakarak uygulanmalıdır.Ersin ŞİMŞEK

 

C.46.A.bir eğitimci olmak demektir. Yani bir eğitimcinin taşıması gereken vasfı taşımak demektir.

B.her insanın algılaması fıtratı gereği, farklıdır. Yani insanlar akıl sahibi varlıklardır ve kendilerine has iradeleri, düşünme şekilleri vardır. Dolaysıyla bütün insanları bir fikir çatısı altında toplamak mümkün değildir.    Mehmet Rauf ORHAN

 

C.46 A) Öğrencileri gerçek anlamda tanımak demektir.

         B) Eğitim ve öğretim hedefine ulaşması demektir. Çünkü bir konuyu birisinin anlaması için konu kişiye göre anlatılmalıdır. Farklı fıtrattaki insanlar düşünülmelidir.  Gülsüm GÜLTEKİN

olmazlardandırlar.ve evrenin düzeni için çalışırlar.    

C:46.A)  Öğrencilerin kafalarındaki düşüncelerini, görüşlerini, bilgilerini, bildiklerini ve bunların uygulamalarıyla olan münasebeti anlamak için öğrencilere dolaylı yâda doğrudan sözlü ya da yazılı olarak yapılan etkinliktir.  

 

B)  Yani kavramların bireylerin bilişsel yapılarında yaptığı algısallığın farklı insanlarda aynı şekilde bir algılama ağı oluşmasını sağlamaktır.  Kerim DURMAZ 

 

C.46:

            A ) Kişisel ve fiziksel gelişiminin ne düzeyde olduğunu anlamak için yapılan bir tanımlama bir ankettir.

B ) Öğrencinin dikkatini çekmek için verilen örneklerin çokluğu ve öğrencinin ilgili olduğu şeylerle ilişki kurulması algının gelişimine yardımda bulunur. Kurulan cümlelerde de değişiklik sonucu kişinin sürekli olarak algı yeteneğini zinde tutmasını sağlar. Serkan İNAN

 

46-) A-) Eğitim ve öğretimin amacı insanları doğru bilgili millete ve devlete yararlı bireyler yetiştirmektir. Bu doğrultuda onları ölçmek ve değerlendirmek gerekir Metin ERGÜL

       B-) İnsanların kişilik özelliklerine uygun bir eğitim sürecidir. Metin ERGÜL