45.Döngüsel, Değişimsel, Özgünlükler ve Enerji Halleri Boyutları nedir? Bu hallerin ortak paydası nedir?


C.45.
Boyutları aklın ,mantığın,toplum vicdanın,kendi vicdanının.dininin kabul ve tahammül edebileceği maksimum anlayış çerçevesi olmalıdır. Ebru YOLCU

 

C.45.Döngüsel, sürekli bir doğal döngü içinde değişebilen; Değişimsel değişebilen, esnek olan, özgünlük ise kendine has olandır.    Pelin GÜMÜŞ

 

C.45.Enerji halleri, kinetik enerji ve potansiyel enerji. Salih ARSLAN

 

C45- Döngüsel bir sistemin düzenli olarak tekrarlanması; Değişimsel sistemin belli değişimlerle sistemin tekrarlanması; özgürlükler bu sistemdeki değişikliklerle kazandığı benliktir. Enerji halleri boyutu, bu sistemin sürekli işlemesidir. Ortak paydalarına gelirsek hepsinde süreklilik vardır. Ferdi KODAŞ

 

C.45: Döngüselde bir noktadan başlayıp tekrar aynı noktaya varmasıdır. Hareketlilik vardır ancak konumu aynıdır. Değişimselde ise farklılık meydana gelir. Özgünlükte kendine göre konumlandırma varıdır. Bu hallerin ortak paydası ise durağan olmaması hareketli olmasıdır. . M. Nurullah ÖZDEN

 

C:45) Ruh Allah CC’ hun den gelir ve tekrar ona döner.    Yusuf ACAR

 

C.45)-döngüsel sonradan eski haline dönen demek, değişimsel yeniliklere ayak uyduran onunla değişen demek, özgünlük onu diğerlerinden ayıran özellikler demek, enerji halleri ise doğada bulunan canlıya canlılık veren özellikler demek. Bunların ortak yanı hepside olmazsa olmazlardandır.                                                     Erdal SALDUZ

 

C–45 Döngüsel; fedback sistemlidir. Değişimsel; değişmeye açık olandır. Özgünlükler; belli bir varlığa ait olan özelliklerdir. Enerji halleri ise, kâinattaki enerji çeşitleridir. Bunların ortak paydası, hepsinin kâinatta var olmasıdır. (Ali AYDIN)

 

C:45) Döngüsel, var olan sistemin belli bir düzen ile tekrarlanması, değişimsel yenilikler eklenerek sistemin devam etmesi veya tekrarlanmasıdır. Özgünlüksel ise bu değişimler karşısında benliğini korumasıdır. Enerji hali ise sürekli bir hareketliliği ve potansiyel bir gücün olmasıdır. Bunların ortak paydası ise hepsinde sürekli bir hareketliliğin olmasıdır. İlyas SÜNMEZ

 

C45)bu paydalar ortak yarar sağlayan paydalardır. Şükran GÜR

 

C.45. Ortak paydası sürekli hareket halinde olması iç içe yaşamalarıdır.Maddecidir. Mehmet SARİBATUR

 

C.45.Orijinal olması. M. Ercan KARA

 

C.45- Döngüsel; bir halin bir önceki hale geri gitmesidir.

         Değişimsel; bir halin bir önceki hal üzerindeki farka denir.

          Özgünlük; iki halin aynı modelden taviz vermemesidir.

C.45)Sonradan eski haline dönen demek, değişimsel yeniliklere ayak uyduran onunla değişen demek, özgünlük onu diğerlerinden ayıran özellikler demek, enerji halleri ise doğada bulunan canlıya canlılık veren özellikler demek. Bunların ortak yanı hepside olmazsa olmazlardandır. Sevda MUTLU

 

C.45.Enerji halleri, kinetik enerji ve potansiyel enerji.Ubeydullah ERTAŞ

 

C.45- Döngüsel:   Bir durumdan diğerine dönüşebilen

         Değişimsel: değişebilme kapasitesine sahip olandır.

         Özgünlük  : kişiye özel, has demektir.

         Enerji halleri: bir maddenin değişik hallerdeki enerji durumlarıdır. Serpil ARİCİ

 

C.45- Döngüsel dediğimiz kavram sürekli bir deveran halinde seyir eden bir paradokstur.Değişimsel dediğimiz kavram ise değişime ihtiyacı olan değişmenin işlevsel bir döngüsüdür.Özgünlükler ise bir şeyin sadece o şey olduğu için sahip olduğu özelliklerdir.Enerji halleri boyutlarıda sürekli değişen değer alan bir önermedir. Seyfettin SEYHAN

 

C.45-  Döngüsel bir sistemin sürekli bir döngü içinde olmasıdır. Değişimsel, bir şeylerin değişime açıl olmasıdır. Özgünlük, bir özelliğin has olması, birine ait olması demektir. Bir maddenin farklı enerji halleri vardır. Serdar AKTAŞ

        C.45.Döngüsel;bir olayın kendini tekrar etmesidir.Değişimsel;çağ ve teknolojiyle beraber toplumun düşünsel yapısında meydana gelen farlılıklardır.Özgünlükler;kendine has sadece onda bulunan özellikleri ifade eder.Enerji halleri boyutlarıbir toplumun zaman ve çevreyle etkileşimindeki ruh hali durumudur.Butun bunların ortak paydası özgünlüğünü değiştirmeden değişimlere uyum sağlamadır. Sema YILDIRIM

 

C.45-Eylemler bir döngü içinde ve birbirleriyle tutarlı olarak bulunmaktadır.Her şey dünyada belli bir döngüsel biçimde varlığını korumaktadır.Değişen zamanla eylemler de değişime uğrar ve bu eylemler kişiler tarafından farklı amaçlar için kullanılır.Eylemlerin hareket halinde olması enerji boyutunu gösterir. Kemal ASLAN

 

C.45-Enerji halleri devamlı,döngüsel olarak değişime maruz kalan ve kendine özgü dönüşümlerden oluşur.Ortak paydası birbiriyle ilişkili ve birbirinin tamamlayıcısı olmalarıdır. . Murat YILANLI


C.45.
Bunlar doğanın yenilenmesini sağlar ve yaşamın devamlılığına birer katkıdır Beyrivan GÖKTAŞ

 

 

C 45.Hepsinin ortak yanı dengeyi sağlamalardır. Mehmet Tahir ELGÜN

 

C.45) İnsanların düşüncesel ve karakter boyutu insanlardaki değişimin ve toplumdaki döngüselliğin boş aktörüdür. .(Mehmet ULUS

 

C.45) Yaratıcının kudretinin evrene farklı tecellileri evrende bir döngünün doğmasının kaynağıdır. Aslında hepsinin başlangıç ve çıkış noktası aynıdır. Her birinin evrendeki görevi farklıdır ve gerektiğinde birbirlerine dönüşerek bir süreklilik arz ederler.Ayfer GÜRBÜZ

C.45.Döngüsel sonradan eski haline dönen demek, değişimsel yeniliklere ayak uyduran onunla değişen demek, özgünlük onu diğerlerinden ayıran özellikler demek, enerji halleri ise doğada bulunan canlıya canlılık veren özellikler demek. Bunların ortak yanı hepside olmazsa olmazlardandır. Fatma ALTUN                    

C.45.hepsinin de birer döngü ve kendilerine özgünlükleri vardır.  Mehmet Rauf ORHAN

 

C.45 Döngüsel sürekli değişen demek, değişimsel yeniliklere ayak uyduran kendini değişime adapte etmek demek, özgünlük diğerlerinden farklı olmak demek, enerji halleri ise doğada bulunan canlılık özellikleri demektir. Bunların ortak yanı hepsinin mutlak olmasının gerekliliğidir. Gülsüm GÜLTEKİN                                                    

 

C:45)  Döngüsel demek belli süreç içerisinde periyodik olarak belli bir takım kurallara göre sürekli devam eden olaylar yada durumlardır.değişimsel demek sürekli bir başkalaşım içerisinde olmak demektir.değişmeyen tek şey değişimdir misali.özgünlük demek varlıkları birbirinden ayıran özeliklerdir.tıpkı insandaki DNA’lar gibi..enerji ise doğada bir takım hallerde bulunur.örneğin cinsel enerji,potansiyel enerji...vb gibi hepsinin ortak paydası hepsi dinamiktirler.olmazsa olmazlardandırlar.ve evrenin düzeni için çalışırlar.     Kerim DURMAZ 

C.45: Ortak paydaları devamlı ve sürekli olmalıdır. Serkan İNAN

C. 45-) Döngüsel,değişimsel, özgünlükler ve enerji halleri boyutları statik ve kinetik olmak üzere ikiye ayrılır. Ortak özellik hareketten önceki durgun hal ve hareket esnasında kinetik yani hareketlilik olma durumudur. Metin ERGÜL