44.Fert, toplum, halklar, devletler bazında değişen kainat, çevre, nesnel, sosyal, zihinsel, kültürel, düşünsel..vb oluşumlara uyum sağlamak için ne yapmamız gerekir?

İpucu;

Uyum sağlamak için;

A-Kendimizi doğru tanımak. Düz ayna mantığı ile tanımak. Yani fert ve toplum bazında yararlı özgünlüklerimiz, fedakarlık sınırlarımız, toplumsal çeşitliliğin gerekliliğine inanarak, değişmezlerimiz ve değişirlerimiz.

B-Değişen koşulları doğru tanımak. Koşulların, özgünlükleri, esnekleri, değişmezleri ve değişirleri.

C-Doğru empati duyma, doğru eşleştirme ve doğru örtüşüm

D-Değişime uyum için fedakarlıklarımızı esnek ve bol tutmak

E-Kendimiz ve değişen koşulları çok iyi tanımamız ve her ikisini doğru eşleştirip doğru empati duymamız ve kendimizi doğru konumlandırmamız gerekir.

Yapabileceklerimiz

A-Bizi aşan değişen devasa (evrimsel ve devrimsel) koşulları kendi farzlarımıza (değişmezlerimize) uydurmaya çalışmamız halinde genellikle helak oluruz.

B-Bizi aşan değişen devasa (evrimsel ve devrimsel) koşullara tamamen kendimizi uydurmaya çalışmamız halinde genellikle yok oluruz.

C-Bizi aşan değişen devasa (evrimsel ve devrimsel) koşulların değişmezlerine, değişirlerine doğru entegre olup ve kendimizi doğru konumlandırarak yaşam döngüsündeki çeşitliliklerimizle, özgünlüklerimizle liyakatli çimlenmek veya yeşermektir.


C.44.
Öncelikle ılımlı olmalıyız.Çok keskin uçlarımız bulunmamalı.Değişime,yeniliğe hoşgörüyle bakabilen bir insan olmalıyız.Ve bunlara sıcak bakabilen farklılıkların tadını alabilecek damak zevkimiz olmalı. Ebru YOLCU

 

C.44.Günümüz koşulları ile değişen koşullar arasında bağlantı kurup ona göre hareket etmeliyiz.Değişikliğin bilincinde olmalıyız.    Pelin GÜMÜŞ

 

C.44.Değişen koşulları iyi tanıyıp, doğru sempati duymalı, iyi bir eleştiri ve analiz yapmalıyız. Salih ARSLAN

 

C44- Nasıl âlimler dinimizi tam anlamıyla yaşayabilmemiz için değişen koçularla uygun dini yorumluyorlar. Bizde bu çerçevede değişen koşulu iyi tanıyıp ona göre bir uyum sağlayacağız. Ferdi KODAŞ

        

C.44: Her şeyi ben yaparım mantığın yanında at gözüyle de olaylar bakmak yanlıştır. Değişen olay ve olgulara k

endi öz benliğini yetirmeden liyakatli bir şekilde uygum sağlamak gerekir. Değişen dünya düzeni ne yazık ki bizi bizden ve çevremizden uzaklaştırmaktadır. Buda değişime ün yargı ile yaklaşımlara neden olsa da kendimize sahip çıktıkça uyumumuz olacaktır. . M. Nurullah ÖZDEN

 

C:44) Uygarlaşmamız,çağdaşlaşmamız liyakatli düşünmemiz ve irademizi doğru kullanmamız gerekir.Yusuf ACAR

 

C–44 Uyum sağlamak için, değişiklik yapılan alanlarda yenilikler yapılmalıdır. Yani, kişiler de değişime gitmelidir. Kendi hayatlarında ona göre reformlar üretmelidir. (Ali AYDIN)

 

C.44)- Yeniliklere hep açık olmalıyız. Bir şeye bağlanıp kalmamalıyız. Kendimizi değişenlere karşı değiştirmeliyiz ve geliştirmeliyiz.  Erdal SALDUZ

 

C:44) Değişen koşulları doğru tanıma ve var olan inanç sistemimizle bağdaştırarak yeniliklere açık önyargısız ve özgülenirliği bir tutum sergileyerek uyum sağlayabiliriz. İlyas SÜNMEZ

 

C44)değişen koşuları doğru tanımak koşulların özgünlükleri ve esneklikleri değişir. Şükran GÜR

 

C.44. Herhangi bir şeye uyum sağlamak için öncelikle bireyin kendini tanıması lazımdır.Aslında dünyadaki en zor iş insanın kendini tanımasıdır.bu uyum aşamasında bizler doğru empati yapma,doğru yerde durma ,değişimi yakalama ,takip etmemiz gerekir.toplumdan,insanlardan doğadan kopuk olmamamız lazım her daim iç içe yaşamamız gerekir. Mehmet SARİBATUR

C.44.Değişimleri yakından takip etmemiz gerekir. Değişimlere ayak uydurmamız gerekir. M. Ercan KARA

 

C.44- Yasa ve kanunlar çerçevesinde ortak kültür zemininde huzurlu yaşamayı bilmekle sağlanılır. Cevdet ÇAKAR

 

C44- Nasıl ki âlimler dinimizi en iyi şekilde yaşayabilmemiz için değişen koşullarla uygun dini yorumluyorlar. Bizde bu çerçevede değişen koşulu iyi tanıyıp ona göre bir uyum sağlayacağız.Sevda MUTLU

C44)Değişen koşulları doğru tanımak doğru empati duymak ve fedakarlıklarımızı esnek tutmak gerekir. Ubeydullah ERTAŞ

 

C.44- Kendimizi ve değişen ortam şartlarını iyi kavrayıp, bunlar arsında ilişki kurarak kendimizi doğru konumlandırıp bu ortama uyum sağlamamız gerekir. Serpil ARİCİ

 

 

C.44- Başlangıç olarak kendini tanımak,çevresini tanımak,ailesini,arkadaşlarını,toplumun diğer fertlerini,tanımak ön koşul olarak değerlendirilebilir.Bireyin kendi potansiyeli halinde indirgenebilir yeterlilikleri hakkında bilgi sahibi olması lazım gelir.Bu işlemlerden sonra bireyin kendini gerçekleştirme aşamasının gerçekleşmesi iyi olur.Maznov un kendini gerçekleştirme düşüncesinde birey ilk olarak fizyolojik ve biyolojik ihtiyaçları karşılanması ön görülür. Bunlar gerçekleşmesi durumunda ideal insan tipi de otomatik olarak ortaya çıkacaktır. Seyfettin SEYHAN

 

C.44.Toplumla beraber kendimizi doğru tanıyıp,eşleştirerek Sema YILDIRIM

 

C.44-Değişen şartlara ayak uydurup yarar sağlayacakları hale dönüştürmemiz gerekir.Ayak uydurabilmek için de bilgili olmak gerekir. Kemal ASLAN

 

C.44-Bu oluşumlara uyum sağlamak kendi varlığımızın bilinci içerisinde varlığı emerek özümseme değil,süzerek özümseyerek detayları kaçırmadan,doğrultularından yararlanıp yanlışlarına çözüm üretme çabası içerisinde yenilikçi ve idealist bir tutum sağlamaya bağlıdır. Murat YILANLI

C.44. Heterojen toplumları kabullenmek ve kabul etmek ve kabullenmek gerekir Beyrivan GÖKTAŞ

 

C 44.Değişen çevrenin ve gelişen teknolojiye göre uyum sağlamamız gerekir. Mehmet Tahir ELGÜN

 

44) Yaşadığımız günün şartlarına uyum sağlamak için güncel durumlardan haberimiz olmalıdır. Ayrıca insanın karakteri ve aklı insana yön vermesi gereken en önemli kavramlardır. .(Mehmet ULUS)

 

C.44 Öncelikle iyi bir sentez yaparak değişen unsurlara, değişmemesi gereken yönlerimizi de koruyarak değişkenlerimizi entegre etmeliyiz. Değişen koşulların bizden alacakları ve bize katacaklarını hesaplayıp o yönde bir ilerleme temposu tutturmalıyız. Statik bir tutum izlememiz bizi mevcut oluşumların dışına itecektir. Bu yüzden insani değerlerimizi de koruyarak dinamik bir yaşam tarzına taraf olmalıyız.Ayfer GÜRBÜZ

C.44.Değişimleri yakından takip etmemiz gerekir.Değişimlere ayak uydurmamız gerekir.Fatma ALTU N                                                                                                                                                   

C.44.Örneğin; biz internet çağında yaşamaktayız. Eğer bu yeni teknolojilere ayak uydurmazsak toplumun düşüncesinden, toplumdan uzak kalırız. Tabi bu gibi değişimleri yaparken kendi benliğimizi kaybetmemeliyiz.

                                                                                                          Ersin ŞİMŞEK

C.44 öncelikle kendimizi en iyi şekilde tanımamız gerekmektedir. Doğru teşhis edilmemiş hastalığa yanlış tedavi uygulanır ya da hiçbir tedavi uygulanmaz ne kendimizi doğa kanunlarına kaptırmalıyız nede doğa kanunlarıyla kendimizi boğmalıyız.   Mehmet Rauf ORHAN

 

C.44 Yeniliklere hep açık olmalıyız. Bir şeye bağlanıp kalmamalıyız. Kendimizi çağa uygun şekilde fakat değerlerimizi çiğnemeden değiştirmeliyiz ve geliştirmeliyiz.  Gülsüm GÜLTEKİN

 

C:44)  Köklü değerlerimizi, özgünlüklerimizi yani kültürümüzü, inançlarımızı… Vb. gibi ferdi yâda milli değerleri daima muhafaza etmeliyiz. Bunları zamana yâda bir takım teknolojik gelişmelerden dolayı becayiş etmemeliyiz. Ancak daima dinamik olan sürekli zamana yâda dünyada ki bilimsel gelişmelere paralel olarak bir takım ihtiyaçları gerektiren gelişmelere, zamana ayak uydurulmalı kendini buna karşı konumlandırılmalı ve esnek olunmalıdır. Ancak yaşanan değişim ve gelişmeyi iyice analiz edip, duygudaşlık kurup ondan sonra kendini zamana ve gelişmelere adapte olunmalıdır.                          Kerim DURMAZ 

 

 

 

C.44:

            A ) Değişen evrensel düzen içinde dini veya milli geleneklerden kopmak imkansızdır. Sürekli gelişen teknolojinin hayatımıza girmesi sonucu geleneklerden kopma söz konusudur. Örneğin iletişim çağında olan dünya sürekli küreselleşmeye doğru gitmektedir. Bütün dünya halklarının birbirlerinden etkilenmesiyle karma bir gelenek ortaya çıkacaktır. Ve her toplum geleneklerinden taviz verecektir.

            B ) Kapalı toplum özelliğindeki birçok ülke bile günün teknolojik gelişmesiyle değişime dayanamamaktadır. Bu kültür ve geleneklerin yok olmasıdır. Fakat bu değişen denge içinde güçlü olan kültür bir üst kültür olarak kendini gösterecek ve daha da evrenselleşecektir.

C ) İnanç ve gelenekleri güçlü olan toplum bir üst kimlik misali tüm dünyada kabul görecektir. Bunda sosyo-ekonomik etkenler çok önemlidir. Serkan İNAN

 

 

44. İnsanların toplumsal hak ve özgürlüklerine saygı göstermek. Değişen koşul ve durumlara ayak uydurup empati kurma. Doğru empati; doğru örtüşüm ve doğru eşleştirme nihayetinde insanın başarmaya ve refah içinde yaşamaya sevk eder. Metin ERGÜL