43.Demokrasinin cadı kazanı içinde dünyalık siyasi oyunları ve emelleri için siyasetin ifrat ve tefriti olarak;

A-Ölülerinin kabrine dua ile yad ve şad eden değil de dirileri şikayet için giden yada dirileri ölülere şikayet eden ve bu konuda şaşalı toplumsal eylem yapan yada ölülerin kabrinden dua ile bir şeyler isteyen; fert, toplum, kurum, örgüt...vb ne denir?

B-Tarihte hangi kavimlerde bu seremoni çok görülmüştür.

C-Ölüleri dirilere şikayet eden ve bu konuda şaşalı toplumsal eylem yapan; fert, toplum, kurum, örgütlere ne denir?
İpucu;siyasi ergleri ve emelleri için ölülerin kabrinde rahatsız edilmesi;ölülerden medet umma cehaleti, rezaleti ve edepsizliğini düşünün. Başı sıkıştıkça büyüklerinin kabrine gidip birilerini şikayet etmeyi akıl edenleri düşünün. Dinde sadece ölümü hatırlamak ve ölülere rahmet için Allah CC’DEN dua ile rahmet dilemek için kabirler şaşalı olmadan sade bir şekilde ziyaret edilmesi önerilir.


C.43
A Acizler topluluğu denir.

Ben cahil ya da dinini tanıyamamış olan toplumlarda görülür.

C Başı sıkışınca Allah diye yalvaran normalde pek de hatırlamayan bir toplum yapısı vardır. Ebru YOLCU

 

C.43. a.Günümüzde genelde ramazan ayı içerisinde kabir ve büyük zadların kabirlerinde taşkınlık olur. Bizim insanımız böyle yerlere hep bir beklentisi isteği olduğunda giderler. Oysa dua etmek için illa kabre gitmek gerekmez. Bulunduğumuz yerden de dua edebiliriz.

      b.

      c. Ölmüş bir insanın hakkında iyi yönleri ile konuşmak dinimizce de güzel ama şikayet tarzında konuşmak hem ölü için hem de konuşan için hayırlı olmadığı dinimizce yasaklanmıştır. Büşra Hafize BORA

 

C.43.A-Bu konuda herhangi bir fikrim yok ama her şeyin aşırısını düşünen bir kesim olduğunu düşünüyorum.    Pelin GÜMÜŞ

 

C.43.A.Ne yaptığını bilmez denir.

        B.Bilmiyorum. Salih ARSLAN

 

C43:A. Geçmişteki güzel günleri arayan, fakat yanlış yerde arayan insanlar bu guruba girer. Ferdi KODAŞ

 

C43:B. Akla ilk gelen tabi ki bizim toplumumuz. Ya şimdiki düzeni beğenmeyip Anıtkabir e gidip Ata ya birilerini şikâyet ederler ya da çok eskiye gidip Osmanlının dünyaya hükmettiği dönemi arzulayıp neden tekrar öyle olmadıklarından şikâyet ederler. Ferdi KODAŞ

 

        C. Öyle ya da böyle yapılmış bir haksızlık varsa ve haksızlık yapanlar ceza almamışsa haksızlık yapılanların içini biraz rahatlatmak için muhakkak bir şeyler yapılmalı haksızlık yapanlar ölmüş olsa da. Kısaca anlatmak istediğim ölüleri dirilere şikâyet edenleri de hor görmememiz lazım. Ferdi KODAŞ

 

C.43:A. Solsu münafık, sağcı münafık ve argo bir kelimeyle enayi denilir. Çünkü ölü kendisine bile fayda sağlamazken nasıl olurda diriye fayda

         B .Tarihte birçok örnekler mevcuttur. Hatta şu an bile vardır. Bunlar Mekkeli müşrikler, Küba, Türkiye ve sayamadığım birçok toplum ve kitle bulunmaktadır

         C. Cahiliye döneminde Mekkeli müşrikler Allah’ı bilirlerdi. Hatta Allah Kuran-ı Kerimde de belirtilmektedir. Ancak Allah’ın sıfatlarını daha ünce ölmüş olan iyi insanlara yüklemişlerdi. Allah yerine bunlardan isterlerdi. Günümüzde de bazı kabristanlara gidilip onlara yalvararak onlardan bir şeyler istenmektedir. Bunlar tamamen şirktir. Bunlar sağcı münafıktırlar. Bunun dışında ise Muz Cumhuriyetinde ölmüş olan önderlerine gidip kendiside bu duruma inanmadığı halde sırf kendi menfaati için inanıyormuş gibi gösterip hükümeti şikâyet eden, onlardan bazı durumları değiştirmek için yalvaran ve medet uman kişiler mevcuttur. Bunlara ise solcu münafıktırlar. M. Nurullah ÖZDEN

 

C:43.A İnançsız veya münafık denir. Unutulmamalıdır ki insanların sıkıntılarındaki tek liman Allah CC’ hun dur. Yusuf ACAR

 

C:43.B. Afrika kabileleri,Türkler veya kendisine birini lider seçip onu kaybettikten sonra mezarını adeta bir türbeye çeviren tüm aptal toplumlar

 

C:43.C .Aptal,edepsiz,inançsız vs tüm hakaretler.Yusuf ACAR

 

C–43

A- Herhalde böyle bir cehaleti gösteren topluma bağnazlık en güzel unvan olurdu. Ali AYDIN

 

B- Tarihteki kavimleri bilmiyorum ama günümüzde çağdaş diye geçinen ve bu konuda en büyük bağnazlığı gösteren gruplar mevcuttur. Ali AYDIN

 

C- Bu soru hakkında herhangi bir fikrim yok. Ali AYDIN

 

 

C.43- A. Bunlara cahil denir. Onlara şikayet edeceğine Allah’a şikayet etsin. Erdal SALDUZ

          B. Şu an Türkiye’de bu çok oluyor. Erdal SALDUZ

          C. Bunlarda cahildir, ölü ölüp gitmiş neyini şikayet edeceksin. Erdal SALDUZ

 

 

C:43 A Şuan ki gidişatı ve durumu beğenmeyip geçmişteki başarılarını arayan insanların var olan durumu kabullenememesi ve geçmişe özlem duyması, geçmişle övünmesi durumunda plan insan topluluğuna denir. İlyas SÜNMEZ

        B Şuan ki Türkiye cumhuriyetinin gidişatını beğenmeyen bir kesim insanların Osmanlı devletine özlem duyması ve Osmanlı devletini şaşalı anlatması örneği verilebilir. İlyas SÜNMEZ

        C Avrupa’nın eskiden çok iğrenç kurallarıyla şuan ki bilim ve ilimde ve insan haklarına verdiği önemle geçmişlerini bir nevi şuan ki duruma şikâyet etmeleri bu cümleyi çok iyi açıklar. İlyas SÜNMEZ

 

C43Sağlıklı geleceği teminatlı garanti altına alınmış gelecek oluşturmak için kurumların,bireylerin,ve toplumların ölülerden değil birbirlerinin fikir ve düşüncelerine başvurmalılar. Şükran GÜR

 

C.43. A Allah C.C ne münasebeti çürük olanlar denir.

B Hemen hemen her kavimde olmuştur.

C Allah C.C ile münasebeti bozuk olanlar denir.Bu kategoride insanlar ölünün arkasından konuştukları için ahlaken de bozuktur. Mehmet SARİBATUR

C.43.A.Nankör denir.

B.Lut kavmi olabilir.

C.Aciz insanlardır. M. Ercan KARA

 

C.43- A- Şamanizm

         B- Orta ve doğu asyada yaşayan kavimler

         C- Batıl inançlara mensup fertler. Cevdet ÇAKAR.

 

C.43. AGünümüzde genelde ramazan ayı içerisinde kabir ve büyük zadların kabirlerinde taşkınlık olur. Bizim insanımız böyle yerlere hep bir beklentisi isteği olduğunda giderler. Oysa dua etmek için illa kabre gitmek gerekmez. Bulunduğumuz yerden de dua edebiliriz.Sevda MUTLU

        B Tarihteki kavimleri bilmiyorum ama günümüzde çağdaş diye geçinen ve bu konuda en büyük bağnazlığı gösteren gruplar mevcuttur. Sevda MUTLU

C43A;Dinsizliği din edinen cahillerdir.

B;Firavun ve nemrut kavimlerinde görülmüştür.

C;Din cahilleri denir. Ubeydullah ERTAŞC.43:A-
Yanlış tutum ve davranışlar sergilediklerinin farkına varmaları gerekir. Serpil ARİCİ

 

C.43:B- Bazı putperest kavimlerde görüldüğü öne sürülmektedir. Serpil ARİCİ

 

C.43:C- Ölüleri iyi özellikleriyle anıp onların ruhlarının huzura kavuşmaları sağlanmalıdır. Serpil ARİCİ

 

 

C.43:A- Boşboğazlık yapan eşgüdümsel saçmalıklar üzerinde temel alan düşüncelere sahip bireylerin oluşturduğu örgüte denir. Seyfettin SEYHAN

 

C.43:B-Asrı saadet dönemindeki halifelerin ölmesinden sonraki bazı putperest kavimlerde görülmüştür. Seyfettin SEYHAN

 

C.43:C- Şempanze kılıklı solucan kafalı kavimlerdir. Seyfettin SEYHAN


C.43:A-
Kendi yaşadıkları zamanın gereklerini yapmayıp bazı batıl inanç ve düşüncelere saptanmış faydasız topluluklardır. Serdar AKTAŞ

 

C.43:B- Yahudilerde de geçmişte ölülerden medet umulmuş ve basit şeylere tapılmıştır.

Serdar AKTAŞ

 

C.43:C- Ölülerden medet umanlar geri kalmış kişilerdir. Bunlar her başları sıkıştığında kabirlere gidip gereksiz hatta günah sayılan bazı faaliyetlerde bulunurlar. Bu da toplumsal gericiliğe sebep olur. Serdar AKTAŞ

 

C.43.A Cahil

                 B Müslümanların türbe ziyaretlerinde

                 C Cahil Sema YILDIRIM

C.43

A-Şamanizm denir. Kemal ASLAN

B-Orta ve Doğu Asya da yaşayan kavimlerde görülmüştür. Kemal ASLAN

C-Bu tür toplumlara Şamanizmci benimseyen toplumlar denir. Kemal ASLAN

 

C.43

A-Ancak cahil denilebilir.Din cahili mi,bilim cahili mi,ilim cahili mi? Bu tartışılır.Ama verilen ifadenin ifası tamamen bir cahiliyetin,bir geri kalmışlığın sonucudur. . Murat YILANLI

B-Lut,hut,Yahudi ve daha birçoğu belki…Her peygamberin gelişi bu seronominin zirvesinde gerçekleşmiştir.Zaten bu seronominin tek galipleri ancak onlar olabilirlerdi. . Murat YILANLI

C-Hiçbir fikrim yok. . Murat YILANLI


C.43.

A- Aciz denir
B- bilmiyorum herhangi bir kaynağa rastlamadım
C-Evrimi tamamlamamış insanlardır Beyrivan GÖKTAŞ

C .43.Geride kalmışlık denir.

B Bilgim yok

C Duygu sömürüsü yapanlar gider maksat çıkarlarını elde etmek için ölen kişi kullanarak rant sağlar.


C .43.
Geride kalmışlık denir.

B B ilgim yok

C Duygu sömürüsü yapanlar gider maksat çıkarlarını elde etmek için ölen kişi kullanarak rant sağlar.Mehmet Tahir ELGÜN

 

43 A Aslında bu tür toplumlarda geçici zihniyet hakindir modernleştiklerini sanırlar ama yanılırlar.

    B

     C Bu tür toplumlarda ölülerden medet umulmaktadır oysa onlardan biliyorlar ki ölünün elinden bir şey gelmez. .Mehmet ULUS


C.43 A
Böyle anlayış içerisinde olan kimselerin putperestliğe olan meyilleri açıkça görülebilir. Hatta bunları radikal tanımı içerisinde tanımlamak yanlış olmayacaktır. Donuk düşünceli böyle kimseler söz konusu ölünün direktiflerini kendilerine mutlak misyon addeder veya bu yolla bir savunma mekanizmasına bürünmeye çalışırlar.

B Toplum içerisinde bir katmanlaşmanın söz konusu olduğu kavimlerde bir katmanın kendisini asil vatandaşmış gibi kabulü böyle bir yöntemin doğmasına yol açabilir. Genelde bu katmanın mensupları belli bir değere sahip ölünün arkasına saklanarak bir savunma mekanizması geliştirirler. Bu durum ataerkil kavimlerde daha belirgin olabilir. Ayfer GÜRBÜZ

C.43.A.Nankör denir.

         B.Lut kavmi olabilir.

         C.Aciz insanlardır. Fatma ALTUN


C.43.A.
Allah’ın sevdiği kullarının kabirlerine onların yüzü suyu hürmetine dua edip Allah’tan istemek gerekir. Yoksa onları putlaştırarak onlara şikayete gitmek, Allah varken onlardan istemek yanlıştır.

B.Günümüzde bile görülmektedir.

C.Bu örgütlerin yaptığı çok büyük bir hatadır. Allah yerine onlardan istemek şirk bile olabilir.

                                                                                                          Ersin ŞİMŞEK

C.43.A.bu tür toplumlar cahil toplumlardır. Ölülerden medet uman, ölülerden daha ölüdür.

B.mısır uygarlıklarında daha çok görülmekle beraber orta Asya uygarlıklarında da görülmektedir.

                                                                                            Mehmet Rauf ORHAN    

 

C.43 A Bunlar muhakkak cahil insanlardır. Onlara şikayet etmek bir sonuç vermez çünkü her şey Allah’ın kudret elinde ve idaresindedir.

         B Türkiye’de bulunduğumuz zaman dilimi içerisinde bu duruma sıkça rastlanmaktadır.

         C Bunlar bilinçsizdirler,bilgilendirilmeli ve onlara ölülerden medet umulmayacağı açıklanmalıdır.. Gülsüm GÜLTEKİN

 

C:43.A  Medet cehaleti, siyasi amaçları dine tez icat insanları denilebilir.  

 

B Özellikle İsraillilerde Siyonizm, Slavlar, Frenkler, germenler, Sasonlar gibi kavimlerde de eskiden günah çıkarma, aforoz etme vardı. 

C  Dini çıkarları için başka alet etme diyebiliriz.  Kerim DURMAZ 

 

C.43:

            A  Ölülerden medet uman çaresiz cahil kişilerdir.

            B  Nebatilerde görülür.

C  Saplantılı kişilere denir. Serkan İNAN

 

43- A. Bunlara kendilerini kandıran cahiller denir. Metin ERGÜL

    B-C- Siyonizm ve şovenizm sistemli bir biçimde kendi hedef ve amaçları için aklın bilimin,ilahiyatın hiçbir zaman desteklemediği ve desteklemeyeceği mantık dışı bu saçmalıklar ürünün insanlığı empoze etmeye çalışmışlardır. Ancak,inançlı akıl ve irade sahibi insanları etkilemeyecekleri su götürmez bir gerçektir.bilim ve inanç tesadüfe yer vermez.Siyonizm ve şovenizm sistemli bir biçimde kendi hedef ve amaçları için aklın bilimin,ilahiyatın hiçbir zaman desteklemediği ve desteklemeyeceği mantık dışı bu saçmalıklar ürünün insanlığı empoze etmeye çalışmışlardır. Ancak,inançlı akıl ve irade sahibi insanları etkilemeyecekleri su götürmez bir gerçektir.bilim ve inanç tesadüfe yer vermez.Türklerde ve İslamiyet i benimseyen tüm toplumlarda. Metin ERGÜL