42.-Bir şey varsa mutlak gerekli olduğu için taktir edilmiştir veya yaratılmıştır.

-Yada bazen bu varlıklar, olaylar, süreçler, olgular…vb çeşitli etkilere tepki olarak ortaya çıkmaları taktir edilmiştir yada kaderlendirilmiştir. Önermelerinden emin olun.

A-O zaman radikalizm, cehalet, çevre kirliliği, depremler, toplumsal ve nesnel tufanlar, AIDS virüsü, Kuş gribi virüsü, Kanser hastalığı etmenleri…niye ortaya çıktı veya vardır?

B-Bu zararlı ve işe yaramaz görünen şeyler döngüde olmazsa ne olur? Ör.depremler olmazsa ne olur?

C-Hangi;sonuçların, etkenlerin ve tercihlerin ortak payda ürünleri veya tepkisel olarak ortaya çıkıp insanlara zarar vermektedirler?

D-Bu istenmeyenleri yararlı yada en az zararlılar olarak; ıskalamamız, hayata katmak için nasıl tercihler yapmamız, yaşama stilleri benimsememiz ve önlemler almamız gerekir?


C.42
. A)Doğru olanı,sağlıklı olanı,iyi olanı fark ve ayırt edebilmemiz için ortaya çıkmıştır.

B)Olmazsa olmazdı.Kötü gibi görünse de hiçbir olgu sırf olsun diye var edilmemiştir.

C) Kötü gördüklerimizi her fırsatta yakınmak,lanetlemek bir kazanç değildir.Muhtemelen bir durumu da değiştirmeyecektir.Aksine insana zarar verecektir.

D) Yararlılığını içten benimsediğimiz vicdani ve dini olarak kabul edebildiğimiz şeyleri kendimizi katmaya öncelik vermeliyiz.Bu sıralama faydadan zararlı olana doğru olmalıdır. Ebru YOLCU

 

  C.42. -Bir şey varsa mutlak gerekli olduğu için taktir edilmiştir veya yaratılmıştır: Allah her yarattığının bir karşılığı, sebebi vardır.

-Yada bazen bu varlıklar, olaylar, süreçler, olgular…vb çeşitli etkilere tepki olarak ortaya çıkmaları taktir edilmiştir yada kaderlendirilmiştir: Bazı olaylar kaderle bağdaşır ancak her olayın yararı olduğu gibi zararlı yönleri de vardır. Örnek verecek olursak: yılan zararlı bir hayvandır ancak bir birçok yararı da vardır. Hayvanlar aleminde av-avcı ilişkisi gibidir.

 

    a) Hayatın kanunda her şey güzel ve dört de dörtlük olmaz tabiî ki kötülükte olur. Her işin bir zoru vardır. Canlılar aleminde bir döngü vardır bir kısım bu alemden gidecek bir kısımda tekrar gelecek hastalıklar yada çeşitli nedenler sebebi olmuştur. Her olayın bir sebebi vardır.

    b) Her şeyin bir sebebi olduğundan bu nedenlerde onların bir parçası yada yamasıdır. Deprem olmazsa başka isimde başka bir olay olacaktır.

    c)Hayatın kanun ve kurallarından uzak durarak ve karşıtı olursak her zaman kaybeden biz oluruz.

    d)Bunlar birazda kader olayıdır ancak bir insanın başına bir olay gelecekse bunun önüne zaten geçemeyiz. Ama tedbirini de alacaksın hayatın kanunlarına gerekli şekilde uyulmaktır. Büşra Hafize BORA

 

C.42.A-Bizi yarar sağlamayan hayatta olumsuz sonuçlar doğuran etmenler belirli bir süreç içinde, belirli bir şeyin etkisi ile meydana gelmiştir.her ne kadar bunu kabullenmekte zorlanır sakta geri dönüşümü imkansız olabilir.

        B-Depremler yıkımları, acılar, ölümler getirir.Depremin olmadığı düşünürsek yer kürede oluşan değişimler dengeyi bozar.

        C-Bilinçsizce yapılan, ani kararlar verilen ya da istemeden ortaya çıkan sonuçlar insanlığa zarar verir.

         D-Bir şey yapmadan önce o şey hakkında düşünmemiz, bilgi almamız onu hayatımıza uyarlamamız gerekir.    Pelin GÜMÜŞ

 

C.42.A.İmtihan için iyiyle kötüyü şükredeni sabredeni, ayırmak için.

        B.Depremler dünyanın içinde biriken fazla enerjiyi boşaltmasıdır. Ateşte yemek yaparsan iyi elini yakarsan kötü, yaratılanlar ya bizzat güzeldir ya da neticesi itibariyle güzeldir. Salih ARSLAN

 

C42:A. Bunların hepsini tek tek açıklayamam. Ama unutmayalım ki bu dünyada sınavdayız. Ve biliriz ki her şey Allahtan gelir ve bunların hepsinin bir sebebi vardır. Bu sebeplerden bazılarını bu dünyada bazılarını da öbür dünyada öğreneceğiz. Ferdi KODAŞ

C42:B. Söylediğiniz gibi işe yaramaz görünen yani işe yaramaz olup olmadığını bilemiyoruz. Bu zararlı gibi görünen olaylar bizim için imtihandır. Muhakkak faydası ya da faydaları vardır. Bunu ilerde öğreneceğiz. Ferdi KODAŞ

 

C42:C. İnsanların dünya kaynaklarını hoyratça harcaması ve yaydıkları gazlar dünyaya büyük zarar vermesi belki şimdi insanlara zararı azda olsa ilerde çok büyük zararlara sebep olacaktır. Ferdi KODAŞ

C42:D. Kuranın kurallarına ve yasaklarına uyarak ve her şeyin Allah tarafından gönderildiğinin bilincinde olduğumuz sürece olayları iyi şekilde atlatmış olacağız. Ferdi KODAŞ

 

 

C.42:A Bazı olaylar kişinin sahip olduklarının değerini anlaması için verilmiştir. Örneğin hastalık sağlığın değerini anlamak için önemlidir. Hastalık olmasaydı, sağlığın hiçbir önemi olmazdı. Baz olaylar ise Allah yeryüzünde kendi gücünü ve kendisini hatırlatmak için vermiştir. Örneğin deprem, sel vb.  Bazıları ise Allah insanlara yeryüzünde iken aşırıya gittikleri için cezalandırmak amacıyla vermiştir. Bunlar ise AIDS vb. Allah hiç bir şeyi boşuna yaratmamıştır. Her şeyin bir hikmeti vardır. Bazılarını insanoğlu aklıyla anlayabilir, bazıları ise hiçbir şekilde anlayamaz. M. Nurullah ÖZDEN

        B  AIDS olmazsa ahlaksızlık başını alıp daha da artar. Depremler olmazsa yeryüzünde insanlar aşırıya gider ve Allah aşırıya giden toplumlara ceza vermezse insanları inancı azalır. M. Nurullah ÖZDEN

        C Radikalizm, cehalet ve çevre kirliliği, insanların hataları sonucu ortaya çıkmaktadır. Ve toplumun tamamına zarar vermektedir. Ahlaksızlığın artması sonucu cinsel yollarla bulaşan hastalıklar toplumun tamamına zarar vermektedir. M. Nurullah ÖZDEN

          D İnsanlığı kurtarmak istiyorsak; onu yarattığı için onu en iyi bilen ve ona göre kuralları koyan kural koyucunun kurallarını benimsetmek lazım. Nasıl ki bir makineyi icat eden kişinin verdiği kullanma talimatına riayet ediliyorsa, başka kişinin o makine için verdiği kullanma talimatı asla bunun yeri tutmuyorsa Allahın verdiği talimatlarda bu denli önemlidir. Şu an Avrupa ülkelerinde İslam dinin koyduğu kurallara yöneltmektir. Aileyi yaşatmak için para vermektedir. İçkiyi en aza indirmek için çeşitli kampanyalar düzenlenmektedir. Çocuklarımıza güzel ahlakı vermemiz, verirken aynı ahlakı yaşamamız gerekir. Çocuklar anne, babasını her zaman model olarak alır. Ne kadar söz söylesek de çocuk bizim davranışlarımıza bakar. M. Nurullah ÖZDEN

 

C:42.A) Bunlar insanların kendi ticari amaçlarını gerçekleştirmek,bazıları da ilahi adaletin insan terbiyesidir. Yusuf ACAR

 

C:42.B) Depremler olmazsa yeryüzünde sürekli çoğalan bir süre sonra sığmaz olur. Tıpkı diğerlerinin olduğu gibi Yusuf ACAR

 

C:42.C) Cehalet,çevre kirliliği,radikalizm,toplumsal tufanlar,AİDS,kuş gribi, kanser insanların karşılıklı etkileşim ve amaçları doğrultusunda çıkmış ve insana zarar veren kavramlardır.Yusuf ACAR

C:42.D) Sağlığımıza dikkat etmeliyiz. Amacı karmaşadan yarar sağlamak olan asalak insanları temizlemeliyiz.Yusuf ACAR

 

C.42- A.) Allah, insanları hep uyararak kendisine yönelmelerini istiyor. Erdal SALDUZ

          B.) Normalde çok işe yarıyorlar ama millet ters anlıyor bunları. Toplumun ahlakı çok çabuk bozulur. Çünkü insanlar o zaman Allah’ı unuturlar. Erdal SALDUZ

          C.) Hepsi de zarar verendir. Erdal SALDUZ

          D.) Allah’ın gibi yaşamalıyız. O zaman bunlar bizden uzak kalırlar. Erdal SALDUZ

 

C–42

A-) Hocam bu saydıklarınız birer sebeptir. Ölüm için bunlar birer sebep teşkil ediyor. Zira dünya sır-ı intiham yeridir. Tabiî ki bu tür sebeplerle Allah kullarını sınıyor. İsyan derecelerini ölçüyor. Yani olması gereken olaylardır. (Ali AYDIN)

 

B-) Bunlar döngüde olmazsa, insanı uyaracak, ona ölümü hatırlatacak hiçbir şey olmazdı. (Ali AYDIN)

 

C-) Depremler, cehalet, tufanlar ve salgın hastalıklar insanlara zarar vermektedir. (Ali AYDIN)

 

D-) Bunlarla yaşamayı öğrenmemiz ve hayatımızı onlara göre tasarlamak gerekir. (Ali AYDIN)

 

C:42) A) İlada olarak bu dünya bir imtihan dünyasıdır. Daha sonra toplumsal felaketler toplumun yapmış olduğu hataya binaen gelir. İnsanlar cüz-i ihtiyaçlarını kötü yönde kullanarak bazı felaketlerin olmasına sebep olabilir. İlyas SÜNMEZ

        B) İmtihanın bir sırrı kalmaz. Bu olaylarla birlikte gelen paydalar mutlaka vardır. Şayet bu olaylar olmazsa bu faydalar yerini bulamaz. İlyas SÜNMEZ

        C) Allah'ın emir ve yasaklarını toplu bir şekilde yerine getirmek lut kavminin helaki örnek olarak verilebilir. İlyas SÜNMEZ

        D) Allah'ın emir ve yasaklarına uyarak bu düzenin içinde kalabilirler. ve en az zararla kurtulabiliriz. İlyas SÜNMEZ

 

C42)A;yegane otorite olan ilahi adalet her şeyi bir amaç doğrultusunda yaratmıştır.

B;toplumda farklılıklar olmazdı ve toplum tek renkten oluşurdu.

C;düşünce ve fikirlerin birbirlerine zıt düşmeleriyle bir kaos ortamı oluşarak insanlığa zarar vermekte

D;toplumdaki düşünce ve fikirler demokratik bir ölçüde birbirine saygı çerçevesinde olumlu sonuçlara çevrilebilir. Şükran GÜR

 

C.42. A) Doğadaki bütün olaylar var olan eksik açığı doldurulması için yaratılmış,Bütün bunların + ile – nin  eşitlenmesi için vardır. Mehmet SARİBATUR

C.42. B) Döngü bence bozulur,yenisini inşa edemez. Mehmet SARİBATUR

C.42. C) Çeşitli bulaşıcı hastalıklar,ırkçı düşünceler gibi insana olumsuz şeyler zarar verirler. Mehmet SARİBATUR

C.42.A.insanın çevrede yarattığı etkiye çevrenin vermiş olduğu tepkidir.

B.Pratikte hemen yarar sağlamasada aslında bunlar gereklidir.

C.etki her zaman tepkiyi doğurur. Etkinin yarattığı olumlu-olumsuzluğa karşı tepkide olumlu ya da olumsuz olacaktır.

D.doğru yer ve zamanda hayatımıza katmalıyız. M. Ercan KARA

 

C.42- A- Zıtlıklar olmalı ki birbirini tamamlasın hayrı tamamlayan şerdir.

         B- Zararlı şeyler olmazsa yararlı şeylerin kıymeti bilinmez.

         C- Şer ve kötülüğü doğuran sebepler insana zarar verir.

         D- Zararlı şeylerin faydalı yüzünü ortaya çıkararak. Cevdet ÇAKAR

 

C.42.A-Bize bir faydası olmayan hayatta olumsuz sonuçlar doğuran etmenler belirli bir süreç içinde, belirli bir şeyin etkisi ile meydana gelmiştir.her ne kadar bunu kabullenmekte zorlanır sakta geri dönüşümü imkansız olabilir.Sevda MUTLU

B) Sınavın bir gizi kalmaz. Bu olaylarla birlikte gelen paydalar mutlaka vardır. Şayet bu olaylar olmazsa bu faydalar yerini bulamaz. Sevda MUTLU

C) Çeşitli bulaşıcı hastalıklar,ırkçı düşünceler gibi insana olumsuz şeyler zarar verirler. Sevda MUTLU

C42)A;Kainatta her şey Allahın tasarrufunda olduğu için her şeyin yaratılmasında bir gaye bir amaç,bir hikmet vardır.

B;Dünyanın dengesi bozulur.

C;Biz bu olayları birer uyarı olarak kabul ederiz.

D;iyiliği emrederek ve kötülüğü men ederek Allahın merhametini celbetmeliyiz. Ubeydullah ERTAŞ

 

 

C.42:A- Allah var olmasını uygun görmüştür ve o yüzden vardır.

 

B- Hayatta yaşanan, var olan her şeyin iyi olmayacak diye bir kaidesi yoktur. Bu zararlı şeylerin döngüde olmaması döngünün devamı için bi tehlike arz edebilir.

 

C- Doğada meydana gelen olaylar olma gerekliliklerinin yanında insanlara da zarar verir.

 

D- Bu gibi durumlarla yaşamayı öğrenmeliyiz. Serpil ARİCİ

 

 

C.42:B- Ekolojik dengenin sağlanması için gerekli olan faktörlerdir. Seyfettin SEYHAN

 

C.42:C- Bunların hepsini afet adı altında toplayabiliriz. Dolayısıyla her ne kadar olması gereken etmenler olursa olsun insana ve insani değerlere zarar verirler. Seyfettin SEYHAN

 

C.42:D- Artık bunu durumları kabullenip onlarla yaşamayı öğrenmek gerekir. Seyfettin SEYHAN

 

 

 

 

C.42

A-Bu hastalıklar bilimle orantılı olarak ortaya çıkmaktadır.Var oluş sebebimizin kökeninde,geldiğimiz gibi gitmek vardır.Dolayısıyla dünya hayatı bir  sınav,bir mülakattan ibarettir.Zaman gelişimler kucak açtıkça sınama alanları da geniş bir boyuta  ulaşmıştır.Hepsi sınavın bir neticesidir. .

B-Her şeyin bir hikmeti vardır.Verdiğiniz deprem örneğindeki gibi,dünyanın merkezi alev yığınından meydana gelmiştir.Bu sıvının dünyanın iç bölümünde düzenli bir dengesi ve hareketi söz konusudur.Yani bu hareketler dünya dengesinin bir parçasıdır.Olmaması daha büyük afetlerin oluşum sebebi olabilirdi.

C-Soru anlaşılmaya tamamen kapalı haldedir.

D-Bu önlemleri sıralamaya gereksinim duymuyorum.Ancak bilimin geliştirilmesi,ilerletilmesi bu dengenin sağlanmasındaki bir nedendir.Önlemler de bunlardan oluşmuştur.  Murat YILANLI

 

 

C.42:A- Bu sayılanlardan bazıları insanlık tarihinden önce vardı, bazıları da sonradan insanlar yüzünden ortaya çıktı. Bu zararlı şeyler insanların koruma-korunma, intikam, merak vb. duyguları sonucunda ortaya çıkmıştır. Serdar AKTAŞ

 

C.42:B- bunlar insan populasyonunun dengeli artışı için gereklidir. Serdar AKTAŞ

 

      C.42.A)Ekolojik dengeyi sağlamak ve şükretmek için.

               B)Dünyada nüfus artışı olur ve belki insanlar birbirleriyle çatışacak duruma gelir.

               C)İnsanlara zararlı olan şeyler bazen farkında olmadan iyi şeyler getirdiği için hiçbir önlem alınmamalıdır.

               D)Daha bilinçli bireyler yetiştirilmeli.Çevreyi kirletmemeli,aşırı stresten uzak durulmalı ve gündemden haberdar olmalıyız. Sema YILDIRIM

 

C.42

A-Bu kavramlar insan etkisiyle ortaya çıkmıştır.Ya da insanların hatalarından meydana gelmiştir.

B- Her şeyin bir hikmeti vardır.Verdiğiniz deprem örneğindeki gibi,dünyanın merkezi alev yığınından meydana gelmiştir.Bu sıvının dünyanın iç bölümünde düzenli bir dengesi ve hareketi söz konusudur.

C-İnsan hatalarından doğan tercihler insanlara zarar verir.

D-Öncelikle insanları korumaya yönelik önlemler alınmalıdır.Cehaletten kurtulup bilgili olursak bu zararlı döngüleri en az zararlılara dönüştürebiliriz. Kemal ASLAN


C.42.A-
Kesinlikle hepsi var olması gerektiği için varolurlar.Ama insanlara zarar vermezken kararlı hale getirmenin de anlamı yoktur eğer bunları iyileştirebiliyorsak 

 Bunu gerçekleştirmeliyiz
B- Zararlı şeylerden bazıları olmalı daha doğrusu bunlardan bazılarını doğa sağlamıştır çok da zararlı denemez
C- İnsanın yarattığı şeyler doğanın yaptığı facialara göre daha çok zarar verir
D- İnsanlar şimdiye kadar çeşitli önlemler almaya çalışmıştır fakat henüz tam bir çözüm bulunamamıştır Beyrivan GÖKTAŞ

 

C 42.A)İnsanın bilinçlenmesi için  bu dünyanın doğal bir kanunudur.

B)Depremlerin olma sebebini şöyle de düşünülebilir;Dünya dengesini sağlıyor.Çünkü ölüm oranı yüksek bir vakadır.

C)Çıkan tepkilerin ortak yapısı insanlara ve çevreye zarar vermesidir.

D)evet önlemler almak gerekir.Ör;Seli önlemek için ağaç dikmek.Depremi en az hasara indirmek için kaliteli malzeme kullanmak vb. Mehmet Tahir ELGÜN

 

42) A) Bütün bunlar aslında yoldan sapmış insanlara bir ders olsun diye ibretlik olarak ortaya çıkmıştır.

      B) Aslında bu afetler Allahın insanları cezalandırmasıdır. yani Allah varlığını insanlara her şekilde hissettirir.

     C) Bilgisizlik ve Allah korkusu olmayan yerde bütün zararlı etmenler ortaya çıkar.

     D) Bu olumsuzlukları en aza indirgemek için inancımızı sağlamlaştırmak ve bu konuda bütün toplumu eğitmek gerekir. .(Mehmet ULUS)

 

(C.42) A) İnsanlığın gidişatındaki eğrilmelerin düzeltilebilmesi için bu tehditlerin doğru algılanması önemlidir. Kötülüğün, zararlının, huzursuzluğun olmayışı bunların tersi olan kavramların algılanışında büyük boşlukların doğmasına yol açar. O yüzden yaratıcının kötüymüş gibi algılanan kavramları yaratması aslında evrenin ve insanlığın gidişatında düzenleyici bir misyon anlamı taşır.

B) Bunların döngüde olmaması belki de insanlığın önü alınamaz ahlaki çöküntülere ve bunun yansıması olarak da evrenin maddi ve mana düzenine yönelik bir tahribata yol açacağı aşikardır.

C) İnsanlığın içine düştüğü manevi bozukluğun evrene ve içindeki canlılara olan olumsuz yansıması sonucu yaratıcının bu yönde bir düzenleme mekanizmasını devreye sokması şeklinde bir döngünün ortaya çıkışını tetikleyebilir. Sonuçta kötü gidişata ket vuracak bir düzenleme evrenin dejenerasyonunda aktif rol oynar.

D) Evrenin bütünlüğüne saygılı olmak, insani fıtratın izinde gitmek gerekir. Yaratıcı tarafından kurulan düzenin dışına çıkmamaya, öğütlenenlere kulak asmamız ve hep bu yönde bir yaşam tarzı benimsemek insanlığın lehine olacaktır.Ayfer GÜRBÜZ

C.42.A.insanın çevrede yarattığı etkiye çevrenin vermiş olduğu tepkidir.

         B.Pratikte hemen yarar sağlamasala aslında bunlar gereklidir.

         C. Etki her zaman tepkiyi doğurur. Etkinin yarattığı olumlu-olumsuzluğa karşı tepkide olumlu ya da olumsuz olacaktır.

         D.Doğru yer ve zamanda hayatımıza katmalıyız. Fatma ALTUN


C.42.A.
İnsan ne yaparsa kendine yapar. Doğal afetler aslında insanlar için bir uyarıdır. Hastalıklar da ise her hastalığın dermanı vardır ve Allah insanlara gidip bulmalarını istemiştir.

B.Bunlar olmazsa insanoğlu elindeki sağlığın,gençliğin ve bunun gibi değerlerin kıymetini bilemez.

C.İnsanların yaratıcının kurallarına uymaması ve baş kaldırmaları insanlara zarar verir.

D.İnsanoğlu kendisine verilen emirlere uyarsa hayatı daha güzel bir hale getirir.

                                                                                                          Ersin ŞİMŞEK

C.42.hiç bir şey boşuna yaratılmamıştır. herşeyin bir görevi vardır ve doğal dengedeki yerini korumaktadır.

A.’’kul bela görmez, hak yazmadıkça; hak bela yazmaz kul azmadıkça’’kimi belalar musibet niyetine yazılmıştır. Kimilerinin de yine doğal dengeye katkısı olması dolaysıyla yaratılmıştır.

B.dengeleyicilerin dengede bulunmaması halinde, dengede bozulmalar Örneğin; depremlerle yeraltında ki boşluk kapanmakta ve bazı yeraltı kaynaklarının yeryüzüne çıkmasını sağlamaktadır.

                                                                                                                 Mehmet Rauf ORHAN

C.42 A)Her varlığın muhakkak yaradılış sebebi ve gerekçesi vardır.örneğin imtihan için iyiyle kötüyü şükredeni sabredeni, ayırmak için vb.

        B) Depremler dünyanın içinde biriken fazla enerjiyi boşaltmasıdır.Yaratılanlar ya bizzat güzeldir ya da neticesi itibariyle güzeldir. Gülsüm GÜLTEKİN

 

 

C:42.A)  Bunların hepsi olması gerektiği için vardır. Çünkü görünürde zararlı gibi görünen olayla insan menfaati için vardır. Söz gelimi AİDS hastalığı seviyesiz ilişkiler had safhaya ulaşırdı. bu yüzden toplumsal normlar bağlayıcılığını yitirirdi.  

 

B)  Eğer bunlar olmasaydı doğal denge bozulurdu. Çünkü her zaman iyi şeylerin var olması iyi değildir aksi takdirde insanlık bazı değer yargıları unutup yolunu şaşırıp sadece maddi dünyaya hapsolurdu.  

C) Depremler. AİDS virüsü. Tufanlar, kuş gribi, kanserler. Vb gibi tepkiler denilebilir.  

D)  İrademize hâkim olup bu zararlı ya da haklı tepkilere önceden önlemimizi alıp ona göre bir hayat stili geliştirmemiz gerek. Aksi takdirde olacak sonuçlara katlanmak zorunda kalacağız.                     Kerim DURMAZ 

 

C.42:

            A ) Zararlı etmenlerin zaman içinde meydana gelmesindeki sebepler arasında yanlış yapılan uygulamaların düzeltilmesi için uyarı niteliği taşıması gibi durumlar öne çıkar. Örneğin tufanlar veya depremler sayesinde yapıların sağlamlığı ölçülmüş olur. Veya insanoğlunun çevreyi yıpratması sonucu doğanın dengesi bozulurken hastalıklar artar ve bu bir tepki algılanmalıdır.

            B ) Kötünün varlığı iyiyle; iyinin varlığı ve değeri kötüyle ölçülmektedir. Doğanın tepki olarak gösterdiği afetler, insanoğlunun tehlikeye karşı hazır olduklarını açıkça ortaya koyar.

            C ) Kanser gibi bir hastalığı bildiği halde sigara veya diğer kanserojen maddeleri kullanıp sağlığına dikkat etmeyen insanlar, sonucunu yani kanseri vücudunun bir tepkisi olarak kabul etmelidir.

D ) Birçok zararının farkında olduğumuz açıktır. Çevre kirliliği kanser veya suyu lüzumsuz kullanmak gibi. Bu konuda insanların bilinçlenmesi ve yaşadığı çevreyi koruması, sağlığına ve su kaynaklarına dikkat etmesi gerekir. Mümkün olduğunca doğayı kötü etkileyen fabrikalardan arınmak gerekir. Serkan İNAN