41.Cahiller toplumsal denklemin değişmez sabitleri, münafıklar çok yüzlü ve yönlü değişkenleridirler. Düşünsel ve nesnel olarak herkesin fıtratını kendi fıtrat farzlarına ıslahata ve uyuma kalkışan, zorlayan ve halden anlamaz zararlı radikaller ise düşünsel olarak kangrenleşmişlerdir.Demirkuş 2009 Önermesini gerekçeli ret ediniz.


C.41.
Kesinlikle katılıyorum.Toplum çeşitlilik var olduğu sürece topluluktur.Her insani aynı yapmaya çalışmak gereksiz,yersiz ve cahilce bir davranıştır. Ebru YOLCU

 

  C.41.Cahillerin beynine ne sokarsak sokalım kafa yine aynı kafadır. Örnek verecek olursak “cahile laf anlatmaktansa deveye hendek anlatmak daha kolaydır.” Sözünden de anlaşıldığı gibi cahil her zaman bildiğini okur. Büşra Hafize BORA

 

C.41.İnsan kendi fıtratını kendi yönlendirir.İnsanın doğasında getirdiği mizaç her ne etki olursa olsun temelde değişiklik yaratmaz karakter yine aynı karakterdir.   Pelin GÜMÜŞ

 

 

C.41.Bunu reddedemiyorum. Cahiller, münafıklar ve radikaller çok güzel tarif edilmiş. Salih ARSLAN

 

C41- Ne kadar fıtratlarında cahillik, münafıklık olsa da yine de cahilliği eğitimle münafıklığı da kalbe hitapla büyük oranda yok edebiliriz. Ferdi KODAŞ

 

C.41: Herkesin düşünceci ve fıtratı başkalarına göre daha üstü olduğu bir gerçektir. Her insanoğlu kendi düşüncesini yayma peşindedir. Bu düşünce yayma girişimi şiddet içermediği zaman olumsuz bir etki yaratmaz. İnsan haklarında düşünce yaymayı kısıtlama yasaktır. Dinde de hiçbir zaman düşünceye yasak getirilmemiştir. M. Nurullah ÖZDEN

 

C.41) Cahillik asla topluma sabitlenmemiştir. Bu insan iradesinin olumsuz bir etkisidir.Yusuf ACAR

 

C.41 Hocam gerçekten çok güzel tabirlerle kavramları açıklamışsınız. Reddecek bir durum göremiyorum. (Ali AYDIN

 

C.41)- Her kasada çürük bir domates vardır. Bir toplumda cahili, münafığı hepsi olabilir.                                                             Erdal SALDUZ

 

C:41) Cahillere eğitim verilerek toplumsal denklemin değişmez sabitleri olmaktan çıkabilirler. Münafıkların iç kalbine hitap edip onlara göre yönlülükten kurtarabilme imkân vardır. İlyas SÜNMEZ

 

C.41. Cahillik değiştirilebilir bir kavramdır.Değişmez ve sabit değildir.cahilleri öğretebileceğimiz için reddediyorum. Mehmet SARİBATUR

 

C.41.Cahiller belli kalıplara saklanıp kaldığından yenilikleri sindiremediğinden onların düşüncelerini ıslahata zorlayabiliriz. M. Ercan KARA

 

C.41- Cahiller toplumun sabiteleri değildir. Çünkü ne dediğini bilmeyen cahil bir yere sabit konumlandırılamaz. Radikalci zorbacı değildir sadece kendi bünyesinde inatçıdır. Cevdet ÇAKAR.

C.41.Katılıyorum.Toplum çeşitlilik var olduğu sürece topluluktur.Her insani aynı yapmaya çalışmak gereksiz,yersiz ve cahilce bir davranıştır. Sevda MUTLU

 

C41)Katılıyorum bu önermeye ret edemiyorum. Ubeydullah ERTAŞ

 

C.41- Cahiller zamanla kendilerini geliştirip değişmez sabitlikten kurtularak zamanla ilerleyen bireyler durumuna gelebilirler.

          Münafıklar başkasının fıtrat ve farzlarını önemseyen ama kendikileriyle uymayan bir kişilik durumuna gelebilirler.

          Zararlı radikallerin sadece bir fikre bağlanıp sadece onu savunmaktan vazgeçip başkalarının düşüncelerini göz önünde bulundurup onları da benimseyecekleri an gelecektir. Serpil ARİCİ

 

C. 41- Günümüzde de olduğu gibi var olan kalıpları yıkmak için radikalliğe itmektedirler insanları. İnsanları ileriye götüren de radikalizmdir. Seyfettin SEYHAN

 

C.41- Cahilleri değişmez sabitler olarak görmeyerek eğitilebileceklerini bilmemiz gerekir. Münafıklar hem çok yüzlüdürler hem de arabozucudurlar. Serdar AKTAŞ


C.41.
Toplumda böyle insanlar olabilirler fakat onları eğitirsek toplumun değişmez ve zararlı fertleri kangrenleşmez aksine iyileştirilir. Sema YILDIRIM

 

C41-Bir toplumda cahillerin toplumsal denklemin değişmez sabitleri olarak algılanması yanlıştır.Cahil bir insan var olan olanakları kullanarak bilgili bir insan haline gelebilir.Bunun değişmez olarak algılanması söz konusu değildir.Bir kişinin düşünsel olarak kangrenleşmesi kendi düşüncesine göre değil de başkalarının düşüncesine göre hareket etmesidir. Kemal ASLAN

 

C.41-Radikalistler ve daha başkaları da durdukları yolun çürük olmasına aldırmadan,bizim ,hak dine bağlılığımız gibi onlar da kendi davalarına bağlı yetişmiştir.Ancak yola menfi emeller de konulduğunda daha da şevk verici hale gelmiştir yaptıkları.Topluma,düşüncelerini tam olarak kabullendirmeye çalışmaları bunlardan ileri gelmektedir. . Murat YILANLI

C.41. Hiçbir insan değişmez diye bir şey yoktur.Eğer onlara doğru ve dürüst yaklaşılırsa her türlü olumsuzluk ortadan kaldırılır ve böyle terimler can sıkmaz Beyrivan GÖKTAŞ

C 41.Eğer cahillerin sayısı  sabit kalsaydı toplumun gelişmişlik düzeni artar.Çünkü dünya nüfusu gittikçe artıyor.Bu sabitlerden gözlenmesi zor olur. Mehmet Tahir ELGÜN

 

C41) Cahillerin fikirleri zaman içinde değişebilir ve sabit değillerdir. Münafıklar iyi eğitildikleri takdirde topluma kazandırılabilirler. Mehmet ULUS

 

C.41) Toplumun hangi katmanında olursa olsun bu tip insanları toplumun bir parçası saymamak, toplumsal denklemin hiçbir yerine dahil etmemek toplumların ıslahatlarına katkı sağlayabilir. Ayfer GÜRBÜZ

C.41.Cahiller belli kalıplara saklanıp kaldığından yenilikleri sindiremediğinden onların düşüncelerini ıslahata zorlayabiliriz. Fatma ALTUN


C.41.
Münafıklardan korkmak gerekir.Çünkü iki yüzlüdürler.bu yüzden ne yapacakları belli değildir.cahillerin ve radikalcilerin ise düşüncelerini değiştirmek çok zordur.Bu yüzden kendi bildiklerini okuyacakları için yeni bilgilere kapalıdırlar.Ersin ŞİMŞEK

C.41.’’ cahile laf anlatmak deveye hendek atlatmaktan zordur.’’cahil şartlanmış insandır. Ona etki etmek zordur. Münafık ortama göre renk değiştirdiğinden çok tehlikelidir. Kangrenli radikallerin ise yakalandıkları hastalık onlara yeterlidir. Daha fazlasına gerek yoktur. Mehmet Rauf ORHAN

                                

C.41 Önermede cahiller, münafıklar ve radikaller çok güzel tarif edilmiş. Gülsüm GÜLTEKİN

 

C:41)  Cahil kişilerde bilgili olup bu özelliğinin farkında olmayan kişilerde vardır. Dolaysıyla cahillik derecesi değişebileceği için sabit değildir. Zararlı radikal kişiler bağnazcılıkta ileri giden bir kişiye körü körüne bağlanmaları söz konusudur.   Kerim DURMAZ 


C.41:
Cahiller değişmez sabitler değil kendini eğiterek cahillikten kurtulabilirler. Herkesin fıtrarını kendi fıtrat ve farzlarına ıslahata uymaya kalkışan radikaller ise belki yararlı ve faydalı olmak için yapıyorlardır. Serkan İNAN

 

 

41-) Bu düşünceyi reddedemediğim   için  önermeye katılıyorum

 Allah teala hiçbir şeyi gereksiz ve manasız yaratmamıştır. Olumsuz ve gereksiz  görünen olaylarda bir hikmet vardır. Metin ERGÜL

   A-) Örnek,depremler ; insanların canına ve malına zarar verir.

   B-) Ancak bu zarar depreme karşı tedbir almayanların cehaletidir.

   C-) Depremlerin olmasındaki hikmet yeryüzünün bir düzene girmesi içindir. Kötü ve faydasız görünen deprem aslında bizim hayatımızın devam etmesinde önemli bir rol oynar. Metin ERGÜL