40. A-Münafık radikal, kasti radikal ve cahil radikal arasında ne fark vardır?

B-Her türlü radikalizme, radikalistlere ve radikallere karşı;düşünsel, toplumsal, eylemsel ve nesnel bağışıklık sistemlerimiz geliştirmek için nasıl eğitim ve öğretim sistemleri geliştirmemiz gerekir?

C-Sizce din, laiklik, rejim, nasyonalist, bilim, ilim, teknoloji ve batı radikalistlerini ve köktenci cahilleri tedavi için veya ortama zarar vermemeleri için nasıl eğitim sistemleri-yöntemleri geliştirmek, uygulamak gerekir?

İpucu;Radikalister genellikle halden ve fıtrattan anlamaz kökten cahilidirler. Genellikle insanların fıtratlarına kökten yanlış empati duydukları için tehlikeli kökten cahillerdirler. Yani nefis mertebesi kökten cahilidir. Yada nefsi zalim (nefsi emmare) , nefsi alim (nefsi levame) arasındaki farkın kökten cahilidirler (bilmezidirler).

Eğitim ve öğretimle köktenciliğin (radikalizm), muhafazakarlığın, değişimin ifrat ve terfidin önemini, tehlikesini tarihteki, hayvanlar ve bitkiler alemindeki örnekleriyle güncellemeye çalışın.

C.40. A)Radikal,kısmen değişim ya da özgünlük bilinçsizce ya da cahilce yapılandırılırsa herhangi bir verim alınamaz.

B)Soyut olan insani vasıfların üzerinde durmalıyız.İnsana özgü edep kurallarını görmezden gelemeyiz.Eğitimimiz bilgilere ilaveten manevi vasıflarımızla,dini kurlarımızla bütünleşince bir değer kazanır.

C) En güzel yöntem kabul ettiğim,konuşmayla onları eğitebiliriz.Mantıklı açıklamasını biliyorsak,yanlış olanı gösterebilecek kapasitemiz varsa ve aynı dili konuşabiliyorsak bunun rahat bir şekilde üstesinden gelinebilinir. Ebru YOLCU

 

C.40. a) Münafık: Müslüman olmayana, dinsize denir. Dinsiz insana yada münafık birine İslamı nasıl anlatırsın yada dinimizi anlatmak ne kadar zor ise cahil insana laf anlatmak da o kadar zordur.

          b) Tek kendinin var olduğunu düşünen insanlara bir başka varlığı yada canlıyı anlatsan bile anlamaz,kendi bildiğini uygular ancak doğadaki canlı varlıklardan örnek vererek anlatmak daha yararlı olacaktır.

          c) Radikalist kişilere toplumumuzu ve yaşam döngümüzü anlatmak için doğadaki hayvan ve bitki aleminden anlatıp birbirleri arasındaki yaşam döngüsünü anlatarak Allahın varlığını ve gücünü de anlatmış oluruz. Büşra Hafize BORA

 

C.40.A.Münafık radikal çıkar amaçlıdır kasti radikal rejim muhafızıdır. Cahil radikal da kullanılan piyondur.

        B.Bireysel farklılıkları anlayabilecek çok yönlü insanı haklara saygıyı bilen bir eğitim vermelidir.

        C.Irkçı, bencil ahlaktan uzak bir eğitim almalıdır. Salih ARSLAN

 

 

C40:A. Münafık radikal özünde radikallik söz konusu değildir; radikal gözükür. Kasti radikalden kasıt yanlış anlamadıysam gerçek radikalci anlamına gelir. Cahil radikal de ise bilmediği ya da yanlış bildiği konuda konuşma ve ısrarcılık söz konusudur. Ferdi KODAŞ

 

C40:B. 38. sorunun önermesindeki gibi öğrenci yetiştiren bir sistem geliştirmemiz gerekir. Ferdi KODAŞ

 

C40:C. yine B’ deki cevap bunun karşılığıdır bence. Çünkü orda en doğru insanı yetiştiren bir sistemden bahsediliyor. Böyle bir sistemi geliştirdiğimizde cahillik gibi birçok sorun ortadan kalkacaktır. Ferdi KODAŞ

 

C.40:A Münafık Radikal; Bir fikri, iddiayı, düşünceyi köklü şekilde savunuyormuş gibi davranıp, aslında o fikri, iddiayı yada düşünceyi hiç benimsemeyen kişidir. Kesinlikle sizden olduklarına dair Allah'a yemin ederler. Oysa onlar sizden değillerdir. Fakat onlar korkudan ödleri patlayan bir topluluktur. (TEVBE suresi 56. ayet)

         Kasti Radikal; Bir düşünceye yönelik bilerek köklü davranmak. Cahil radikal ise; o düşünceyi körü körüne bağlanmaktır. M. Nurullah ÖZDEN

          B İnsanların duygu ve düşünceleri baskı altına almadan, gerçeği ortaya koyarak ikna etmekle bağışıklı sistemimizi güçlendiririz. Allah (c.c.) hiçbir zaman baskıyla insanları bir yere varmalarını istememiştir. “Dinde zorlama yoktur. Hak ile batıl birbirinde ayırtılmıştır. Kim ki Allaha inanırsa kopmak bilmeyen bir kulpa bağlanmıştır. Allah bilendir işitendir. (ayet) M. Nurullah ÖZDEN

           C insan oğlu iki şekilde acıkır. Biri fizyolojik açlık, diğeri de Ruh açlığıdır. Bizler hep fizyolojik açlığı duyurmak için çalışıyoruz. Ruha açlığını gidermek için ya hiç uğraşmıyoruz yada açlığı giderecek maddeler yerine farklı maderli veriyoruz. Allah insanı yaratırken kendisini ruha nakşetmiş. Ve hep tarihte insan oğlu bir şekilde o nakkaşa ulaşmaya çalışılmış. Yöntem farklı olabilir. Ancak amaç hep aynıdır. İş biz insanlarımıza bu nakkaşa giden yolu gösterirsek bu köktenci cahillerde kurtulmuş oluruz. M. Nurullah ÖZDEN

 

C.40.A-Münafık radikal kalben inanmadığı halde dili ile mümin olduğunu söyleyen kişidir.Kasti radikal ne yaptığının farkında olan, bilen insandır.Cahil radikal, her ne kadar ben buyum dese de ne yapığının farkında değildir.

        B-Gerçekler uygun o sistemin özelliklerine birebir uyan bir özellik göstermeliyiz.

        C-Düşüncelerin kökenine inip temeldeki yanlışları düzeltmek için eğitim sistemine yansıyan bu yanlışlıkları ıslah etmek gerekir.      Pelin GÜMÜŞ

 

C–40

A-) Münafık radikal; radikal olmadığı halde öyle davranan kimselerdir. Kasti radikal ise, radikalmiş gibi görünen kimselerdir. Cahil radikal ise, körü körüne o yolda yol alan kimselerdir. Buradaki fark ise, birileri bazı durumlardan çıkar sağlarken, bazıları da işin hamallığını yapar. (Ali AYDIN)

 

B-) Ahlaki boyutu tam, etik olan bir eğitim sistemi geliştirmeliyiz. (Ali AYDIN)

 

C-) Bilinçlendirme yönü ağır basan, ahlaki temellerin atıldığı, dini ve kültürel verilerin somut bir şekilde verildiği bir eğitim sistemi geliştirilmelidir. (Ali AYDIN)

 

C.40- A.) Münafık radikal her ortama uyar. Yani ikiyüzlüdür. Kasti  radikal bunu kendi davası olarak görür. Cahil radikal ise ne olduğunu bilmeden bunu savunur  Erdal SALDUZ        

          B.) Herksin eşit eğitim gördüğü bir sistem geliştirilse olur. Erdal SALDUZ 

          C.) Kendine özgü dışardan etkilenmeyen bir eğitim sistemi geliştirilmeli.  Erdal SALDUZ    

 

C:40) A) Münafık radikal; radikal olduğu inancında bir riyakârlık söz konusudur. Kasti radikaldeyse, radikallik tutumundan bir inat ya da nefsini tatmin etme duygusu vardır. Kısaca kendini tatmin eder veya ettiğini sanır. Cahil radikal ise bilmediği ya da yanlış bildiği şeyde ısrarcılık söz konusudur. İlyas SÜNMEZ

        B) Yapılandırmacı eğitim metodu kullanılırsa radikalizmin önüne geçirebilir. İlyas SÜNMEZ

        C) İman hakikatleri ve İslam ahlakı temellerine dayalı olan peygamber-i eğitim sistemi kullanmak ve uygulamak gerekir. İlyas SÜNMEZ

 

C:40.A) Hiçbir fark yoktur. Hepsi de topluma zararlı varlıklardır.Yusuf ACAR

 

C:40.B) Öncelikle anlam kesinliği olamadığı ve her şeyin değişebileceği konusunda inandırmalıyız Yusuf ACAR

 

C:40.C) Onları karşı durdukları kavramalarla tanıştırıp bu kavramların güzelliklerini göstermeliyiz.  Yusuf ACAR

 

C.40.A.Bilmeden konuşan bilerek yanlış konuşan yanlışı doğruymuş gibi konuşan.

B.Hoşgörülü bir eğitim öğretim.

C.Farklılıkları hoş gören bir eğitim öğretim sistemi uygulamak gerekir. M. Ercan KARA

 

C.40. A) Münafık radikal=bölücü cahil kişilerin düşüncesidir.kasti radikal=bilerek cahilliği yapanların düşüncesidir.cahil radikal=ne yaptığını  bilmeyen bilgisi açısından kıt radikaldir. Mehmet SARİBATUR

C.40. B) Geçmişte ve bilim dünyasında örnekler verilerek yapılır. Mehmet SARİBATUR

C.40. C) Bir yanlış görüşü değiştirmek zordur.karşılaştırma metodu ile iyi kötü arasındaki fark ortaya konulur.karşıdakinin ikna edilmesinin sağlanması için her şeyin yapılması lazımdır.yanlışı düzeltmeye yönelik sistem geliştirilmelidir. Mehmet SARİBATUR

 

C.40- A- Münafık radikal; radikal olmadığı halde öyle görünmeye çalışır. Kasti radikal; gerçek radikaldir. Cahil radikal ise ne yaptığını bilmeyen kişidir.

        B- Tamamen kuralcı ve kanuncu eğitimden uzak durarak ve kesinlikle ılımlılık olması gerekiyor.

        C- Eğitimin daha ilk aşamasında empati kavramının iyi öğretilmesi ve öğrenilen şeyin gerçek kaynağından uzak olmaması gerekir. Köktenci ve tavizsizlikten uzak bir eğitim şart. Cevdet ÇAKAR

C.40. A)Radikal,kısmen değişim ya da özgünlük bilinçsizce ya da cahilce yapılandırılırsa herhangi bir verim alınamaz.Sevda MUTLU

B-) Ahlaki boyutu tam, etik olan bir eğitim sistemi geliştirmeliyiz.Sevda MUTLU

 

C-) Bilinçlendirme yönü ağır basan, ahlaki temellerin atıldığı, dini ve kültürel verilerin somut bir şekilde verildiği bir eğitim sistemi geliştirilmelidir.Sevda MUTLU

C40)A;Münafık dünya menfaati için inanmadığı halde inanmış görünen riyakar,sahtekar,hilekar,ikiyüzlülerdir.bilerek inandığı davada aşırıcılığa kaçanlar kasti radikaldir.cahil radikal ise kasti ve münafık radikaller tarafından kullanılan zavvalı beyinsizlerdir.

B;İnsan bilmediğinin düşmanıdır;iman ve İslam dairesinde kuran ve sünnet çerçevesinde hareket eden bir müslümanın yanlış hareket etmesi mümkün değildir.bunun için gerçek bir İslami terbiye zaruridir.

C;insanları binlerce cephelere ayırıp birbiriyle boğuşturan sapık ideolojilerden arınmış bir eğitim sistemi zaruridir. Ubeydullah ERTAŞ

 

C.40:A-  kasti radikaller isteyerek herhangi bir konuda aşırıya kaçarlar. 

             Cahil radikaller bunu bilinçsizce yaparlar.

             Münafık radikaller ise çok fazla aşırı olup arabozuculuğa sebep olurlar.

 

C.40:B- İnsanları dil, din, ırk ve renk ayrımı yapmadan eşit olarak görmemiz gerekir. Serdar AKTAŞ

 

C.40:A- Kasti radikal: farkındalıkları dahilinde inandıkları şeylere tamamen bağlanıp aşırıya kaçan düşüncedir.

             Cahil radikal: inandıkları düşüncenin avantaj ve dezavantajlarının farkında olmadan bilinçsizce savunulan fikirlerdir.

             Münafık radikal: aşırılığı çok fazla olan, zaman zaman  hoş olmayan olayların meydana  gelmesini sağlayan düşüncelerdir. Serpil ARİCİ

 

C.40:B- Gerçeklerle ilişkili ve o sistemin özelliklerini yansıtan özellikler geliştirmeliyiz. Serpil ARİCİ

 

C.40:C- Her şeyin kökenine inip var olan bu yanlışları eğitim sisteminin özüne inip düzeltmek. Serpil ARİCİ

 

 

C.40:A- Münafık Radikal : İnanılan düşünceye karşı inanılan kesin düşüncelerdir.

Karşıt Radikal : İnandığı şeye karşı her şeyini verebilecek şekilde inanılan düşüncedir.

Cahil Radikal : İstediklerinin ne şekilde yarar sağlayacağını bilmediği halde inanılan düşüncedir. Seyfettin SEYHAN

 

C. 40:B- Bunların üstesinden eğitimle gelebiliriz. Özgürlüklere ve düşüncelere saygı duyulabilecek bir ortamın oluşturulmasıyla kazanılır. Seyfettin SEYHAN

 

C.40:C- Düşüncelere kapılmadan önce bunların geçmişte getirdikleri ve götürdüklerini araştırmak gerek.Bunlar yasalarda yoksa bir mahkeme edasıyla içtihat yoluna gidilebilir. Seyfettin SEYHAN

 

C 40.A)Bilinçli olma.

B)Esnek ve öğrenciye görelik bir eğitim programı yapılmalıdır.

C)her birinin yanlışını ortaya koymak ve bu problem üzerinde veri toplayıp onların üzerinde uygulamak. Mehmet Tahir ELGÜN

     C.40.A)Hepside aynıdır.söylerler ne yaptıklarını ama içten olmaz cahilcedir.

               B)Daha çok hayatla özdeşleştirilmiş ve hayatta uygulanabilecek

               C)Eleştirel yani bütün düşünceleri tartışmalı dersler eğitim sistemine eklenerek uygulamaya geçilmelidir Sema YILDIRIM

C.40.A-Hiçbir fark yoktur.Hepsinin doğası tamamlanmamış yani tam olmamıştır

B-Öncelikle insanları sevmek, onların fikirlerine saygı duymak, düşüncelerimizin de yanlış olabileceğini unutmamak gerekir ve böyle bir eğitim sistemi geliştirmek uygulatmak gerekir
C-Öncelikle insanların bir arada yaşmaları gerektiği fikirleri enjekte edilmeli. Farklılıkların bir arada bulunduğu yani heterojen eğitim sistemi ve yöntemleri geliştirip kullanmak gerekir. Beyrivan GÖKTAŞ

 

C.40

A-Münafık radikal göründüğü gibi olmayan , yani dinin kurallarını bilip onu uygulamamak ama onu uygulamış gibi görünmek.

Kasti radikal dini tam anlamıyla yasayan,cahil radikal ise dini kuralları tam anlamı ile bilmeyip ve onu uygulamayan ya da yanlış uygulayan kişidir. Kemal ASLAN

B-Eğitim ve öğretimin düşünsel ve eylemsel temeller üzerine kurulması her türlü radikalizme,radikaliste ve radikallere karşı bizi geliştirir. Kemal ASLAN

C-Bence eğitimin bir bütün olarak ele alınması, hiçbir şeyin görmezlikten gelinmemesi var olan sıkıntıları giderebilir. Kemal ASLAN

C.40

A-münafık radikal;dinden haberi olduğu halde gerçek varlığı doğada bulmaya çalışandır.Kasti radikal;kendi düşüncesinden başka hiçbir varlık düşüncesini kabullenmeyip onların yokluğuna çalışmaktır.Cahil radikal ise amacı kasti belli olmadan konulan,çizgili yolda bilmeden gitmek demektir. . Murat YILANLI

B-Korunmadaki tek sistem;bilimden ilmi ayırtamamakla sağlanabilir.Çünkü bilimin tek eksiği ilimdir.Bilim adamı her daim Alim de olsa idi,korunmak için korkuya bile gerek kalmazdı. . Murat YILANLI

C-Yukarıdaki ifadenin karşılığı bulunmakta olup,bilim,ilim benliğini sağlayıcı eğitim sistemleri geliştirmeli ve o kargaşadan uzak bir uygulama sağlanmalıdır. . Murat YILANLI

 

C:40.A) Münafık radikal insanlar arasında bölücülük,ayrışma,görüş ayrılığı yaratmasına sebep olurlar.kasti radikaller ise bildikleri halde yanlış yolda devam edenlerdir.cahil radikal ise yaptıklarının farkında olmayan kendisine ve çevresine bilinçsizce zarar verenlerdir

B) İnsanda sorumluluk bilincini geliştiren ve farkındalık duygusunu geliştiren araştırmacı, sorgulayıcı bir kimliği kazandıran eğitim sistemleri oluşturulmalı.       

 

C)  Batı radikalistlerine katılılıklarından kurtarmak için İnsanda sorumluluk bilincini geliştiren ve farkındalık duygusunu geliştiren araştırmacı, sorgulayıcı bir kimliği kazandıran eğitim sistemleri oluşturulmalı Kerim DURMAZ 

 

 

C.40:

            A ) Münafık radikal menfaatleri doğrusunda katıdır. Kasti radikal istekleri ve doğruları doğrultusunda radikalisttir. Cahil radikal ise bilgisizliğinden dolayı radikalisttir.

            B ) Eleştirel düşünce yapısına sahip maneviyatı güçlü nesiller yetiştirmek için eğitim sisteminde değişiklikler yapılmalıdır.

C ) İnsanın özüne dönük veya özünden beslenebilmeleri için ve onlara karşı toplumu bilinçlendirebilen sistemler geliştirilmeli. Serkan İNAN

 

C.40.Evren zaten sürekli olarak değişmektedir. mesala teknolojik açıdan her gün yeni şeyler çıkmaktadır. Bilgisayar çağında yaşıyoruz. Neredeyse tüm işleri internet üzerinden yapmak mümkün bu yüzden bizde çağın gerektiğine uymak zorundayız.

A.Radikal kelime anlamı olarak yaşama biçimlerini,yaşama ilişkilerini eleştirip kökten değiştirme çabasında olmalıdır.

Münafık radikal olayları veya yapması gerekenleri değiştirip mesela dinde olan şeyleri kendine uygun şekilde değiştirir ve uygular.

Cahil radikal ise bir şeyleri değiştirme peşinde koşar ama değiştirdiği sadece kendisidir.

Kasti radikal ise yaşamda hiçbir şeyden hoşlanmayan ve sürekli her şeyi bilerek değiştirme eyleminde olmadır.

B.Bence bu gibi insanlara bütün insanları sevebilecek veya en azından saygı gösterebilecek şekilde eğitim ve öğretim verilmelidir. Yunus Emre’nin dediği gibi yaratılanı sev yaratandan ötürü.Ersin ŞİMŞEK

 

C.40.A.üçü de farklı şeylerdir münafık radikal bilerek ve isteyerek bu işi yapar ve tehlikeli olur. Kasti radikal bilerek ancak istemeyerek; cahil radikal ise bilinçsiz ancak isteyerek yapar.

B. İslam fıtratıyla harmanlamış ve yetiştirilmiş insan bağışıklık sistemi geliştirilmiş insandır. İnancı sağlam ve neyi niçin yaptığını bilen bilen insanlar yetiştirebileceğimiz bir eğitim sistemi amacımıza uygun olur.

C.karanlıktan korkulmanın nedeni gözle görülen herhangi bir şeyin olmayışıdır. Ne zaman ki karanlıkta açılan bir fener olsa ve karanlıkta nelerin olduğunun farkına varılsa korkunun yaymayacak bir duruma getirilebilmesi için onun aydınlatılması lazım. Bunu aydınlatacak bir eğitim sistemimizi kolalaştırır.           Mehmet Rauf ORHAN

 

C.40.A.Münafık radikal çıkar amaçlıdır kasti radikal rejim muhafızıdır. Cahil radikal da kullanılan piyondur.

        B.Bireysel farklılıkları anlayabilecek çok yönlü insanı haklara saygıyı bilen bir eğitim vermelidir.

        C.Irkçı, bencil ahlaktan uzak bir eğitim almalıdır. Fatma ALTUN

 

C.40) A) Bilinç farkı vardır. İnsan düşüncesine yön veren şey insanın aldığı eğitimdir.

      B) Öncelikle insanların hangi amaç uğruna neye inandığını onlara doğru anlatılması gerekir. Eğitim sıkı olmalı.

     C) İnsana iyiyi güzeli doğruyu ve hümanizmi insan beynine aşılamak gerekir. .(Mehmet ULUS)

 

(C.40) A) Bu üç tür radikal kişilik arasında farkındalık açısından bir farklılık söz konusudur. Birinci grup bildiği halde bilmiyor rolü yapar, ikinci grup biliyordur ve bunu gizleme ihtiyacı duymuyordur, üçüncü grupta ise tam bir cehalet söz konusudur.

B) Eğitimin geniş bir alanı kapsayıcı olmasına dikkat edilmelidir. Sunulan bilginin empoze edilmesi veya uzak durulması gereği telkin edilmemelidir. Ahlaki değerlerin bilgiyle sentezlenmiş biçimi ele alınmalıdır.

C) İnsan eğitiminin tüm alanlarına empatinin serpiştirilmesi gerekir. Orta yolun tüm taraflar için olumlu yönü vurgulanmalıdır. Eğitimin sadece bilgi amaçlı, insani değerlerden uzak bir tarzda sunulması insanın vahşileşmesine kadar gidebilen hasarlara yol açabilir. Toplum içerisinde radikal kesimlerin tutunmasına müsait her türlü kurum ve yapılanmaların ayrıca önüne geçilmelidir. Ayfer GÜRBÜZ

C.40 A) Münafık radikal çıkar amaçlıdır kasti radikal rejim muhafızıdır. Cahil radikal da kullanılan piyondur.

        B) Bireysel farklılıkları anlayabilecek çok yönlü insanı haklara saygıyı bilen bir eğitim vermelidir.

        C) Irkçı, bencil ahlaktan uzak bir eğitim almalıdır. Gülsüm GÜLTEKİN

C.40- ) A-) Her üçü de cahildir millete ve devlete faydaları yoktur. Metin ERGÜL

        B-) Eğitim ve öğretimde insanların dini anlamda sosyalleşebilmeleri için gerekli ilmi disiplinler vücuda getirilmeli ve bu disiplinler eğitim sürecinde insanlara tatbik edilmelidir. Metin ERGÜL

        C-) Eğitim ve öğretimi toplumsal tabanda iyileştirip doğru ve gerekli disiplinler ve uzmanlar aracılığıyla topluma ve kültüre ait olmayan her türlü materyali dışarı atıp,milli ve kültürel değerlerde kaynaklanarak bir eğitim ve öğretim süreci oluşturulmalıdır. Metin ERGÜL