39.A-Kainattaki her şeyi ve teknolojiyi beynimize yansıtsak(asimile etsek), kainat ve teknolojik beyinli insanlar yetiştirsek, eğitim amacına ulaşır mı?

B-Gerçekten biz insanların beyinlerine kainatın kanun ve kurallarını veya teknolojiyi asimile edersek yerleştirsek ne olur?

C-Bu uygulama insanlıktan maksimum verimi almak için yeterlimidir?

İpucu;-Sonuç ne olursa olsun kainat ve teknoloji beyinli insanların, güzel ahlakla eğitilmedikçe, vahşi insanlar olacağı daha ağır basıyor gibi.


C 39.
A)Eğitim bir süreçtir.Amaç bu süreci bir an önce tüm insanlara kazandırıp birden yok olmak değildir.Birbirimize bir şeyle katabildiğimiz sürece hayatı keşfedebiliriz.Yoksa birer robottan farkımız kalmaz.

B) Cahil insan kalmaz.Bu ilk bakışta güzel bir durum gibi görünebilir;ancak o zaman yaşantının temel amaçlarından biri yok olur.E biz ne diye savaşalım ki artık neyi merak edelim?

C) Hayır.İşin manevi tarafını nasıl halledebiliriz ki bilgi yüklü beyinlerle?Erdem,olgunluk,insanlık gibi kavramları öğretebilecek bir saf bilgi var mı?Yok. Ebru YOLCU

 

C39. a) Ulaşmaz. Çünkü kainatta ki her şeyi bilirsek eğitime gerek kalmaz.

          b) Kanun ve Kuralları beynimize yerleştirirsek hayatın kanunu değişir. Hiç kimse kanun ve kurallara aykırı bir şey yapmaz ve düzen olmaz. Teknoloji asimile olsa bu sefer insanlar ne yapacağını bilemez. Her insanın kendine ayrı bir düşünme kapasitesi vardır. Aşırısı olduğunda hayatta bir kopukluk değişim olur.

         c)Yeterli değil. Hiç bir verim alınmaz. Belli kapasitenin üzerine çıkmak daha kötüsü olur. Büşra Hafize BORA

 

C39)A;Nasıl bir eğitim modeli düşündüğümüze bağlıdır.ulaşır mıyız ulaşmaz mıyız bunu eğitim modelimiz belirler

B;insanın doğallığı yok olur bir yerden sonrada insanlık yok olur.

C;elbette yeterlidir çünkü bir yerden sonra aşırı gelişecek olan teknoloji doğal kaynakları bitirecek ve insanlıkta yok olacak.bu durumda verimden söz edilemez. Şükran GÜR

 

C.39.A.Olmaz bu veriler uygulamaya çıkarılmazsa hiçbir mana ifade etmez.

        B.toplumsal sınıflanma yok olur. Her insan kendi başına bir devlet olur.

        C.Yeterli değil insan ahlaken de eğitilmelidir. Salih ARSLAN

 

C39:A. Eğitimde amaç sadece beyinle ilgili değil birde bunun kalp, duygu yönü vardır. Örneğin sevmenin beyinle hiçbir ilgisi yok. Yani kısaca eğitim tam anlamıyla amacına ulaşmış olmaz. Hep eksik bir tarafı kalır. Ferdi KODAŞ

C39:B. Kesinlikle uzun bir hayatımız olurdu. Bunlara ek olarak sevgi acımak vb. duyguları da alabilirsek eğer mutlu bir hayatımız da olabilir uzun hayatımızın yanında. Ferdi KODAŞ

 

C39:C. Tabii ki de yeterli değildir. Güzel ahlaklı insanlar yetiştirmek için muhakkak ekstra şeyler gerekecektir. Güzel ahlaklı olamayan insan vahşi olacağından insanlıktan maksimum verimi alamayacağız. Ferdi KODAŞ

 

C.39:A Biz insanı güzel bir biçimde yarattık (ayet) İnsanlar bütün bilgilere sahip olsalar bile güzel ahlaka sahip olmasalar hiçbir fayda sağlanmaz. İnsanlık daha da vahşileşir. M. Nurullah ÖZDEN

        B  Bilmek önemli değil uygulamak önemlidir. Nice cahil insanlar var ki merkepler gibi sırtında bilgiyi taşır. Ancak o kadarıyla yetinir. Bilmek değil uygulamak önemlidir. M. Nurullah ÖZDEN

        C  Hayır. İnsanlara bilgi yüklemek yerine bilgiye giden yolu göstermek gerekir. Yani öğrenmeyi öğretmek gerekir. İnsanlığa vereceğimiz en büyük hizmet; onlara Kuran-ı Kerim ahlakı vermektir. M. Nurullah ÖZDEN

 

C.39.A-Eğitimin amacına ulaşabilmesi için insanın bir çaba göstermesi lazım.Bu şekil her şeye hazır konulmuş olur.

         B-Bu şekilde bir emek, çaba, gayret göstermeden, güzel ahlak oluşmadan robotlaşmış beyinler oluşur.İnsan eğitilmiş olmaz.

         C-Elbette yeterli değildir.Ancak konusunda yetersiz kalınmıştır.   Pelin GÜMÜŞ

 

C–39

A-) Hayır amacına ulaşamaz. Çünkü eğitim sadece kafada olanlarla bitmiyor. Aynı zamanda ruh, kalp gibi önemli merkezler de vardır. Bunların eğitimi tamamıyla farklı bir boyuttur. Ayrıca, ahlaki eğitim dediğimiz kavram da ayrı bir boyuttur. (Ali AYDIN)

 

B-) İnsanın şeytani yönleri vardır. Muhakkak zararlı neticeleri ortaya çıkardı. Ayrıca, zaten insan fıtratına bu tarz bir müdahale mümkün değil. (Ali AYDIN)

 

 

 

C-) Hayır bence yetersizdir. Çünkü insan çok farklı bir varlıktır. Nasıl sonuç vereceğini kestirmek çok zordur. (Ali AYDIN)

 

C.39- A.) Zaman ilerledikçe eğitimin hedefleri de arttığı için eğitim hedefine ulaşmaz. Erdal SALDUZ 

     B.) Yetmez. Çünkü ahlakında bir şey değişmiyor. Hatta daha da kötüye gidiyor.   Erdal SALDUZ 

     C.) İnsan ahlaken eğitilmediği zaman istenen sonuca varılamaz. Erdal SALDUZ

 

C:39) A) eğitim kendiliğinden gelen bir vasıta değildir. Eğitimin amacına ulaşabilmesi için çaba gereklidir ancak yeterli değildir. Bunun yanında yardımcı unsurlar olması gerekir. İlyas SÜNMEZ

 

C:39.A) Bu durumda robot insanlar oluruz. Bir düğmemize basarsa çalışırız,tekrar basarsa dururuz. O ne isterse onu yaparız.Yusuf ACAR

 

C:39.B) Kafayı yeriz. Çünkü kainat beynimizin algılamakta zorluk çekeceği varlıklarla doludur.Yusuf ACAR

 

C:39.C) Aksine verimsizleştirir. Hür ,irade en verimli insanın anahtarıdır.Yusuf ACAR

 

C.39.A.Kâinattaki bilgilerin hepsi istendik bilgiler değildir. Bunun yanında istenmedik bilgilerde vardır. Eğitimin amacı ise istendik davranışlar sağlayan bireyler yetiştirmektir.

B.Emek harcanmadan alınan ürünün hiçbir değeri yoktur. Ve böyle yaparsak tek tip rahat gibi bireyler oluşur.

C.Kesinlikle yeterli değildir. Bu bilgiler art niyetli kullanıldığında büyük yıkımlara yol açabilir. M. Ercan KARA

 

C.39. A) Eğitimin asıl amacı güzel ahlaklı bireyler yetiştirmektir.2. amacı bilime yatkın öğrencileri yetiştirmektir.bunun yüzünden teknolojili beyinler yetiştirmek eğitimin amacına ulaşmasını tek başına sağlamaz. Mehmet SARİBATUR

C.39. B) Sadece bilimsel yönden gelişiriz. Mehmet SARİBATUR

C.39. C) Hayır yeterli değildir.buradaki şart ahlakın ön planda tutulması gerektiğidir.ahlaksız teknolojili insan ;en şiddetli hayvandır. Mehmet SARİBATUR

 

C.39- A- Ulaşmaz çünkü eğitimin ana şartı ahlaklı birey yetiştirmektir.

         B- Sadece kuralcı ve kanuncu insanlar yetiştirilir.

        C- Hayır yeterli değil verimin artması ahlakın olmasıyla mümkündür. Cevdet ÇAKAR


C.39.A.
Olmaz bu veriler uygulamaya çıkarılmazsa hiçbir mana ifade etmez.

        B)Kafayı yeriz. Çünkü kainat beynimizin algılamakta zorluk çekeceği varlıklarla doludur.       
        C-
Elbette yeterli değildir.Ancak konusunda yetersiz kalınmıştır.Sevda MUTLU


C39)A
;Nasıl bir eğitim modeli düşündüğümüze bağlıdır.ulaşır mıyız ulaşmaz mıyız bunu eğitim modelimiz belirler

B;insanın doğallığı yok olur bir yerden sonrada insanlık yok olur.

C;elbette yeterlidir çünkü bir yerden sonra aşırı gelişecek olan teknoloji doğal kaynakları bitirecek ve insanlıkta yok olacak.bu durumda verimden söz edilemez.Ubeydullah ERTAŞ

        

C.39:A- Eğitimin amacı sadece kainat ve teknolojik beyinli insanlar yetiştirmek değildir. Bu yüzden de eğitim tam amacına ulaşmaz. Serdar AKTAŞ

 

C.39:B- Genel olarak insani değerlerden yoksun bireyler yetiştirilmiş olur. Serdar AKTAŞ

 

 

C.39:A- Eğitimin amacı yalnızca insanları bilim, teknik vb. alanlarda yetiştirmek değildir. Bunun yanında kişiye özel ahlak da aşılanmalıdır. Bu nedenle eğitim amacına ulaşmaz. Serpil ARİCİ

 

C.39:B- Kainat ve teknoloji beyinli vahşi insanlar yetiştirilmiş olur. Serpil ARİCİ

 

C.39:C- Tabiî ki eterli değildir. İnsanlık dediğimiz iyi ve güzel ahlakı da gerektirir. Serpil ARİCİ

 

C.39:A- her şeyi beynine almış birey,insanlıktan çıkar bir nöbet rolü üstlenir.Robotlaşmak da eğitime ters düşeceğinden amacından sapmış olacaktır. Seyfettin SEYHAN

 

C.39:B- Bu şekilde bireyler robotlaşır ve monotonlaşır.Dolayısıyla duygusuz  bir insan çokluğu oluşacağında toplumsallaşmadan uzaklaşacaktır. Seyfettin SEYHAN

 

C.39:C- Sonuç ne kadar başarılı olacaksa olsun insan değerlerin kaybedilmesi ahlak ve duyguların yitirilmesiyle başarısızlık sayılacaktır. Seyfettin SEYHAN

 

C 39.A)Eğitimin amacı monoton yaşam yaşamak değil .O zaman herkes mükemmel olur.Eğitimin görev yapmasına  gerek yoktur.

B)Herkes aynı düşünceyi düşünür.Ve farklı boyutlara düşünülemez olur.

C)Aslında teknoloji beyinli insanların yanı sıra güzel ahlaklı ve herkesin bildiği şekilde bırakılması.Çünkü herkes mükemmel olursa insanlar  robotlar gibi hareket eder. Mehmet Tahir ELGÜN

    C.39.A)Bir nevi ulaşmaz.

             B)Hatasız insanlar olmaz ve hayatın bir anlamı kalmaz

             C)Yeterli değildir Sema YILDIRIM

C.39.A-Kesinlikle hayır.Eğitim denen bir şey kalmaz yani insanlar arasında kademe farkı kalmaz ve en önemlisi bilgi alışverişi gerçekleşmez.Dünya kaosa döner herkes her şeyi bildiğine göre kimse kimseyi dinlemez hayatın anlamı kalmaz

B-Maksimum verim değil maksimum kaos doğurur.Teknoloji ve bilgi amaç olmalı fakat insanın kendisi olmamalıdır Beyrivan GÖKTAŞ

C.39

A-Tam olarak ulaşmaz.Sonuçta eğitim sadece teknolojiyle geliştirilemez. Kemal ASLAN

B-Bu durumda toplumdaki düzensizlikler kalkar ve çağdaş bir medeniyet oluşturulur. Kemal ASLAN

C-Yeterli değildir.En önemlisi insan güzel ahlaklı yetiştirilmedikçe kanun ve kurallar ona etki edemez. Kemal ASLAN

 

C.39

A-Ulaşmaz:Çünkü mantıki çözüm ve işlemlerle insanlık hayati,nefsani ve malayani,zevk ve açgözlülüğün önünü kapatamaz.Hem ,eğitim sadece bilimden ibaret olmayıp,duygusal ve düşünsel faaliyet ve gereksinimlerden de oluşmaktadır.Bunlar ise ancak bir inanç ve bağlılık münasebetiyle gerçekleşebilecek kavramlardır. . Murat YILANLI

B-Bunlar için bir bağışıklık sistemi geliştirmemize gerek yoktur.Sadece bu değer ve kişilerin yaptıklarını ibret ve mukayese yöntemi ile kullanmaya çalışmak yeterli olacaktır. . Murat YILANLI

 

 

C:39.A) Bence kesinlikle hayır çünkü eğitimin amacı sadece teknolojik alanlı veya teknolojik beyinli bireyleri yetiştirmek değildir. Bu sadece eğitimin öğretim basamağının kısmı bir hedefidir. Oysa eğitimin amacı her şeyden önce insana, insanı insan yapan değerler kazandırmaktır. Bunun yanında eğitimin amacı insanın sosyalleşmesini sağlaması, topluma faydalı, ahlaklı ve üretken insanlar yetiştirmektedir.        

 

B) Hayır tabiî ki çünkü insan olmanın şartı sadece bir şeyleri ezberleyip yâda bir şeyleri bilip uygulamak değildir. İnsanın bilişsel alanından daha önemli olan ahlaki alanı vardır dolaysala ahlaki değerlerden yoksun sadece bilgi deposu halinde olan insan yeterli insan değildir.   Kerim DURMAZ 

 

C.39:

            A ) Ulaşamaz. Çünkü bunların yanında ahlakla eğitilmeleri gerekir.

            B ) Kainatın ve teknolojinin esiri oluruz. Maneviyattan uzaklaşırız.

C ) Yeterli değildir. İnsanların vahşileşmemesi için bir de güzel ahlak olması gereklidir. Serkan İNAN

 

C.39.A.Eğitim sadece bilgiden oluşmaz. Bir insana kâinatın tüm bilgisini versek bile ahlak acısından bir şey yoksa eğitim amaçsız ulaşmış demektir.

B.insanların beynine kâinatın tüm bilgisini yerleştirirsek belki de insanlar bu kâinatın sanatçısını tanıyıp daha çok iman ederlerdi.

C.bence insanlık çok bilgili olmaktan geçmez. Önemli olan bu doğru bilgileri hayata uygulayabilmektir.Ersin ŞİMŞEK

 

C.39.A.bu durumda eğitim amacına ulaşmaz. Eğitim hayatın kendisi demektir. Niçin okula giden öğrencileri bilgisayarlar değil de öğretmenler eğitiyor? Çünkü bilgisayar insanı duygu taşımaz. Her ne kadar bilgi toplasa dahi bir insanın eğiticisi olamaz dolaysıyla teknolojik beyinler gerçek hayattan payını alamamışlarsa, bu beyinler pek bir işe yaramaz.

B.insanlar bir robottan farksız olur. Verilen komutlarla hareket eden kendi başına, kendi fikriyle bir şey üretmez.

C.bu uygulama maksimum verimden ziyade minimum verime neden olur.  Mehmet Rauf ORHAN

 

C.39.A.Olmaz bu veriler uygulamaya çıkarılmazsa hiçbir mana ifade etmez. 

        B.toplumsal sınıflanma yok olur. Her insan kendi başına bir devlet olur.

        C.Yeterli değil insan ahlaken de eğitilmelidir. Fatma ALTUN

 

39) A) İnsanları makineleştirmek eğitim sisteminin doğru uygulanmasını engeller. Eğitimde insani boyutlarda ön plana çıkmaktadır.

     B) Bütün insanlar tek tip düşünen insan haline gelir farklı fikirler ortaya çıkmaz.

     C) İnsanları robotlaştırmak insanda verim olmak değildir. İnsandan verim alabilmek için insana yine insanlar tarafından güzel bir ahlak vermek gerekir. .Mehmet ULUS

 

C.39   A) Eğitim insanın etiketlenmiş durumlardaki tavrını değil, durumların etiketlenebilmesi yetisini ve en son bu durumda ne yapması gerektiği yeteneğini kazandırmalıdır. İnsan sadece statik durumların değil dinamik durumların da adamı olabilmelidir. Değişebilen durumlar karşısında ne yapması gerektiğini kestirebilmelidir. Bilginin sadece öğrenilmesi değil ayrıca ahlaki, sosyal ve kültürel alanlarla sentezini yapabilmek büyük önem taşır. Düşünebilmeyi öğrenmek esasında eğitimin özünü oluşturur.

B) Bu durumda insanlar sadece bilmekten öteye geçemez. Sadece bilmek ise devamı gelmeyen bir başlangıçtır ve hiç bir değeri yoktur. Gerçek eğitim bilmek, yapmak ve sentezlemektir. Ahlaki sentezi yapılmamış eylemin insani boyuttan yoksun kalacağı şüphe götürmez.

C) Ahlaki, sosyal ve kültürel sentezden yoksun bir bilginin insani boyutundan bahsetmek olanaksızdır, kaldı ki böyle bir durumda insanlıktan verim almaktan bahsetmek abes olduğu kadar imkansız görünmektedir.Ayfer GÜRBÜZ

C.39 A) eğitim kendiliğinden gelen bir vasıta değildir. Eğitimin amacına ulaşabilmesi için çaba gereklidir ancak yeterli değildir. Bunun yanında yardımcı unsurlar olması gerekir. Gülsüm GÜLTEKİN

39-) A-) Eğitimin salt amacı kainattaki her şeyi ve teknolojiyi beynimize yansıtmak değildir. Eğitim sadece bilimsel disiplinleri öğrenmek değil aynı zamanda bir kültürlenme sürecidir. Eğitimle insanlar doğru bilgiye ulaşır. Topluma faydalı ve ahlaklı sosyal bireyler yetiştirir. Eğitim maddi ve manevi değerlerin insanda davranış hale getirilmesidir.

      B-) Maneviyattan uzak tek tip insanlar oluşur. Bunlara da insan yerine robot dersek pekte abartmış olmayız

      C-) Hayır yeterli değildir. Metin ERGÜL