37.

-Sonsuz;Sonsuz;nesnel, sanal ve insani olanaklara dayalı hesaplanamaz boyutlara varabilen sonuçlara ulaşan kavramdır.

-Genellikle hesapla, çalışmakla, uğraşla…vb sunucuna ulaşılamayan her şeye biz sonsuz deriz.

-Sonsuz başı boş bir kavram değil hatta her başı boş gözüken şeylerde mutlak bir sınır içindedir.

-Her sonsuzun tükendiği bir sınır vardır.

-Her sonsuzun öldüğü bir hudut vardır.

-İstisnalar hariç her tüm sonsuzlar mutlak değerler içinde birer varlıktırlar.

-Bu devasa kavramın; hesaplanmasına, ulaşılmasına ve kontrolüne ulaşılmayan veya yetişilmeyen varlık, olay, olgu, süreç, zaman, hesap…vb her şeye sonsuz kavramını yakıştırırız.

-Döngüsel sonsuz(ekolojik döngüler), mikroskobik (hücresel, fiziksel partiküller, elektron, plazma boncukları, ışık demeti...vb dönüler ve küçülmeler) , makroskobik (ör.yıldız-gezegen döngüleri, kainatın genişleme boyutları ve büyümeleri) ve devasa matematiksel hesaplar, sonuçlar ve döngüler (kainattaki nötrino sayısı ve Pi sayısı)

-Enerjisel, matematiksel, sanal, yarı sanal, boyutsal, nesnel, döngüsel, ilmi, bilimsel, yarı nesnel, hayatsal ...vb devasalığı, boyutları hesaplanamayan sonsuzlardır. 1, 2, 3 ,4

Aynalarda Sonsuz Görüntü 1s

Elmas Sonsuz Değil 1s

Evren Gerçekten Sonsuz mu? 1s

Evrenimizin Geleceği (Sonsuzluk Takvimi) 2s

Matematiğin Şaşırtan Yüzü Sonsuz Sayıda Direnç3s

Matematik Sonsuz 4s

Sonlu ve Sonsuz Sayılar 3s

Sonsuz Sevgilerle 2s

Sonsuz(a) Sevgilerle 2 s

Sonsuzluk 5s

 

-Ebediyet;Bekası yaratılan varlıklarca sınırlanamayan, hesaplanamayan ve yeterince doğru algılanamayan kavramdır.

-Allah CC’HUN Sıfatlarına atıf edilen içinde devasa sonsuzları ve hemen her şeyi barındıran kavramdır.

-Bazı varlıklar Allah CC’HUN himayesi ve gücü sayesinde ebedileşecekler. Hep var olan ebedi bir hayata kavuşacaklar. Allah CC'HUN gücü her şeye yeter(ayet).

-Tüm sonsuzlar, Allah ’CC’HUN ilmi içindedir. O hayat verirse hayat bulur. Değilse ilmin içinde hayat bulmayı bekler.

-Tüm hayat bulmuş sonsuzlar ebediyetin metriksini aşamazlar. Önermelerinden;akla, mantığa, bilme ve dine aykırı olanları gerekçesiyle yazınız.

İpucu;ebediyet ile sonsuz kavramının ayrıcalığını ve anlam farkındalığını pekiştirmeye çalışın.Her sonsuzun akıbeti ölümle sonlanır, ebediyet ölümsüzlüktür.


C.37.
Sonsuzun tükenmesi ve öldüğü hudut terimlerini kabul etmiyorum.Sonsuz tükenmez,eğer biz onu tüketecek noktaya geldiysek yeni bir bilinmezlik ortaya çıkar.Yeni bir sonsuzluk keşfetmiş oluruz.Ebediyet  ise Allaha mahsus bir özelliktir.Ama bilmen bunu araştırabiliriz ve belki bilmediğimiz için ebediyet ulaşılmazdır bizim için,sonsuzluk gibi.Ya da bilgimiz nokta yine bir bilinmeyendir. Ebru YOLCU

 

C.37.Bu önermelerden akla, mantığa, dine aykırı olan yoktur. Salih ARSLAN

 

C37- ‘Genellikle hesapla, çalışmakla, uğraşla vb. Sonucuna ulaşılamayan her şeye biz sonsuz deriz.’ demişsiniz. Fakat sonu olmayan ya da sonu ölümle son bulan her şeye sonsuz deriz. Sonucuna ulaşamadığımız her şeye sonsuz diyemeyiz. Ferdi KODAŞ

 

C.37: Sonsuzluk var olan bir nesnenin devamlılığı niteliğindedir. Buna sayı doğrusunu örnek verirsek eğer var olan sayıların devamıdır. Burada sonsuzluklu kavramında zaman ve mekan algısı yoktur. Ebediyet ise; Allahın (c.c.) sıfatı dairesinde olup zaman ve mekan kavramını barındıran bir büyüklükten ibarettir. Her sonsuzluk ölümlüdür. Mutlak bir varlıktır. Ama ebediyet ise ölümsüzdür. M. Nurullah ÖZDEN

 

C.37.Ulaşılması zor olan her şeye sonsuz kavramını koymak yanlıştır.Elbette ki insan oğlunun sınırlı bir gücü vardır.Onun ötesine gelemeyebilir.   Pelin GÜMÜŞ

C–37 Bu önermelerde akla, mantığa, bilme ve dine aykırı herhangi bir durum söz konusu değildir. Ali AYDIN

 

C37)sonsuzlukta tek sonuç var oda sonuçsuz sonuçtur.yani Allah tır. Şükran GÜR

 

C.37)-Zaten Allah diyor ki cennette ebedi kalacaksınız,  sonsuz kalacaksınız demiyor. Erdal SALDUZ

 

C:37) "Her sonsuzun tükendiği bir sınır vardır." "Her sonsuzun öldüğü bir hudut vardır." ifadeleri akla, mantığa ve bilime aykırıdır. Çünkü tanımıyla çelişmektedir. İlyas SÜNMEZ

 

C:37) Akla aykırı olan metafizik dünyadır. Aynı zamanda bunu bilimde reddeden fakat dine göre öldükten sonra yada kıyametten sonra herkes hesaba çekilir. İşte bunlarda sonra ebedi yaşam başlar. Mantığı oluşturan yada belli bir yer edinen inançlarımıza göre ise ebedi dünya vardır.Yusuf ACAR

 

C.37.sonsuzun bir sınırı yoktur. Bu akla ve mantığa aykırıdır. Ebediyet ne akla ne bilime ne de dine aykırıdır. M. Ercan KARA

 

C.37. Sonsuz sonu olmayan demektir.sonu olmayanın sınırı ,hududu vardır demek bilime aykırıdır. Mehmet SARİBATUR

 

C.37- Akıl ve mantık çerçevesinde sonsuzluk kavramı anlaşılmaz akıl bu kavramı bilmiyor. Bilim de Allah’ın sonsuz ilme sahip oluşu kabul etmiyor. Din sonsuzluk kavramı içinde barındırıyor. Çünkü bilim, akıl ve mantık pozitif önermelerden oluşuyor metafizik boyutunu sadece din kabul ediyor .Cevdet ÇAKAR

 

C.37.Ulaşılması zor olan her şeye sonsuz kavramını koymak yanlıştır.Elbette ki insan oğlunun sınırlı bir gücü vardır.Onun ötesine gelemeyebilir.Sevda MUTLU

 

C37)Sonsuzluk eveli ve ezeli olmayan Allaha mahsus bir gerçektir.sonsuz kavramını Allah dışında başka bir varlık için kullanmak matematiksel olarak doğru değildir.çünkü tüm varlıklar mahluktur.mahluk yaratıldığı için başlangıcı vardır,sonsuz olamaz.

Ebediyet ise ölümsüzlüktür,ahiret olduğu için ahretten sonraki hayat ebedidir. Ubeydullah ERTAŞ

 

C.37- Sonsuzun sonucuna ulaşılamayan her şey diye tanımlanması akla ve mantığa uygun değildir. Sonsuz sonuçlara ulaşılabilen fakat insani olanaklara dayalı hesaplanamaz boyutlara varabilen kavramdır. Ebediyet tanımının tüm önermeleri bilime aykırıdır, çünkü bilim deneylere, gözlemlere dayanır. Serpil ARİCİ

 

 

C.37- Evren sonsuz değildir. Tek başına sonsuz değildir. Evreni algılamak imkan dahilinde değildir.Dolayısı ile evren ebediyettir.Ona ulaşmak imkansızdır. Seyfettin SEYHAN

 

C 37.Aslında düşünüldüğünde mantıklı olabilir .Ancak  yeni icatlar çıkaranlar kendi çıkarlarını ve milletin çakırlarına düşündüğü için buna pek yanaşmaz. Mehmet Tahir ELGÜN


C.37.
Aykırı olan bir şey yoktur. Sema YILDIRIM


C.37
.Eğer bizi bir yaratıcının yarattığına inanıyorsak bizimle birlikte kader denilen yazgının da var olduğunu kabul ediyoruz anlamına gelir o halde Allah hiçbir kulunu diğerinden ayırmaz hatta kullar yaşadığımızda kesinlikle hiçbir sorumluluğu kabul etmiyoruz ve bu yüzden hiçbiri diğerinden üstün değildir Beyrivan GÖKTAŞ

C.37-Her sonsuzun akıbeti ölümle sonuçlanır.Ebediyet ise ölümsüzlüktür.Tüm sonsuzlar Allah’ın ilmi içindedir.O hayat verirse hayat bulur.İnsanlar da araştırma ve incelemeler yaparak ilmi bilgilere sahip olur ve bilime hayat verebilirler. Kemal ASLAN

 

C.37-Sonsuz kavramı varlığın ufkunun genişliği ile sınır bulur.İnsan için sonsuz ne kadar uzak olursa olsun,varlığın sahibinin sonsuzluk anlayışıyla kıyaslanamaz.Bu nedenle sonsuzluğun sonu insanlar için hep bir soru olarak kalacaktır.Ama mantıken sonsuzluk, varlığının inkarı güç bir kavramdır.

Ebediyet ise Allah(c.c)’ın varlığının başladığı yerde bitmelidir.Lakin Allah(c.c) ebediyetin olduğu yerden uzak değildir.O her yerdedir. . Murat YILANL


C:37
Birinci önerme din açısından yanlıştır. allahın sonsuzluk sıfatı demek Allahın asla yok olmayacağı, her daim varlığını sürdüreceğini ifade etmektedir. Yani ebediyet anlamında kullanılmıştır. Dördüncü bilim açısından bir genelleme yapmak yanlıştır. Çünkü bilimde kesinleşmemiş tasdik edilmemiş bilgi için genelleme yapmak yanlıştır.   Kerim DURMAZ 

 

 

C.37: Hesapla, uğraşla çalışmakla sonuca varamayacak bir şey yoktur. Bu insanın fıtratında bulunandır. Aslında bilimce hesaplanan ( Pi ) sayısı kavramlar insanlar tarafından sınırsız diye kurallandırılmıştır. Bu da bilime aykırıdır. Bilim net ve tutarlı cevaplar arar. Enerjisel, matematiksel, sanal, yarı sanal  vb. kavramların sonu yoktur. Sonsuzlukta ölümlü olduğu için bu önerme akla ve mantığa aykırıdır. Serkan İNAN

 

C.37.Bence sonsuzluğun bir sınırı yoktur. Sonsuz denildiği zaman o duruma sınır getirilmez. Sınır getirilirse o zaman sonsuz olmaz. Ersin ŞİMŞEK

                                                                                                         

C.37. bunlardan aykırı olan birimi göremiyorum. Mehmet Rauf ORHAN

 

C.37.Bu önermelerden akla, mantığa, dine aykırı olan yoktur. Fatma ALTUN

 

C37) ebediyet ve sonsuzluğun bir sonu yoktur ebediyet ve sonsuzluk başlangıcı belli ola sonu belli olmayan bir kavramı ifade ederken ebediyetin insan zihninde ki bir makamı ifade eder. (Mehmet ULUS)

 

C.37 Sonsuz kavramının, içinde bulunulan fiziki boyutlara göre değiştiğini söyleyebiliriz. Tek sorun insanın sonsuz denilen kavramın sınırına ulaşmadaki yetersizliğidir. Dünyadaki ölümlülük belki de bunun somut bir örneğidir. Sonsuz kavramını bir sınırı olup da bu sınıra ulaşmanın zorluğu veya imkansızlığı olarak tanımlayabiliriz. Ebediyetin ise ulaşılması söz konusu bir sınırı yoktur. Bu bağlamda önermeler doğrudur.Ayfer GÜRBÜZ

C.37 "Her sonsuzun tükendiği bir sınır vardır." "Her sonsuzun öldüğü bir hudut vardır." ifadeleri akla, mantığa ve bilime aykırıdır. Çünkü tanımıyla çelişmektedir. Gülsüm GÜLTEKİN

37-) Sonsuzluk ve her şey Allah tealanın ilmindedir. Bu dünya sonsuz değildir. Yaratıcı ve inanç sistemi hariç dünyada bulunan bazı kavram ve nesnelere insanların yüklemiş olduğu sonsuzluk kavramı yanlıştır. Sonsuz değildir. Metin ERGÜL