36.Neden matematiksel alfabede yani rakamların hemen her kombinezonunda genel olarak mantıklı bir anlam ve ifade sunumu varda lisan alfabesinde ve doğal canlı alfabedeki harflerin her kombinezonunda mantıklı bir anlamı ve ifade sunumu yoktur?

İpucu;

Canlıları genel yönetici yapı taşı alfabesi DNA ve canlıları genel kısmi yönetici yapı taşı alfabesi RNA’nın yapıtaşlarından rastgele DNA ve RNA zincirleri üretirseniz bunlardan çoğunun karşılığı gerçek hayat bulamayacaktır yada gerçek hayatta karşılıkları ölüdür veya yoktur.

-Periyodik cetveldeki elementlerin sembollerinden ve rakamlardan rastgele bileşikler yazın bunlardan çoğunun karşılığı gerçek hayat bulunamayacaktır yada gerçek hayatta karşılıkları ölüdür veya yoktur.

-ABCDEFGĞ………XYZ…vb Vahşi alfabede rast gele kelimeler ve cümleler üretirseniz bunlardan çoğunun karşılığı gerçek hayat bulunamayacaktır yada gerçek hayatta karşılıkları ölüdür veya yoktur.

-Matematikte;0123456789..vb rast gele kombinezonlar yazın bunlardan çoğunun karşılığı bizde bir anlam taşır yada gerçek hayatta karşılıkları diridir veya vardır.

-Matematiksel yazı dilinin daha evrensel ve iletişimi kolaylaştırdığına dikkat ediniz. Bu yazı dilinin lisana dirilişini düşünün. Bu mantıkla evrensel yapay alfabe ile everensel lisanı hayata diriltme ve uygulama düşüncesini iç dünyanızda harekete geçirmeye çalışın.

-Matematik yazı dilini, toplumsal bazda ortak payda dil ve lisanda iletişim dili olarak kullanmayı hayata uygulamayı düşünün. Örneğin kırmızı elmanın ;matematiksel Rakamdizin (barkod) ismi olsun veya koyalım.

-Bilinen tüm dillerdeki kırmızı elmanın isimleri bu Rakamdizin (barkod) ismin havuzuna(isim torbasına) ilave edelim.

-Canlılar ve mahsulleri için özgün genetik Rakamdizin (barkod)(Özgün DNA Barkodu) , taşınmaz doğal varlıklar için yerküresi ve uzay konumu GPRS Barkodu, eşyalar için özgünlüklerinin tanım barkodu mantığı gelecekte daha kalıcı, sağlıklı ve mantıklı evrensel iletişim vaat etmektedir.

-Tüm varlıkların ve eylemlerin matematiksel Rakamdizin (barkod) isim kodlarını 21 YY’DA böyle kodlayıp uyguladığımızı düşünün.

-Konuşulan lisanda da en israfsız sembollerden oluşmuş alfabeyi; matematiksel Rakamdizin (barkod) dili ara yüz olarak kullanarak insanlıkta ortak dil birliğine gidilebileceğinden emin olabilirsiniz.

-Evrensel alfabeyle bu kombinezonları üretip, neden matematiksel dil ve lisana benzer dil ve lisan üretmemiz gerektiği konusunda bir yargıya varmaya çalışın ve bundan emin olun.0,1, 2, 3

 

OKUMA PARÇASI

İnsanların eğitiminde bilimi ve bilimselliği insanların yararlı özgün değer yargılarına uyumlu hafızasına konumlandırmakla, eğitim adı altında insanların yararlı değer yargılarını bilim farzlarıyla budamak arasında ne fark vardır?

İpucu; ortaçağda eski din ehli bilim insanları laikle dinden men etmiş daha sonrada bilim insanları ortaçağ zihniyetini laikle haklı olarak egale etmiştir.

Bilim ve bilimselliği Müslümanların inanç değer yargılarına uyumlu hafızalarına konumlandırarak yapılan bir eğitim sistemi düşünün.

Deneyimsel çıkarsama;dünyadaki tüm alfabe dilleri vahşi-doğal-rastgele-maksatlı…vb hercai ürünü ve sonucudur. Demirkuş 2009

Sizi kavimlere ayırdık ki tanışasınız diye Ayet vardır.

Matematiksel rakamlar ve iletişim lisan insanın güdük bir mantık ürürünü sayısal alfabedir. Bu mantıktan ve düşünsel kurallardan hareketle; eğitim sistemlerinde mantıksal-düşünsel-zihinsel çimlendirerek algıda değişmezlik kuralına en uygun hareketle önce bilimsel iletişimde matematiksel barkod dilini kullanmalıdır. Demirkuş 2009

Örneğin ülkelerin isimleri yerine GPRS koordinatları, nesnelerin, canlıların, şekilsel parçalarındaki nicel, nesnel, yarı nesnel özgünlüklerinin matematiksel barkod dilinin kullanılması.

Soyut kavramların özgün tanımlarının ortak payda nitel-nice-yarı nicel..vb özgünlüklerinden matematiksel barkod isimleri türetilmelidir.

Sonra her dildeki her şeyin yazılı karşılığında mutlaka uluslar arası barkod isim karşılığı bir sembol ilave edilmelidir. Bu barkod sembolüne tıklananınca internette o kavramın tüm dillerdeki karşılığı harf sırasına göre verilmelidir.

Bu iletişim mantığının emeklemesinin mayalanması sonrası evrensel alfabe ve lisanın uygulamasına geçilmelidir. Bu eylemler mutlaka insanlığın uzaya açılmadan önce gerçekleşmesi farz olarak gözükmektedir. Demirkuş 2009

Yazılı ve sözlü her kavram, kavram isim, isim, deyim, özdeyiş, vecize, düşünceyi ifade eden her şeye eleştirel gözle bakılmalı ve en mantıklı-liyakatli alternatifi geliştirilmelidir. Ör.elmadan daha mantıklı alternatif isim ve kavramlar üretin.

C.36. Çünkü insan alfabesi diye bir şey oluşturmamız mümkün değildir.İnsan kendi içinde değişkendir.Her insan diğer insana göre değişkendir.Bu kadar esnek bir ortak alfabe üretmemiz mümkün değildir. Ebru YOLCU

 

C36)çünkü matematiksel ifadeler hayatın kendisidir. Şükran GÜR

 

C.36. İnsanlar da etkili ve kalıcı öğrenmede okuduklarının %10’u, gördüklerinin %30’u görüp işitip söyleyip yaptıklarımızın % 90′ bilgi ve davranışı daha iyi hatırlatmaktadır. Örnek verecek olursak: bir matematik dersini okuyup anlatmaktansa örnek vererek ya da işaretlerle göstererek ve öğrenciye konu ile ilgili soru yaptırdığımızda daha etkili ve kalıcı bir öğrenme sağlayacaktır. Büşra Hafize BORA

 

C.36.Çünkü insan alfabesi matematik rakamları gibi üreticilik kabiliyetinde mahrum. Onlar eksik üretilmiştir. Salih ARSLAN

 

C36- Matematik dili evrense ve her dönem aynı kalmıştır. Fakat lisan dili dönem dönem hangi devlet hükmediyorsa dünyaya genelde onun dili kullanılıyor. Yani dönem dönem farklı bir dil kullandığımızdan mantıklı bir anlamı yoktur. Ferdi KODAŞ

 

C.36: Allah insanları farklı farklı şekilde yarattığı ayetle belirtmiştir. Bundan yola çıkarak her insanın diğerinde farklı olabilmesi için her DNA ve RNA birleşimde farklı bir oluşumun olması doğal bir gerçektir. Ancak rakam barkodu ise dünyada ortak bir paydaya sahip olması ve aynı anlam arz etmesi nedeniyle yan yana geldiği zaman karşılığın olması kaçınılmaz bir gerçektir. M. Nurullah ÖZDEN

 

C.36.Matematiksel alfabenin doğal canlı alfabesine uyarlanması söz konusu olabilir.Bunun için herhangi bir zaman ayrılmadığını bu konu hakkında yeterince düşünülmediğini düşünüyorum.Yoksa elbette doğal canlı alfabesine karşılık gelebilecek yer kodların, simgelerin yüklenebileceğine inanıyorum.   Pelin GÜMÜŞ

 

C–36 Çünkü kâinat matematikseldir. Her şeyde matematiksel rakamlar kendisini muhakkak gösteriyor. İnsandan kâinata kadar her şeyde ince bir matematiksel hesap vardır. Bunun en güzel örneği altın oran sayısıdır. (Ali AYDIN)

 

C.36)-  Çünkü matematiksel alfabeyi insan kendisi üretmiş. Diğerinse ise önceden var olduğu için rakam değiştiğinde sistem değişiyor.   Erdal SALDUZ

 

C:36) Matematiksel alfabede kodlama mantığı olduğundan her bir harf ya da sembol tek başına bir mana ifade etmektedir. Aynı mantıkla lisan alfabeside kullanılırsa o alfabeninse her bir harfi bir mana ifade edip, her kombinezonunda mantıklı bir anlam ve ifade sunumu olur. ama lisan alfabesinin kullanımında her bir nesneyi ve kavramı anlamlaştırma ve ifade etme mantığı içerdiği için harflerin belli yöntemle bir araya gelip bir mana oluşturmaktadır. Bu yüzden harflerin her kombinezonunda mantıklı bir ifade olmaması normaldir. İlyas SÜNMEZ

 

C:36) Çünkü insanlar dillerini ihtiyaç,ilişki ve coğrafyaya göre belirler örneğin denizle iç içe olan bir milletin dilinde daha çok denizcilik kavramları vardır.  Yada bir Afrika ülkesinin dilinde daha çok avcılık temalı sözcük yer alır.Yusuf ACAR

 

C.36.Matematiksel alfabe tektir. Her yerde değişmez. Ancak doğal canlı alfabe ırktan ırka değiştiği için her yerde aynı anlamı taşımaz. M. Ercan KARA

 

C.36. Matematik alfabesindeki rakamlar daha doğrusu matematik bir şeyin belirleyicisidir.tam olarak kavranmasını sağlar.diğer canlı ifadeler de matematikle tam olarak kaynaşsa onlar da tam olarak mantıklaşır. Mehmet SARİBATUR

 

C.36- Lisan alfabesinin örneği her kesim ve her toplum nezrinde farklılık oluşturduğu için bu alfabede ortak paydalık yoktur. Fakat matematiksel alfabede aynı şey söz konusu değil çünkü her kesime ve her topluma aynı oranda ihtiyaç arz ettiği için ortak bir paydada buluşmak zorundadır. Cevdet ÇAKAR

 

C.36.Çünkü insan alfabesi matematik rakamları gibi üreticilik kabiliyetinde mahrum. Onlar eksik üretilmiştir. Sevda MUTLU


C36)
Çünkü matematik hayatın kendisidir.kainatın her noktasında matematiksel bir ölçü vardır. Ubeydullah ERTAŞ

 

C.36- Matematikte her sayı yan yana gelip anlamlı sayılar oluşturabilir. Ama her harf yan yana gelip de anlamlı bir kelime oluşturamaz. Matematik dili evrenseldir. Serdar AKTAŞ

 

C.36- Matematiksel yazı dili evrenseldir ve iletişimi kolaylaştırmaktadır. Basit bir örnekle matematikte rastgele seçilen rakamlar bir anlamı ifade ederler. Rastgele seçilen harflerin kombinezonunda ise mantıklı bir anlam yoktur. Serpil ARİCİ

 

C.36- Riyaziye bir ispatlar, teoremler ve çözümlemeler topluluğudur. Dolayısıyla rakamların ne şekilde bütünlüğü oluşturacağı bellidir. Ama alfabetik sunuş bir karmaşa içerisindedir. Gerçek hayat da rakamların dilidir. Seyfettin SEYHAN

 

 

C 36.Aslında düşünüldüğünde mantıklı olabilir.Ancak yeni icatlar çıkaranlar kendi adını ve milletin çıkarlarını düşündüğü için bunu yapmaya yanaşmaz. Mehmet Tahir ELGÜN

 

C.36.Matematik soyut olduğu için onu doğadaki nesnelerle somutlaştırıp mantığa dökebildiğimiz için Sema YILDIRIM


C.36
.Matematiksel alfabede işler soyut da olsa devam edebilir fakat ifade ederken yada birilerine kavratmaya çalışırken kesinlikle somut veriler kullanılmalıdır.Lakin şimdiye kadar matematiğin ifadesinde somut verilere baş vurulmamış onu geliştirmemişlerdir bu nedenle anlamada kişiler zorluk çeker Beyrivan GÖKTAŞ

 

C.36-Matematiksel ifadeler toplumdaki her şeyin denklemlerle ifadesi olduğu için mantıklı bir anlamı varken,lisan alfabesinde böyle bir anlam yoktur.Ancak harfler yayana gelince anlam kazanır. Kemal ASLAN

 

C.36-Bunun nedeni:Matematiğin insanın kıt aklının bir ürünü olmasıyken,doğanın kimyası ve biyoloji(doğa-hayvan bilimi)’nin Allah(c.c)’ın yüce ilminin kudretiyle oluşmasından kaynaklanır.Kendi yaptığımız oluşturduğumuz bir yapı ,tabii’dir ki bize kolay,anlaşılır ve karşılığı dolu görünür.Ama doğada hiçbir kombina yoktur ki,yüce ALİM tarafından karşılığı bulunmasın!... . Murat YILANLI

 

C:36  Her şeyden önce matematik insanlığın yâda doğanın bir ihtiyacı olarak doğmuştur. Dolaysıyla matematikteki her ifadenin doğada en az bir karşılığı vardır ve kesindir. Çünkü matematik belli kurallara ve sayı kuramlarına dayanmaktadır. Anlaşma dilindeki seslerin kombinasyonları ise doğa da her zaman karşılığını bulmayabilir. Çünkü bu kombinasyonları bir kısmı henüz bir anlam kazanmamıştır.   Kerim DURMAZ 

 

 

C.36: Matematik bilimi ya da matematik yazı dili diğer dallara göre daha somuttur. Rakamlardan oluşacak olan ya da rakamların kombinezonunda yine rakamsal bir şey elde edilirken alfabedeki harflerin kombinezonunda anlamsız kelimeler türeyebilir. Serkan İNAN

 

 

C.36. Belki de matematik hayatın anlamını ifade ettiği içindir. Örneğin; ay çekirdeğin yapısının fibonacci serisine göre dizilmesi, güvercinlerin logaritmik bir şekilde yürümesi piramitlerin çok ince matematiksel hesaplarla yapılması gibi. Ersin ŞİMŞEK

                                                                                                         

C.36. harfler somut hayatın alfabesidir, rakamlar ise soyut hayatın alfabesidir. Somut hayatın duyularla algılanabilen kavramların anlamı vardır. Soyut hayatta ise böyle bir zorunluluk yoktur. Bundan dolayıdır ki rakamla oluşturulan toplulukların çoğu anlamlı ancak; harflerle oluşturulanlar ise genelde anlamsız oluyor.         Mehmet Rauf ORHAN

C.36.Çünkü insan alfabesi matematik rakamları gibi üreticilik kabiliyetinde mahrum. Onlar eksik üretilmiştir. Fatma ALTUN

 

 

C36)Aralarında ki anlamsal ayrımdır. Mesela iki dünyanın her yerinde aynı ifadeye gelirken a harfi dünyanın her yerinde aynı anlama gelmez. (Mehmet ULUS)

 

C.36 Bu durum evrendeki varlıkların ve varlık üstü imgelerin zihnimizde yapay bir şifreye karşılık bulmasından kaynaklanır. Matematik alfabesinden oluşan tüm kombinezonlar ise bu şifreye göre ‘sayı ‘  kavramına karşılık gelir. Dolaysıyla matematik alfabesinden elde edilebilecek tüm kombinezonları zihnimiz sayı olarak veya bir niceliğin belirtilme şekli olarak algılar. Söz gelimi ağaç olarak algıladığımız cismin matematik alfabesinde 1 sayısına karşılık gelmesi ve bunun tüm terminolojiye uygulanması durumunda sınırlı sayıdaki terimin sonsuz sayı karşısında karşılık bulmakta yetersiz kalması ve bu sayıların da rastgele alınması halinde karşılığı ölü olanlar da elde edilebilecektir. Ayfer GÜRBÜZ

 

C.36 Matematiksel alfabede kodlama mantığı olduğundan her bir harf ya da sembol tek başına bir mana ifade etmektedir. Aynı mantıkla lisan alfabesi de kullanılırsa o alfabeninse her bir harfi bir mana ifade edip, her kombinezonunda mantıklı bir anlam ve ifade sunumu olur. ama lisan alfabesinin kullanımında her bir nesneyi ve kavramı anlamlaştırma ve ifade etme mantığı içerdiği için harflerin belli yöntemle bir araya gelip bir mana oluşturmaktadır. Bu yüzden harflerin her kombinezonunda mantıklı bir ifade olmaması normaldir. Gülsüm GÜLTEKİN

36-) Evrensel bir lisan alfabesinden söz edilemeyeceğinden matematiksel ifadeyle karşılaştırıldığında veya normalde daha az anlaşılır olur. Çünkü her insan ve toplum farklı bir dile sahiptir ve  farklı toplumlar lisan alfabesine farklı kombinezonlardan oluşturacağı için evrensel ve tek doğrusal anlam olmayacaktır. Metin ERGÜL