33.Siyonizm ve şovenizmle ceddine doğru yol alış;fert, toplum, devlet ve insanlığı mağara dönemi cetler ve en nihayet evrim hapishanesinin metriksindeki hayvanlara kenetleyerek yozlaştırıp insanlığını eritir, cüceleştirir yada yecüc-mecücleştirir. Önermesini gerekçeli ret ediniz.

C.33. Kısmen katılıyorum;evrim bir hapishane değildir,bir görüştür.İnsanların hayvana benzetilişini hiçbir görüşte desteklemiyorum. Ebru YOLCU

 

C.33.Bunu reddetmek istemiyorum çünkü şovenizm ve siyonizmin neticesi gerçektende yecüc -mecüclük tür. Salih ARSLAN

 

C33- Hiçbir zaman hayvanlara kenetleyemez. Çünkü insan düşünen bir hayvandır eskiden neyse şimdi de odur. Yani ne yozlaşır ne de cüceleşir. Ferdi KODAŞ

 

C.33: Hiçbir düşünce metriksi soy birliğine endekslenmemeli. Kişinin kişiliği, inancı iletişimde, yaklaşımda etkin belirleyici olmalıdır. . M. Nurullah ÖZDEN

 

C.33.Evrim yıllar önce başlamıştır ve günümüzde bariz bir şekilde fark edilmediği için insanların geriye gitmeleri yanlıştır.    Pelin GÜMÜŞ

 

C–33 Bu önermede reddedilecek bir yanlış yok. Önermeye aynen katılıyorum. (Ali AYDIN)

 

C.33)- İnsanlar hep yeniliklere açık olmalıdır. Eskiye bağlı kalmamalılar. Eskiye bağlı kaldılar mı geriye yani mağara hayatına doğru giderler. İnsan İslam dininin emrettiği gibi yaşamalıdır, ayırım yapmadan. Erdal SALDUZ

 

C:33) Siyonizm’de hâkim olan fikir; Yahudiliği dünyaya hâkim ve etkin kılmaktır. Önermede belirtildiği gibi, insanları mağaralara çekip ya da evrim hapishanesinin metrisindeki hayvanlara kenetlemek gibi bir amaç gütmüyor. Cüceleştirme ilada hiçbir bağlantısı yoktur. İlyas SÜNMEZ

 

C:33) Milletler bazen varlıklarını başka milletlere yaptıkları baskı ve onları inkar ile varlıklarının sürdürürler. Siyonistler ise bu devletin inanç sistemini yine diğer insanlara kötüleyerek yada inkar ederek var olurlar. Örneğin : İsrail Yusuf ACAR

 

C.33.Her olay ve olgu içinde bulunduğu dönemin şartlarına göre incelenesi irdelenmesi ve değerlendirilmesi gerekmektedir. M. Ercan KARA

 

C.33. Siyonizm ve şovenizmde ceddine doğru yol alış çeşitli insanları tek elden sayıp çeşitliğini azaltır.Bu önermeye katıldığım için ret edemiyorum. Mehmet SARİBATUR

 

C.33- Siyonizm ve şovenizm insanı kendi halinde yozlaştırmaz. Toplum düzeyini zalimleştirir ve merhametten yoksun hale getirir. Cevdet ÇAKAR

 

C33 Bu önermede reddedilecek bir yanlış yok. Önermeye aynen katılıyorum.Sevda MUTLU


C33
Bu önermeye katılıyorum çünkü Siyonizm ve şovenizmlik insanı bırak ceddine maymuna kadar götürmüştür. Ubeydullah ERTAŞ


C.33
Evrim sürekli bir değişim ve gelişim gösterir. Bu yüzden geçmişe dönmek zordur. Serdar AKTAŞ

 

C.33- Evrim sürekli bir gelişim halindedir. Bu nedenle geriye dönemeyiz. Serpil ARİCİ

 

C.33-  İnsanoğlu yaratılışından itibaren hayvanlaşmayı kabul etmeyip onlara hükmetmeyi kendi gerçeği olarak kabul etmiştir. Seyfettin SEYHAN

 

C 33.Eğer öle olsaydın şimdi dünyanın hakimi Siyonistler olurdu.Bu gerekçeyle olmadığını gösterir. Mehmet Tahir ELGÜN


C.33.
Siyonizm ve şovenizm de kendi insanlığını eritme değil yüceleştirme vardır. Sema YILDIRIM


C.33.
İnsanın kendi köklerine yönelip atasını araması onu ilkelleştirmez aksine onun yuvasına dönmesi ile köklerini bulması onu gerçek manada mutluluğa eriştirecek yoldur. Beyrivan GÖKTAŞ

 

C33-Şovenizm ve Siyonizm aşırıcı bir iç milliyetçiliği savunan birlik veya topluluklardır.Ceddine düşkünlük yalnızca etkinliklerini sürdürdükleri küçük topluluklara etki edebilir,toplumlara değil. Murat YILANLI

 

 

C:33  İnsanların şovenizmle yâda siyonizmle atası anlatmaya çalışırsa elbette yanlıştır. Dolaysıyla önermeye katılıyorum defedemiyorum.   Kerim DURMAZ 

 

C.33: Siyonizm ve şovenizmle ceddine yol aldıran, eğer kibirli kendini düşünen başkalarını hor gören, hoşgörüsüz tavırlar sergilemeden yol aldırılırsa iyi ceddini iyi ve yüksek yerlere taşıyabilir. Serkan İNAN


C.33.
İnsanlar Allahın yarattığı en şerefli varlıklardır.Eğer yozlaşırlarsa hayvanlardan daha aşağı bir konuma gelirler. Ersin ŞİMŞEK


C.33.
katılıyorum. Çünkü insanlar yeniliklere acık olmasalardı ne bilim ne de teknolojide bu kadar ilerleme kaydedilmezdi. Mehmet Rauf ORHAN

                                                                                                            

C.33.Bunu reddetmek istemiyorum çünkü şovenizm ve siyanizmin neticesi gerçektende yecüc -mecüclük tür. Fatma ALTUN

 

C33  Günümüzde hala tartışılmakta olan Darvin evrim teorisinin hiç bir bilimsel geçerliliği olmadığı anlaşılmıştır. İnsanları yaratan bir güç vardır bu güçte Allah’tır. (Mehmet ULUS)

 

C33 İnsanın ceddine doğru yol alması o günkü insanlığın sahip olduğu bir takım bilgilerden feragat etmek olabilir.  İnsanı teşkil eden unsurlar ise uygarlıktan bağımsız, insan olarak dünyaya gelmenin gerekleridir. Geçmişe dönmek tamamen insanlıktan soyunmak demek değildir.Ayfer GÜRBÜZ

C.33 Cetçilik ve şovenizm insanlığı eski mağara dönemi insanlarına ve hayvanlara kenetleyerek yozlaştırır.  Gülsüm GÜLTEKİN


C.33
Siyonizm ve şovenizm sistemli bir biçimde kendi hedef ve amaçları için aklın bilimin,ilahiyatın hiçbir zaman desteklemediği ve desteklemeyeceği mantık dışı bu saçmalıklar ürünün insanlığı empoze etmeye çalışmışlardır. Ancak,inançlı akıl ve irade sahibi insanları etkilemeyecekleri su götürmez bir gerçektir.Bilim ve inanç tesadüfe yer vermez Metin ERGÜL