32.A-Laf ustası iş (yapmam) hastası insanlara ne denir? Sürmeli Demirkuş 2009

B-Eylemsiz-işsiz tefekkür ve tefekkürsüz eylem ve iş yapan insanlara ne denir? 

C.32. A) Kendini diğer insanlardan zeki sanan,kimseye çaktırmadığını sanan oysa sadece kendini kandırabilen insan modeli denir.

B)En azından bir şeyler yapmaya çalışan bir insan modelidir;ancak büyük bir eksiği vardır.Eylem ve tefekkür ancak birlikte yapılabildiği zaman anlamlandırılabilir. Ebru YOLCU

 

C.32. a) bu tip insanlara yakışan çok güzel bir atasözümüz var: "Lafla peynir gemisi yürümez." yani bir işin olabilmesi için o laf ebesi kişinin de tasın altına elini sokması gerekir ki bu sayede iş tamamlansın... Büşra Hafize BORA

 

C.32.A.Onlar kafa karıştırıcı moral bozucu, dost düşmanı kimselerdir. Karışışındakini akılsızlıkla itham ettiğini bilincinde değildir.

        B.Bunlara gayri Müslim bir mümin (eylemsiz tefekkür) veya Müslüman bir gayri Müslim’dir. (Tefekkürsüz – eylem). Salih ARSLAN

 

C32:A. Tembel denir. Hayatı boyunca başarısız bir insan diye de tanımlayabiliriz.  

C32:B. Eylemsiz tefekkürü biraz saçma bir örnekle anlatacağım ama… Eylemsiz tefekkür karşındaki elmayı yemeyi düşünmek fakat eyleme dönüştüremediği için yiyememek. Bir işi neden yaptığın bilmeden yapmaksa tefekkürsüz eyleme örnektir. Ferdi KODAŞ

 

C.32: A. Bütün söyledikleri sözlerden ibaret olan icraata bulunmayan yani lafazan.

         B. Eylemsiz ve işsiz olan kişilere avare, aylak, serseri denilir. Tefekkürle iş yapanlar ise sonucunu tahmin edebilen yaptığı eylemin bilincinde olan ve sonucunun nereye varacağını bilen kişidir. Tefekkürsüz iş yapan ise salındım bayıra karım duyura misali. . M. Nurullah ÖZDEN

 

C.32.Bu kişiler sadece sözde olan insanlardır.Faali yoktur.Kimseye yarar sağlamazlar.Her ne kadar iyi yada kötü konuşsularda uygulamaya gelemedikleri için yerinde sayarlar.  Pelin GÜMÜŞ

 

C–32

A-) Boş insan denir. (Ali AYDIN)

 

B-) Eylemsiz tefekkür yapan insanlar tembel insanlardır. Tefekkürsüz iş yapan insanlar ise kanaatsiz insanlardır. (Ali AYDIN)

                

 

C.32- A.) Bunlara çenesi düşük tembel   denir.

         B.) Düşünmeden iş yapan birisine işe yaramayan denir. Çünkü yaptığı işlerin sonunu getiremez. Düşünüp yapmayan insana pasif insan denir.    Erdal SALDUZ

 

C:32) A) "Lafla pilav pişmez" atasözündeki gibi "boşboğaz" anlamına gelen, çok konuşur ama icraata gelince bir şey yapamayan insanlara denir.

        B) "Sonunu düşünen kahraman olamaz." İlyas SÜNMEZ

 

C:32.A) böyle insanlara boşboğaz insan denilebilir..

 

C:32.B) Eylemsiz insana asalak işsiz tefekkür veya tefekkürsüz iş yapana halk dilinde mal denir.İş yapan yaptığı işe göre bakteri,asalak veya karınca adını alır.                Yusuf ACAR

 

C32)A;bilinçli pasif denir.

B;inançsız bilinçsiz insanlar denir. Şükran GÜR

 

C.32. A. İşgüzar insan denir.

B. Tembel denir.  M. Ercan KARA

 

C:32) A) Böyle insanlara söz var iş yok insanları denir.Küçük bir atılım büyük bir düşünceden daha iyidir.

 

C.32. B) Eylemsiz –işşiz tefekkür yapan insan uygulama eksikliği olan ve hiçbir şeyi başaramayacak insan denir.Tefekkürsüz eylem ve iş yapan ;yaptığını sanan insan denir. Mehmet SARİBATUR

 

C.32- A- Laf ustası = ukala

         B- İşsiz tefekkür=tedbirsiz

              Tefekkürsüz eylem=vesveseci. Cevdet ÇAKAR

 

 

 

C.32. A) Çok güzel bir atasözü var: "Lafla peynir gemisi yürümez." yani bir işin olabilmesi için o laf ebesi kişinin de tasın altına elini sokması gerekir ki bu sayede iş tamamlansın.

 

      B)En azından bir şeyler yapmaya çalışan bir insan modelidir;ancak büyük bir eksiği vardır.Eylem ve tefekkür ancak birlikte yapılabildiği zaman anlamlandırılabilir. Sevda MUTLU

C32)A;miskin ve lafazan denir.LAFLA KARIN DOYMAZ.

B;Sebepler dairesinde bize düşen bütün görevleri yerine getirdikten sonra işin sonucunu Allaha havale etmeye tevvekül denir.onun için tevvekül süz iş işsiz tevvekül netice vermez. Ubeydullah ERTAŞ

C.32:A- Ukala insan ve ne yaptığını bilmeyen insan denir. Serdar AKTAŞ

 

C.32- Anlamsız takıntıları olan insan denir.  Ne yaptığının farkında olmayan insanlar denir.           Serpil ARİCİ

 

C.32:A- Bülbüller gibi şakıyıp ne söylediğini bilmeyen insanlar denir.

B- Bir işi amaca ulaşmak için değil de, sadece işi iş yapmak için kullanan insanlardır. Seyfettin SEYHAN

C 32.Bilgim yok Mehmet Tahir ELGÜN

    C.32.A)Kene

             B)Özürlü(engelli hariç) Sema YILDIRIM

C.32.A- Lafazan denir bu tür insanlar atıp tutmaya gelince mangalda kül bırakmaz eyleme bırakmazlar eyleme gelince ortalıkta yokturlar
B- Yarım insan denir Beyrivan GÖKTAŞ

C.32-

A-Tembel insan denebilir.

B-Eylemsiz iş yapanlara tembel, tefekkür süz eylem ve iş yapanlara acemi insan denir. Kemal ASLAN

 

C32-Boşboğaz ya da kendini bilmeyen  siyaset adamları denmeli ki bu ifadelerin şimdiki temsilcileri olmuşlardır. . Murat YILANLI

B-Ahmak(kendi bildiği,inandığı değerlere dogmatik bağlanan) denir.(bilip söylememek,yazıp göstermemek,anlayıp inanmamak gibi bir olgudur bu.)

 

C:32  Laf demek lisanı müthiş derecede kullanarak karşında kilerini ikna edebilen kişidir. Böyle kişilere de demogajer denir. İş hastası kişiler ise adı üzerinde olduğu gibi iş yapmayı seven kişilerdir. Böyle kişilere işse ver denir.   Kerim DURMAZ 

 

C.32:

            A ) Çenesi düşük ise yaramaz insan denir.

B ) Nankör ne istediğini bilmeyen insan denir. Serkan İNAN

 

C.32.A.Yaratıcının bize verdiği nimetler sonsuzdur. Bu yüzden üzerimize düşen vazifeyi yerine getirmeli ve şükretmeliyiz.

B.Tefekkür insanın bir işi önce yapıp ondan sonra hayırlısını isteyip gerisini Allaha bırakmaktır. Bu yüzden işsiz tefekkür olmaz. Ersin ŞİMŞEK

                                                                                                         

C.32.A. bu tür insanlar boş insanlardır. Boş teneke misali her şeyi vurdukça ses çıkarırlar ama boş seslerdir. Bunların çıkardıkları.

B.eylemsiz tefekkür eden insanlar tembel insanlardır. herşeyi birilerinden beklerler. Tefekkürsüz iş yapanlar ise cahil insanlardır. Yaratanı, nimetlerini göz ardı eden insanlardır. Mehmet Rauf ORHAN

                                                                                                           

 

C.32.A.Onlar kafa karıştırıcı moral bozucu, dost düşmanı kimselerdir. Karışışındakini akılsızlıkla itham ettiğini bilincinde değildir.

        B.Bunlara gayri Müslim bir mümin (eylemsiz tefekkür) veya Müslüman bir gayri Müslim’dir. (Tefekkürsüz – eylem). Fatma ALTUN

 

C32)

       A) Laf var icraat yok

       B) Çalışmayan insanlar ne kadar tefekkür etse de boştur tefekkürsüz eylem ve işlerde bulunan kimseler ise işlerini düzgün yapmaz. (Mehmet ULUS)

 

(C.32) A) İçi boş tenekenin çok ses çıkarması yakıştırmasını yapabiliriz

 B) Böyle insanlar adım atacakları yeri görmeden adam atanlar veya nereye gideceklerini bilmeden yola çıkanlardır. Her iki durumda da sonuç uçurumdan düşmek olabilir. Ayfer GÜRBÜZ

C.32 A) Tembel denir. Hayatı boyunca başarısız bir insan diye de tanımlayabiliriz. Gülsüm GÜLTEKİN

C.32 B)  Eylemsiz tefekkür bir işi yapmaya karar verdikten sonra sonucu Allah(c.c)huna bırakma fakat o işi yapmaktan vazgeçmek. Bir işi neden yaptıktan sonra sonucunu Allah(c.c)huna bırakmamaksa tefekkürsüz eyleme örnektir. Gülsüm GÜLTEKİN

32-) A-) Laf ustası insanlara ukala denir.

       B-) Eylemsiz işsiz tefekkür yapanlara aptal, tefekkürsüz eylem ve iş yapan insanlara ise cahil denir. Metin ERGÜL