30.Sanki kainattaki;

-Bütün kötülüklere galip en az bir iyilik,

-Bütün şerlere ve şirretlere galip en az tek hayır ve hayırlı,

-Tüm haksızlıklara ve haksızlara galip tek en az haklı ve hak,

-Tüm zalimlere galip en az tek alim,

-Tüm hastalıklara, dertlere şifa olacak en az tek derman,

-Tüm edepsizliklere ve edepsizlere galip en az tek edepli,

-Tüm cahil ve zorba güçlere galip en az tek alim ve haklı güçlü,

-Tüm öldürülenlere hayat verecek tek diri…vb vardır.

Önemli olan sabretmenin hakikatini kokuşturmadan liyakatli ölümü de göze alabilme cesurluğudur. Yada liyakatli sabır ve güzel ahlak hayat döngüsüne ve uygulamalı ilmine sahip olmaktır.Önermelerini gerekçeli ret ediniz.


C.30. Katılmıyorum kainatta kötülük,iyilik dengesi vardır.Tüm ve çok sayıda kötülük ancak tek bir iyilik vardır diyemeyiz.Doğa denge içindedir;cahiller vardır,bilginler vardır ve bunlarının sayısı ve birbirlerini söndürmelikleri eşittir. Ebru YOLCU

 

C.30.-Bütün kötülüklere galip en az bir iyilik: İyiliğin boyutu önemlidir yaptığın bütün kötülüklere hakim gelecek.

  -Bütün şerlere ve şirretlere galip en az tek hayır ve hayırlı: Beklide yapacağımız küçük de olsa bir yardım, yaptığımız bütün günah ve suçlardan arınmamıza yardımı olacaktır.
  -Tüm haksızlıklara ve haksızlara galip tek en az haklı ve hak:

  -Tüm zalimlere galip en az tek alim,
  -Tüm hastalıklara, dertlere şifa olacak en az tek derman: Gönülden dua etmektir.
  -Tüm edepsizliklere ve edepsizlere galip en az tek edepli: Saygı,sevgi ve hoşgörüdür.
  -Tüm cahil ve zorba güçlere galip en az tek alim ve haklı güçlü: Allahın kudreti ve gücüdür.
  -Tüm öldürülenlere hayat verecek tek diri…vb vardır: Allah’tır ve eşi benzeri yoktur. Büşra Hafize BORA

 

C.30.Liyakatli sabır sıkıntısını, sorununu, derdini kendisi gibi aciz olan insanlara açmamaktı. Salih ARSLAN

 

C.30.İnsanın karşısında her zaman tek de olsa iyi şeyler gelmiyor.Çoğu zaman her şeyi göze almasına rağmen işi rast gitmeyebiliyor.   Pelin GÜMÜŞ


C.30)-
Evet, kainatta her şeyin  bir zıddı var. Allah bir şeyi yaratmışsa onun zıddını da yaratmıştır. Ama bazen olur ki bir şeyin zıddı o şeye rakip olamaya yetmiyor. Yani bazen öyle zalimler olur ki alimler bile karşısında duramaz.      Erdal SALDUZ

 

C–30 Birçok şer olan durumlara karşı, hayırlı olan bir durum galip gelemez. Çünkü her şey bir denge içinde gerçekleşir. Şer ve hayırda sayısal olarak eşit olmalıdır. Ali AYDIN

 

C:30) Bize verilen önermelerde sorun ne olursa olsun bir çözümü var olduğu söyleniyor. Bize de bu çözüm için bir arayış ve gayret içerisinde olmamız gerektiğinden bahsediliyor. Fakat alta yazılan açıklamada ise önemli olan ölümü göze alabilmek ve güzel ahlak döngüsü içinde olmaktan bahsediyor. Önermeyle hiçbir bağlantısı yoktur. İlyas SÜNMEZ

 

C:30) Sabır,iyilik Allah CC  vb kavramları irade bahşettiği kullarının tercihine bırakmıştır. Ama bu kullar iradelerini bazen kötü yönde kullanır. Yani iyinin ve sabrın teki olabileceği gibi hiç olmayabilir veya birden çok olabilir.Yusuf ACAR

 

C30-Gerekli yerlerde sabır gerekir. Fakat bunu her zaman yapacağız anlamına gelmez. Tüm kötülüklere, haksızlıklara boyun eğeceğiz, sabredeceğiz ki bunlara karşı koyan büyük bir güç gelene kadar. Ne kadar saçma olduğu bu cümleden gözüküyor. Bir başkasının hakkını yemek ile kendi hakkını yedirmek arasında bence bir fark yoktur. Ferdi KODAŞ

 

C.30: Her işin başında sabır ve sonunda tevekkül içinde bulunduğu takdirde bütün kötülükleri inanç yardımıyla ortadan kaldırabilir. İnsan bazen sahip olduğu değerler içinde ölümü göze alabilmeli. (inanç namus vb.) . M. Nurullah ÖZDEN

 

C30)her şeyim yegane mutlak sahibi tek otorite güç ve kudret sahibi Allah tır. Şükran GÜR

 

C.30. Tümü özele indirmek ya da tümün eksikliğini bir şeyle doldurmak olmaz.Açık kapatılmaz. Mehmet SARİBATUR

 

C.30.Böyle bir durum söz konusu olamaz. Çünkü birçok kötülüğe karşı yalnız bir iyiliğin ya da hayrın galip gelmesi mümkün değildir. Sayısal bir eşitliğin olması gerekir. M. Ercan KARA

 

C.30- Liyakat, sabır ve güzel ahlak toplumun ıslahı için yeterli değildir. Aksiyon insanı olmak icap ediyor ve tevekkül inancını iyi belletmek gerekiyor. Cevdet ÇAKAR

 

 

C:30) Bize verilen önermelerde sorun ne olursa olsun bir çözümü var olduğu söyleniyor. Bize de bu çözüm için bir arayış ve gayret içerisinde olmamız gerektiğinden bahsediliyor. Fakat alta yazılan açıklamada ise önemli olan ölümü göze alabilmek ve güzel ahlak döngüsü içinde olmaktan bahsediyor. Önermeyle hiçbir bağlantısı yoktur. Sevda MUTLU


C30)
Katılıyorum çünkü her şey zıtlıyla yaratılmıştır. Ubeydullah ERTAŞ


C.30-
Bu önermelerin hiç birine katılmıyorum. Serdar AKTAŞ

 

C.30- İnsan her zaman iyi, güzel şeylerle karşılaşmayabilir. Birçok şeyi güzel olmasına rağmen işleri yolunda gitmeyebilir. Serpil ARİCİ

 

 

C.30- Bunlar genelde acizliğimizden kaynaklanan varsayım ve düşüncelerdir. Seyfettin SEYHAN


C.30
Hayatın gerçeklerine bakacak olursak bir alim bin zalime, bir iyilik bin kötülüğe, bir hayır bin şerre galip gelemez mümkün olduğunca güzellikleri fazla tutmak gerekir. Beyrivan GÖKTAŞ

C.30.Hayatta da sınav sistemi geçerlidir.Dört yanlış bir doğruyu götürür. Sema YILDIRIM

 

C 30.-Bence bütün kötülüklere karşı bir iyilik yetmeyebilir.Öyle bir kötülük olur ki ne yapsan da kurtaramazsın.Veya tüm haksızlıklar galip tek haklı onu haklı olacağını  göstermez.Ve aynı zaman da eşitlik ilkesi hiçe sayar bu nedenle reddediyorum.

-Bura da yapılan şerlerle onca insan birbirine dövüştürürken bunların arasında birisi kurtulmuş ne olacak sonuçta denge bozulmuş.

-Haksızlıklar ortamı kaoslaştırır.Bir iki haksızlık sonunda dengeler bozulur.Siz sadece bir haksızlığı ortadan kaldırsanız bile ortam artık kaoslaşmış.

-Burada bir alim ancak belli sayıdaki sayıda ki zalimlerle savaşabilir.Tümüyle savaşma gücü yoktur.

-Tüm hastalıkların belirtileri,tedavi ve etki alanları farklıdır.

-Tüm edepsizler arasında bir edepli kimya kanununa göre ihmal edilir.

-Dünya tek bir kişiyle kurtulmuş olsaydı dünyanın hali böyle olmazdı.

-Her insanın bir ruhu vardır.Bu nedenle bir ruh çok insanı dirilmez. Mehmet Tahir ELGÜN

 

C.30-Önermede belirtildiği üzere sabretmenin gerçek derinliğini kavrarken,ölümün de göze alınarak yaşanması cesurluk örneğidir.Hayatın gayelerinin yol haritasını ise sabır ve güzel ahlakın hayata uygulaması oluşturur.bu önerme doğrudur,ret edilmeye doğrudan açık değildir. . Murat YILANLI

 

C.30.Liyakatli sabır sıkıntısını, sorununu, derdini kendisi gibi aciz olan insanlara açmamaktı. Fatma ALTUN

 

C.30.Öyle sevaplar vardır ki gerçekten bütün kötülüklere yetebilecek seviyededir. İnsanoğlu gibi kısmı cahil bir kısmı zorba olan canlıya ise 124bin peygamber ve bir sürü âlim gönderilmiştir. Ersin ŞİMŞEK

                                                                                                         

C.30. her kötülüğün, iyiliğin, yanlışın, doğrunun vb her şeyin bir güzel eştiricisi vardır ve sabırlıdır. ‘’ boynuzsuz keçinin boynuzlu keçiden alınacağı gün’’ gelinceye kadar sabrı devam edecektir. Mehmet Rauf ORHAN

                                                                                             

 

C.30-Bir insanın güzel ahlaklı olması ,cesur olması ve bunun yanında da sabretmeyi bilmesi insanın;dünyada sahip olabileceği en büyük servettir.Bunun yanında  insanın bunları başkalarına da öğretmesi gerekir.Dünyada her kötü durumu karşılayacak en az bir iyi durum vardır.Bu iyiliği de ancak güzel ahlaklı ve sabırlı bir insan yapabilir. Kemal ASLAN

 

C.30 Gerekli yerlerde sabır gerekir. Fakat bunu her zaman yapacağız anlamına gelmez. Tüm kötülüklere, haksızlıklara boyun eğeceğiz, sabredeceğiz ki bunlara karşı koyan büyük bir güç gelene kadar. Ne kadar saçma olduğu bu cümleden gözüküyor. Bir başkasının hakkını yemek ile kendi hakkını yedirmek arasında bence bir fark yoktur. Gülsüm GÜLTEKİN

 

C:30 Her zaman iyilik galip gelecek diye bir kaide olamaz dolaysıyla önermeler için her zaman aynı sonucu vermez. Çünkü kötülerinde kazandı zamanlar olmuştur ki şuan bulunduğumuz devirde kötülükler, haksızlıklar had safhada.   Kerim DURMAZ 

 

C.30 Çoğunluğun olduğu taraf genelde galip olan taraftır. Onun için bütün kötülükler, bütün şerlere tüm zalimlere, tüm hastalıklara vb. olması gerekir. Serkan İNAN

 

C.30 Nasıl ki İslam ı itidal bir şeklide yaşıyorsa iyinin olduğu kadar kötünü de olması dengeyi sağlayacaktır cehennem dahi lüzumsuz değildir. Tüm öldürülenlere hayat verecek tek diri vb. yalnız ALLAH (C.C) tir. Metin ERGÜL