29.İsteyen yanıtlayabilir tercihe dayalı soru

A-İslam’da ifrat ve tefrit nedir?

B-Akşama kadar dini farzlarla ve sünnetlerle meşgul olup, çalışmayı sevmeyen toplumun verdiği sadakalarla ve bağışla yada dilenerek geçinen insan ne denir yada dini vecibeleri tiryakilik ve meslek edinerek hayata uygulayacak uğraşıya gerek duymayanlara ne denir?

İpucu;Dinin hayatla harmanlanışının liyakati ve gereğini düşünün.

-Akşama kadar zikir yapmayı ve sema yapmayı yada her gün oruç tutmayı, riyazete girmeyi, işkenceye, izdırab çekmeyi, bir hırka bir lokmayı tiryakilik ve şöhret haline getiren insanların geçmişte ve bu gün var olabileceğini düşünün.

-Hint fakirlerinin riyazetinin İslami diye yakıştırmasını düşünün.

Siyasi, düşünsel ve/veya nesnel mazoşist ve siyasi, düşünsel ve/veya nesnel sadist genlere ve fıtratlara sahip insanların dinde icraatlarını kendini dövmekten, dövünmekten zevk alan ve seyir etmekten hoşlanan insanları düşünün.

-Dünyası için ahreti, ahreti için dünyasından vazgeçenler bizden değildir.(hadis).

-Hatta tarihte her peygamberin geçimini sağlamak için mutlaka ya mesleği yada ticaretle uğraşırdı.

-Ahtapot doğal alandaki renkler niye taklit ediyor yada niye kral yılanını veya aslan balığını taklit eder.

-Ayılar kutupta neden beyazdırlar.

-İnsan hayat döngüsünde ürettiği enerji nereye enjekte ediyorsa yada ikram ediyorsa doğal olarak oradan feyizlenerek ahlakını geliştirir.

-Yani ürettiği haya enerjisi tamamen doğaya veya vahşi varlıklara doğru ise kişinin ahlak feyzi vahşidir.

-Bir insan peygamberi samimiyetle taklit ediyorsa güzel ahlaklı olma olasılığı çok yüksektir.


C.29.
A)İslami doğru yaşamaktır.Laikiyle,liyakatsiz bir İslam hayatı sürmektir.

B)Üretmek bizim işimizdir.Bu dünyaya boş gelip boş gidemeyiz,ve sırf ahreti düşünüyoruz diye insanlık vasıflarımızdan da vazgeçemeyiz;ki bu davranış aslına bakarsanız zaten dinimizce de uygun değildir. Ebru YOLCU

 

C.29. a)İfrat ve tefritin ikisi de kötü anlamdadır. Hak ise ortadadır. İfrat normalden fazla, Tefrit de normalden az demektir. Her zaman ifrat ve tefritten uzak olmak gerekir. Dinimizde de aşırılıktan uzak olmayı emreder hak yolu orta yoldur. İslam orta bir dindir.

 

b)Eğer bir insan çalışma gücü varsa yani yatalak yada düşkün değilse bu kişinin çalışması gerekir. Dinimizde orta halde bir din olduğundan çalışma zamanını engelleyecek değildir. Ancak dinimizin bazı vecizelerini kullanıp da çalışmayan kişilerde ahirette de olsa ayrı bir yeri vardır. Büşra Hafize BORA

 

C.29.A.İsraf aşırıya kaçmak, Tevfik ise gerekenin yeterince yapmamak.

        B.Bunlara duygu sömürücüsü denir. Salih ARSLAN

 

C.29.A-İfrat bir konuda aşırıya gitme, abartmadır.Tefrit’in kelime anlamını bilmiyorum.

         B-İnsan kendine hayırlı olabilecek bir şekilde yaşamalıdır.Davranışlarında, hayat felsefesinde aşırıya, başı boşluğa, bencilliğe, çıkarcılığa, vb. şeylere baş vurursa toplum tarafından sevilmeyen bir insan sıfatına ulaşır.   Pelin GÜMÜŞ

 

C.29- A.) İslam da bazı kurallar var, bunların sınırlarını aşmak veya az yapmak anlamındadır.              Erdal SALDUZ 

          B.) Şöyle bir söz var, “Sanki hiç ölmeyecekmiş gibi bu dünyaya, sanki yarın ölecekmiş gibi ahrete çalış. ” Yani insan elindeki imkanları değerlendirmeli.    Erdal SALDUZ

                     

C–29

A-) İfrat; oldukça ileri düzeylere ulaşmaktır. Kapasitesinin sınırlarını aşmaktır. Tefrit; gereğinden fazla aşağı düşmek, geride kalmaktır. Tedenni etmektir. (Ali AYDIN)

 

B-) Herhalde dilenci denir, yâda “armut piş ağzıma düş” zihniyetiyle hareket edenler güruhu denir. (Ali AYDIN

 

C:29) A) İFRAT: herhangi bir konuda aşırıya gitmek.

            TEFRİT: herhangi bir konudaki duyarlığı sıfır veya hiç olması demektir.

        B) Bu tip insanlara miskin veya tembel insan denir. İslam dininde bu tip bir anlayış yoktur. bir ayete şöyle denir "İnsana çalıştığı kadarı vardır." İlyas SÜNMEZ

 

C:29.A)İslam’da ifrat ve tefritin tanımı:İfrat,İslam’da herhangi bir konuda aşırıya gitme,ölçüyü kaçırma demektir.Tefrit ise ifratın tam tersidir.Herhangi bir konuda geride kalma,yeterli ölçüde olmama anlamına gelir. Yusuf ACAR

 

C:29.B)Din denen kavram o kadar geniştir ki hayat da bu kavramın içine girmektedir.Din hayatın her alanını düzenleyecek şekilde kurallar belirtmiştir.Ve her zaman din ve hayat hep iç içe olmuştur.Din olmadığı zaman hayat namına bir şey kalmaz.Hayatı düzenleyen dindir.Hukuk ararsanız hukukun en güzel şeklini İslamiyet’te bulabilirsiniz.Yönetim nasıl olur diyorsanız yine İslamiyet dinindeki yönetim anlayışı ve şekline bakın,hayat nasıl yaşanılır diye yine sorsanız hayat İslam’a göre yaşanıldığı zaman hayat olur.Ve kişi hayatla din arasındaki bağlantıyı iyi kurmalıdır.Hayatımı kurtaracağım ya da bir meslek sahibi olacağım derken dinini,dinini aşırı bir şekilde yaşayıp hayatını unutmamalıdır.ikisi arasındaki dengeyi iyi kurmalıdır.İslamiyet insanın hayatına da önem vermesi gerektiğini bildirmiştir.Kişi sadece dinini yaşadığı zaman hayatını unutur ve yoksul bir duruma düşer ki din bunu yasaklamıştır ve kişi sadece hayatımı kurtarayım derken dinini unutur ki din bunu yasaklamıştır.ALLAH kulunun rızkını verir ama kulun da çalışması lazımdır.Bu noktada hem çalışması hem de ibadet etmesi lazımdır Yani dini ile hayatı arasındaki dengeyi iyi kurmalıdır.Ancak öyle düzenli bir yaşam biçimine kavuşur Yoksa sadece bir yönünü tamamlamaya çalışırsa diğer yönü eksik kalır.Kısacası dini hayatıyla harmanlamasını bilmelidir.Böylece hem ahretini hem de dünyada kaldığı sürece dünyasını kurtarmış olur.Yusuf ACAR

 

C29:A. Bir konuda aşırıya kaçmak ifrattır. Dinine o kadar bağlanıyor ki ifratla dünyaya duyarsızlaşıyor. Duyarsızlaşma ise tefrittir. Ferdi KODAŞ

C29:B. Böyle insanlara münafık en uygun sözcük olabilir. Gerçek anlamda mümin olsaydı dinin gereklerinden birinin de dünyadaki işlerimiz olduğunu bilirdi. Ferdi KODAŞ

 

C.29:A. Sözlükte "söz veya işte haddi aşmak, aşırı gitmek" anlamına gelen ifrat, ahlâkî bir kavram olarak, ahlâkî davranışların kaynağı olan psikolojik yeteneklerin işleyişinde itidal noktasının ilerisine geçen sapmalar demektir. İfratın karşıtı tefrittir. İfrat, söz ve fiillerde ileri gitmek, tefrit de gevşek ve ihmalkâr davranmak, çabuklukta çok geri kalmak demektir.

       B. Hiç ölmeyeceksin gibi dünyaya, yarın ölecekmişsin gibi ahretine çalış(hadis). Bu hadis bunun en iyi özetidir. İnsanın yaşama amacını iyi tefekkür etmesi gerekir. . M. Nurullah ÖZDEN

 

C29)Dünyası için ahretten ahret için dünyadan vazgeçenler bizden değildir(hadis) Şükran GÜR

 

C.29. A) İslam da ifrat ile ilgili olan şeyler daha çok günahlarda ortaya çıkar.günahlarda aşırıya kaçma,yaptığı işte aşırıya kaçma gibi şeyleri kısacası aşırılığı yasaklar.aşırılı olmamayı yani tefriti her işte tembihler. Mehmet SARİBATUR

C.29. B) Bence dinsiz denir.çünkü din insana çalışmayı emreder.bunu yerine getirmeyip çalışmayan insan zaten dini ret etmiştir. Mehmet SARİBATUR

 

C.29.A.Aşırıya gitme kendini Allah’a adama

B. Dilenci denir. M. Ercan KARA

C.29- A- İfrat; haddini aşıp ileri gitmektir.

             Tefrit; normalden aşağı kalmaktır.

         B- Bu kişi tefrit yapmış olur. Çünkü din böyle bir şeyi emretmiyor ve bir insan sadece kendisine karşı sorumlu değildir; ailesine, çocuklarına, eşine, dostlarına karşı da sorumludur ve onlara da zaman ayırmalıdır. Cevdet ÇAKAR

 

C.29.A.İsraf aşırıya kaçmak, Tefrit ise gerekenin yeterince yapmamak. Sevda MUTLU

         B- Bu kişi tefrit yapmış olur. Çünkü din böyle bir şeyi emretmiyor ve bir insan sadece kendisine karşı sorumlu değildir; ailesine, çocuklarına, eşine, dostlarına karşı da sorumludur ve onlara da zaman ayırmalıdır. Sevda MUTLU

C29)A;İfrat dinde aşırılık, tefrit ise dinde pasifliktir.ikisi de zararlıdır.

B;Helal dairesinde çalışıp rızkını temin etmekte bir ibadet olduğu için dilencilik caiz değildir.bir Müslüman’ın dilenmesi İslami bir ahlak değildir. Ubeydullah ERTAŞ

 

C.29:A- İfrat:    herhangi bir konuda ileri gitme, ölçüyü aşma, aşırı davranma manasına gelir.

             Tefrit:  herhangi bir konuda geri kalma, yeterli ölçüde olmama durumudur. Serdar AKTAŞ

 

C.29:B- Böylelerine sözde Müslüman denir. Lafla peynir gemisi yürümez. Serdar AKTAŞ

 

C.29:A- İfrat: herhangi bir konuda aşırıya kaçma.

             Tefrit: herhangi bir konuda geri kalma. Serpil ARİCİ

C.29:B- Dini müesseseyi bir amaç değil de bir araç olarak kullanan insanlara denir. Serpil ARİCİ

 

C.29:A- İfrat: herhangi bir konuda ileri gitme, ölçüyü aşma, aşırı davranma demektir.

             Tefrit: herhangi bir konuda geri kalma, yeterli ölçüde olmama durumudur. Seyfettin SEYHAN

 

C.29:B- Bu tür insanlara armut ağacının altına gelip armudu koparıp yiyeceğine, ağzını açık tutup “armut piş ağzıma düş” misali insanlardır. Seyfettin SEYHAN


C.29.A
-İfrat ve tefrik iki uç noktaya savrulmak demektir
B-İslam dinine göre ifrat ve tefrit uygun değildir ne dünya nede ahi ret hayatı boş verilmemelidir. Beyrivan GÖKTAŞ

 

C 29.A)İfrat: Herhangi bir konuda ileri gitme ölçüyü aşma, aşırı davranma manasına gelir.

Tefrit:Herhangi bir konu da geri kalma yeterli ölçüde olmama durum.

B)İslamiyet hem dünya için hem de ahret için çalışmasına buyurur.Bunlar demek ki dinin kurallarını bilmiyorlar.O zaman sabahtan akşam kadar namaz kılan kişi dini bilmediğini gösterir.Bunlar sahtekar dindarcılar denir. Mehmet Tahir ELGÜN

 

C.29-İfrat;aşırıya gitme,yani yoldan çıkma,sapma,yanlışta direme manalarına gelip kısmen inkar ı temsil eder.Tefrit ise  tersi anlama gelip;kendini Allah’a adama,onun yolunu mutlak yol kabul etme,ona can-ı gönülden bağlanmaktır. . Murat YILANLI

B-Dilenci denir. . Murat YILANLI

 

C.29.A.İsraf aşırıya kaçmak, Tevfik ise gerekenin yeterince yapmamak.

        B.Bunlara duygu sömürücüsü denir. Fatma ALTUN

 

C.29.A

B.asalak denir. Başkasının sırtından geçin meyi dinimiz hiçbir zaman uygun bulmamıştır.’’ Her zaman ölecekmişsin gibi ahretin için; hiç ölmeyecekmişsin gibi de dünyan için çalış hadisi de çalışmamayı başkasına muhtaç duruma düşmeyi uygun görmediğini belirtir. Mehmet Rauf ORHAN

 

C.29

A-İslam da ifrat;bir şeyde aşırı gitmek ve haddini aşmaktır.Tefrit ise onun karşıt noktasıdır,Mesela;aşırı yemek bir ifrat,ihtiyaç kadar bile yememek tefrittir. Kemal ASLAN

B-Bu tür insanlara tembel denebilir. Kemal ASLAN

 

C.29 A)İfrat aşırıya kaçmak,tefrit gereğinden az yapmak demektir.

        B)Böyle insanlara fırsatçı denir. Gülsüm GÜLTEKİN.

 

C:29.B) Bu insanlar kendilerini tamamen somut dünyadan soyutlayıp, kendilerini Allaha adamışlardır. Allah aşkıyla her daim iç içedirler.maddi dünyanın asıl yaratılış amacı olamadığını,asıl var olmanın sebebinin öbür dünyada olduğuna inanırlar ve buna göre bir yaşam tarzı geliştirirler.   Kerim DURMAZ 

 

C.29:

            A ) İfrat bir şeye aşırı girmek veya haddini aşmaktır. Tefrit ise ifratın zıttır.

B ) Hadiste belirtildiği gibi ( Dünyası için ahretini, ahreti için dünyasında vazgeçenler bizden değildir ) her konuda her alanda ölçülü olmak gerekir. Ne çok aşırı ne de çok azla yetinen olmamak gerek. Toplumun verdiği sadakalarla yaşayana dilenci denir. Dini vecibeleri meslek edinenlere ise din mahkûmu, tiryakisi denir. Güzel ahlaklı ölçülü biri olmak için peygamberleri samimiyetle taklit etmek yeterlidir. Serkan İNAN

29-) A-) İfrat yukarı, tefrit ise aşağı anlamındadır. Yani israf, ifrat aşırı cimrilik ise tefrittir.

       B-) İslam dini kuralların uygulanmasını zorunlu ve gerekli görmüştür. Ancak insanların birbirlerine yük olmaması gerektiğini bu yüzden çalışıp hem refahını hem de toplumun refahını yükseltmek için çalışmaların gerektiğini emretmiştir. İslam da yan gelip yatmak yoktur. Metin ERGÜL