28.A-Neden gerçek erg olarak batının himayesinde ve tasdikinde Ortadoğu ve çevresinde geçmişte ve bugün kısmen safkan din, millet halk devletleri ısrarla teşvik ve motive edilirde kendileri siyaseten herkesi globalleşmeye davet ederler?

B-Neden bazı bölgelerde savaşla ve zorlada geleceğin büyük Ortadoğu inşası için demokrasiyi kayıt ederler ve kabul ettirirler?

C-Saf kan din, zümre, azınlık, toplum, millet, kavim…vb devleti olursa ne olur? Geçmişte ne olmuştur? Gelecekte ne olacaktır?

D-Bu durum bu asır bu saflık mantığı millet ve halk kavramıyla özdeşleşirse o milleti veya halkı soysal kangrene götürür? Önermesini gerekçeli ret ediniz.

E-Batının bu orta doğu kavimlerini veri elde etmek için rejim arama deneme kobayları gibi kullanma amacı ne olabilir? Bu batıya bir iftira olabilir mi?

F-Gerçek dostlar gerekirse bazen acıyı söylemeli. Önermesi doğrumu neden?

İpucu;peygamber döneminde her devirde her ırk, halk, dinde insanlar bir arada yaşamayı başarmışlardır. Padişahlık, şahlık, krallıkların halktan izole ve tehlikede yaşamalarını ve orta doğudaki stok krallık ve azınlıklara ait kurdurulan devletlerin gelecekteki kuşatılan akıbetlerini düşünün.


C.28.
İşlerine bu gelirde ondan.Amaçları Orta Doğuya farklılıklarını anlatıp ülkelerin ortak paydalarını görmelerini engellemektir. Ebru YOLCU

 

C28.  a) Kendi çıkarları için.

         b) Demokrasiyi kendi ideolojilerine göre tanımlıyorlar ya da uyguluyorlar. Onların ideolojisine uymadığı zaman demokrasiyi tanımazlar oysa ki demokrasi herkes içindir

         e) Amaçları; dünya üzerinde kendi hakimiyetlerini kurmak bir iftira değildir, öyle davranıyorlar.

         f) Doğrudur. Dost olmayan sadece seyirci gibi davranır,geçer ama dost dostunu düşünür ve gerekirse acı söyler, belki de yanlışlardan kurtarmak içindir. Büşra Hafize BORA

 

C.28.A.Çünkü globeleşmek kültürel zenginlik manasında gelsene bunu entegre etmek çok zordur. Fakat safken millet ve dinlerinde toplumsal uyum daha kolaydır.

        B.Çünkü o bölgede ikna ile demokrasi ulaştıracaklarına inanmıyorlar. Fakat bu bir bahane

        C.Bunun getirilerimde var götürümler de. Faydası; toplumsal uyumu kolaylaştırır. Zararı faşizanlığı uyarır.

        D.Sosyal kangrene sebep olmaz. Aksine toplumsal uyumu sağlar. Çünkü safsızlık farklı görüş ve istekleri doğurur.

        E.Bence batı bunu var olan için rejimden rahatsız olduğu için yapıyor.

        F.İnsan hayatının kesitlerinde bazen acılar olur bu kesildin bunun ifade edilmesi gerekir. Yoksa kaskolara yol açar onun için dostlar bazen bunu ifade etmelidir. Salih ARSLAN

 

C.28.A-Birçok toplum batının etkisi ile dini kullanarak siyasette bir yerlere gelmeye çalışıyor ve bunu tüm insanlığa mal ediyorlar.

        B-Yaptıkları zorbalıkları kamufle edebilmek için

        C-Sadece bu devletlerin oluşması mümkün değildir.Çünkü her birey kendi içinde farklı inanç, düşünce ve kişiliklere sahip olduğu için tek bir anlayış içinde birleşmeler muhtemel olmaz.Geçmişte tek bir dine bağlı kalan devletler yeni fikir akımlarının etkisi ile otoriterlerini kaybetmişlerdir.Gelecekte ise her gün yenilenen yaşam şartlarının böyle bir uygulamaya açık olabileceğini düşünmüyorum.

         D-Böyle bir mantıkla yaşarsak sosyal kangren terimi geri dönüşümü zor olan bir kavramdır.Bu durumun o kadar da saki olmadığını düşünüyorum.

         E-Batı her zaman en güçlü olma yolunda ilerlediği için eline gelebilecek her fırsatı değerlendirir.

         F-Gerçek dostlar gerekirse bazen acı söylemeli derken ortada gerçekten çok ciddi bir durumun olması gerektiğini düşünüyorum.Zira söylenebilecek yada söylenemeyecek durumlar vardır. Pelin GÜMÜŞ

 

C.28- A.) Bunlar insanları kullanmak için ortaya saçma sapan fikirler atarlar ama kendileri de hiç uygulamazlar, çünkü işlerine gelmiyor.

          B.) Çünkü oralarda birçok çıkarları var da ondan.

          C.) Guruplaşmalar meydana gelir. Bide İslam dinine ters düşen bir yaklaşımdır. Çünkü İslamiyet birlik ve beraberliği emreder

          D.) Irkçılık ve milliyetçilik nasıl bir olmadığı gibi bunlarda karıştırılmamalı.

          E.) Bırakmıyor onlar birleşip güçlensinler. Çünkü güçlenince onlara rakip olurlar.                       

          F.) Doğrudur. Belki adam yaptığının farkında değil yada onu bilmiyor, sen söyleyince o da onu  düzeltir.     Erdal SALDUZ

C–28

A-) Çünkü çıkarları gereği böyle yapmaları gerek. Yoksa direk emellerini gerçekleştirselerdi, belki de kendi milletlerinden büyük tepki göreceklerdi.

B-) Çünkü attıkları büyük yalanın bir kılıfı olmalı. O da demokrasidir.

C-) Bunlar olursa akbabalar dünyada sayısal üstünlüğü elde eder. Geçmişte de günümüzdekine benzer olmuştur. Gelecekte daha kötüsü olur.

D-) Hayır sosyal kangrene götürmez. O milleti yok eder.

E-) Amacı tamamıyla emperyalizm ve ekonomik çıkarlardır.

F-) Doğru. Çünkü insan doğrularıyla yüzleşirse ancak o zaman uyanık kalabilir. Ali AYDIN

 

C:28) B) demokraside çoğunluğun sözü geçerlidir. Zamanla kendi fikirlerini halka dayatarak amaçladıkları şeyi halk tarafından yapılmasını sağlamak amacıyla demokrasiyi zorla ya da bilinçli olarak uygulamaya çalışıyorlar.

       C) Tek tip bir uygulanış veya kuralları, baskıcı bir rejimi doğurur. Bununla beraber bir güvensizlik, bir hırs ve iki yüzlülük gibi zararlı kişiliğe sahip insanlar yetişir ve isyanlar çıkabilir.

       F) Bence doğrudur. Çünkü doğru yolu bulmamız için bazen perde arkasındakileri görmemize ihtiyaç vardır. Bunu da ancak dostlar sayesinde ulaşabiliriz. İlyas SÜNMEZ

 

C:28.A)Bunlar safkan millet anlayışını Ortadoğu için,globalleşmeyi de dünya milletlerinin bir araya gelip kendilerine hizmet etmesi için kullanırlar.Bunlar bütün dünya milletlerini içinde bulunduğu bölgeye göre kontrol altına alıp yönetmek isterler.Batı bu milletlerin demokrasisini kendininkinden daha çok istemektedir.Neden peki?Elbette bir çıkarları olduğu için. Ortadoğu'daki bütün devlet ve milletleri önce dize getirmeye çalışırlar sonra da kendilerine bağımlı kılarlar.Örnek olarak ADB şimdi Filistin ya da İran için demokrasi istemektedirler.Halbuki eline geçse bir kaşık suda boğarlar.Ama çıkarlara uygun olarak hareket ettiği için batılı bir sisteme dayalı bir demokrasi getirip o ülkeleri içten içe fethetmeye çalışırlar.Ama içinde bulunulan bölgeye göre uyguladıkları yöntemler farklıdır.

C:28.B)Büyük güçlerin düşüncesi olan büyük Ortadoğu projesinin amacı sömürü ve elde etmeye çalışılan kapitalizme dayalıdır Büyük güçler bunu zorla ya da savaşla getirilen bir demokrasiyle sağlamak ve bunu oradaki halklara kabul ettirmek istemişlerdir.Ve bugün Orta doğudaki kaos ortamını gördüğümüz zaman bunların amaçlarına az çok ulaştığını görüyoruz.Sözde demokrasileriyle barış,huzur,düzen getiriyorlar ama bunların arkasında ne emeller beslediklerini ara sıra verdikleri açıklardan anlayabiliyoruz.Yani kendilerini az çok belli ediyorlar.Büyük Ortadoğu projesi gerçekleştiği zaman bütün dünya ülkelerini yönetecekler ve büyük bir güç olacaklar ama kaos gücü,bozuk düzen gücü,insanlara huzursuzluk verecek olan bir güç.

C:28.C)Saf kan din,zümre,azınlık,toplum devleti olursa herkes halklar arasındaki çatışma süreci sona erer.Başka bir sisteme hizmet etme gibi bir zorunluluk da olmaz.Sömürü ortadan kalkar.Herkes kendi kendini yönetir.

C:28.D)Verilen önerme son derece eleştiriye açıktır ve reddedilebilir.Halk ya da millet saf olduğu zaman ve bu saflık halk ve millet kavramıyla özdeşleştiği zaman o halk ya da millet soysal kangrene değil de büyük bir barış,huzur düzeni içine götürür.Çünkü bu saflık insanların bir arada yaşayabilmesine yöneliktir ve herhangi bir çatışma da olmaz.Peygamber efendimiz(s.a.v) döneminde saf olana bu halk ve milletler hangi ırk veya hangi dinde olursa olsun fark etmez bunlar bir arada yaşamayı başarmışlardır.Peki bu durum bu asır için neden geçerli olmasın.Her ırktan,her dinden insanın bir arada yaşayabileceği bir kaossuz bir ortam oluşturulabilir.Bu da soysal kangrene yani kendi soyunu unutma gibi bir duruma değil de herkesin birbirinin ırkına ,dinine saygı duyduğu bir ortamın oluşması gibi güzel bir gelişme olur.Kimse kendi ırkından ve dininden vazgeçmez,herkes kendi ırkını veya kendi kültürünü,dinini kendine göre yaşar.Bu bu asırda da mümkündür.Saflık bir toplumun huzuru,düzeni için olacaksa olsun bence.Eğer saflığın tam tersi bir durum olursa millet ve halk arasında büyük bir kaos ortamı doğar ve büyük bir ırkçılık ve bozuk düzen meydana gelir.           Yusuf ACAR

 

C:28.E)Batı hem bir rejim arayışına girmiştir hem de bu büyük Ortadoğu projesinden elde edeceği rantı düşünmüştür.Batı kendi eli ile kurulacak ya da ele geçirilecek milletlere istediğini yaptırabilir.Rejimi de kendi istediği gibi uygulayabilir Batı hep buraları ele geçirmek istemiştir hem stratejik konumundan dolayı hem de      t geleceğe yön verecek bir ve geleceğin şekillenmesinde büyük rol oynayacacağı için bu proje büyük bir önem taşımaktadır.Ve dine karşı büyük bir çelme olarak da değerlendirilebilir.Batı islam toplumlarını kendi dinlerinden soyutlayıp kendi dini ve kendi egemenliği altına almak ister.Ve sadece ülkeyi belli bir azınlığın yönetmesini öngörür,Batı bunu ülkelere saldığı misyonerlerle ya da ülkelerde gizliden gizliye uygulanacak bir rejimle yapmak ister.Ve bunu az çok gerçekleştirmiş durumdadır.Batı her zaman doğuyu kıskanmıştır ve ele geçirmek istemiştir ister kültür,ister rejim,ister para her yönden batı doğunun zenginliklerini kıskanır ve onu ortaya attığı projelerle ele geçirmek ister.Yusuf ACAR

 

C:28.F) Gerçek dostlar gerekirse bazen acı söylemeli derken ortada gerçekten çok ciddi bir durumun olması gerektiğini düşünüyorum.Zira söylenebilecek yada söylenemeyecek durumlar vardır.   Yusuf ACAR 

 

C28:A.  Çok basit; Ortadoğu ve çevresini gelişmesini engelleyerek sömürebilmek.

C28:B. Aslında savaş ile demokrasiyi getirmek değil amaç. Savaş açabilmek için bahane ya da mazeret onlar için. Demokrasinin de onları böleceğini çok iyi biliyorlar. İşleri böylece daha da kolaylaşıyor.
C28:C. Ne kadar soruda saf kan dense de hiçbir millet, kavim, din vb. safkan olamaz. Safkan bir devlet kurulursa azınlık muhakkak ezilecektir. Yani kısaca baskıcı bir rejim ortaya çıkacaktır. Ve bu her neyse hoşgörüyü barındırmadığından uzun süre yaşamadı ve yaşamayacaktır.

C28:D. Önermeyi reddedecek bir durum göremiyorum. Bence çok mantıklı bir önerme.

C28:E. Bu bir iftira olamaz. Ancak yalan olur. Yaptıkları şey bu yalandan daha kötüdür. En azından ben böyle düşünüyorum. Onları sömürmekten başka bir amaçları yoktur bence.

C28:F. Benim hayatımda dostum bana dışarıdan bakan bir aynadır. Ve ben bundan hiç rahatsız olmuyorum. Dost dediğin böyle olmalı. Diğer türlüsü ancak arkadaştır. Ferdi KODAŞ

 

C.28: A Emperyalist düşünce sistemine göre dünya devletlerine ve özellikle Ortadoğu’ya demokrasi insan haklarını götürüyoruz sloganıyla onların gerek kişilik gerekse ekonomik değerlerinin vampirliğini yapmaktır.         B  Batının, Amerika’nın demokrasi bahanesiyle halkı kışkırtarak o bölgenin hakimiyetini alıp zenginliklerine sahip olama idealleridir. Bugünkü Ortadoğu faciası buna örnek verilebilir.

        C   Zaten şuna ki hayat düzenin bozulma nedeni eşitlik insan hakları demokrasi gibi insanı isyana götüren fikirlerin yayılmasıdır. Buda bütün dünya düzenini altüst ettiği gibi gelecekte de insanlığın korkulu rüyası olacaktır.

       D  Eğer ki bu saf din saf kan oluşumu amaç değil araç olarak kullanılırsa ve hak yola giden bir araç olarak kullanılırsa kangren olmaz. Hele ki saf din oluşturulup ona iman edilirse ve bu savaş malzemesi olarak değil barışı güderse gerçek amacına ulaşmış olur.

      E  Batının hayla unutmadıkları Haçlı Seferleri ve değişen dünya sisteminde manen sömürme ve en büyük ekonomik kaynaklarına ulaşma idealleridir.

      F  Dost insana en iyisinin layık olduğunu düşündüğü için gerektiği zaman, gerektiği şekilde ikaz etmeli ve uyarmalı. Çünkü gerçek dost, dostunun zarar görmesini istemez. M. Nurullah ÖZDEN

 

C28)Her toplum kendi değerleriyle yaşamalı ,yargılanmalı ve asla başka bir toplumun değerleriyle asimile edilmemeli Şükran GÜR

 

C.28. A) Ortadoğu çevresindeki kavimler veri olarak elde edilmeye çalıştıkları için kendi emellere alet edilmektedir.

C.28. B) Orta doğuda demokrasi olmazsa dünyada karga şıklık çıkacağı içindir.

C.28. C) Zümre,azınlık devleti olursa karga şıklık olur ve olacaktır.

C.28. D) Başkasının istediğini kendi millet ve halkına asimile ettirilmişse sosyal kangren olur.Bunu ret edemiyorum.Çünkü katılıyorum.

C.28. E) Batının dünyaya hükmetme amacıdır.

C.28. F) Doğrudur.Dost her zaman acı söylemez.Gerektiği yer ve zamanda söyler. Mehmet SARİBATUR

 

 

C.28. A.Bunlar Ortadoğu daki devletleri kullanırlar. ,bu devletlerin içişlerine karışırlar. Ama kendi işlerine kimseyi karıştırmazlar.

B. Çünkü savaştan getirim sağlıyorlar da ondan.

C.Ömrü uzun olmaz. Geçmişte de bunun örneklerine rastlanmıştır. Gelecekte ne olacağını Allah bilir.

D. Kangrene götürmez. Daha da tıkanan damarlar açılır.

E. Tabii ki paraları orda daha değerli olduğu için bazı kavimler kullanılıyor. İftira değildir.

F. Doğrudur. Ama bazen söylenmeli. Çünkü her doğru her yerde söylenmez. M. Ercan KARA

 

C.28-  A- Çünkü globalleşme ekseninde güçlü devletler kazanımlarını arttırır ve hükmetme potansiyelini yakalarlar.

          B- Bu zamanda demokrasi kavramı zulmün uşağı olmuştur. Her zulmeden ben demokrasi misyonuyum diyor.

          C- Uzun yaşaması söz konusu dahi olamaz. Kısa sürede yıkılır. Emevi devleti, Hitler ve Neocular gibi…

          D- Saf ırkçı devlet metodu aynı ırktan olmayanın hasımı görüleceğinden her an devletin uzvu kesilebilir durumu vardır.

          E- Kesinlikle iftira değildir. Kana susamış batının Ortadoğu üzerindeki zulmün sebebi İslamın dik durmasından rahatsız olduklarındandır.

          F- Dostluklar gerektiğinde acı söylemeli ki karalılık ve yükselim görülsün yoksa hep yerinde sayma görülür…Cevdet ÇAKAR

 

C.28.A-Birçok toplum batının etkisi ile dini kullanarak siyasette bir yerlere gelmeye çalışıyor ve bunu tüm insanlığa mal ediyorlar.

          B- Bu zamanda demokrasi kavramı zulmün uşağı olmuştur. Her zulmeden ben demokrasi misyonuyum diyor.

       C.Ömrü uzun olmaz. Geçmişte de bunun örneklerine rastlanmıştır. Gelecekte ne olacağını Allah bilir.

       D. Önermeyi reddedecek bir durum göremiyorum. Bence çok mantıklı bir önerme.

        E. Amacı tamamıyla emperyalizm ve ekonomik çıkarlardır. Sevda MUTLU

 

         F-Gerçek dostlar gerekirse bazen acı söylemeli derken ortada gerçekten çok ciddi bir durumun olması gerektiğini düşünüyorum.Zira söylenebilecek yada söylenemeyecek durumlar vardır.Sevda MUTLU

C28)A;Batı Ortadoğu ve Asya da zenginlik olan farklılıkları çarpışma sebebi yaparak Ortadoğu halklarını zayıf düşürüp yutmak ve onunla beslenmek istiyorlar.

B;Zaten demokrasi dedikleri şey batının kapitalist sistemlerini teminat altına alan kurallardır.

C;Böyle bir şeyin olması mümkün değil ama böyle bir şeyin olması durumunda insanlar arasındaki çarpışma sebepleri bir iken belki bine çıkar.

D;Bu saf kan milliyetçiliği iki dünya savaşını netice verdi.yüz milyon insanın  vahşice katledilmesine,şehir ve medeniyetlerin yıklımasına,onlarca yıl süren açlıklarla pençeleşmesine sebep olmuştur.insanların bu acıyı ikinci defa yaşamaması için ırkçılığın her türlüsünden Allaha sığınırız.

E;Batının yapmak istediği kendi geleceklerinin teminatı için Ortadoğu halklarını hayatın her alanında kobay olarak kullanıyorlar.

F;Doğrudur;Hz.ali(r.a) bir gün camide sahabelerine seslenerek ben hata yaparsam ne yaparsınız sahabeler kılıcını çekerek seni bunla düzeltiriz demişler.oysa padişahların kralların diktatörlerin etrafındaki şakşakçılar(yalakacılar) onların yaptığı her zulme kendi menfaatleri için göz yummuşlar. Ubeydullah ERTAŞ

 

C.28-:B- Amerika orta doğuya sadece savaş ve huzursuzluk getirmiştir. Serdar AKTAŞ

 

C.28:F- Bu önerme doğrudur. Çünkü acı diye nitelendirdiğimiz o kişinin eksikliği ve yanlışları olabilir. Dostumuzun bu eksiklerini tamamlaması için söyleyerek onu uyarmalıyız. Serpil ARİCİ

 

C.28:A- Herkese ulaşmayı amaçlayarak bunları bir karmaşa içine atmayı düşünürler. Bu karmaşadan kendilerini uzak tutup bu karmaşadan kazanç sağlayarak batıyı himaye altına alırlar.

Seyfettin SEYHAN

 

 

C.28:B- herkesin kabulleneceği tek çözüm demokrasidir. Her ne kadar yanlış olsa da demokrasiyi getirmek için en kanlı eylemler ve savaşlar yapılabilmektedir.

C.28:C- Var olan düzene karşı çıkan kimse olmayacaktır. Gelecekte ise var olan düzene karşı çıkan olmayacak olursa var olan devlet hiçbir ilerleme kat etmeyecektir.

 

C.28:E- Batı doğuya hakimiyet sağladığından bir olaydan ne sonuçla karşılaşacağını bilmediği zamanlar orta doğuyu bir denek olarak kullanmıştır. Bu bir iftira değil her iki tarafın da kabullendiği bir gerçektir.   

 

C.28:F- Acı bazen dostlarımızın hataları olabilmektedir. Dolayısıyla onları doğru yola sevk etmek için en doğru kişi dosttur. Seyfettin SEYHAN

C.28.A-Sorunun ilk bölümü diğerleri için istenen saf kan dil zümre devletlerini devletçikler olarak küçük kalmasının istenmesinde ikinci bölümünde kendilerinin de emperyal güç olarak ürettikleri mal ve hizmetleri güçlerinden ödün vermeyerek hegomonyalarının mümkün olduğunca garanti altına almak istediklerinden kaynaklanmaktadır
B- Çıkarları öyle gerektirdiği için
C-Savaşlar ulur ırksal dinsel.Savaşlar olmuştur gelecekte de savaşlar olacaktır
D- Homojen toplumlar birbirleriyle daha uyumludur heterojen topluluklara göre.Daha büyük sinerji doğurur.
E- Benim inancıma göre batı kendi bulmuş olduğu demokrasiye dayalı sistemi en doğru yol olarak orta doğunun statikocu halktan  kopuk güce dayalı rejimlerine karşı bir çare görüyor ve onu empoze ediyor.
F- Evet doğrudur çünkü hatalar bazen üç kişinin gözüyle görülebilir ve bunun içinde gerçek dostlara ihtiyaç vardır Beyrivan GÖKTAŞ
   C.28.A)Onlar teknoloji konusunda ilerledikleri ve kendilerine üstün gördükleri için

            B)Güçlü devletlerin elinde olduğu için

            C)Kendi benliklerini kaybetmeyip, asimile olmazlar.Geçmişte olmamıştır ve gelecekte olmayacaklardır.

             D)Sorun çözülüp herkes huzur içinde yaşar.

             E)Kendilerini kandırıp en güçlü olmak

             F)Doğrudur.Uyarması dostunun iyiliği içindir. Sema YILDIRIM

 

C 28.A) Bunlar geride kaldığı için ilerlemeyi göz önüne almıyorlar.Sadece din kuralları uygularlar.

B)Kendi çıkarları için ama demokrasiyi gerekçe gösteriyorlar.

C)Dünyanın gelişmesi söz konusu değildir.Ve bu böyle devam edecektir.

D)Bu ret etmek için yapılanların düzeltilmesi gerekir.

E)Hayır burada batı doğunun kaynaklarını gasp ediyor.Kendi çıkarları için.

F)Evet çünkü insanın kendisini düzeltmesini yardımcı olur. Mehmet Tahir ELGÜN

 

C.28

A-Orta doğunun gelişmesini engelleyerek sömürülebilmesini kolaylaştırmaktır.

B-Çünkü bu bir zorunluluktur.Bu konular demokrasi çatısı altında işlenmezse inandırıcı,caydırıcı ve kandırıcı özelliğini kaybeder.Milletin gözünü kapayan yegane perde şimdi ve her dönem demokrasi olmuştur.

C-Böyle bir zamandan sonra etkili bir uygulayan olmazsa,bu tür bir uygulama çatışma ve anlaşmazlıkla beraberdir kargaşa tufanından baksa bir şey getirmez.

Ancak asırlar önceki dönemlerde söz konusu uygulamayla büyük sorunlar asılmış,doğruluk,güven ve adalet tohumları yeşertilebilmiştir.(H.Muhammed(sas) ve Hz. Ömer de old. gibi)

Gelecek için de umutlu olmamız doğaldır ve bize önceden verilen yönerge ve delillerle gerceklıği tartışılmazdır.

D-Sosyal kangrenle ne kastedildiğine bağlıdır.Eğer asrın gidişatındaki düzensizlik ve başıboşluktan bahsediliyorsa ifade yerinde bir ifadedir.

E-Menfaatten baksa bir şey olamaz.
F-İfade kısmen dediği için doğru sayılabilir.Çünkü karsıdakinin ayıplarını göstermek için değil,yanlışlarını yok edip doğruları öğrenmesini sağlama mahiyetinde kullanılmıştır. . Murat YILANLI

 

C.28.A.Batı,Ortadoğu’yu demokrasi vaadiyle kandırmakta ve kendi siyasi amaçlarını gerçekleştirme peşindedir.

        B.Büyük devletler aslında bu bölgede demokrasiyi istememektedir.Sadece bunu bahane göstererek bu bölgede egemen güç olmaya çalışmaktadır.Bu bölgenin sahip olduğu dini özellik gereği güçlü olmasını istememektedir.

 

        C.Böyle bir durum insanları ayrıştırır.Kirli oyunlara alet eder.Bir arada yaşamayı ve güçlü olmayı engeller.Geçmişte bu yüzden isyanlar,savaşlar olmuştur.İnsanlar bir arada tüm farklılıkları ile yaşamayı öğrenmedikçe gelecekte de bunların gerçekleşmesi kaçınılmazdır.

        E.Batının amacı her bölgede en büyük güç olmaktır.Bu asla bir iftira değildir.

        F.Doğru bir önermedir.Çünkü gerçek dost sadece yüze gülen, yanlışların üstünü örten değildir.Gerektiğinde eleştirebilmeli, gerçekleri yüzümüze vurmalıdır. Fatma ALTUN

C.28.A.Yahudiler kendilerini üstün ırk olarak gördükleri için orta doğuda kendi toplumunu kurmak istiyor.

B.Çünkü Ortadoğu Yahudilerin kutsal toprağıdır. Ve zorla çıkarıldıkları için tekrar büyük Ortadoğu projesini gerçekleştirmek istiyorlar.

C.saf kan bir millet olursa gelecekte de geçmişteki gibi genelde savaş, acı, üzüntü olacaktır.

E.Çünkü o toprakları orda yaşayan insanların elinden alıp insanlarını yerleştirecekler.

                                                                                                          Ersin ŞİMŞEK

 

C.28.A. çünkü dine zarar vermeye çalışıldığı an siyetin globalleştirilmesi zorlaşır.

B.büyük güçlerin emeklerine ulaşabilmeleri için, küçük güçlere göz boyama amacıyla yapılmaktadır.

C.böyle küçük birimlere ayrılmış halkları kullanmak daha kolaydır. Geçmişte kullanılmışlar ve gelecekte de kullanmaları ön görülüyor.

D.doğrudur. Çünkü küçük birim her zaman zayıftır ve zayıf uzvun mikroplara yenik düşmesi daha kolaydır.

E.bir iftira değil gerçektir. Bunu yapmaların sebebi de bu birimlerin kolay kanmaları, birbirleri ile geçinememeleri ve kullanılmaya müsait olmalarıdır.

F.gerçek dostlar gerektiğinde acıyı söylemeliler. Çünkü tatlı her zaman fayda sağlamayabilir. Mehmet Rauf ORHAN

 

                                                                                                                        

 

C.28

A-Batının bizden gelişmiş ve çağa ayak uydurarak herkese örnek olması bizim batıya özenmemizi sağlamıştır.Bizler de benliğimizi kaybederek globallesen dünyada batıya ayak uydurmaya çalışıyoruz.

B-Her şey büyük ve gelişmiş devletlerin çıkar sağlamak için yaptıklardır.

C-Böyle bir şeyin olması mümkün değildir.Geçmişte insanlar kavimleşerek devlet kurmuşlardır.Daha sonra ise insanlar din,millet gibi kavratmaların etkisiyle birleşmişlerdir.

D-İnsanların ve toplumların saf olması bir  yandan da iyiye doğru düşünülebilir.Çünkü toplumda saflığın olması kötü durumları da azaltır ve bunun kesin olarak soysal kangrene dönüştürülmesi düşünülemez

E-Batının amacı bu kavimleri bir kobay gibi kullanıp hatalarını görmek ve bu hatalarından ders çıkarmak ve bu hataları kendi lehine çevirmektir.

F-Evet,kesinlikle doğrudur.Çünkü var olan bir şey iyi de olsa kötü de olsa mutlaka ortay çıkar. Kemal ASLAN

 

C.28 A) Onlar teknoloji konusunda ilerledikleri ve kendilerine üstün gördükleri için

         B) Güçlü devletlerin elinde olduğu için

         C) Kendi benliklerini kaybetmeyip, asimle olmazlar.Geçmişte olmamıştır ve gelecekte olmayacaklardır.

         D)Sorun çözülüp herkes huzur içinde yaşar.

         E)Kendilerini kandırıp en güçlü olmak

         F)Doğrudur.Uyarması dostunun iyiliği içindir. Gülsüm GÜLTEKİN

 

C:28.A)  Her şeye yaklaşım biçimleri kendi çıkarları doğrultusundadır.dolaysıyla eylemlerinde samimi değiller.globalleşmeye teşvik etmelerinde aslında iyi gibi algılansa da kendi çıkarlarından dolayıdır.  Kerim DURMAZ 

 

C:28.B)  Çünkü emellerine ulaşmada bunu bir araç olarak kullanırlar. Zaten bunun gibi sözde demokrasiler çok görülmüştür tarihte hemen hepsinde bir çıkar söz konusu olmuştur. Mesela 1. dünya savaşındaki Wilson ilkeleri gibi.  

C:28.C)  Eğer böyle bir durum gerçekleşirse toplumların ve milletlerin oluşmasında temel rol oynayan temel faktörler mutasyona uğrar ve artık başka etmenler rol oynayacaktır.

 

C:28.D)  Eğer milletler ırklarına göre ayrışırsa diğer topluluklarla kültür alışverişi olamaz dolaysıyla herkes kendi kabuğunu çekilir ve sosyalleşme olmaz.

 

C:28.E)  İftira değildir. Çünkü gerçekte batının amacı onları deney kobayları gibi kullanarak sözde daha üstün olan batı toplumu için en iyisini bulmaktır.

 

C:28.F)  Doğrudur, çünkü eğer kişinin gerçeklerini görmesini ve farkına istiyorsak bazen gerçekleri olduğu gibi söylemeliyiz. Kerim DURMAZ 

 

C.28:

            A ) Kendi çıkarlarını göz önünde bulundurdukları için.

            B ) O bölgede ekonomik değeri olan kaynaklara ulaşmak için demokrasi bahane edilir.

            C ) Nazi Almanya’sındaki gibi başka milletlerden, dinlerden vb. gibi unsurları yok etmeye girişilebilir.

            D ) Bu durum bu asır bu saflık millet ve halkla özdeşleşmişse o millet ve halk kendisine en uygun olanı seçmiştir ve doğru olandır.

            E ) Bu batının o bölgelerdeki doğal zenginlikleri içindir. Kendine rejim arama gibi bir rejim yoktur. Kendi rejimlerini zaten kurmuşlardır.

F ) Evet dost gerektiğinde acıyı söylemeli bu şekilde eleştirilen kişi kendisini düzeltebilir ve yenileyebilir. Serkan İNAN

 

28-)  A-) Çünkü değişen ve küreselleşen dünyada insan hakları bakış , özgürlük gibi kavramlar önemli bir yere sahip olmuştur bunları görmezden gelerek açıkça bir sömürü yapmaktansa orta doğudaki bu halkı ve milleti güya demokrasi ve insan hakları adı altında büyük bir sömürüye yelken açmışlardır. Bu güç odakları kendi çirkin emellerini gerçekleştirmek için siyasi bir ortam,kılıf hazırlamaktadırlar.     
        B-)
Tam anlamıyla ekonomik bir sömürü söz konusudur. Örnek ;Amerika’nın ırağa petrolleri için saldırması. Amerika sözde insanlığın güvencesi için ırak’a saldırmıştı.
       C-) Her safkan din zümre,azınlık  vb kendi  menfaatleri doğrultusunda hareket edeceğinden devletler ve dünyaya hükmedebilmek için birbirleriyle savaşacaklardır.geçmişte de savaşmışlardır. Gelecekte de savaşacaklardır. Ve insanlık bundan zarar görecektir.

       D-) Bu saflık mantığı millet ve halk kavramı ile özdeşleşirse o milleti iyiye doğruya ve dinini yaşayan bir vatansever haline getirir yani sosyal kangrene değil sosyalleşmeye doğru götürür.

       E-) Kendilerine benzetmeye veya yok etmek amacındadırlar.bu batıya iftira olmaz batı için daha ağır kelimeler kullanmak gerekir.

       F-) Gerçek dost acı söylemelidir. Eğer ortada bir hata varsa bunun düzeltilmesi için elinden geleni yapar ve bir menfaatte söz konusu olmaz. Şayet gerçek dost ise? Metin ERGÜL