26.Adem AS’DAN sonra kainat insanın sanal kalbinin bir parçası oldu. Adem AS’DAN önce her nesnel varlık kainatın bir parçasıydı kainatı aşamazdı ve halen öyledir. Önermesini gerekçeli ret ediniz.

İpucu;Yere göğe sığmadım kulumun kalbine sığdım. (hadis), Allah CC’HU Hz. Muhammed AS kalbini sıkıştırıp, temizledikten sonra açıp için Kuran-ı Kerimi yerleştirdiğini bildirmişidir. (Ayet)Bilgisayara ağ üzerinde işletim sistemini yüklemeyle ilişkilendirmeye çalışın.


C.26.
Katılmıyorum.Adem a.s dan sonra da Allah C.C.  varlığını bilerin kalbinden duyurmuştur. Ebru YOLCU

 

C.26.  Hz. Muhammed’in miraca çıkarılması. Büşra Hafize BORA

 

C.26.İnsan ruh sahibi bir varlıktır. Bu da ona manevi boyut kazandırmaktadır sonuçta insan madden soyutlaşarak kâinatı aşabilir. Salih ARSLAN

 

C.26.Hiçbir şey sabit kalmaz elbette değişir, yenilebilir.Kendi farklı bir boyuta getirebilir.Tasavvuf yoluna geçip  Allah’a yakın hissedebilir.       Pelin GÜMÜŞ

 

C.26)- Çevremize baktığımızda tüm canlılar yiyip, içip Allah’a şükrediyorlar. Allah insanı çok farklı yaratmış, düşünüyor niye yaratıldığını, etrafında olup bitenleri anlamaya çalışıyor.  Erdal SALDUZ

                   

C–26 Hayır, bence yanlış. Çünkü insan kâinatın küçültülmüş bir numunesidir. Her insan sadece kendisini doğru okursa kâinatı anlama ve onu aşma düzeyine gelebilir. (Ali AYDIN)

 

C:26) Birinci cümle ile ikinci cümle arasında bir bağlantı bulunmamakla beraber, Âdem(as)'dan dan önceki ve sonraki insanın dışındaki diğer varlıklarda idrak etme, anlama gibi lüksleri olmadığı gibi bir durumu yoktur. "Bir parça hiçbir zaman bir bütünü aşamaz." İlyas SÜNMEZ

 

C:26)ALLAH(C.C) ilk insan Adem a.s ı yaratırken tam işletim sistemini tam bir bilgisayar gibi hatta bilgisayardan daha üstün yaratmıştır ALLAH(C.C) insanı en yüce varlık ilan ettiğinden ona bütün donanımları yüklemiştir.Çok üstün bir düşünme yeteneği vermiştir.Şimdi bu kadar üstün özelliklerle donatılan bir varlığın kendisini ya da içinde bulunduğu kainatı insanı aşması elbette ki mümkündür ALLAH(C.C) ona boşuna düşünme yeteneği vermemiştir.Hemen hemen bütün ayetlerde artık düşünmez misiniz?diyor?insana zamanla her şeyin farkına varacağını,kendisini aşacağını,içinde bulunduğu dünyayı aşacağını söyler bu ayetlerle ispat edilebilir.Zaten kuran-ı kerim bilime daima öncülük etmiştir.Dünya yaşlandıkça kur'an gençleşmektedir.Buradan hareketle madem insanoğlunun zamanla her şeyi öğreneceği,teknolojinin en üst noktasına varacağı kesindir ve günümüzde buna bir sürü örnek verebiliriz.ADEM a.s dan önce ve sonra insan hep kendini ve içinde bulunduğu zamanı aşmaya çalışmıştır ve zamanla insanoğlu kainata hükmetmiştir.Bundan yola çıkarak verilen önerme kesin bir biçimde ret edilir.   Yusuf ACAR

 

C26-  Âdem (as) ilk insan yani ilk düşünen varlıktır. Daha da açmak gerekirse düşüncelerle insanlar kâinatı aşabilirler. Yâda hep bir tanrı ihtiyacı hissettiklerinden bu kâinatın biri tarafından yaratıldığını düşünmeleri insanları bu kâinatın onların bir parçası olduğunu sağlamaktadır. Sizin önermenizi reddediyorum. Çünkü iki cümle arasında bir bağlantı bulamadım. Hatta bir zıtlık var gibi… Ferdi KODAŞ

 

C.26: Kâinatın yaratılış gayesi insan olduğu için yaradan kainatı insan emrine verip kalbinin bir parçası haline getirdi.  Oysa diğer varlıklar kâinatın bir parçasıydılar ve hep böyle kalacaklar. Parçalar bütünü geçemezler. M. Nurullah ÖZDEN

 

C26)’’Ben keşfedilmeyen bir hazineydim keşfedilmek istedim’’ayeti var. Şükran GÜR

 

C.26.Adem A.S. den önceki her nesnel varlık doğayı tanımayan yani akli zekadan yoksundu.Onun için bu önerme doğrudur.Ama bunu bütün insanlar için söylemek anlamsız olur. Adem A.S dan sonra akıl ve zeka (Allah CC nü tanımak için) vardır.Kainat artık insanın içindedir. Mehmet SARİBATUR

C.26. Âdem (a.s) öncede kâinat insanın bir parçasıydı. Ancak ortada insan olmadığı için bilinmiyordu. M. Ercan KARA

C.26- İnsanoğlu kainatı aşmaya gücü vardır ve bu bir tercih meselesidir. İrade hassasiyeti buna güç yetirmeye muktedirdir. Cevdet ÇAKAR

 

26.İnsan ruh sahibi bir varlıktır. Bu da ona manevi boyut kazandırmaktadır sonuçta insan madden soyutlaşarak kâinatı aşabilir. Sevda MUTLU

C26)Allah cc adem a.s mı yaratırken kainatın bütün sırlarını çözen hazinenin anahtarı olan enne(ben) nin manasının kapılarını ona açtı.kainattaki bütün isimleri ve kainatın hikmetini ona ders verdi.onun için diyebiliriz ki;kainatı küçültsen insan olur insanı büyütsen kainat olur.yani;Allah insanı kainatı bir kitap gibi okuyacak kabiliyette yaratmıştır. Ubeydullah ERTAŞ

 

C.26- Çoğu şey her zaman değişim halindedir ve yenilenebilir durumdadır. Bir konumdan başka konuma hareket halindedir. Serdar AKTAŞ

 

C.26- Her şey sürekli bir değişim içerisindedir. Yenilenebilir. Kendini değişik bir konuma getirebilir. Serpil ARİCİ

 

C.26- Her şey sürekli değişim ve gelişim içerisindedir. Bu enerjiden kaynaklanır. İki durum arasındaki enerji farkı azalıp çoğalmasına göre değişiklikler ortaya çıkmaktadır.  Enerji farkı kaldırıldığında ruhları anlık da olsa belki görebiliriz. Seyfettin SEYHAN

C.26.İnsan olmasa bile  yaratılan her nesnenin kendi içinde anlamı vardır ve bu insana mal edilmemelidir. Beyrivan GÖKTAŞ
    C.26. Sanal değil fiziksel ve biyolojik bir parçamız olmuştur.Kainat yaratılmış nesnel varlıklar öyle durmak için değil bir amaç için yaratılmıştır. Sema YILDIRIM

 

C 26.Aslında Adem(AS) öncesinde dünyanın olmadığını kabul ediyoruz. Mehmet Tahir ELGÜN

 

C.26-Her nesnel varlık tabii ki kainatın bir parçasıdır.adem(a.s)’dan önce de sonra da bu değişebilecek bir kuram değildir,doğa kanunlarının değişmesi beklenemez.verilen ilk ifade ise insanın kainat ı hep merak ettiği hususunda olup doğru bir kavramdır. . Murat YILANLI

 

C.26. Çevremize baktığımızda tüm canlılar yiyip, içip Allah a şükrediyorlar. Allah insanı çok farklı yaratmış, düşünüyor niye yaratıldığını, etrafında olup bitenleri anlamaya çalışıyor. Fatma ALTUN

 

C.26.insan ruh ve bedenden oluşmuştur. Ruh kelimenin manasına beden ise kelimeye benzer. Kelimeyi silebiliriz ama anlamını hiçbir zaman yok edemeyiz. Bu yüzden insan bedeniyle geçici olarak kâinatın bir parçasıdır. Fakat öldüğünde ruhu kâinatı aşarak asıl vatanına geri döner.

                                                                                                          Ersin ŞİMŞEK

 C.26.insanoğlu yaratıcısını ve yaradılış amacını düşünerek kainatı kalbine sığdırabilir. Ancak bunları düşünmeden yani kendisinin evrenin yalnız ucuz bir parçası olarak düşündüğünde ise evrende yok sayılacak kadar küçük bir parçaya dönüşür. Mehmet Rauf ORHAN

 

                                                                                                                   

.C.26-Kuran-ı kerimin indirilmesi ile insanlar kainatı asıp kainat ötesi bir varlık haline gelmiştir.Kur’an-ı kerimin anlamını bilen insan, kainatı çözmüştür. Kemal ASLAN

 

C.26 Sanal değil fiziksel ve biyolojik bir parçamız olmuştur.Kainat yaratılmış nesnel varlıklar öyle durmak için değil bir amaç için yaratılmıştır. Gülsüm GÜLTEKİN

 

C.26) Allah’U Teala Hz. Muhammed (A.S.)’a hiçbir şey bilmediği halde her şeyi öğretmiş, bildirmiştir. Ve kalbine yerleştirmiştir. Bilgisayardaki de buna benzer olarak bilgiler alınıp işletim sistemine yükleniliyor. Ayfer GÜRBÜZ

 

C:26)  İnsan dışındaki varlıklar akıl,zeka,düşünme gibi kavramlara sahip olmadıklarından bu varlıkların kainatı aşması imkansızdır.bunlar sadece Allahın kendilerine verilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdürler.anacak insanoğlu varlıkların en mükemmeli olarak düşünebilme gibi bir yeteneğe sahiptir.dolaysıyla insanoğlu belki şimdi kainatı aşmamış ancak belki gün gelir kainatın bütün sırları çözülür.      Kerim DURMAZ 

 

 

C.26: Ayette de belirtildiği gibi yere göğe sığmayan yerin ve göğün yaratıcısı olan Allah kulun kalbine sığınmıştır ki o kalp yücelerin yücesi Allah’ı almışsa içine kainatlardan daha büyük ve daha muhtevalıdır. Serkan İNAN

 

26-)  Bu önermeye katılıyorum. Çünkü Adem( A.S )önceki bütün varlıklarda akıl,bilinç olmadığı içindir. Metin ERGÜL