25.Canlının en küçük yapıtaşı; kendi benzerini verebilen en az bir organik kılıfla çevrili üretken ve aktif genlere sahip sistemlere denir. Önermesini gerekçeli ret ediniz.

C.25.Maddi olarak doğru sayılabilecek bu tanım manevi olarak eksiktir;canlıların en küçük yapıtaşı Allah c.c tarafından verilen ruhani bilgilerdir. Ebru YOLCU

 

C.25. Canlının en küçük yapı taşı parçalanamaz en küçük elemanıdır. Canlının kendini üretebilen parçalarında daha küçük alt birimlere ayrıla biliyor. Salih ARSLAN

 

C.25.Canlının en küçük yapı taşı her zaman kendi benzerini vermeyebilir.Canlının yaşadığı çevre, psikolojik ve benzeri şartlar bunu değiştirir.  Pelin GÜMÜŞ

 

C.25)- Burada bahsedilen hücredir.     Erdal SALDUZ

 

C–25 Bence bu yanlıştır. Çünkü en küçük yapı taşı “esir” denilen maddedir. Bu madde kâinatın her tarafını kuşatmıştır. (Ali AYDIN)

 

C:25) En küçük yapıtaşı olabilmesi için, onun oluştuğu bir sistem değinde, kendisinden oluşan bir sistem olması lazım. Bu cümlede ise en küçük yapıtaşının özelliklerine baktığımızda birçok parçadan oluştuğunu görüyoruz. Buda en küçük olmadığını gösterir. İlyas SÜNMEZ

 

C:25)Canlının en küçük yapı taşı hücredir. hücreler bir araya gelerek sistemleri meydana getirir. aktif gen ise örneğin gözümüz oluşurken DNA' mızda bulunan tüm genler arasında o bölgede göz geninin aktif olmasıyla ilgilidir.canlının kendi benzerini verebilen hücreler ise üreme hücreleridir.Yusuf ACAR

 

C25- Canlının en küçük yapı taşı sistem olamaz. Çünkü sistem parçalara ayrılır. Ferdi KODAŞ

 

C.25: Canlının en küçük yapıtaşı olan hücre içinde bulunan DNA ve RNA nedeniyle her zaman kendi benzerini vermez. Farklı gen kombinasyonları oluşturur. M. Nurullah ÖZDEN

 

C25)Katılmıyorum çünkü DNA sı olan her varlık canlıysa virüs te bir canlıdır.ama virüsün canlılığı tam olarak kabul görmemiştir. Şükran GÜR

 

C.25. Canlının en küçük yapıtaşı atomdur.Atomda üretken ve aktif genli sistem yoktur. Mehmet SARİBATUR

 

C.25.Canlını en küçük yapıtaşı hücredir. Hepsi kendi benzerini veremez. Ama bir sperm ve yumurta hücresi çiftleşerek kendi benzerini verebilir. M. Ercan KARA


C.25
- Canlının en küçük yapı birimi kendisinden farklı özellikteki bir bireyi üretemiyorsa o canlının en küçük yapıtaşı olamaz. Cevdet ÇAKAR

 

C25) Canlının en küçük yapı taşı parçalanamaz en küçük elemanıdır. Canlının kendini üretebilen parçalarında daha küçük alt birimlere ayrıla biliyor. Sevda MUTLU


C25)Canlının en küçük yapı birimi DNA ise virüs te bir canlıdır ancak virüsün canlı olduğu tam olarak kabul edilmemiştir. Ubeydullah ERTAŞ

 

C.25- Canlının en küçük yapıtaşı hücredir. Hücre de bir sistem olmadığından önerme yanlıştır.

Serdar AKTAŞ

 

C.25- Canlılar dış ortamın etkenleriyle  değişebilir. Serpil ARİCİ

 

C.25- Tek yumurta ikizlerinde bile büyük farklılıklar vardır. Seyfettin SEYHAN


C.25
.Canlının en küçük yapıtaşı aktif genlere sahip olmak zorunda değildir.Orda bulunması gerektiği için orda olması gerekir ve bu yüzden yapı taşı yani en küçük maddesi diye adlandırılır Beyrivan GÖKTAŞ

C.25. Canlının en küçük yapıtaşı bir canlının bütün özelliklerini verebilen ama farklı organlarda farklı özellikler gösteren sisteme denir. Sema YILDIRIM


C 25.
Aslında yapılan bu açıklama bilimseldir.Eğer bunun gerçekliğini ret edersek bilimin doğruluğuna kimse inanmaz.Bilimin olmadığını söyleyip ret ederiz. Mehmet Tahir ELGÜN

 

C.25-açıklamanızdan hücre hakkında verilen ifadelerde akla aykırılık yoktur.Bu neden görüş tamamen  doğrudur. . Murat YILANLI

 

C.25. Burada bahsedilen hücredir. Fatma ALTUN

 

C.25.Bence bu doğrudur.canlıların en küçük yapı birimi hücredir.Mitoz bölünme yaptıklarında kendileriyle aynı özellikte canlılar oluşur.

                                                                                                          Ersin ŞİMŞEK 

C.25.yani hücredir dolaysıyla doğrudur. Çünkü canlının canlılık vasfını taşıyan en küçük birimidir.

                                                                                                         Mehmet Rauf ORHAN

 

C.25-Canlının en küçük yapıtaşı hücredir.Canlılar bu hücrelerden oluşur.Ve bu hücreler benzerlerini oluştururlar.Sonuç olarak bu hücreleri de oluşturan kavramların olduğu kesindir. Kemal ASLAN

 

C.25  Canlının en küçük yapıtaşı olan hücrenin çekirdeğinde bulunan ve hücrenin bölünmesini sağlayan bir takım yapılar var. İşte bu yapılar ortak bir paydada çalışarak hücrenin bölünmesini sağlar.  Gülsüm GÜLTEKİN

 

C.25) Canlılarda kendi benzerini verebilen hücreler olduğu gibi veremeyenler de mevcuttur (sinir, kas). Aktif genlere sahip olanlar aynı zamanda birçok in-aktif gen de taşıyabilir. Canlının farklı özelliklere sahip hücrelerin organizasyonuyla meydana geldiği (birçoğu) daha kapsamlı durmaktadır. Tek hücreyle yaşamını sürdüren canlılar olabildiği gibi karmaşık sistemlerin bir araya gelmesiyle canlılık özelliği kazanan ya da gerektiğinde canlılık özelliği gösterebilenler de vardır.Ayfer GÜRBÜZ

C:25)  Canlının en küçük yapıtaşı olan hücrenin çekirdeğinde bulunan ve hücrenin bölünmesini sağlayan bir takım yapılar var. İşte bu yapılar ortak bir paydada çalışarak hücrenin bölünmesini sağlar.                        Kerim DURMAZ 

 

C.25: Canlının sadece bir ruhu vardır. Ruh bedenden çıktığı zaman yenilenemez. Serkan İNAN

 

25-)  Canlının en küçük yapı taşı hücredir. Her hücre üretken değildir. Örnek ; sinir hücreleri. Metin ERGÜL