24.El elden üstündür arşa kadar?! Denk eller!!

El elden güçlüdür arşa-her yere kadar! Demirkuş 2009

El ele emanettir arşa kadar-her yere kadar!! Demirkuş 2009

El elden mütevazidir arşa kadar veya her yere kadar.Demirkuş 2009

A-Yöneticiler (fert, toplum, devlet, millet…vb) hangisini nerde uygulamalıdır?

B-Hangi önerme ve önermeler doğada hangi koşullarda uygulamada çalışır ya da işler?

C-Hangi önermeler insani, hangileri hayvani ve hangileri hem insani hem de hayvanidir?

İpucu;Rekabet Hayvanlar için, Zaruret İnsan için , güçlülük, üstünlük, emanet ve mütevazilik kavramlarını düşünün.


C.24.
A)El ele emanettir arşa kadar,her yere kadar.Yöneticiler birleştirici unsurlardır.Birbirimizden güç almamızı sağlamalılar.

B)Doğada kullanılanlar ise el elden üstündür ve el elden güçlüdür önermeleri olmalıdır.

C)El elden mütevazidir insani,el elden güçlüdür hayvani,el ele emanettir ise hem insani hem de hayvani bir önermedir. Ebru YOLCU

 

C.24.A.Yöneticiler işlerinde daha iyisini ve verimlisini yapmak için daha üstün birinin yardımına başvurmalıdır.

        B.El elden üstündür, önermesi daha iyiyi elde etmek için el elden güçlüdür, önermesi zor bir durumla karşılaştığında el ele emanettir toplumsal münasebetlerde el elden mütevazidir önermesi bireysel diyaloglarda, sosyal münasebetlerde kullanılır.

        C.El elden üstündür, el elden güçlüdür önermeleri hayvani, el ele emanettir ve mütevazidir önermeleri insani, el elden üstündür önermesi hem insani, hem de hayvanidir. Salih ARSLAN

 

C.24.A-Yöneticiler insanların haklarını korumaya çalıştıkları için el ele emanettir.

        B-İnsanlar birbirlerine değer verdikleri müddetçe karşılıksız hiçbir sevginin olmayacağına el elden mütevazıdır.Cümlesi ile verilir.

         C-El elden mütevazıdır ifadesini bana göre insanidir.Çünkü insanlar sahip oldukları ayrıcalıkları ile mütevazıdırlar.El elden güçlüdür ifadesinde insanların birbirlerine güç uygulaması hayvani bir yaklaşımdır.El elden üstündür ifadesinde de birbirine üstünlük sağlayan bütün canlıları içine alır.    Pelin GÜMÜŞ

 

C.24- A.) El elden üstündür ilkesini başka devletler için, el ele emanettir ilkesini kendi halkının kendisine emanet olduğunu bilerek uygulamalı. Erdal SALDUZ 

          B.) El elden güçlüdür hem vahşi doğada hem de insanlar arasındaki rekabette uygulanır.

          C.) hepside hem insan hem de hayvanlar için kullanılır. Erdal SALDUZ

                        

C–24

A-) Yöneticiler,2.önermeyi devletlerarası ilişkilerde,3.önermeyi toplum içindeki bireyler için,4.önermeyi de kendileri için uygulamalıdır.

 

B-) Bence bütün önermeler beşeri sistemler için yapılan uygulamalarda işleyebilir.

 

C-) Hayvanlar için 1.ve 2.önermeler geçerli olabilir. İnsan için ise, bütün önermeler geçerlidir.Ali AYDIN

C:24) A) El ele emanettir arşa kadar her yere kadar. Yöneticiler bunu her yerde kullanmalıdır. İlyas SÜNMEZ

        B) İnsanlarda kapitalist düzende "el elden güçlüdür arza kadar her yere kadar" işler. İlyas SÜNMEZ

        C) " el elden üstündür arşa kadar" ve " el elden güçlüdür arza kadar her yere kadar" hayvani, " el ele emanettir arşa kadar her yere kadar" ve "el elden mütevazıdir arşa kadar her yere kadar" ise insanidir. İlyas SÜNMEZ


C:24.A)
Yöneticiler el ele emanettir arşa kadar her yere kadar önermesini toplumda uygulamalıdır.Çünkü toplumda el ele emanet olunca hiçbir zaman bir güvensizlik ortamı doğmaz.Düşünün herkesin birbirine güvendiği bir ortamda hırsızlıktan,ahlak dışılıktan,huzursuzluktan bahsedilebilir mi?Hayır tabi. Yusuf ACAR

 

C:24.B)EI elden mütevazıdır arşa kadar veya her yere kadar' ve 'El ele emanettir arşa kadar-her yere kadar önermeleri doğada şu koşullarda uygulandığı zaman işler:Doğa da insanlar ve hayvanlar için düşünürsek ilk önermeye göre doğa da ne insanlar arasında ne de hayvanlar arasında güçlünün güçsüzü ezmesi gibi bir durum söz konusu olabilir.Eskide olduğu gibi nerde güçsüz görsen ez ya da öldür,gasp et,hakkını ye değil de herkes eşit,kimsenin kimseye üstünlüğü yoktur,güçlü güçsüzü ezmesin gibi bir durum ortaya çıkınca taşlar yerine oturur.Özellikle doğadaki güçlü olan her zaman yener kuralı altüst olur ve kimse kimseyi yenmez ve ezmez ya da hayvanlar da olduğu şekliyle yemez.ALLAH hepsinin rızkını gönderiyor zaten.insanlar arasında hak yeme.başkasını öldürme,ezme gibi durumlar da söz konusu olamaz.ilk önerme bu durumda doğada işler.İkinci önermeye gelince bunun da ilk önerme gibi doğada uygulandığında taşların yerine oturacağını görürüz.Herkesin birbirine güvendiği bir ortam oluşturduğumuz zaman bunu daha iyi görürüz.insanlar birbirlerin korkusundan o kadar önlem almak zorunda kalmazlar ve gasp.cinayet,tecavüz.hırsızlık gibi olaylar da olmaz.Hatta polise ve askere bile gerek kalmaz belli bir noktadan sonra.İç huzur ve asayiş kendiliğinden sağlanır.Yusuf ACAR

 

C:24.C)ilk dört önerme güçlülük,üstünlük,mütevazılık,ve emanetlilik olması itibariyle insani,hayvanlar için de ilk iki önerme,hem insan hem hayvan içinse ' el elden üstündür arşa kadar' önermesini gösterebiliriz.Yusuf ACAR

 

C24:A. l elden mütevazıdır, arşa kadar. Mecliste ya da herhangi bir şirkette ya da herhangi bir evde bu uygulanmalıdır. Mütevazılık benim gözümde erdemliktir benim gözümde. Her erdem insan işini en iyi şekilde yapar ve başkalarına da örnek olur.  

C24:B. El elden üstündür ve el elden güçlüdür önermeleri doğadaki hayvanlar sisteminde ve adaletin ve demokrasinin yerleşmediği devletlerde işler.  

C24:C.  Bence her insanın hayvanı özelliği vardır. Fakat her hayvanın insani özelliği yoktur. Yani hayvanlar için geçerli olanların hepsi insanlar içinde geçerlidir. Ama insanlar için geçerli olanların hepsi hayvanlar için geçerli değildir. El elden üstündür ve el elden güçlüdür; bunlar hem insani hem de hayvanidir. El ele emanettir ve el elden mütevazıdır; bunlar sadece insanidir. Ferdi KODAŞ

 

C.24:A Yönetici olan mütevazi olmalıdır. Yönettiği kişilere zalim değil halim olmalıdır.

        B  El elden güçlüdür. Doğal dengede hayvanların yaşam döngüsünde geçerlidir. Ama kesinlikle insanlar için belirleyici bir kuvvet olmamalıdır.

        C  El elden üstündür. İnsani ve hayvani duygularından geçerli ama, insanın üstünlüğü, konumu, koltuğu, parası değil; takvasıdır. Üstünlük yalnızca takvadadır (ayet). M. Nurullah ÖZDEN

 

C24)A;Herkes birbirine mütevazı olmalıdır.çünkü herkes birbirinden sorumludur.

B;Bilenler bilmeyenlere karşı mütevazı olmalıdır.

C;Hepsi insancıl olmalıdır.Şükran GÜR

 

C.24) A) Yöneticiler toplum düzeninin sağlanması insan ilişkilerinin düzenlenmesi için,el ele emanettir arşa kadar her yere kadarı örnek verebiliriz.El elden mütevazıdır arşa kadar her yere kadar sosyal toplumda işlenmesi lazım örneğini verebiliriz.

C.24. B) El elden güçlüdür arşa kadar her yere kadar örneğini doğa, insan dışı varlıkları için çalışır.Diğeri insani açıdan çalışır.

C.24. C) El elden üstündür arşa kadar,el ele emanettir arşa kadar, her yere kadar,el elden mütevazıdır arşa kadar veya her yere kadar=insani.El elden üstündür arşa kadar,el elden güçlüdür arşa her yere kadar =hayvani.El elden güçlüdür,arşa her yere kadar,el elden üstündür arşa kadar=hem insani hem hayvanidir. Mehmet SARİBATUR

 

C.24.A. El ele emanettir. Arşa – her yere kadar.

B.El elden üstündür. Arşa kadar. Bu doğada geçerlidir. Her alanda işler.

C.Birinci hem insani hem hayvani, ikinci insani, üçüncü de insanidir. M. Ercan KARA

C.24- A- El elden üstündür arşa kadar >fikir alışverişinde.

         B- El elden güçlüdür arşa her yere kadar> Güçlü olan ayakta olur ve yaşam ilkesi gereği…

         C- El elden üstündür >hem insani hem hayvani

              El elden güçlüdür >hayvani

              El ele emanettir >insani

              El elden mütevazidir >insani. Cevdet ÇAKAR

 

C24) A.) El elden üstündür ilkesini başka devletler için, el ele emanettir ilkesini kendi halkının kendisine emanet olduğunu bilerek uygulamalı.

     B)Doğada kullanılanlar ise el elden üstündür ve el elden güçlüdür önermeleri olmalıdır.

        C) " el elden üstündür arşa kadar" ve " el elden güçlüdür arza kadar her yere kadar" hayvani, " el ele emanettir arşa kadar her yere kadar" ve "el elden mütevazıdır arşa kadar her yere kadar" ise insanidir. Sevda MUTLU

C24)A;Zenginler fakirlere karşı kuvvetliler güçsüzlere karşı mütevazi olmalıdır.bilenlerle bilmeyenler bir olurmu ayeti gereğince alimler cahillerden üstündür.çocuklar anne babaya, millet devlete emanettir.

B; alimler cahillere karşı mütevazi olmalıdır.

C;Hepside insanidir. Ubeydullah ERTAŞ

 

C.24:A- El elden üstündür: alim cahilden üstündür. ( insani ve hayvani)

 

C.24:B- El ele emanettir: çocuk ailesine emanettir. (insani ve hayvani)

 

C.24:C- El elden daha mütevazidir. Arşa kadar veya her yere kadar. ( insani) Serdar AKTAŞ

 

C.24:A- El elden üstündür arşa kadar?

             Kişi kendisinden daha üst düzey birisinin başarısını kabul edip kullanır .

 

C.24:B- El elden güçlüdür arşa-her yere kadar.

             Doğada ve rekabet durumunda.

 

C.24:C- El elden daha  mütevazidir. Arşa veya her yere kadar(insani)

             El elden güçlüdür(hayvani)

             El ele emanettir (hem insani hem de hayvani) Serpil ARİCİ

 

C.24:A- El ele emanettir her yere kadar.

 

C.24:B- El elden güçlüdür veya üstündür  arşa kadar.

 

C.24 :C- Bir ve ikinci şıklar hayvani,üç ve dördüncü şıklar hayvanidir. Seyfettin SEYHAN

C.24. A- Sadece birincisini uygulamalıdır çünkü duygusallık ve saçmalıklara yer yoktur.
B-İkincisi uygulanmalıdır
C-Birincisi hariç diğerleri sadece hayvanlar içindir düşünmemenin verdiği uygulamalardır Beyrivan GÖKTAŞ
    C.24. A) El elden güçlüdür arşa-her yere kadar! Kendi propagandalarını yaptıkları zaman.

          B) El ele emanettir arşa kadar-her yere kadar!!

          C) El elden üstündür arşa kadar?! Denk eller!! à İnsani

               El elden güçlüdür arşa-her yere kadar!! à hayvani

               El ele emanettir arşa kadar- her yere kadar!! à hem insani hem hayvani

               El elden mütevazidir arşa kadar veya her yere kadar. à insani Sema YILDIRIM

 

C 24.A)Mesela bir işi ve iki işçi ele alalım.Bunlardan birincisi iş yapamıyorsa ve ikinci işçi yapıyorsa bu şunu gösterir el elden üstündür.

B)Biri diğerine göre yetersiz kaldığında koşul sağlanmış olur.

C)Bana göre hepsi insanidir.Çünkü burada bunu düşünen insandır.Hayvanlar içgüdüsel olarak hareket ediyorlar. Mehmet Tahir ELGÜN

 

C.24-

A-“El ele emanettir,arsa kadar “ifadesi ,sadece yöneticiler için değil toplumun tüm bireyleri için geçerli sayılabilecek en uygun kavramdır.Çünkü toplumu oluşturan insanlar yalnız birbirinin emanetçisi ve gözetleyicisi olarak güven ve istikrarla yasayabilirler.

B-“El elden üstündür,arsa kadar doğanın hayvani kesimi için düşünülebilir.Çünkü doğal döngüde “güçlü,güçsüzün zulmetidir.”Büyük balık küçük balığı yutar.ifadesiyle özdeşleştirilebilir
C-ilk ifade hayvani,insani son ifade ise her iki varlık için kısmen doğru sayılır. . Murat YILANLI

 

C.24. A. El elden üstündür ilkesini başka devletler için, el ele emanettir ilkesini kendi halkının kendisine emanet olduğunu bilerek uygulamalı.  

          B. El elden güçlüdür hem vahşi doğada hem de insanlar arasındaki rekabette uygulanır.

          C. hepside hem insan hem de hayvanlar için kullanılır. Fatma ALTUN

 

C.24.A.yöneticiler ‘’ el ele emanettir arşa kadar.’’prensibini uygulamalılar. Çünkü ona oy veren insanlar o yöneticiye emanettir.

B.el elden üstündür arşa kadar prensibinde insanoğlu hiçbir zaman böbürlenerek yürümemelidir. Çünkü boyu ne dağlara yetişebilir nede gökyüzüne, onun üstünde her zaman bir varlık vardır.

‘’El elden güçlüdür arşa kadar’’prensibinde masala hayvanlar içinde genelde güçlü olan yaşamaya devam eder.

C.’’ El elden üstündür arşa kadar’’ hayvanı ve insanı ’El elden güçlüdür arşa kadar‘’  hayvani ve insani ‘’ el elden mütevazıdır.’’ İnsani ‘’ el ele emanettir arşa kadar.’’insanidir. Ersin ŞİMŞEK


C.24.A.
yöneticiler el ele emanettir arşa kadar her yere kadar olanı insanları yönetirken kullanmalılar.

B.’’el elden üstündür’’ bir işi yapamayanın, işi başkasına devretmesi

‘’el elden güçlüdür.’’ Üst kıdemin alt kıdeminden daha güçlü olduğunu belirtmede çalışır.

C.’’ El elden güçlüdür.’’ Olanı hayvani diğerleri insanidir. Mehmet Rauf ORHAN


C.24

A-Yöneticiler toplumsal yaşamlarında “El ele emanettir” prensibini kullanmalıdır.

B-Tüm önermeler de toplumsal yasamda uygulanır.Örneğin;insanlar mütevazı ve birbirlerine emanet, hayvanlar ise güçlüdürler.

C-“el elden üstündür” insani ve hayvani,”El elden güçlüdür” sadece hayvani, “el ele emanet” ve “El elden mütevazi” sadece insanidir. Kemal ASLAN

 

C.24 A) Birinci önermeyi bireyler arasındaki bir takım üstünlülüklerde, ikinci önermeyi ise yine insanlar arasındaki güçlü olma, yani otoriter anlamda, üçüncü önermeyi bireyler yâda toplumlar arsındaki birlikteliği, emaneti, bağlılık alanında kullanılmalı.

C.24 C)  El elden üstündür.El elden mütevazıdır arşa kadar veya her yere kadar.önermeleri insanlar içindir.ancak El ele emanettir arşa kadar her yere kadar.El elden güçlüdür arşa-her yere kadar.önermeleri hem insan hem de hayvan içindir.  Gülsüm GÜLTEKİN

 

(C.24) A) Yöneticiler el elden üstündür ilkesini kullanmalıdır. Yönetim işlerinde.

B) El ele emanettir arşa kadar – her yere kadar ilkesi insanlar arası kardeşlikte, bağlılıkta kullanılır. El elden mütevazidir arşa kadar veya her yere kadar ilkesi insanlara karşı alçak gönüllülükte mütevazilikte kullanılır.

C) El elde güçlüdür arşa kadar, el ele emanettir arşa kadar, hem insani hem hayvanidir. Diğerleri insanidir. Ayfer GÜRBÜZ

C:24.A) Birinci önermeyi bireyler arasındaki bir takım üstünlülüklerde, ikinci önermeyi ise yine insanlar arasındaki güçlü olma, yani otoriter anlamda, üçüncü önermeyi bireyler yâda toplumlar arsındaki birlikteliği, emaneti, bağlılık alanında kullanılmalı. 

C:24.B) Bu önermeler doğada canlı varlıklar arasındaki emanetlilik, mütevazılık. Rekabetçilik, üstünlük, güçlülük, gibi uygulamalarda işler. 

C:24.C)  El elden üstündür.El elden mütevazidir arşa kadar veya her yere kadar.önermeleri insanlar içindir.anacak El ele emanettir arşa kadar her yere kadar.El elden güçlüdür arşa-heryere kadar.önermeleri hem insan hem de hayvan içindir.  Kerim DURMAZ 

 

 

 

C.24:

            A ) Yöneticilerin el ele emanettir arşa her yere kadar ve el elden mütevazıdir. Arşa ve yere kadar önermelerini uygulamaları lazım. Fert, toplum devlet olsun başarılı olanın hakkını vermek için de el elden üstündür. Arşa kadar önermesini dikkate almaları lazımdır.

            B ) El elden üstündür önermesi başarının olduğu koşullarda el elden güçlüdür. Güçlülüğün, kuvvetliliğin olduğu koşullar da el ele emanettir. Güvenin, hoşgörünün bulunduğu koşullarda el elden mütevazıdir ise mütevazılığin kabullenmenin olduğu koşullarda uygulanır ve çalışır.

C ) El elden üstündür ve el elden mütevazidir önermeleri insani, diğer önermeler ise hem insani hem de hayvanidir. Serkan İNAN

 

24-)   A-) El ele emanettir arşa kadar her yere kadar

         B-)  El elden üstündür arşa kadar.

         C-) Dört önermede insani olabilir.”El eden güçlüdür” hayvani. “El elden güçlüdür “  hem hayvani hem de insanidir. Metin ERGÜL