23.İsteyen yanıtlayabilir tercihe dayalı soru

A-Hangi asır veya dönemde, Allah CC’HUNUN gönderdiği din ehli bütün dinlerin hakikatinin zamanında geçerliliği konusunda ittifaka varacaklar? Yani eski din ehli İslamiyet’inde Allah CC’HUN gönderdiği din olduğunu kabullenecek ve tüm insanlık inanç birliğine gidecek?

B-Bu konuda bildiğiniz hadis var mı?

C-Asrımızda ki inanç birliğine gidişatla bu dönem ve asır arasındaki ilişki samimi mi yoksa sahte bir siyasi ortaçağ engizisyon ya da sıfırın dengesine üfleyen bir Bizans oyun mu? Gerekçesini yazınız.


C.23. A)
Kıyamete yakın bir zamanda olabilir.Zamanla gidilecek yol daha da belirgin bir hal alacaktır.

B)Var,hatırlamıyorum.Dünyanın sonuna yaklaştıkça(kıyamete)tüm insanların bizim dinimizde birleşeceğini biliyorum. Ebru YOLCU

 

C.23.  a) Hiçbir asırda tüm insanlık inanç birliğine gidemeyecek,kıyamete kadar hak ve batıllık Müslüman ve kafirin, iyi ve kötünün mücadelesi devam edecek.

          b) Bu konuda okuduğum bir hadis yok.

          c) Samimi değil sahte bir siyasi oyun. Eğer samimiyet olsaydı dünyanın hemen hemen her yerinde Siyonistler ve Amerika Müslümanlara bu kadar zulüm etmezdi. Büşra Hafize BORA

 

C.23.A.Böyle bir şey mümkün değil hiç bir Yahudi asla Hz. Muhammed’i peygamber olarak kabul etmeyecek.

        B.Yok biliyorum.

        C.Asrımızda gerçektende bir inanç birliameye gidiş var. Ama bu bütün insanlığı kapsayamayacak. Salih ARSLAN

 

C.23.A-Bütün toplumlar tek bir düşünce çatısı altında toplandığı zaman aynı inanç ve yargılara vardıkları zaman tüm insanlık bir inanç birliği yaşar.

         B-Bu konu ile ilgili hadis bilmiyorum.

        C-Bence samimi bir ilişki var.Şuan yaşadığımız toplumda dinin kullanım amaçları siyasi bir boyut kazanmıştır.       Pelin GÜMÜŞ

C.23- A) Burada belirtilen zaman Hz Mehdi zamanında olacak bir olaydır. Deccalın ölümünden sonra İslamiyet yeryüzüne dağılacak, hatta zekat   verildiğinde kimse almayacak. Erdal SALDUZ 

         B.) Ezbere olarak bildiğim yok. Erdal SALDUZ 

         C.) Aklı başında bir insan dikkatlice baktığında bunun bir oyun olduğunu, bu inanç birliğinin daha çok insanı dinden uzaklaştırdığını görecek.    Erdal SALDUZ

 

C–23

A-) Böyle bir asır ve dönemin olduğunu düşünmüyorum. (Ali AYDIN)

 

B-)Hayır yok. (Ali AYDIN)

 

C-) Bence samimi değil. Çünkü böyle bir samimiyet olsaydı bugün İslam ve Müslümanlık Siyonistlerden kurtulmuş olurdu. (Ali AYDIN)

 

C:23) A) Beşeriyetin materyalist felsefenin sefahate kasıp kavurmasıyla sarsılan sosyal hayatı düzeltmek için farklı dinlerde mensup insanlar bir araya gelip ortak bir paydada buluşabilirler. İlyas SÜNMEZ

       B) "Ahir zamanda Hazret-i İsa(as) gelecek, şeriatı Muhammedi ye(as) amel edecek. İlyas SÜNMEZ

       C) Asrımızda inanç birliğine giden bir gidişat şuan için göremiyorum. Bu yüzden cevap veremiyorum. İlyas SÜNMEZ

 

C:23.A) İnanç insanları seçmez, insan inancını seçer. Bunu seçerken yaşam koşulları ve rahatlık ön plandadır. Ayrıca inanma ihtiyacı ve bundaki farklılıklar inancı belirler.yani tek tip insan olmadıkça tek tip inanç da olmaz.Yusuf ACAR

 

C:23.B) ''Öyle bir gün gelecek ki bütün insanlar ittifaka varacaklar ve İslamiyet ekseninde toplanacaklar. yani bütün insanlar Müslüman olacak''.Yusuf ACAR

 

C:23.C) Tamamen bir oyundur.Hıristiyan misyonerler dinlerine yeni fertler katıyor,keza Müslüman ve Yahudiler de öyle bu durum varken birlik olmaz.Yusuf ACAR

C.23:A.Ahir zamanda İslam inancına göre yeryüzüne bir Mesih gelecek ve bütün insanlık büyük bir savaştan sonra en son din olan İslam dininde mutabakata varacaklar.

        B. "Kıyametin hemen yakınında anarşi ve kargaşa günleri vardır." (Ahir zaman alametlerinden olan terör ve şiddet olayları bugün tüm dünya ülkelerinde şiddetlenerek devam etmektedir. Peygamber Efendimizin geçmişten verdiği haberler ve günümüzde yaşanan olaylar arasındaki paralellik, bu kutlu insanın sayısız mucizelerinden birini bize gösterir. )

        C.Günümüz ortamına baktığımızda inanç birliği hemen hemen  ortadan kalkmış gibi görünüyor. Tabiî ki inancını hakkıyla yaşayanlar  vardır; ama dini gerçekten kullananlarda vardır. Yapmacık bir inançla siyaset yapan etrafında adam toplayan zenginliği düşünen ve daha niceleridir. M. Nurullah ÖZDEN

 

C23:A. Ateist görüş sosyal hayatın bozulmasına neden olacak. Ve bunu düzeltmek için farklı dinlere mensup din adamları ortak bir payda da buluşabilecekleri bir din oluşturabilirler.  

C23:B. “Ahir zamanda hazret-i İsa(as) gelecek, Şeriat-i Muhammed-iye(as) amel edecekC23:C. Asrımızda bir inanç birliğine gidişat göremiyorum. Ferdi KODAŞ

 

C23)İslam dinidir.ayette ‘’muhakkak ki İslam dinini kemale erdirdim.önceki dinlerin tasdikçisi olarak belirledim.’’deniliyor Şükran GÜR

 

C.23. A) Önyargısız ve dini tam anlamaya çalışıldığı asır ve dönemdir.

C.23. B) Benim eksik olduğum nokta hadisleri az okuyuşumdur..Eksikliğimi gidermem lazım.Onun için bu konuda bildiğim hadis yok.

C.23. C) Bu ilişki her yerde  samimi değildir.Bazı yerlerde bu çok aksak çalışıyor.Bundaki etken batının emelleri diyebiliriz. Mehmet SARİBATUR

 

C.23.A. Bence bu hiçbir zaman olmayacak. Nasıl bir Müslüman Hıristiyan olmuyorsa Hıristiyanlar da hak dini islama kolay kolay geçmeyeceklerdir.

B.Yok

C. Bence şimdi sahte Müslüman çok (buna ben de dâhilim) müslümanım diyoruz ama hangi gereklerini yerine getiriyoruz acaba? M. Ercan KARA

 

 

C.23- A- Son asırda bu mümkün olacak ahir zamanda.

         B- “Benim adım bir gün güneşin doğup battığı heryere ulaşılacaktır.” (hadis)

         C- Özellikle İslam dinindeki hızla yayılış ve heryerde kabule şayan hallerini samimi buluyorum ve samimi bulmayanların aklından şüphe ederim. Cevdet ÇAKAR

 

 

C.23- A) Burada belirtilen zaman son asırda bu mümkün olacak ahir zamandır. Deccalın ölümünden sonra İslamiyet yeryüzüne dağılacak, hatta zekat   verildiğinde kimse almayacak.

       B) "Ahir zamanda Hazret-i İsa(as) gelecek, şeriatı Muhammedi ye(as) amel edecek. C) Tamamen bir oyundur.Hıristiyan misyonerler dinlerine yeni fertler katıyor,keza Müslüman ve Yahudiler de öyle bu durum varken birlik olmaz.Sevda MUTLU

C23)A;Son peygamber Hz.Muhammed döneminde olacaktır.çünkü son din islamdır.ondan sonra ne peygamber ne de yeni bir din gelmeyecektir.

B;Yok

C;İnsanoğlu yaratılışıyla beraber hak ile batılın mücadelesi başlamıştır.bu da kıyamete kadar devam edecektir.dinler arasında kaynaşma olmaz çünkü hak ile batıl bir araya gelmez.gece ile gündüzün bir araya gelmediği gibi Ubeydullah ERTAŞ

 

C.23:A- 6. yy.da İslam diniyle olacak.

 

C.23:B- Bu konuda bildiğim bir hadis yok.

 

C.23:A- Tüm insanların bir inanç birliğine sahip olması için bütün toplumların aynı düşünce yapısı ve inanç sisteminde toplanması gerekir.

 

C.23:B- Bu konuda bildiğim hadis yoktur. Serpil ARİCİ

 

C.23:C- Bulunduğumuz toplumda dini kullanım siyasi bir hal almıştır. Asrımızdaki inanç birliğine gidişatta samimi bir ilişki yoktur. Serpil ARİCİ

 

 

C.23:A- İslamiyet

C.23:B- Yok

C.23:C- Çoğu zaman samimi Seyfettin SEYHAN


C.23.A-
Hiçbir zaman
B-Dünyada tek Müslüman kalmadığında yani kopacaktır (sadece  duydum kaynağı bilmiyorum)
C-Günümüzdeki fikirsel ve inançsal tutuculuk görünmez toplum baskısıyla orta çağın Katolik engizisyon mahkemesinden çok daha yaygın ve etkin durumdadır.. Beyrivan GÖKTAŞ

C 23.A) İslamiyet´in gelmesiyle.

B)Bilgi yok

C) Bu toplumdan topluma değişir yani eğer o toplum gerekenleri yapıyorsa toplumun samimi olduğunu gösterir. Mehmet Tahir ELGÜN

 

 

C23-

A-H.z İsa’nın göğe çıkışından sonra,(peygamber efendimizce de belirtilmiş olup),ahir zamanda tekrar dünya ya geleceği ve hak din olan İslamlın tamamen yayılmasını ve benimsenmesini sağlayacaktır.bu şekilde İslam’ın benimsenmesi inanç birliğini de sağlayacaktır. Murat YILANLI

B-Bir hadi şerifte;”Mehdi benim ümmetimden çıkacak,geniş alınlı ve uzun burunlu olacak.Daha önce kötülük ve zulümle dolu olan dünyayı,doğruluk ve adaletle dolduracak.yedi yıl hüküm sürecek.”buyrulmuştur. Murat YILANLI

C-Kıvılcım seklindeki gayretler dışında ,asrın hüsran içinde olduğu,açık ve seçiktir.yapılması gerekenlerin,verilmesi gereken çabaların verilmemesi bu uçurum sonlu yoldan çıkışı imkansızlaştırmaktadır. Murat YILANLI

 

C.23. A. Burada belirtilen zaman Hz Mehdi zamanında olacak bir olaydır. Deccalın ölümünden sonra İslamiyet yeryüzüne dağılacak, hatta zekat   verildiğinde kimse almayacak                                                                                                                                                              B.Ezbere olarak bildiğim yok.

         C. Aklı başında bir insan dikkatlice baktığında bunun bir oyun olduğunu, bu inanç birliğinin daha çok insanı dinden uzaklaştırdığını görecek. Fatma ALTUN

 

C.23.A.insanlığın son bulmaya yaklaştığı yani ahir zamanda olacaktır.

B. Allah dinini tamamlayacaktır.

C.bence samimidir çünkü Allahın vaadi vardır.Bu ilişki gelişmezse inanç birliğine nasıl gidilebilir ki? Ersin ŞİMŞEK

                                                                                                         

C.23.A. ancak kıyamet koptuktan sonra bütün insanlık hakkı ve batılı birbirinden ayırt edebilecektir.

B.bildiğim hadis yoktur.

C.samimiyetine inanmıyorum. Çünkü benim inancım paylaşan bir kişi veya grup dünya menfaatime ters düştüğü onu terk edebiliyorsam ve bu inancın samimiyetinden ne kadar söz edebilirim. Mehmet Rauf ORHAN

                                                                                                         

C.23

A-Kıyametin yaklaştığı bir zamanda,ki tarihini bilemeyiz.Tüm insanlar inanç birliği içinde olacaklardır.

B-Yoktur.

C-Bence asrımızdaki inanç,çıkar üzerinden yapılmıştır.Kimin menfaati nerde,neyse,kendini öyle şartlandırmıştır. Kemal ASLAN

 

C.23 A)  Kıyamete yakın bir zamanda kuranı kerime göre bir takım insanlar gelecek ve insanlara dosdoğruyu öğretecekler ve nihayetinde de bütün insanlar İslam paydası altında birleşecektir. 

C.23 B)  Öyle bir zaman gelecek ki bütün insanlar doğru yolu bulup İslam çatısı altında birleşeceklerdir. 

C.23 C)  Bence insanın bağlı olduğu dine göre değişir. Mesela İslamiyet için daima bir inanç birliği olacaktır. Ancak Allah’ın gönderdiği kitabı kendilerine göre revize eden Hıristiyanlar için bir inanç birliğinden söz edilemez.   Gülsüm GÜLTEKİN

 

23- A) İslami kaynaklarda ahir zamanda Hz. Mehdi’nin gelmesi diye nitelendirilen böyle bir oluşumun gerçekleşmesi bilgisi yer almaktadır.

B) Gerçekten Aziz ve Celil olan Allah HER YÜZ SENENİN BAŞINDA şu ümmetin dinini bidatten (dine sonradan karışmış batıl uygulamalardan) ayıracak, yenileyecek (ilim sahibi) bir zatı gönderir. (Sünen-i Ebu Davud, 5/100)

C) Uzun bir zaman dilimini kapsayan yol alışların inişli çıkışlı olduğu bir gerçektir. Asrımızdaki gidişatın da böyle bir iniş çıkıştan payını alması tabiidir. Asrımızın İslami bilinç açısından zayıf kalması bunun bir oyun veya siyasi bir taban içerikli olması ihtimalini güçlendirmektedir.Ayfer GÜRBÜZ

C:23.A)  Kıyamete yakın bir zamanda kuranı kerime göre bir takım insanlar gelecek ve insanlara dosdoğruyu öğretecekler ve nihayetinde de bütün insanlar İslam paydası altında birleşecektir.                 

 

C:23.B)  Öyle bir zaman gelecek ki bütün insanlar doğru yolu bulup İslam çatısı altında birleşeceklerdir. 

 

C:23.C)  Bence insanın bağlı olduğu dine göre değişir. Mesela İslamiyet için daima bir inanç birliği olacaktır. Ancak Allahın gönderdiği kitabı kendilerine göre revize eden Hıristiyanlar için bir inanç birliğinden söz edilemez.   Kerim DURMAZ 

 

C23) A) Sanırım bu zaman ahir zamandır. Müslümanlar birleşerek müşriklerle savaşacak ve İslam dini insanlar tarafından benimsenecektir.

         B) Peygamberimizin bir sözü Allah dinini tamamlayacaktır diye bir sözü vardır.

         C) Asrımızda inanç birliğine doğru iyi bir gidişat var. Çünkü Müslümanlar devletlerarasında iyi ilişkiler gelişir. (Mehmet ULUS)

 

 

C.23:

            A ) Bence ancak kıyamet gününde Allah CC’nun din ehli ittifaka varacaklar ve İslamiyeti kabulleneceklerdir.

            B ) Bildiğim hadis yok.

C ) Asrımızdaki inanç birliğine gidişatta samimiyet yoktur. Tamamen bir çıkar birliğinden söz edilebilir. Çıkar çakışması. Şu an mevcut olan güç dengelerinin korunmak istemesi. Serkan İNAN

 

23-)   A-) İslamiyet’in son dönemi yani ikinci Asrı Saadet dönemidir.

         B-) Hadisleri tam olarak hatırlamadığım için cevapsız bırakıyorum.

         C-) Samimidir. Çünkü diğer dinlerden hızlı bir şekilde İslamiyet’e girişin çoğalması ve zor bir dönem olmasına rağmen sünnetin terk edilmemesi. Bu samimiyetin kanıtıdır.