22.A-Tarihte ülkesini, kurumlarını....vb birimleri karın tokluğuna veya kamu maaşına yönetmiş liderler, vekiller vardır. Parti(azınlık) Doğal (Vahşi) Demokrasisinde ender liderler; bir maaşını veya tüm servetini halkına bağışlamıştır. Kaldı ki, akıllılar/asiller bu asır parti(azınlık) demokrasisi ile gelip halkını yönetmeyi hiç denemeyi bile düşünmemişlerdir belki. Acaba parti(azınlık) demokrasisi; dilencilerin, yağmacıların, cimrilerin, kumarbazların, kopukların, şovenistlerin, Siyonistlerin ve inat sahiplerinin ortak payda egosunu tatmin ve mevkii için oy dilenerek; halkının(çoğunluğun) parasını-güvenini-gücünü-inancını talan ederek yani insanların kalplerini, güvenlerini talan için;siyasetle kılıfını hazırla, sistemle ortalığı muzırla, bir yere geleyim dereken; siyonistlere ve kapitalistlere kendini kullandıran bir avuç roma ahlakı sahiplerinin inisiyatifinde bir rejim sistemi olabilir mi!? Parti(azınlık) demokrasisinin tam versiyonu kime/lere kısıtlı versiyonu kime/lere çalışır?

İpucu :kandırmak, ümitlendirmek, halkı tanımak, propaganda, yalan, dolan....vb sözler yargılanmaz. İnsanın, dünyanın ve doğanın bu demokrasi ile vardığı doğal-yapay döngüler kaosu veya sonuçları (dijital-sanal, zihinsel, toplumsal, doğal ve tüm enerji hallerine ait döngüler) açısından düşünün.Güzel ahlaklı insan, doyumsuz kapitalistler, kullanılan cahiller, rekabet, zaruret, adalet ve akla değer verilmeyişinin liyakatini bir arada düşünün. Acaba gücümüz halk ve millet işimiz insanlığı talan ve illet olmasın!!

B-Siyasette konjonktürün akademik jokeyleri kimlerdir? Hangi özellikleri taşırlar? Ne zaman ortaya çıkarlar? Toplumda, kurumlarında ve sosyal ilişkilerde;cahilleri kullanıp nasıl zihinsel-toplumsal tufanlar (tsunamiler/depreşimler) yapıp-karıştırıp, talan ederler, nasıl bırakıp kaçarlar ve kendilerini unuttururlar? Sonra tekrar talan için hangi vizyonlarla ortaya çıkarlar? Onları neden unutmamamız gerekir? Toplumun zihinsel bağışıklık sistemini geliştirmek için;onların hem heykellerini dikmemiz, hem de kuduz ahlak ve cehalet aşı stoku olarak gelecek nesiller için klonlamamız gerekecek? Neden bunları takip etmek, kara kutularını ele geçirmek ve kuduz ahlak aşısı için klonlamak akıllı insanların ve insanlığın büyük erdemli görevi olmalıdır? 1, 2, 3 Soru önermelerinin eksik ve yanlışlarını yazınız. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,17, 18,19, 20

İpucu;yurt içi-yurt dışı iktidarları ve kurum yöneticilerini icraatlarıyla terk edişlerini
ilişkilendirmeye çalışın.


C.22. A) Kesinlikle katılıyorum.Kendi menfaatleri uğruna,üstelik tüm bunları halkı için yaptığını söyleyenler bile var,milletini bırakıp gidebilecek insanların talan etmeye hiç mi hiç hakları yoktur.

B)Böyleleri tekrar ortaya çıkabilir.Aslında şaşırtıcı olanda budur.Anlaşılmaz bir çekiciliklerimi mi var ,çözemedim.Talan edenler hangi yüzle geri dönebilirler ki?Unutmamalıyız onları yeni durumlar için yol gösterici olacaklarıdır bizim için. Ebru YOLCU

 

C.22.A-Kişi çıkarlarını düşündüğü müddetçe batının yönetimini kendi parmağında oynatacak, kendi halkına yalanlar söyleyecek toplumun geleceğini kalkınmasını hiçe sayacaktır.  Pelin GÜMÜŞ

C.22- A.) Dikkat edildiğinde peygamberimizin evine doğru dürüst bir yemek dahi yapılmamıştır. Savaşlarda ele geçen ganimetleri hep fakirlere dağıtmıştır. Üstelik bir devlet reisiydi. Bide günümüzdekilere bakın, hep milleti sömürüyorlar. Erdal SALDUZ   

          B.) 93 Harbi 1. ve 2. Dünya Savaşı ve daha pek çok savaşı hep Yahudiler kurgusunu yapıp ortaya çıkarmışlar. Bunu yaparken devletin başındaki saf yöneticileri kullanıyorlar. Erdal SALDUZ

C–22

A-) Evet olur. Zira günümüzdeki rejim sistemlerinin çoğu Siyonizm ve kapitalizme çalışmaktadır.

Parti(azınlık) demokrasisinin tam kısmı kapitalist ve Siyonistlere çalışır. Kısıtlı versiyonu ise, kısmen milleti için çalışır. Salih ARSLAN

B-) Siyasette konjonktürün akademik jokeyleri sözde vatanseverlerdir, laik geçinenlerdir, din düşmanları kimselerdir. Kendi idari kadrolarını oluşturdukları zaman ortaya çıkarlar. Okumuş cahiller sayesinde bu tsunamileri yaparlar ve yine o cahiller sayesinde ortadan kaybolurlar. Tekrar sözde vatansever sıfatıyla ortaya çıkarlar. Onları unutmamıza gelince, işlerini ve pisliklerini gayet planlı yaparlar. Çünkü bunlar var olduğu sürece keşmekeş ve kargaşa bitmez. Ancak erdemli insanlar bunları deşifre edebilir.Salih ARSLAN

 

C–22

A-) Evet olur. Zira günümüzdeki rejim sistemlerinin çoğu Siyonizm ve kapitalizme çalışmaktadır.

Parti(azınlık) demokrasisinin tam kısmı kapitalist ve Siyonistlere çalışır. Kısıtlı versiyonu ise, kısmen milleti için çalışır.

B-) Siyasette konjonktürün akademik jokeyleri sözde vatanseverlerdir, laik geçinenlerdir, din düşmanları kimselerdir. Kendi idari kadrolarını oluşturdukları zaman ortaya çıkarlar. Okumuş cahiller sayesinde bu tsunamileri yaparlar ve yine o cahiller sayesinde ortadan kaybolurlar. Tekrar sözde vatansever sıfatıyla ortaya çıkarlar. Onları unutmamıza gelince, işlerini ve pisliklerini gayet planlı yaparlar. Çünkü bunlar var olduğu sürece keşmekeş ve kargaşa bitmez. Ancak erdemli insanlar bunları deşifre edebilir. (Ali AYDIN)

 

C:22) A) Çıkarcı bir zihniyet ve toplum asla gerçek başarıya ulaşamaz. Böyle bir zihniyet hem kendi toplumuna hem de başka toplumlara faydası sağlanmadığı gibi zararı da çoktur. İlyas SÜNMEZ

 

C:22.A)Tarihte ülkesini ve kurumlarını karın tokluğuna veya maaşına yönetmiş liderler olduğu gibi ülkesi için tüm servetini ve mal varlığını hatta canını bile feda eden liderler vardır.Ama diğer tarafta yönetim şekilleri çok eleştirilenler de var övülenler de var.Mesela azınlık demokrasisi;belli bir yüksek kesimin ortak payda egosunu

tatmin etmek için halkının parasını,gücünü ve inancını talan ederek bir yere geleyim derken Siyonistlere ve yüksek burjuva kesimine kendini kullandırma demokrasisidir bence.Azınlık demokrasisinin tam versiyonu halktan ziyade bu insanlara işliyor diyebiliriz.Devletteki bu bozuk işleyiş içerisinde herkes bir şeyler bekler.Güzel ahlaklı bir insan bir huzur,bir düzen ister.doyumsuz kapitalistler hep ülkeyi ve halkı dolandırarak parasını yemeyi ister,zenginler arasında bir rekabet ya da fakirler arasındaki rekabet oluşur.adalet adına hiçbir şey kalmaz,kimse kimsenin hakkını gözetmez,herkes birbirini ezer ve akla değer verilmez.Ve böyle bir sosyal tufanın ardından olacak olan da büyük bir depremdir ve toplumu,devleti yıkar.Yolsuzluk.adam kayırma.torpil eksilmez.Böyle bir duruma sebebiyet veren azınlık demokrasisinin amacı halka hizmet etmek değil halkı sömürmektir.halkı talan etmektir.

 

C:22.B)Siyasette akademik konjonktürün jokeyleri halkın oyuyla başa geçip azınlık demokrasisini uygulayıp asıl olarak halka değil de burjuvalara,Siyonistlere hizmet eden kişilerdir.Bunları yöneten,bunlardan para kazanan,bunları kullananlar da kapitalistlerdir.Toplum tam bir düzene girecekken toplumun düzen ve huzurunu bozmak için ortaya çıkarlar ve tam bir ekonomik krizde olan ülkeyi yağmalamak için ortaya çıkarlar ve ülke kendi karşıtlarının eline seçtiğinde ülkeyi tekrar kendileri almak için ortaya çıkarlar Bunlar bu şekilde ortaya çıkarlar.Ülke bunların elinde olduğu sürece toplum cahildir;çünkü onların amacı da halkın cahil kalmasıdır.Çünkü halk bilinçlendiği zaman kendi saltanatlarının biteceğini bilirler.Bunlar topluma her yönden ciddi zarar verecek depremler oluştururlar.Bunlar da din,kültür,ekonomi gibi kurumlara zarar verilerek yapılır.Ki bir devletin bu kurumları altüst olduğu zaman bunlar saltanatlarına devam ederler.Ama halk bilinçlenip isyan ettiğinde .toplumun içinden bir iki akıllı çıktığında bunlar kaçacak delik aranYa da ellerine yüzlerine bulaştırdıkları siyaset ya da yönetimi direk bırakıp kaçarlar.Ama tekrar dönerler yani tam olarak gitmeyi düşünmezler bazen.O da nasıl olur?Toplumun dikkatini başka yerlere çekmeye çalışarak,gündemi değiştirmeye çalışarak O da nasıl olur?MEDYA ile.Bazen medya ordudan bile daha fazla iş yapabiliyor.Halka bunlar da medya yoluyla unutturuluyor.Medya da onların ya.Ama ne kadar unutturulmaya çalışılırsa çalışılsın halk bunları unutmayacak.Toplumun bağrında derin yaralar bırakıp giderek kaçan insanları.Soracak elbet hesabını ki soruyor zaten.Yeni nesil bilinçlendirilerek bir daha halkın oyuna gelmemesi sağlanıyor.Zihinlere öyle bir kazınır ki bunlar bin yıllar geçse de unutulmaz.İşte yeni neslin kafasına bunlar kazınmalı ki bunları görsün bilsin bunların oyununa gelmesin.Yusuf ACAR

 

C22:A. ‘’Olabilir mi?’’ demişsiniz. Genel anlamda öyle. Çok nadir insanlar var ki onlarda mevkii için değil tamamen halkı için oralarda yer alıyor. Bunların dışında kalan büyük çoğunluk ise para, servet, mevkii için kapitalistlere kendini kullandıran diğer insanlardır.

C22:B. Farkında olmadan bizi soyanlardır bunlar. O yüzden biraz daha uyanık olup bunlar pabuç bırakmamamız lazımdır. Bunları unutmamamız lazım çünkü tekrar karşımıza geldiklerinde duruma göre davranabilelim. Ferdi KODAŞ

 

C.22.A Hazreti Ömer bir lider olarak verilecek en iyi örnektir. Ama günümüz liderlerinde hakka bu kadar riayet eden yönetici bulmak imkansız olmuş olsa da biz yinede umudumuzu yetirmiyoruz. İnancımız bize en büyük umuttur.

        B. Aslında böyle vahşi insanları unutmamak lazım ki sonraki liderlere ve siyasetçilere ona göre tepkinli yaklaşmaktır. . M. Nurullah ÖZDEN

 

C22)A;Asr-ı saadette amaç Allah rızasını kazanmak iken şimdiki sistemlerde menfaatler ön plandadır.

B;Bunların menfaat uğruna yapamayacakları kötülük yoktur. Şükran GÜR

 

C.22:

            A ) Parti demokrasisinin tam versiyonu halkı cahilleri kullanarak parti liderlerine üyelerine çalışır. Kapitalistlere kendilerini kullandıran bir avuç roma ahlakı sahiplerinin inisiyatifinde bir rejim sistem olamaz.

B ) Statükonun savunuculuğunu yapan ve bu savunucukta bilimsel olmayan yöntemler kullanan bilimsel davrandıklarını iddia eden kişilerdir bunlar. Yanlışta inat ederler ve bu inatlarında eleştiriye kapalıdırlar. Her yenilik olduğunda veya çıkarları tehlikeye girdikleri zaman ortaya çıkarlar. Cahillerin bilgisizliğinden yararlanırlar. Topluma geçerli değer yargılarını kendi menfaatleri için kullanıp bu değerleri sömürürler. Her şeyi mahvettikten sonra suçu bir başkasına yükleyip ortadan kaybolurlar. Bunların faaliyetlerini yakından takip edip insanlara onların gerçek yüzünü göstererek bunların her an ortaya çıkıp yeniden hasara yol açmamak için unutturmamak lazım. Serkan İNAN

 

 

C.22. A) Halkı para ile aldatanlardan ve bunun sonucu olarak liderliğe soyunan siyasetçiler iyi rejim beklenmez.böyle bir rejim olur.Ama böyle bir rejimin etkisindeki halk aldatılmıştır.Tam versiyon parti liderine,kısıtlı versiyon halka çalışır.

C.22. B) Kurnaz siyasetçiler denir.Zor durumlarda ağırlıklarını hissettirler.Toplumun çalkalandığı zaman ortaya çıkarlar.Bütün ortalığı karıştırıp balık gibi sıyrılırlar.Sonra tekrar talan için kurtarıcı rolüne girerler.Ders almak için unutmamamız gerekir. Toplumun bir daha çökmemesi için ve sosyal düzenin bozulmaması için erdemli bir görev olmalıdır. Mehmet SARİBATUR

 

C.22.A.Bazı lider görünümlü kuklalar vardır. Kendilerini oynatırlar. Partinin tam versiyonu burjuvalara kısıtlı versiyonu ise biz sıradan halka çalışır.

B.Derin devlet adamlarıdır. Zeki ve burjuvadırlar. Kaos ortamında çıkarlar. Mesela bir derbi maçında ortalığı talan eder. Maçın etkisiyle halka unuttururlar. M. Ercan KARA

 

 

C.22- A- Toplumda yeni bir reform fedakar bir değişim ve toplumun ıslahı için bir yenilenmeyi ancak gerçek kanaat erleri yapabilir. Çapulcular bunu yapamaz

         B- Siyasetteki akademisyen jokeyler aslında siyasette değilmiş gibi görünseler de en çok pay sahibi olan kişilerdir. Toplum ne zaman kendine yetecek seviyeye geldiyse bunlar ortaya çıkar toplumun bağrında bir gedik açıp hemen yok olurlar. Ta ki bir başka yükselişe kadar çıkmazlar. Cevdet

ÇAKAR

 

C22) A) Kesinlikle katılıyorum.Kendi menfaatleri uğruna,üstelik tüm bunları halkı için yaptığını söyleyenler bile var,milletini bırakıp gidebilecek insanların talan etmeye hiç mi hiç hakları yoktur.        B) Aslında böyle vahşi insanları unutmamak lazım ki sonraki liderlere ve siyasetçilere ona göre temkinli yaklaşmaktır.Sevda MUTLU

C22A;)Tarihte ülkesini kurumlarını vb bilimleri karın tokluğuna yönetmiş liderlere ancak asr_ı saadette rastlanmıştır.daha sonra saltanat devri başlamış .asr-ı saadette hedef Allah rızasını kazanmak iken beşeri sistemlerde hedef menfaat olduğundan liderler her türlü hile, yalan ve dolana başvurmuşlardır.

B;Bu kişiler menfaati din edinen insanlardır. Yahudi felsefesinde bir yumurtayı pişirmek için acımadan dünyayı ateşe verirler. Ubeydullah ERTAŞ

 

C.22:A- toplum batı etkisinde kalarak idealleri uğruna hileler düzenleyerek kalkınmayı hiçe sayacaklardır. Serdar AKTAŞ

 

C.22:A- İnsanlar batının etkisinde kalarak sırf idealleri uğruna belli tutarlar doğrultusunda hileler düzenleyerek toplumlarının kalkınmasını hiçe sayacaklardır.

 

C.22:B- Başarıya ve hedefe ulaşabilmek için ellerinde bulundurdukları kozları hiçe sayarak onların karşılarında durarak fikirlerimizi yansıtmalıyız. Serpil ARİCİ

 

C.22:A- Olabilir.Tam versiyonu şirket sahiplerine,kısıtlı versiyonu kandırılmış milyonlarca insana çalışır.

 

C.22:B- Kendi halkı dışında kalan amaçlara hizmet eden şahıslar,birimler veya teşkilatlardır. Seyfettin SEYHAN


C.22
.Eğer kişi kişisel menfaatlerini bir tarafa bırakmışsa kesinlikle kendini tanımış doğasını anlamlandırılmış egolarını yenmiştir bu tür insanlar demokrasinin doruk noktasını yakalamış ve de uygulama gücüne sahip olmuştur.diğerleri hakkında konuşmak vakit kaybıdır. Beyrivan GÖKTAŞ

 

    C.22. A) Olamaz. Azınlık demokrasinin tam versiyonu bir ülkede azınlık olarak bulunduğu topluma, kısıtlı versiyonu azınlık olarak bulunduğu ülkenin milletine çalışır.

               B) Parti kurucuları liderlerdir. Ülkemizin ilerlemesini istemeyenler tarafından ülke içinde karışıklık çıkararak ilerlemesine engel olurlar. Sema YILDIRIM

 

 

C 22.A)İnsanlar yönün de zayıftır.Bunun farkında olan Siyonistler insanları kandırarak oy toplamaya çalışır.Bu nedenle aldıkları oylarla devleti yönetmeye çalışmaya kalkacak ancak kendi çıkarları doğrultusunda bu ne kadar doğru olur bilinmez.

B)Bunlar kendi çıkarları için devletin yapısını değiştirmeye,devletin sahip olduğu değerleri ve ekonomisiyle oynarlar.Amaçları kendi çıkarlarını elde etmektir.Ancak zamanla bu yüzlerin kimler olduğu ortaya çıkar. Ve bu kişilerin yönetmesini ve ilerde kakıştığında engellenmeli Mehmet Tahir ELGÜN

 

C.22-

A-Tam versiyonu partiden(azınlık)oluşamaz zaten.daha önce H.z Ömer örneğinde verdiğimiz üzere demokrasinin gerçek temsilcileri peygamberler ve yolunda  hakkıyla gidebilenler olmuşlar dır.Adaleti iyiliği ve doğruluğu toplumun varlığına değil,kalbine işleyerek yapmışlardır.Kısıtlı versiyonu da şimdi ki demokrasi yapılandırmasında gerçekten çalışanlardır.Menfi nedenlerle partileşenlerin ise demokrasiyi temsiliyitleri söz konusu bile olamaz.

B- Bunlar yönetici ya da bastakilerdir.Yaratıcı ve iyi konuşanlardır.Halkı kullanarak siyaset yapanlardır Murat YILANLI

 

C.22. A. Dikkat edildiğinde peygamberimizin evine doğru dürüst bir yemek dahi yapılmamıştır. Savaşlarda ele geçen ganimetleri hep fakirlere dağıtmıştır. Üstelik bir devlet reisiydi. Bide günümüzdekilere bakın, hep milleti sömürüyorlar.

          B. Bu insanlara,kan emicilere yem olmamalıyız.Geleceğimiz için, toplumumuz için bunları iyi tanımalı ve asla unutmamalıyız.Bunu iyi bir eğitimle, doğru bir bilinçle toplumu uyandırarak sağlayabiliriz. Fatma ALTUN

 

C.22.A. böyle bir rejim vardır ve biz bu rejimle yönetiliyoruz. İnsanların  dini duygularını,  paralarını, değerlerini sömüren bir rejim. Bir ara televizyonda yerel seçimlerde bir partinin reklam amaçlı devletin hazinesinden 3 trilyona para harcadığını duydum. Peki, bu para kimin cebinden çıkıyor? Tabiî ki bizim insanın cebinden çıkıyor.

B.inanlar sorumsuz yaşamak için bir araya geldiğinde bu jokeyler ortaya çıkar ve birbirlerini kullanarak ortaya bir şeyler atarlar. İnsanlar birbirlerini yemeye başladığında yavaşça çekilirler. İşin biraz kokusu çıktığında ise kendilerini unutturmaması gerekir. Çünkü bir gün hiç ummadığı o ateş gelip evini sarabilir. Ersin ŞİMŞEK

                                                                                                         

 

C.22.A.partinin tüm versiyonu parti yönetenlerinin kısıtlı versiyonu ise yönetmekte oldukları halk için çalışır. Eğer böyle olmamış olsaydı, halkı açlıktan kırılan bir parti koltuğuna kurulup keyif çatmazdı.

B.bunu yapan halk sömürücüleridir. İbret olsunlar diye bunları klonlayıp gelecek kuşaklara aktarmak lazım Mehmet Rauf ORHAN

                                                                                                             

 

C.22

A-Zaten günümüzde bazı partilerin rejim sistemleri budur.Halkı kullanarak ,halka zulmetmek ve kendi çıkarlarını gerçekleştirirler.Bunların tam versiyonu kendilerine ,kısıtlı versiyonu halk’a çalışır
B-Bunlar yönetici ya da bastakilerdir.Yaratıcı ve iyi konuşanlardır.Halkı kullanarak siyaset yapanlardır. Kemal ASLAN

 

C.22 A)  Şuan ki dünya siyasetinde çok nadir derecede doğru, dürüst, mert siyasetçiler vardır. Yâda daha önce gelmiştir. Bunun dışındakiler sırf bir mevki sahip olmak, fakir fukaranın parasını yemek yâda bir takım çıkarlar için vardır. Bunları aslında bir halkı yönetmek, mevcut toplum yâda devlet sorunlarına çözüm getirmek gibi bir dertleri yoktur. Bu zihniyetteki siyasetçiler devletten bireye kadar ki her kademe için son derece tehlikelidir. Dolaysıyla da biz seçmenler siyasetçileri doğru tanıyıp, analiz edip ona göre başımızda kilerini seçmeliyiz. 
C.22 B)  Bunlar sahte siyasetçilerdir. Bunların amacı halkı yönetmek değil yâda gerçek bir siyasetin gerektirdiklerini yerine getirmek değildir. Bunların asıl amacı halkı türlü entrikalarla halkı kandırmaktır. Gülsüm GÜLTEKİN

C.22) Günümüzdeki partilere çoğu insanın itimatı kalmamış zaten. Çünkü genelde hepsi menfaat peşinde oluyor. Böylelerine itaat edenler de çıkar avcılarıdır. Ama mağdur olup da mecburen boyun eğenlerde yok değil.Ayfer GÜRBÜZ

C:22.A)  Şuan ki dünya siyasetinde çok nadir derecede doğru, dürüst, mert siyasetçiler vardır. Yâda daha önce gelmiştir. Bunun dışındakiler sırf bir mevki sahip olmak, fakir fukaranın parasını yemek yâda bir takım çıkarlar için vardır. Bunları aslında bir halkı yönetmek, mevcut toplum yâda devlet sorunlarına çözüm getirmek gibi bir dertleri yoktur. Bu zihniyetteki siyasetçiler devletten bireye kadar ki her kademe için son derece tehlikelidir. Dolaysıyla da biz seçmenler siyasetçileri doğru tanıyıp, analiz edip ona göre başımızda kilerini seçmeliyiz. 

 

C:22.B)  Bunlar sahte siyasetçilerdir. Bunların amacı halkı yönetmek değil yâda gerçek bir siyasetin gerektirdiklerini yerine getirmek değildir. Bunların asıl amacı halkı türlü entrikalarla kandırıp dolandırmaktır. Bunlar hedeflerine ulaştıktan siyaseti geçici olarak bırakıp bir elde ettiklerinin sefasını sürmektir. Bunlara daha sonra tekrar ortaya çıkabilirler.   Kerim DURMAZ 

 

C22)

        A) Günümüzde bazı devletler ABD İngiltere gibi güçlü devletler tarafından yönetiliyor.ama bu devletlerin geleceğe yönelik hiçbir şeyi yoktur.örneğin omsalı devletinin 600 yıl ayakta kalmasının nedenlerinden biri padişahlarının maddi ve manevi olarak kendilerini devlete adamasıydı.

        B) Bu jokeyler toplumun huzurunu bozan kişilerdir. İnsanları kullanarak birbirine düşürürler. Kullandıktan sonra yavaş yavaş çekilirler. Unutulduğunda ise tekrar ortaya çıkıp toplumun huzurunu bozmaya çalışırlar. (Mehmet ULUS)

 

22-)   A-) Böyle bir sistem ahlaki bir yoruma göre olmamalıdır.ancak ne var ki böyle bir gerçekli yüz yüzeyiz.parti demokrasisinin tam versiyonu aç akrabalara,nefsinin kölesi olmuş insanlara çalışır.parti demokrasisinin kısıtlı versiyonu sözde mazlumlara çalışır gibi görünür.

         B-) Sözde akademisyenlerdir. YÖK de çalışan profösörler toplumun sözde aydın kesimleridir.aslında kara cahil okumuşlardır. Toplumda,devlette işler istedikleri gibi gitmezse toplumun maddi ve manevi değerleri ön plana çıkarıp olumlu anlamda bir yükselişe geçerse ortaya çıkıp toplumun hassas değerlerini oynatmaya çalışıp kendilerini yönetenlerin ideolojileri gereği toplumsal kargaşa oluşturup topluma empoze etmeye çalışırlar.ancak toplum apaçık gerçekleri ve bunların korkunç emellerini anlayınca bunlar kaçacak delik ararlar ve kendilerini unuttururlar. Metin ERGÜL