20.İsteyen yanıtlayabilir tercihe dayalı soru (8 tane soru karşılığında seçmeli soru).

A-Siyonist olduğunun farkında olamayan Siyoniste ne denir? Siyonist olduğunun farkında ancak Siyonistliğini kabullenmekte sıkıntı çeken ya da görmezlikten gelen Siyoniste ne denir?

İpucu; cahil Siyonist, inat ve gururlu Siyonist kavramlarını bir arada düşünün.

B-Toplumsal, insani evrensel kurtuluşu ve geleceği sadece ceddinin izine endeksli aramak doğrumudur?

İpucu;her şeyi (inancını bile) ceddi öncelikli, endeksli tanıma ve uygulama liyakatsizliği veya hastalığı ile ilişkili düşünün.

C-Müslümanların fert. Toplum, devlet…vb bazında;

Milli veya ulusal değer yargıları ile dini değer yargıları arasında en liyakatli ilişki nasıl olmalıdır?

İpucu;Ben Arap’ım ama Araplardan değilim (hadis). Aslını inkar edenler bizden değildir. Aslı ve doğal kökenleri övünmenin ve onların geşmişine endeksli yaşamayı istemenin liyakatsizliğini salavatı şerefeyi her namazda getirmenin arasındaki liyakatsizliği ve abesi görmeye çalışın.

D-Fert ve toplumsal bazda;dini değerleri(farzları-sünnetleri) milli değerlerine köleleştirenler veya asimile edenler Siyonistleşirler. Yararlı milli değer yargılarını dini değer yargılarına tamamen eritenler yok olur. Önermelerini gerekçeli ret ediniz.

İpucu;Dini mezhepler yararlı fert ve ulusal fıtrat özgünlükleri yok etmemek ve dinde verimli kılmak için vardır.tıklayın

E-Bir toplumun yaşam döngüsündeki radikal bileşenlerini çelişkilerinin-uyuşmazlığının tarihte ceddinin üzengisini öpmek için sıraya giren onlarca Avrupalı Krallar olduğunu iddia eden milli görüş lideri bir büyüğü daha siyasi affının arifesinde İran’a davet edilmek üzere iken medyanın kameralarından duyduk.

-Müslüman üzengi öptürmekle yapmış olur? Bu davranış itibariyle korkunç bir sosyal cehalet tufanıdır. Başka yönleri ve iyi davranışları olmazsa bir pire için bir yogana iftira ve yakılmaz olmazı hatırlatır.

-Hemen her türlü; pisliği, bölücülüğü, edepsizliği ve liyakatsizliği özgür habercilik diye toplumun televizyon-gazete menüsüne servis eden liyakatsiz medyadan duyduk.

Büyüklerimizin din konusunda söylediği yanlış şeylere hatta bilmeden Siyonizme bile bazen kayan davranış eylem ve sözler sarf ediyorlarsa yaptıkları iyi şeyler hatırını dikkate alarak nasıl tepki göstermeliyiz?

İpucu;İnsanın can korkusunda Allah CC’HU inkar etme, Yalan konuşması bile mubah olduğunu düşün.

Peygamberimiz milli görüşçümü idi?

Peygamberimiz Arapların milli din görüşünü mü savunurdu?

Bir lokma iftar parasını ödetmemek için sözde alimleri toplayıp devletin tüyü bitmemiş yetimlerin parasıyla iftar edeyim/ettireyim derken buna tepki irtica geliyor diyip ihtilal yapanlar. Dini devletin her şeyinden ayırmak isteyen bölücü radikal laikliği savunanlar, en doğru yol radikal milliyetçiliktir diye dayatanlar, radikal komünizmi yada demokratik solu savunanların sebatı, hümanizmi savunanlar, radikal dindarlığı savunanlar, devletçiliği savunanlar, Batılı ve Avrupalı olmayı hatta batı ile bu konuda Katolik nikahı yapmaya karar verenler…vb oluşturduğu siyaset curcunası ve hayatın dinamik anaforlarını yaşayan çocukların, kadınların, halkların..vb hayata anlam vermekte apışıp kaldığını ve ne olduğu belirsiz bir hayat döngüsü bilincinde yaşadığını düşünün.0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

 

F-İslam dininde deklere edilmesi mutlak haram ve nükleer bombadan daha tehlikeli;sır, gizem ve bilgileri tarih boyunca dini yayıyoruz cehaleti belki de ihaneti ile İslam’ı deşifre etmeyi şöhret, gösteriş, huy ve hüner haline getirip ilimin liyakatsiz kişiliklerin, fert ve toplumların eline geçmesine neden olan;fert ve toplumlara ne denir?

İpucu;domuza incili altın gerdanlık dizmeyi reva gören liyakatsizlikleri düşünün.

 

G-Siyonizm ve şovenizmle ceddine doğru yol alış;fert, toplum, devlet ve insanlığı mağara dönemi cetler ve en nihayet evrim hapishanesinin metriksindeki hayvanlara kenetleyerek yozlaştırıp insanlığını eritir, cüceleştirir yada yecüc-mecücleştirir. Önermesini gerekçeli ret ediniz.

 

C.20.  a) Siyonist ırkçılık yapandır. Farkında olmayan ya da görmezden gelen ırkçı değildir. Sade bir Yahudi’dir.

          b) Doğru değildir. Müşrikler atalarının dinini her fırsatta dile getirip Allah’ iman etmemişlerdir.

          c)  Milli veya ulusal değer yargıları, dini değer yargıları ile çatışmıyorsa problem olmaz; ancak bu değerler dini değerlere uymazsa o zaman dinin değer yargıları tercih edilir.

          d) Müslümanlar için her zaman dini değer yargıları önde gelir yani birinci tercihleridir.

          e) Din konusu söylenen yanlışı kim söylerse söylesin yanlış yanlıştır, din büyüğüdür diye yanlışı kabul etmek hata olur.

          f) Hain ve münafık denir. Büşra Hafize BORA

C.20.A.İlim cahili denir.

        B.Doğru değildir. Bireysel farklılıklar, toplumsal farklılıklar göz ardı edilmemelidir.

        C.Millet kavramı dine zırh olmalı onun koruyucusu olmalı onun yerine geçmemelidir.

        D.Bunu reddetmek mümkün değil din dünyevi saadet için kullanılmaz yararlı milli değerlerden vaiz geçirirler.

        F.Bunlara riyakâr, asıl ihanetçi denir. Salih ARSLAN

 

C20)A;Siyonist olduğunun farkında olmayan Siyonist cahil siyonisttir,çıkarcı ve şuursuzdur.

B;Yanlıştır.

C;Din ulusal yapıdan ayrı olumsuz etki yaratır.

D;Ne dini değerler milli değerleri yok etmeli ne de milli değerler dini yok etmeli ikisi de dengede tutulmalı.

E;Dini değerleri bir doğru ölçüde anlatarak

F;Marifeti bilmeyene açma defteri, inci boncuk pazarında satma cevheri

G;İnsanlık kendini ve ceddini yecüc ve mecücleştirirse hayvandan geldiğini kabul etmiş olur.oysaki insan yaratılmışların en şereflisi olan eşref-i mahluktur. Şükran GÜR

 

 

C.20- A.) Siyonist olduğunun farkında olmayan kişiye cahil denir, çünkü az çok herkes ne olduğunu bilir. İkincisi ise biraz gururlu bir siyonisttir. Az çok her insanda vardır bu kendisinde bulunan bazı özellikleri kabullenmede güçlük çeker. Erdal SALDUZ 

         B.) Bence yanlıştır. Kurtuluş ancak Allaha yönelince ve onun kurallarını uygulayınca olur.     Erdal SALDUZ 

         C.) Ne kadar din üstün ise de ikisi birlikte götürülmeli.Çünkü dinini yaşamak isteyen bir kişi ancak birlik ve beraberliğin olduğu bir yerde yaşar. Erdal SALDUZ                                                                                                      D.) İnsanlar dini kendine uydurmayacak, kendini dine uyduracak. Ancak bu şekilde doğru yolu bulurlar. Erdal SALDUZ 

E.) Öncelikle sakince doğruyu anlatmalıyız. Kabullenmeseler sonra kanıt getirilerek gereken neyse yapılır. Yani ne emretmiş ise o yapılır. Erdal SALDUZ 

F.) Bunlara kısaca din düşmanı denir. Erdal SALDUZ 

G.) Bir toplumda ırkçılık yapıp toplumdan ayrılan insanlar ileri değil aksine geriye doğru giderler. Bir köşede toplanıp diğer insanlardan korkarlar, taş devrindeki insanlar gibi olurlar.   Erdal SALDUZ

C–20

A-) Bağnaz yâda cahil Siyonist denir. Siyonist olduğunun farkında olup da kabullenmekte sıkıntı çeken Siyonist’e balkon Siyonistçi(çakma Siyonist) denir. (Ali AYDIN)

B-) Bu tür bir mantık oldukça yanlıştır. Çünkü bu tarz bir ideal, insanın yâda toplumun taassupluk düzeyini gösterir. Zira zamanın ve mekânın şartları sürekli değişebilir. (Ali AYDIN)

 

 

C-) Milli ve ulusal değer yargılar ile dini yargılar bir bütün olmalıdır. Ulusal değer, dini değerlere ters düşmemelidir. İkisi de birbirini destekler nitelikte olmalıdır. (Ali AYDIN)

 

D-) Milli değerler ile dini değerler birbirini desteklemelidir. Birbirini kendi potalarında eritmemelidir. Eğer, milli değerler ile dini değerler çatışsa bunun tek sorumlusu fertlerdir. Yoksa milli değerler ile dini değerlerin çatışması söz konusu olamaz. (Ali AYDIN)

 

E-) Büyüklerimize saygılı ve kibar bir şekilde, yaptıkları ve söyledikleri şeylerin yanlış olduğunu söylemeliyiz. (Ali AYDIN)

 

F-) Bu tarz fert ve toplumlara kaleş, nankör ve münafık sıfatları yakıştırılmalıdır. (Ali AYDIN)

 

G-) Bu önermeye aynen katılıyorum. Reddecek bir yanlış göremiyorum. (Ali AYDIN)

 

 

C.20. A)Farkında olmayan cahilidir.Farkında olup kabullenemeyen toplum baskısından korkuyor olabilir.

B)Tabi ki hayır.Ceddin ,sana ipucu verebilir ancak.Sadece bu kadar.Tüm yapılmış olanlar tekrar yapılmamalıdır,hatalar çıkabilir aralardan.

C)Dengeli olmalı;ve bu denge sarsılmamalı.Çok az insanın başarabileceği bir durum olabilir ama kendini gerçekleştirmiş kişiler için sıkıntı yaratmayacaktır.

E)Yaptıkları iyi şeyler hatırına sessiz kalmayı reddediyorum.Gerçeği,en azından yanlışlığını bildiğimiz konuları onlarında yanlış olarak bilmelerine hakları vardır.

G)Evrim bir hapishane değildir;bir iddiadır.Hayvanlara kenetlemek değil,en fazla benzer yönler bulabilmek olabilir. Ebru YOLCU

 

C.20.A-Siyonist ideolojiden bilinçsizce etkilenmiş insandır.Siyonistlerden daha tehlikelidir.İkinci cevapta ise; her ne kadar zararlı fikirlere sahip olsa da bunu açık yüreklilikle söylemekten çekinir.İtina eder.

        B-İnsan geleceğe geçmişin tek bir penceresinden bakarsa yaşadığı toplumda ilerleme şansı yoktur.

        C-İnsan milli değer yargıları ile dini değer yargılarını bir bütün halinde yaşamalıdır.

        E-İnsanların bir çok konuda bilgileri yoktur.Bilmedikleri konular olduğu zaman bunları bilen insanlardan onlara güvenerek öğrenirler ve onu itaatsiz kabul ederler.

        F-Dininin tüm özelliklerini gösteriş ve çıkarları uğruna basın yoluyla veya herhangi bir yolla ortaya çıkarmak ancak geri kalmış toplumların yapacağı bir iştir.     Pelin GÜMÜŞ

 

C:20) B) Tarihini bilmeyen bir medeniyet yok olmaya mahkûmdur. Sözü bu cümleyi tamamlıyor. İlyas SÜNMEZ

 

C:20.A) Tıpkı dün ne yaptığını bilmeyen insana benzer bu tip insanlar barışın düşmanıdırlar ne yaptıklarını bilmezler.Yusuf ACAR

 

C:20.B) İlerlemek ceddini takip etmek değildir. bu aksine gerilemektir. ilerlemek için çağımızı takip etmeliyiz.  Yusuf ACAR

 

C:20.C) Laik kurallar çerçevesinde din ve devlet işleri birbirinden ayrılmalı,insan inancında hür olmalıdır. çünkü insan irade sahibidir.Yusuf ACAR

 

C:20.D) Bu gün Yahudiler yani İsrailliler dini milli çıkarlarına göre yoğurarak ayakta tutmuşlardır. bu devletlerinin varlığı da teminatıdır. insanlar dini özgür yaşamak istedikleri için onu günlük hayatımıza adapte etmeye kalkışırsak toplum yok olmaya yakınlaşabilir. Yusuf ACAR

 

C:20.E) Onların doğrularını almalıyız. Fakat bize zarar verebilecek faaliyetlerine ve söylediklerine riayet etmemeliyiz.  Yusuf ACAR

 

C.20. F) Fert ve toplumlara , din karşıtı ya da dini kendi emellerine alet edenler denir. Yusuf ACAR

 

C20:B. Doğru olmadığı çok açıktır. Çünkü bu konuda çok örnek verilebilir. En basitinden bir Hıristiyan çocuğu annesinin ve babasının dini olan Hıristiyanlığın en doğru din olmadığını araştırmalı. Ferdi KODAŞ

 

C20:C. Müslümanlık insanları, insan topluluklarını birleştirici bir dindir. Her insan belli bir ırktan gelmiştir. Fakat bu diğer ırklardan ayrılacaksın anlamına gelmiyor. Irk çeşitliliğini ayrımcılık değil de kültür zenginliği olarak görmemizi sağlar. Ferdi KODAŞ

 

C.20: A. Bizim Türkiye de sözüm ona kendisini demokrat olarak tanıtan İsrail’in misyonerliğini yürüten ancak bunun farkına varmayan kişilerdir. Yani cahil Siyonistlerdir.

           Siyonist olduğunu görmezden gelenler ise uyanık Siyonistlerdir. Hiçbir zaman kendilerini belli etmemeye çalışırlar. Ancak amaçlarına ulaşmak için sinsice çalışırlar.

         B. Yanlıştır. Bu durum Mekke’nin cahiliye dönemini bize hatırlatıyor. Orda da Hazreti Muhammed’e karşı gelirken kullandıkları en popüler kelimeleri Siz bu göne kadar atarımızdan gelmiş tanrıları mı ret ediyorsun diye söylerlermiş. Sırf atalarımızdan kaldığı için hiçbir düşünce ya da inanca körü körüne bağlanmak akılı insanların işi değildir.

         C. İlkönce insan bu dünyaya geliş gayesini anlamalı. Bundan yola çıkarak eğer ki Milli veya ulusal değerle bizim inancımızla çelişmiyorsa devam ettirilmeli, eğer çelişiyorsa kesinlikle terk edilmeli. Milli değerler manevi değerlerin ününe geçmemeli. M. Nurullah ÖZDEN

 

C.20.A.Cahil Siyonist kendini kandıran kendini sıradan gören siyonisttir.Ama aslında öyle değildir.

B.Doğru değildir.Ceddini taraf tutar ve doğru bir yargı ve sonuca ulaşamazsın.

C.milli değer ile dini değerler birbirinden ayrı tutulmalıdır.Bunlar arasında kurulacak tek ilişki ırkçılık yapılmamalı ve hoşgörülü olunmalıdır.

D.Yok olmazlar Asimile olurlar. Çünkü yok olmak soyun tükeneceği anlamına gelir.

E.Bir M. Ercan KARA

 

C.20. A) Yalancı,ne yaptığını bilmeyen Siyonist denir.Diğerini de gururlu Siyonist denir. C.20. B) Bence yanlıştır.Toplumsal ve insani evrensel kurtuluş tüm dünyayı kapsayacak nitelikte bir uygulama olması lazım.

C.20. C) Milli değerlerin dine indirgenmemesi gerektiğidir.Yani her yaptığın değerin din tarafından övülmesi veya yermek istenişi doğru değildir.

C.20. D) Bence bunları kendi milli değerlerinde sahiplenenler dini kullanır.

C.20. E) Yanlış bir şeye tepki vermek cesaret ister Büyüklerimiz bile olsa dini yanlış açıkladıklarında onların söylediklerini mantık süzgecinden geçirdikten sonra uygun dil ile tepki verilmesi lazım.
C.20. F)
Fert ve toplumlara , din karşıtı ya da dini kendi emellerine alet edenler denir.
C.20. G)
Siyonizm ve şovenizmde ceddine doğru yol alış çeşitli insanları tek elden sayıp çeşitliğini azaltır.Bu önermeye katıldığım için ret edemiyorum. Mehmet SARİBATUR

 

 

C.20. A) Yalancı,ne yaptığını bilmeyen Siyonist denir.Diğerini de gururlu Siyonist denir.

          B) Yanlıştır. Bu durum Mekke’nin cahiliye dönemini bize hatırlatıyor. Orda da Hazreti Muhammed’e karşı gelirken kullandıkları en popüler kelimeleri Siz bu göne kadar atarımızdan gelmiş tanrıları mı ret ediyorsun diye söylerlermiş. Sırf atalarımızdan kaldığı için hiçbir düşünce ya da inanca körü körüne bağlanmak akılı insanların işi değildir.

        C) Laik kurallar çerçevesinde din ve devlet işleri birbirinden ayrılmalı,insan inancında hür olmalıdır. çünkü insan irade sahibidir.

        E)İnsanların bir çok konuda bilgileri yoktur.Bilmedikleri konular olduğu zaman bunları bilen insanlardan onlara güvenerek öğrenirler ve onu itaatsiz kabul ederler.

        F)Dininin tüm özelliklerini gösteriş ve çıkarları uğruna basın yoluyla veya herhangi bir yolla ortaya çıkarmak ancak geri kalmış toplumların yapacağı bir iştir.  Sevda MUTLU

C.20- A- Cahil Siyonist denir. / inkarcı Siyonist  denir.

         B- Kesinlikle yanlıştır. “…..de ki ataları yanlış yolda olmuş idiyseler de mi inkar edecekler …”(ayet)

         C- Milli değer ile dini değer birbiriyle bağlantılı değildir. Fazilet dini birliktir. Milli birlik değildir.

          D- Yanlıştır çünkü dini birlik milli birliği ayakta tutar kesinlikle yok etmez.

          E- Belki de o büyükleri anlamakta biz yetersiz kalmışızdır. Belki de doğrusunu yine o büyükler söylemiştir.

          F- Cehalet tufanında emeklemiş toplum denir.

         G- Siyonizm ve de şovenizm insanı kendi halinde yozlaştırmaz. Toplum düzeyini zalimleştirir ve merhametten yoksun hale getirir. Cevdet ÇAKAR

 

C20)A;Siyonist olduğunun farkında olmayan siyonistin de ne olduğunu bilemez bu yüzden cahil Siyonist denebilir.siyonist olduğunu bilipte kabullenememek inatçılıkla alakalıdır.

B;Kesinlikle yanlıştır.çünkü öyle milletler varki binlerce yıl süre yüksek medeniyetler kurmuş tembelikle tarih sahnesinde silinip gitmişler. Zafer insanların soyunun değilde azim ve gayretin meyvesidir.

C;milli değerlerimiz islama aykırı olmamalıdır.

D)Redetmeyiz çünkü Siyonistlik zaten milli değerleri dini değerlere tercih etmektir.

E)Böyle durumlarda ikna yolu şiddete tercih edilmelidir. Ubeydullah ERTAŞ

 

C.20:B- Yanlıştır çünkü yaşananları sadece tek bir cet belirleyemez.

 

C.20:C- Bu liyakatli ilişkinin en belirgin kısmı laik bir yönetim biçiminde vardır. Serdar AKTAŞ

 

C.20:A- Hangi amaca hizmet ettiğini bilmediği için cahil siyonisttir.

 

C.20:B- Evrensel kurtuluşu İslami ahlakta aramak doğrudur.

 

C.20:C- Sevgi ve hoşgörü olmalıdır.

 

C.20:D- Din bir üst kimlik olarak kullanılmamalıdır.Din,gerçeği arayışa sebep olmalıdır.

 

 

C.20:E- Bazen tek bir yanlış,bütün doğruları götürür.Bazen ise tek bir doğru bütün yanlışları görmezden gelmemizi sağlar.

 

C.20:F- Yozlaşmışlar topluluğu veya lanetlenmeyi hak edenler topluğu denir.

 

C.20:G- İnsanların ortak bir paydada toplanması imkansızdır.Irkçılık farklılıklar toplamı kabul edilirse sorun teşkil etmeyecektir. Seyfettin SEYHAN

 

 

C.20:A- Bunlar farkındalık anlayışından yoksun Siyonistlerdir. Farkında olmadan bu anlayıştan etkilenmişlerdir.

             Siyonistliğini görmezden gelip kabullenmekte sıkıntı çekiyorsa Siyonistliğini tam olarak benimsememiştir yani  fikir başka bir ideolojiyi kabullenme kapasitesine sahiptir.

 

C.20:B- İnsanlar geleceği sadece kendi ırkına , geçmişine bakarak yorumlamamalıdır. Bu tek taraflı bakış açısı her zaman için yanlıştır. Böyle bir ortamda toplumsal ilerleme yavaşlar hatta durur.

 

C.20:C- İnsanlar milli ve ulusal değer yargılarını benimseyip aslını inkar edip geçmişini gizlememelidir. Bu bahsedilen durumların ikisi bir arada olursa anlamlı bir bütün oluşur.

 

C.20:D- Dini değerler ve milli değerler daha fazla yarar sağlamak için vardır. Biri diğerinden üstün değildir ve ayrı düşünülemez.

 

C.20:E- İnsanların bilincinde olmadığı konular söz konusu olunca karşılarındaki kişilere güvenmeleri kaçınılmaz olur.

 

C.20:F- Dini bir basın malzemesi olarak kullananlar geri kalmış çeşitli gösteriş veya çıkarlar uğruna yerinde sayan bir toplumun bireyleridir.

 

C.20:G- Her zaman için yapılan ırkçılık toplumun yozlaşmasına sebep olmaz. Bazen toplumdaki bireylerin farklı duygularını geliştirmesine de yardımcı olur. Serpil ARİCİ

 

C 20.A)Siyonistçik denir

B) Hayır yapılırsa liyakatsiz bir evren oluşur.

C) Dini milletin refah düzeye kaldıracak şekilde kullanılırsa liyakatli bir ilişki oluşur.

D) Milli değerler sömürürken  ve bunun yapılmasın da din kullanılıyorsa milli değerlere sahip ve hassas olan birey din karşı ön yargılı olup güvensizlik ortamı oluşturur.

E)İnsanların yanlış yönlendirilmesi ve liyakatsiz eylemler ve söz sarf edilmesiyle insan Siyonizm kayar.Ancak bunun yapıldığında,insan bilgili ve duyarlı olması gerekir.Çevresinde bulunanları bilgilendirmesi gerekir.

F)Cehaletli ve liyakatsizlik denir.

G)Siyonizm insanları geriler ve tarih için de insanı yozlaştırır. Mehmet Tahir ELGÜN

 

C.20-

A-Siyonist olduğunun farkında olmayan Siyonist’e  cahil Siyonist, Siyonist olduğunun farkında

ancak kabullenmekte sıkıntı çeken Siyonist’e  inatçı Siyonist denir.
B-
Toplumun geçmişi,tarihi ve geleceğini kendi ceddinin izine endeksli saymak yanlıştır.çünkü yeryüzünde çeşit çeşit toplum var olmakta ve bu toplumların geleceği tüm toplumların etkisiyle meydana gelmiştir.

C-Milletin ve ulusun değer yargılarını toplumlar oluşturur.Ama toplum (kısmi) kendisini milletin merkezi sayarak bu değer yargıları çiğnemektedir.Din ise bu siyasi meseleye alet edilmemeli,sadece rota olarak seçilmelidir.

D-Milli değerlerine,dini değerlerini alet ederek yasayan insanlar,dinin muhtevasının derinliklerine inemeyen insanlardır.Dinde yasayıp dini içinde yastamayan bu insanlar bir gün mutlak surette kaybetmişliğin tadına varacaklardır. E-Her insan yanlış yapabilir.Ancak yanlışların kökü bilgisizlik ve cahillikten gelir.İnsanda güzel de çirkin de birbirini tamamlayan iki unsurdur.biri diğeriyle anlam kazanır.yanlışlar kabul edilemez.Ancak düzeltilebilir gerçeği göz önünde bulundurularak, karşıdakine bu amaçla yaklaşmak daha uygundur.

G-ifade acık olmamakla beraber genel itibariyle doğrudur.herhangi bir aykırılık göremedim.

Murat YILANLI

C.20.A-Geri zekalı salak denir.Yanlış yolda yarı adamda denebilir
B-Kesinlikle doğru değildir ceddini ön planda tutmak sadece onunla bir şeyler yapacağını düşünmek aptallık ve verilen beyni kullanmama anlamına gelir.
C-İnsan dini değerlerden milli, kültürel ve kendisine ait ne varsa hepsini kendisi için yapar bunları abartıp kendi isteklerine yenik düşerek başkalarına dayatma aksi takdirde onlara zarar verme gibi durumlar haline getirilirse hiçbir değeri anlamı kalmaz.
D-Dini değerler  kültürel ve milli değerlerle kaynaşmak zorundadır insan bir robot değildir binlerce yıllık milli değerlerini aniden bırakıp yeni değerler oluşturamaz.
E- Yaşlılığına verip abartmamalı yada birden tüm ilişkileri kesmeli.
F- Domuzlar incilerden anlamaz o yüzden incileri domuzlara vermemek lazım böyle toplum ve fertlere olsa olsa domuz denir.
G-Önerme doğru illa reddetmek gerekiyorsa kafatasçılığın neresi kötü diye saçmalayabiliriz Beyrivan GÖKTAŞ

C.20.A.Siyonist olduğunun fark9nda olmayan Siyonist cahil Siyonist denir.

Siyonist olduğunun farkında olduğu halde görmezlikten gelene ise gururlu Siyonist denir.

B. kesinlikle yanlıştır. Her Cedi doğru yapmıştır diye bir şart olmadığı gibi her Cedi yanlış yapmıştır da denmez. Bir Cedi doğruyu yapmış olduğu gibi yanlışında yapmış olabilir.

C.dini değer yargıları her zaman milli değer yargılardan önce gelmelidir. Ancak dini değer yargılarına bağlı kalacağım diye aslını inkâr etmekte yanlıştır. Tıpkı İslamiyet’i benimsiyorum diye Arap kültürünü benimsemek veya Avrupalıyı örnek alacağım diye inancından ödün vermek gibi

D.Ben Arapım ve İslamiyet’te Araplara gelmiş demekten daha siyonistçe bir şey olamaz. Aynı zamanda ben Müslüman’ım bundan dolayı da Araplığı benimsemem gerekir. Demenin de çok cahil ve yok oluşçu bir fikir olduğu da apaçık ortada.

E.büyüklerimizin de birer insan oldukları olduklarını unutmamalı ve onlarında bazen milli duygularının ağır basabileceğini göz önünde bulundurmalıyız .Mehmet Rauf ORHAN                                                                                                                  

 

C.20. A.İlim cahili denir

         B.İnsanın ceddi her zaman doğru yolda olmayabilir.Her şeyi ceddine endekslemek hastalıktır,benciliktir.

         C.Milli değer ve yargılarını tamamen yok saymadan dini değer yargıları hayata uygulamak en doğrusudur Bir birbirini tamamlar nitelikte olmalıdır.

         E.Yanlış olduklarını kabul edip aynı yolda ilerlememeliyiz.Dini sadece büyüklerimizden dinlememeli,bizde araştırıp öğrenmeliyiz.Dini doğru öğrenmeye çalışmalı,büyüklerimizle aynı hataya düşmemeliyiz.

         F.Cahil.Siyonist denir.

         G. İnsanların cetlerine takılıp geçmişe gitmesi onu, toplumu gerileştirir,yobazlaştırır ve bugüne anlayışsız ve zararlı hale getirir. Fatma ALTUN

 

C.20-

A-Siyonist olduğunun farkında olamayan insana cahil Siyonist , Siyonist olduğunun farkında ancak Siyonistliği kabullenmekte sıkıntı çeken ya da görmezlikten gelen Siyonist inatçı Siyonist denir. Kemal ASLAN

B-Yanlıştır.Çünkü atalarının yaptığı yanlış ya da hataları insan kabul etmek zorunda değildir. Kemal ASLAN

C-Milli değerler din ile tutarlılık göstermelidir. Kemal ASLAN

D-İnanmayan bir insan ya da toplum milli değerler üretemez .Sonuç olarak milli değerler din ile ilişkilendirilmelidir. Kemal ASLAN

E-Onlara onların anlayacağı bir şekilde yaptıklarının ya da düşündüklerinin yanlış olduğunu söyler  doğrusunun ne olması gerektiğini ispatlamaya çalışırım. Kemal ASLAN

F-Cahil ya da saf toplumlar denir. Kemal ASLAN

G-Siyonizm ve şovenizmle geçmişine bakan insanların geçmişlerini kötü eleştirip bu geçmişin iyi taraflarını görmeyip ve bu geçmişten hiç ders almadıklarını söyleyebiliriz.Sonuçta bunlar bardağın sadece boş tarafını görenler bu boş tarafı doldurmak istemeyenlerdir. Kemal ASLAN

 

C20)

      A.kendi Siyonist düşüncesini farkına varmadan toplumda kendine düşünce kişilik ve ceddini öven kişi cahildir

       B.insanın evrensel kurtuluşu sadece ceddinin izinden gitmek doğru değil insan öncelikle insanlığın ceddinin izinden giderek evrensele ulaşır

        C.dinimiz bize vatanımız, namusumuz ve milli değerlerimizi korumak için savaşmayı farz kılmıştır bu yüzden kendi değerlerimize sahip çıkmalıyız)

Dini değerler  kültürel ve milli değerlerle kaynaşmak zorundadır insan bir robot değildir binlerce yıllık milli değerlerini aniden bırakıp yeni değerler oluşturamaz

E-) Büyüklerimize saygılı ve kibar bir şekilde, yaptıkları ve söyledikleri şeylerin yanlış olduğunu söylemeliyiz. Mehmet ULUS

 

20- A) Cehaletin karanlık yüzüne, Siyonizm’in eklenmesiyle radikal cehalet diye bir kavram yakıştırması yapılabilir. Böyle bir kişilik çok daha büyük bir tehlike arz eder.

B) İnsanlığın bir uygarlık şeklini alması, geçmişin birikimine geleceğin bulgularını eklemekle mümkün olmuştur. Ceddinin izine endeksli olmak, yerinde saymayı ve hatta gerilemeyi kabullenmektir.

C) Milli değerlerle dini değerler arasındaki dengeyi yine din kurallarını göz önünde bulundurarak sağlayabiliriz. Milli değerlerin dini değerlerin önüne geçirilmesi, aynı dine mensup insanlar arasında çatışma yaratacaktır. O yüzden öncelikli olarak dini değerlerin elde tutulması önemlidir ama bunun benliği yok sayma boyutuna varmaması toplumların ayakta kalmalarına yardımcı olacaktır.

E) Öncelikle söylenilenlerin günümüz ötesinde, o günkü koşullar altındaki değerlendirmesini yapmak gerekir. Bu günkü koşullar altında idrak edemediğimiz gerçeklerin var olabileceğini de unutmamak gerekir. Bunların dışında hiçbir yanlışın izinde gitmemeyi - gerekli saygıyı da elden bırakmadan- akıl etmek gerekir.

F) Böyle bir durum nasıl bir cehalet içerisinde bulunduğunun göstergesidir. Bu konudaki kötü niyet ayrıca münafıklığa işaret eder.Ayfer GÜRBÜZ

 

C:20.A)  Cahil Siyonist denir. ayrı Siyonist yada aymaz Siyonist denilebilir.  Kerim DURMAZ 

 

C:20.B)  Kesinlikle yanlıştır. Kurtuluşu çağın gerektirdiklerine endeksine göre aramak lazım.  Kerim DURMAZ 

 

C:20.C)  Bence milli ve ulusal değer yargıları dine göre ayarlamak lazım çünkü neticede en hakiki olan dindir.  Kerim DURMAZ 

 

C:20.D)  Ulusal yâda milli dediğimiz değerleri ile dini değerlere göre bir kalıba eritilirse ancak o zaman bir bütünlük sağlanabilir. Aksi durumda değerler çelişilirse o zaman da kopukluk olur.  Kerim DURMAZ 

 

C:20.E)  Bence kulaktan dolma bilgilerle doru bir neticeye varılmaz. Ancak eğer şuradan buradan duyduklarımızı araştırıp irdeleyip iyice analiz edersek o zaman doğrulara varırız.  Kerim DURMAZ 

 

C:20.F)  Din hakkında hiç bir şey bilemeyen sadece kendi mantıklarıyla giden ve ona göre dini bir yaşam tarzı geliştiren bireyler yâda toplumlar aslında İslamlın en büyük düşmanları ve en münafık bireyleridir.  Kerim DURMAZ 

 

C:20.F)  İnsanların şovenizmle yâda siyonizimle atası anlatmaya çalışırsa elbette yanlıştır. Dolaysıyla önermeye katılıyorum refedemiyorum.  Kerim DURMAZ 

 

C.20:

            A ) Birincisine cahil Siyonist denir. İkincisine inatçı ve gururlu yani gizli Siyonist denir.

            B ) Doğru değildir. Çükü evrenin, toplumun kurtuluşunu ceddin sağlamayabilir. Sadece kendi ceddine endeksli olmamalısın.

            C ) Ne aslını inkar etmeli ne de dini değer yargılarından uzak durmalı. Hem ulusal değer yargıları hem de dini değer yargıları bir arada bulundurulmalı. Müslüman Arap’ım gibi.

            D ) Dini değerler milli değerlere köleleştirilemez ve asimile edilemez. Zaten dini mezheplerde bunun için oluşmuştur. Mezhepler yararlı fert ve fıtrat özgünlüklerini yok etmemek ve dinde verimli kılmak için vardır. Siyonistleştirmek yanlış belli bir mezhebe uymak doğrudur. Yararlı milli değerler ise dini değer yargılarına eritilemez.

            E ) Bence doğru bilgilendirmek, söylediğinin yanlış olduğunu söylemek; hatırını dikkate alıp bunları söylememekten yeğdir. Güzel bir dille yanlışları düzeltilmeli.

F ) Bu fert ve toplumlara ahlaksız, düzenbaz, cehaletin babası, hain denir. Serkan İNAN

 

C.20) A)İlim cahili denir.

          B)Doğru değildir. Bireysel farklılıklar, toplumsal farklılıklar göz ardı edilmemelidir.

          C)Millet kavramı dine zırh olmalı onun koruyucusu olmalı onun yerine geçmelidir.

          D)Bunu reddetmek mümkün değil din dünyevi saadet için kullanılmaz yararlı milli değerlerden        vaiz geçirirler.

          F)Bunlara ihanetçi,riyakar denir. Gülsüm GÜLTEKİN