2.Bu asır, insanlar eğitilirken ve toplum içinde aldığı eğitimle konumlandırılırken hangi özelliklerine bakılıyor? Doğru mu? Neden?

Sizce insanlar hangi kıstaslara göre toplum içinde eğitilip daha liyakatli konumlandırılmalıdırlar?

İpucu:Bir insanın fiziksel, görsel, düşünsel, doğal…vb zekaları, fiziksel gücü, fıtratının sabiteleri-değişkenleri, genetik yapısının yatkınlıkları...vb özellikleri saptandıktan sonra onun, kaliteli-liyakatli tercihleri, yapabilirlikleri (gayret) ve performansı onun artı değer özgünlüğünü/lerini ortaya koymalıdır.

Her insan verilen ücret aynıdır. Ancak gayreti, performansı, iş gücü, iş riski ve yıpranma payına daha fazla ödeme yapılmalıdır.

C.2.Eğitim sisteminde rasgele tamamen karışık bir sistem uygulanıyordu. Kişilerin bireysel farklılıklarına, bölgesel hassasiyetlerine bakılmadan, bilgi, beceri, tutum ve davranışları iyi analiz edilmeden karma bir eğitim yapılıyordu. Bunların tamamı göz önüne alınarak sınıflandırmalar yapılarak özelleştirilmiş eğitim verilmelidir. Salih ARSLAN

 

C.2- İnsanlar zekasına göre eğitiliyor ve aldığı eğitimle konumlandırılıyor. İnsanın elinden hangi iş daha iyi geliyorsa o alanda eğitilip konumlandırılmalıdır.    Erdal SALDUZ

 

C.2.   İlk olarak fiziksel ve görsel özelliğiyle insan dikkat çeker,daha sonra zekası ve yeteneğiyle. En son olarak da kişiliğine bakılır bu doğru değildir ancak toplumumuzun değer yargısı bu yöndedir. Büşra Hafize BORA

 

C–2 Asrımızda insan eğitilip ve eğitimle konumlandırılırken, hocamızın dediği gibi, fiziki donanımının, ruhsal ve düşünsel yapısının yanında hazır bulunuşluk düzeyine dikkat ettiriyor. Konumlandırmada ise, daha çok akademik donanımına ve kariyerindeki performansına bakılıyor. Bence bu doğru, çünkü sonuçta insana bazı süzgeçler uygulanmalıdır. (Ali AYDIN)

 

C.2. Günümüzde insanların niteliklerinden çok fiziksel görünüşlerine hitaben değerler veriliyor ya da bu değerlere ilişkin mesleki imkanlar;fakat bu yanlış bir tutum.Oysa insanlar kalitelerine göre,verebilecekleri niteliklere göre değerlendirilmelidir. Ebru YOLCU

 

C2- İnsan toplum içinde aldığı eğitimle konumlandırılıyor; tam anlamıyla diyemeyiz. Genel olarak öyle olabilir. Aldıkları maaş veya başka bir deyişle mal varlıklarıyla konumlandırılıyorlar. Bunun doğruluğunu tartışmaya gerek yoktur. Yanlışlığı çok açık ortadadır. Doğru olan o meslekte harcanan emek demeyeceğim. Doğru olan o mesleği diğer mesleklere göre ne kadar değerli olduğudur. Mesela öğretmenliğin doktorluktan çok daha değerli olduğunu düşünüyorum. Çünkü doktoru da öğretmen yetiştirir. İnsanlar ise doktorluğu öğretmenliğin çok üstüne konumlandırıyorlar. Bu doktorların altı veya daha fazla yıl okumasından değil; aldıkları maaştan kaynaklanıyor. Ferdi KODAŞ

 

C.2: Bunu üzülerek söylüyorum; çoğu zaman dinine, ırkına ve düşüncesine bakılarak insanlar konumlandırılıyor. Oysa ki bence en önemlisi kişiliğine ve ahlaki değerlerine bakılarak değerlendirilmeli. Irk, din, dil vb. ayrımlar Allah muhafaza insanı küfre götürür. M. Nurullah ÖZDEN

 

C.2.İnsanlar yaşadıkları çevreye göre farklı yaşantılar görmekteler.elbette rahat yaşam sürenlerin yanında hayatından memnun olmayan insanlarda vardır. Bana göre insanlar sahip oldukları özelliklere göre bir sınıflama yapılmalı.Fakat bu bir ayrıcalık gibi düşünülmemelidir.Pelin GÜMÜŞ

 

C:2) Bizim bugünkü toplum yapısına bakıldığında böyle bir şeyden bahsedemeyiz. çünkü toplumda torpil,rant,kayırma gibi kavramlar oldukça insanların kendi yeteneklerine,başarılarına,iş gücüne,kendi tercihlerine göre toplumda konumlandırılmaları yada konumlanmaları imkansızdır. öncelikle inan kayırma,torpil ve rant ortadan kaldırılmalıdır. bizim ülkemize gelince herkesin ekmek kapısı üniversite olmuştur. üniversiteyi kazanan iş sahibi oluyor. diğerleri ise işsiz kalıyor. Şu da var ki kazananların ne kadar iş sahibi olduğu ortadadır. verilen ücret gelmeden önce verilen bir iş olması lazım değil mi? ki buda ülkemizde olmadığı için ne yazık ki insanların hangi özelliklerine göre yerleştirileceği çok düşük bir ihtimal. işte asıl en başta değiştirilmesi gereken şey eğitim sistemidir.  Yusuf ACAR

 

C:2) İnsan toplum içinde aldığı eğitimle konumlandırılıyor. Topluma sağladığı faydalarıyla konumlandırılmalıdır. Ancak bu durum ülkemizde maalesef uygulanmamaktadır. İlyas SÜNMEZ

 

C2)toplumda herkes emeğine ve eğitimine göre konumlandırılması gerekir. Şükran GÜR

C2) çoğu zaman dinine, ırkına ve düşüncesine bakılarak insanlar konumlandırılıyor. Oysa ki bence en önemlisi kişiliğine ve ahlaki değerlerine bakılarak değerlendirilmeli.sevda MUTLU

 

C.2.  Zeka seviyesi,insani karakteri  gibi kıstaslar onun konumlandırılmasını  sağlar.Bu konumlandırma bence de bu olmalı.Bazı toplumlar bireyi sadece    rütbesi ve maaşı sayesinde belli bir yere konumlaştırır.Bu son derece yanlış  bir uygulamadır.İnsani yönleri daima ön planda olmalıdır. Mehmet SARİBATUR


C.2-
Ne yazık ki insanlar eğitilirken menfaat ön plana çıkıyor yani kişi belli menfaatler süzgecinden geçiriliyor. Bence işgücü verim ve kazanç doğru orantılı olmalıdır. Cevdet ÇAKAR


C.2
.İnsanların zekâ düzeyleri ailevi yönleri memleketleri (doğu-batı) ve yol göstericileri eğitilirken çok önemlidir. Bunlara bakılıyor. Bence zekâ ve insanlığa bakılmalıdır. Dürüstlüğe bakılmalıdır. M. Ercan KARA


C2
)yeni müfredat programı insanları farklılığını göz önünde bulunduran çoklu zeka kuramını temel felsefe kabul etmiştir.bu da bence en doğrusudur çünkü;her insanın doğuştan bir veya birkaç zeka grubuna girdiği tespit edilmiştir. Ubeydullah ERTAŞ

 

C.2. Zeka güvenilirlik ve yapabilirliklerine bakılıyor. Bir insan işe alınırken önce onun ne derece mantıklı düşünüp neleri yapabileceğini ve tabi ki olması gerekli olan güvenilirliğine bakılır. Bu yüzden doğrudur. Sema YILDIRIM

C.2. Bu asır insanlar eğitilirken insan özüyle doğasıyla ilgilenen hiçbir eğitim sistemi bulunmamaktadır. Tamamen insanların kafaları hiç olmayan yada işe yaramayan boş şeylerle doldurulmaktadır. Daha çok boş yetiştirilip susturulması ve söndürülmesi hedef alınmaktadır.Beyrivan GÖKTAŞ

 

C 2.Her insanın zihinsel,bedensel,sosyal ve zeka yapıları farklıdır.İnsanın bu yapıları ele alınması ve alınması ve eğitilmesi gerekir.Evet birey ortak yönlerle eğitilirse liyakatli birey oluşur. Mehmet Tahir ELGÜN

 

C.2- Bu asır insanlar ya sınav başarılarıyla ya da maddi imkanlarla bir yerlere gelebiliyorlar ve bu durumun pek adil olduğu da söylenemez. Serdar AKTAŞ

 

C.2- İnsanların kapasitelerine, fiziksel özelliklerine fiziksel güç vb. özelliklerine bakılır. Evet bu yapılan doğrudur. Çünkü insanlar arasında farklılıklar ve herkes kendi özgünlüğüne göre konumlandırılmalıdır. Bence insanlar iş gücüne, çabalarına vb. kıstaslara göre toplum içinde eğitilip daha liyakatli konumlandırılmalıdır. Serpil ARİCİ

 

C.2- Zekasına ve gösterdiği performansına bakılır.Doğrudur.Her insanın farklılıkları değerlendirilmelidir. Seyfettin SEYHAN

 

C.2. Bu asırda insanlar daha çok zekaları,üretkenlikleri ile toplum içinde konumlandırılıyor. İnsanlar tüm özellikleri ve sınırları belirlenerek eğitilirse daha üretken ve başarılı olurlar. İnsanlar performansı,iş gücü,gayreti,yıpranma payı ve iş riski oranında ücretlendirilmelidir. Fatma ALTUN

 

C.2-Şimdilerde insan ilk olarak görünüş,sonrasında mevki makam ve mal varlığı itibariyle değerlendiriliyor.insanların ahlaki ve medeni bilgi ve kişilikleri ikinci,belki üçüncü planda tutuluyor. Murat YILANLI

 

C.2-Bu asırda insanlar aldığı eğitimin derecesine göre toplumda konumlandırılıyor.Bu durum kısmen doğrudur.Çünkü aldığı eğitimi topluma faydalı olarak kullananlar da var zararlı kullanan da var.Bana göre insanlar toplumda sadece aldığı eğitimle değil saygısı,sevgisi,ahlakı gibi etik değerlerin de göz önünde bulundurulması gerekir. Kemal ASLAN

 

C.2. maalesef konumlandırılma yapılırken bir kişinin eğitiminden çok torpiline bakılıyor.

Bu yüzden nice çok zeki insan harcanıyor. Halbuki bir yere konumlandırılan bir kişinin dili, dini, ırkı,vb ne olursa olsun önemli değildir.benim için yaptığı iş önemlidir.eğer hakkını vererek işini yapıyorsa sorun yoktur. Ersin ŞİMŞEK

                                                                                                         

 

C.2.bu asır insanlar eğitilirken ve konumlandırırken sadece zekâ ve yapabildikleriyle maddi imkânları göz önünde bulundurulmaktadır. Bence yanlış. Çünkü insan zeki olabilir, maddi imkânları yeterli olabilir bunun yanında ahlaki yönü gelişmemiş ise insancıl değilse neye yarar. Sonuçta yapılan işler insanlık içindir. Yoksa insanların yaşamadığı bir dünya bütün teknolojik donanımlarla donatılsa değersizdir. Mehmet Rauf ORHAN

                                                                                                            

 C:2)  Bireyin sahip olduğu bilgi, zekâ türü, fiziksel yapısı ve yeteneklere göre eğitilmekte ve toplumda   konumlandırılmaktadır. Yani gerektiği gibi, özellikle eğitim bakımından gelişmiş ülkelerde bu durum tam uygulanmaktadır. Ancak gerek demokrasinin gerekse eğitim ve öğretim bakımından gelişmemiş ülkelerde bireylerin toplumdaki konumuyla sahip olduğu bilgi ve yeteneklerinden çok torpille parayla vb. gibi haksız yollardan gelmiş bir konumdadır. Bence eğer birey sahip olduğu özelliklerle konumlandırılmışsa doğrudur, aksi durumdaysa yanlış ve düzenin işleyişi için tehlikelidir. Kerim DURMAZ                                             

 

C.2: Her öğrenci aynı görülerek yani hiçbir öğrencinin ilgi ve yeteneklerine bakılmaksızın eğitim veriliyor. Bu da doğru değildir. Çünkü kişi sevdiğini yapabileceği yeteneğinin olduğunu bileceği bir konuda eğitim görmek ister. Serkan İNAN

 

C.2 Toplumda kişiler eğitim alanında verdikleri uğraş ve eğitime kazandırdıkları değerler,yenilikler ölçüsünde konumlandırılmalıdırlar. Gülsüm GÜLTEKİN

 

C2) İnsan eğitilirken bir veya iki özelliğine bakılmaz. İnsanın fıtratına sahip özelliğine bakılır. bu şekilde kişi topluma yararlı hale gelebilirler. Mehmet ULUS

C.2) İnsanlar eğitilirken onun kapasitesine, kavrama becerisine ve yatkınlıklarına bakılır. Toplum içinde aldığı eğitimle konumlandırılırken de onun performansına, çabasına bakılır ki bu doğrudur bence çünkü insan çabaladığı derecede başarıya yaklaşır. Kişilerin fıtratına, fiziksel gücüne göre eğitilmesi toplum içinde daha liyakatli konumlandırılmalarını sağlar. Ayfer GÜRBÜZ

C.2-) Doğrudur. Sebebiyse kim neyi hak ediyorsa onu almalıdır. Metin ERGÜL