19.Bir fert, toplum, millet, devlet…vb kendisini met edenlere mi güvenmeli? Mat edenlere mi güvenmeli? Sevenlere mi güvenmeli? Pat edenlere mi güvenmeli? Kime güvenmeli?

İpucu;önce met et, sonra severek gönlünü fethet, daha sonra okşa hazıra alıştır en sonunda yokuşa yokuşa sür pat et.Demirkuş 2009. Bir ferdi, toplumu, milleti, devleti…vb kendisini eksik, yanlış tanıması-tanıtılması ihaneti ile ilişkilendirin.Dostları gerekirse acı söylemelidir!!


C.19.
  Hayatta iki şeye güveniyorum; biri aynaya baktığımda gördüğüme diğeri yukarı baktığımda göremediğime…! Büşra Hafize BORA

C.19.Bunların hiç birine güvenmemeli sadece sadık olanlara güvenmeli. Salih ARSLAN

 

C.19)- Önce araştırıp güveneceği kişiyi iyi tanımalıdır. Yoksa mat eden, met eden, seviyormuş gibi gözüken kimselere hemen güvenmemeli. Erdal SALDUZ

C–19 Bence bu tarz davranan hiç kimseye güvenilmemeli. Fakat mütevazı davranan, hoşgörülü olan birey ve toplumlara itimat edilmelidir. (Ali AYDIN

 

C19)Kendini sevenlere güvenmeli Şükran GÜR

 

C.19. Asli amacın neyse onu belli etmelisin.Farklı düşünüp farklı uygularsan bu en büyük hata olur.Gerçekten seven,milletine güven verebilir ancak. Ebru YOLCU

 

C.19.İnsana veya kişi kendisine duyguyu belirli ölçülerde verirse, onu aşırı rahatlıktan, yalnız sevgiden uzak tutarsa dengeli bir yol izler.   Pelin GÜMÜŞ

 

C:19) Bir fert, toplum millet kendisinin darda veya zorda kaldığı zaman kendisine yardım eden başarısıyla sevinen başarısızlığıyla üzülen kimselere güvenmeli. İlyas SÜNMEZ

 

C:19)Kişi,toplum veya millet sevene güvenmeli mat edeni takip etmeli ve dinlemelidir çünkü bizi ancak mat eden tanır. Yusuf ACAR

 

C19-Ben her zaman kendini öven kişilerden uzak durmuşumdur. Çünkü bir başkası tarafından övülmüyorsa ve kendini sürekli övüyorsa bu adam benim gözümde yalancının biridir. Ona da güvenilmez. Kısaca güvenilecek ….??? Vallahi bir vatandaş olarak kime güveneceğimi bilmiyorum. Ve bu yüzden fikirlerim çok değişken. Ferdi KODAŞ

 

C.19: Değişen dünya düzensizliğinde kişinin çevresini iyi tanıması dostunu düşmanını iyi belirleyip ona göre davranması gerekir. Dost eden matta eder bazen patta eder. M. Nurullah ÖZDEN

 

C.19.Bir fert toplum devlet vb. kendini seve nede güvenmeli pat edene de güvenmelidir.Çünkü pat eden insan beklide toplumun iyiliğini düşünüyordur. M. Ercan KARA

 

C.19 Bir fert toplum,millet,devlet gibi kendisini met edenlere ve de mat edenlere güvenmelidir.Her zaman övülmek bireyi geliştirmez.Eleştirileri de dinlemek lazım. Mehmet SARİBATUR

 

 

C.19.İnsana veya kişi kendisine duyguyu belirli ölçülerde verirse, onu aşırı rahatlıktan, yalnız sevgiden uzak tutarsa dengeli bir yol izler.   Sevda MUTLU

C.19- Bir fert kendisiyle barışık olan birinin kendisinin önce övmesi sonra sevdirmesi daha sonra da pat etmesi görülüyorsa işte ona güvenmeli. Cevdet ÇAKAR

 

C19)Tabii ki sevenlere güvenilmeli Ubeydullah ERTAŞ

 

   C.19. Başta kendini methedenlere güvenmeli ki o ferdin ne yapabileceği görülmeli. Aynı zamanda geçmişine ve ne gibi zarar ve yararları olduğuna bakılmalıdır. Sema YILDIRIM

 

C.19- Bir fert, toplum, millet, devlet kendi menfaatine değil herkesin menfaatine çalışanlara güvenmelidir. Bence en önemli kaide budur. Serdar AKTAŞ

 

C.19- İnsanların birbirlerine yaklaşımları belirli ölçüde olmalıdır. Bir yandan gönül alınırken diğer yandan da karşımızdaki insanı kırabiliriz. Hayatta her türlü insan vardır . karşımızdaki kişinin yaklaşımına göre güven duygusunu belirleyeceğiz. Bu kişiden kişiye de değişir. Serpil ARİCİ

 

C.19- İnandığı ve inanmak istediğine güvenmeli,saf sevgi varsa sevenlerine güvenilmelidir. Seyfettin SEYHAN

 

C 19) Burada kendisinin hangi koşullarda bulunduğu ve bulunduğu koşullara destek ve yardımcı olacak şekil de bunları tercih etmelidir. Mehmet Tahir ELGÜN

 

C.19-met eden veya mat edenler menfaat güdücülerdir.Her ikisine de güvenilmez.Ancak onu “SEVENLERE” güvenilebilir. Murat YILANLI

C.19.Her durumda pat etmelidir. Her zaman  berabere kalmak en başarılı ve en zevkli olanıdır. Beyrivan GÖKTAŞ

 

C.19.bizi met edenler daha sonra arkamızdan iş çevirebilirler. Bu yüzden onlara güvenilmez. Mat ve pat edenlere zaten güvenilmez. Bu yüzden biz bizi olduğumuz için menfaatsiz seven insanlara güvenmeliyiz.

                                                                                                          Ersin ŞİMŞEK

 

C.19.fert, toplum millet gerektiğinde mat eden gerektiğinde de mat edenlere güvenmeli. Yetersiz met veya mat ede4nlerin her ikisi de boştur. Sevenlere güvenmeli ancak; her sevenin de hiç yanlış yapmayacağı kanaatinde olmamalı. Aynı zaman da pat edenlerin de her zaman pat edeceği inancında yoğunlaşmamalıdır. Mehmet Rauf ORHAN

                                                                                                                         

 

C.19.Kendisini hak ettiği kadarıyla övenlere, eksikliklini, yanlışlarını eleştirebilenlere güvenmeli.Sevgisini gösterene ama gerektiğinde acı da olsa doğruyu söyleyene güvenmeli. Fatma ALTUN

 

C.19-Bir toplum öncelikle kendisini sevenlere güvenmelidir kendisini met edenlere fazla güvenmemeli çünkü bunlar menfaat güden insanlar olabilir.Toplum kendisini mat ve pat edenlerin de sözlerine de kulak asmalıdır. Kemal ASLAN

 

C19)bir fer millet toplum… Vb. kendini sevene güvenmeli kendini sevene güvenirse onları sever herkesi sever.Mehmet ULUS

 

(C.19) Aklı başında olan bir insan zaten hep kendisini, öven, met eden bir insana çok da inanmaz bunun altında bir şeyler arar ve genelde altında bir şeyler olur da. Bir de kişi kendisi mat edenlerle de muhatap olmak istemez. Aslında insan kime güveneceğini artık pek kestiremiyor. Yaşadığı şeylerden karşısındakinin bazı tavırlarından bazı şeyleri kestirebilir.

Ayfer GÜRBÜZ

C:19)  Yerine ve zamanına göre hepsine güvenmeli; ancak bence her şeyden önce bizi sevenlere güvenmeli, çünkü bizi en çok anlayacak onlardır. Ondan sonrada bizi met edenlere, en nihayetinde de bizi mat ve pat edenlere güvenmeliyiz.  Kerim DURMAZ 

 

 

C.19: Metheden menfaati içindir, metheden zaten zararını düşünüyordur. Pat edenden zaten fayda yok sevenlere güvenmeli. Serkan İNAN

 

 

C.19) Bunların hiç birine güvenmemeli sadece sadık olanlara güvenmeli. Gülsüm GÜLTEKİN