18.Aslını övmek, Aslını gizlemek, Aslını inkâr etmek, Aslını yermek ve Aslını eleştirmek; önermeleri;

A-Hangi koşullarda mubahtır?

B-Hangi koşullarda bölücülüktür?

C-Hangi koşullarda ayıptır?

D-Hangi koşullarda suçtur?

E-Hangi koşullarda günahtır?

İpucu;neden güzel ahlak abidesi insanlar bu afattan uzak durmuşlardır? Birisi size karşı yaptıklarıyla övündüğü zaman kendinizi nasıl his edersiniz? Hangi duygularınızı motive eder? Siz o insan kadar o işte yeterli fıtrat, zeka ve yeteneğe sahip değilseniz, ya da aynı olanaklara sahip değilseniz üstünüze iyilik ona her zaman size karşı kendini övme hakkını verir mi? Bu mantığı siyasilerin; iktidar muhalefet şeffaf politika diye toplumun gözü önünde liyakatsiz gösterişli her an oy kapmak ve daha üstün yetenekleriyle ayakta olduğu çığırtkanlığını yaptıklarına dikkat ediniz.

Asil insanlar, akıllı krallar, akıllı imparatorla…vb peygamberler toplumları yönetirken hangileri güzel ahlak kurallarına en çok itaat ederdi? Bu gün yönetenler mi(iktidar ve muhalefet) topluma güzel ahlak örneğidirler yoksa toplum mu sukutu haliyle yaşarak bir yerlere duş çekiyor?Kendisiyle, milletiyle, diniyle, yaptıklarıyla veya herhangi bir şeyle kasten gösteriş yapmak ve övünmek tahrik edici bir düşünce ve ahlak yanılgısıdır. Demirkuş 2008.

Bazı koşulların, sistemlerin, rejimlerin ve varlıkların şerrinden emin olmak için aslını gizlemek, yalan konuşmak mubahtır. Ör. geçmişteki demir perde ülkelerinin katı yönetim biçimlerini düşünün. Ama hür olduğu halde menfaati için aslını inkar, aslını yermek, yalan konuşmanın çizgisini karıştırmamak gerekir.

Ben Arap’ım ama Araplardan değilim. (hadis). Her Müslüman doğal aslından (kökeninden) İbrahim AS’IN milletini tercih ettiğine dair salavat-i şerife getirir. Yada her namaz kılışında Allah CC’HUNA yalvarır beni İbrahim AS’IN milletinden eyle diye.

Aslını inkar edenler bizden değildir.(hadis)

Bu davranışları, eylemleri ve tepkileri önce bir aileye sonra bir kişiye indirgeyerek yaşantınızdaki benzerliklere güncelleyerek ya da benzeterek anlamaya çalışın.

Bu davranışları, eylemleri ve tepkileri gerekirse psikiyatra, eğitimciye veya psikologa sorun ya da danışın. Bir fert, toplum, devlet, kral, padişah…vb insanlık huzurunda neden bu kadar övünür! Allah CC.’HUN, peygamberlerin, alimlerin övünmeye diyetle yaklaştığı (belki de toplumsal tufanları ateşlemek, farklı fıtrat ve fırsatlara sahip insanları tahrik etmemek, için...vb) bir konudur. Liyakatli ve haklı övünmelerden daha çok kendini, yaptıklarını, ceddini, geçmişteki kavmini, geçmişteki yaptıkların empoze ederek met etmesini düşünün.Mezar taşlarıyla her zaman iftihar edilmez. Onlar için her zaman rahmet okunur ve dua edilir. Tüm insanlar, toplumlar, devletler ve uluslar bu övünme yarışına girerse ne olur?Tarih kitapları hep zaferleri kazanan ve kayıp edenleri nasıl anlatır? Kaç namuslu, asil ve şerefli kişi tarih kitaplarının doğru yazdığına namusu şerefi inancı, imanı, kitabı üzerine yemin eder? Kime güveneceğiz? 0,1, 2, 3, 4, 5, 6,


C.18
.  Aslını övmek;nefsini yükseltmek olduğu için, aslını gizlemek;yalan olduğu, aslını inkar etmek; kendi nefsini yükseltip aslını beğenmediği için(aslını inkar eden bizden değildir), aslını yermek ve eleştirmek ise; o asıldan olanlara  hakaret olduğu için, hakka girildiğinden günahtır. Büşra Hafize BORA

C.18.A.Bunları yapmak hiçbir koşulda mubah değildir zira güzel ahlakla çalışmaktadır.

       B.Başkasının aslını rencide edecek suretle maksatlı olarak yaparsan bölücülüktür.

        C.başkasına tepeden bakma, hor görme durumunda ayıptır.

        D.Bunları düşünmeden eyleme geçirirsen suçtur.

        E.Bu fiiller dinen her koşulda günahtır. Salih ARSLAN

 

C.18- A.) Allah bazı insanların aslını iyi bazılarını da kötü yaratmıştır, tabi bu bir sınavdır. Herkesin aslını övdüğü bir sınavda aslın iyiyse sen de aslını övebilirsin. Erdal SALDUZ 

         B.) Aslını övdüğün zaman ırkçılık yaparsan bu bölücülüktür. Erdal SALDUZ 

         C.) Karşıdakini küçük düşürmek için aslını övmek ayıptır. Erdal SALDUZ 

         D.) Devlete zarar verecek şekilde övmek suçtur. Erdal SALDUZ 

         E.) Aslı kötü olduğu halde onu iyiymiş gibi övmek günahtır, yalan söylüyordur. Erdal SALDUZ

 

C18)A;Başkalarına zarar vermediğimiz sürece mubahtır.

B;Yaşadığın toplum içinde kendi aslı dışındaki toplumlardan kendini üstün ve ayrıcalıklı görmek bölücülüktür.

C;Sürekli aslını övmek abartmak ve başkalarını kendinden aşağı görmek ayıptır.

D;Kendi aslını yüksek görerek başka bir asıldan birini öldürmek veya yaralamak suçtur.

E;her şeyi sadece aslı için istemek ve başkalarını kötülemek fitne fesat yaymak günahtır. Şükran GÜR

 

C–18   

A-) Zor durumlarda, savaşta esir düşme sırasında ya da baskıcı bir rejimde aslını inkâr etmek mubahtır.

                                                                                                                                         (Ali AYDIN)

B-) Huzurlu ve kardeşçe yaşanılan bir toplumda ve devlette aslını övmek ve öne çıkarmak bölücülüktür. (Ali AYDIN)

 

C-) Birilerine yalakalık yapmak için aslını inkâr etmek büyük ayıptır. (Ali AYDIN)

 

D-) Anarşistliği ve terörizmi ortaya çıkaracak bir boyutta olan aslını övmek ise suçtur. (Ali AYDIN)

 

E-) Allah’a şirk koşturacak kadar aşırı bir ırkçılık ya da aslını övme durumu ise günahtır. (Ali AYDIN)

 

 

 

C.18. A)Zor kaldığın bir durumda mubahtır.

B)Bunu bir ayrıcalık olarak gördüğün durumlarda bölücülüktür.

C)Cahilce konuşmaya başladığın zamanlarda ayıptır.

D)Üstünlük sağlamayı uygulamaya döktüğün zaman suçtur.

E)Kendin gibi olmayanı dışladığın zaman,onun hakkını yediğin zaman günahtır. Ebru YOLCU

 

 

C.18.A-Kişi temkinli bulunmak amacı ile aslını gizler.

        B-Kişi aslını övgü haline getirdiği zaman

        C-Kişinin aslını eleştiri malzemesi haline getirmesi diğer toplumlar tarafından ayıplanmasına neden olur.

        D-Kişinin aslını yermesi bence suçtur.

        E-Kişi aslını inkar ettiği zaman günah işlemiş olur.    Pelin GÜMÜŞ

 

C:18) A) Asimilasyonla karşı karşıya kaldığında aslını övmek mubahtır. İlyas SÜNMEZ

        B) Farklı kavimlerle bir arada yaşadığın zamanlarda ve senin aslın birçok konuda onlardan üstünse bu durumda aslını övmek bölücülüktür. İlyas SÜNMEZ

        C) Yaşadığın bütün şartlardan belli bir üst düzeye gelindiğinde olan şartlarda aslını gizlemek ayıptır, aslını inkâr etmek günahtır. İlyas SÜNMEZ

        D) Irkını dünyaya kılmak için ve bunun gereği olarak birçok kişiyi yok saydığında veya ölümüne yol açımındaki bir anlayışla aslını övmek yeter. İlyas SÜNMEZ

 

 

 

C:18.A)Bireyin kendisini övmesi ahlak kurallarına uygun değildir. Irkı ile övünen insanın imanı eksiktir.Çünkü İslamiyet bütün insanları ve ırkları eşit saymıştır.Ama şu da var ki,bir insan aslını şu durumda övebilir.Çünkü övdüğü şeyler de Islama dair olan hizmetlerdir,savaşlardır,İslamiyet üstün tutmasıdır.O aslını Islama dair olan yönünden övebilir.Başka türlü asla imkansızdır.Üstünlük ancak takvadadır.. Yusuf ACAR

C:18.B)İslam dini siyah-beyaz  ayrımı yapmaz hiçbir zaman.Ona göre hiçbir ırkın diğerine üstünlüğü yoktur.ALLAH ibadet etme noktasında birbirlerini geçebilirler.Üstünlük takvadadır.Bunun aksi söz konusu olduğunda herkes kalkıp yok benim ırkım şöyle yok benim ırkım böyle diye övünmeye kalktığı zaman toplumda büyük bir kargaşa meydan gelir ve herkes birbirini bölücülükle suçlar ve bu illet yayıldıkça o toplumda büyük bir bölünme yaşanır.   Yusuf ACAR

 

C:18.C)İslam dini gayri Müslim vatandaşlarla ya da başka ırk veya mezheplerden olan insanlar iyi geçinmeyi,her cihetten iffeti ve hayayı emreder.İslam;aklı,güzel ahlakı destekler,İslam deki ahlak özelliklerinden biri de alçak gönüllülüktür.Bu bağlamda insanların ırklarıyla övünmesi ya da ırklarını eleştirmesi o toplumdaki insanları kavgaya,anarşiye,çıkmaza,utanmazlığa sürüklüyorsa bu ayıptır.  Yusuf ACAR

 

C:18.D)Şimdiye kadar saydığımız tüm durumlarda (nasıl günah nasıl mubah olması gibi) insan ırkını inkar etmeyecek ama İslam a ters düşmeyecek şekilde.ALLAH(C.C) insanların takva yönüyle birbirleri geçebileceğini söylemektedir Yoksa hiçbir insanın diğerinden eksik ya da fazla yaratılmış bir tarafı yoktur.Şimdi böyle bir durumda sırf bölücülük olsun diye kargaşa çıksın diye,benim ırkım diğerlerinden üstün olsun o insan ırkçılık yaparsa suçtur.Ama bir ezilme, bir Asimile ,bir inkar veya imha politikası bir ırk üzerine uygulanmaya çalışılıyorsa o ırk mazlumdur ve o ırkın savunulması ve korunması mecburidir.Bu durumda ırk savunmak ya da korumak hiçbir suç unsuru teşkil etmez.Yusuf ACAR

 

C:18.E)Her Müslüman doğal aslından İbrahim as in milletini tercih etmiştir.Ama bu günah değildir.Çünkü onun milleti öylesine ALLAH a bağlıydı ki her insan onun milletinden olmayı ister.Şimdi peygamber efendimiz(s.a.v)  nine 'ben Arap im ama Araplardan değilim' hadis-i şerifi de şunu dile getirmektedir: Peygamberimiz efendimiz(s.a.v) yaratılış
itibariyle aran olarak yaratıldı.Ama peygamberimiz(s.a.v) kendisinin milliyetçililik noktasında Arap değil herkes gibidir insan olduğunu dile getirir.yaratılış itibariyle Arap olduğunu söyler sadece.Ama insanların eşitliğine gelince kendisinin de o insanlarla eşit olduğunu ve kimsenin kimseden üstün olmadığını söyler.Ama bugünkü insanlar hep kendi ırklarını diğer ırklardan üstün tutmakta ve övünmektedir.Bu da ırklar arasında kavgaya,ayrımcılığa,zulmüme,bozuk düzene,huzursuzluğa kısacası İslam in eşitlik anlayışına uyulmaması durumunda bütün kötülükler ortaya çıkar.

Yusuf  ACAR

 

C18:A. Aslını övmek insana bir şey kazandırmadığı ve karşındakini rahatsız ettiği için hiçbir zaman mubah değildir. Çok özel durumlarda yani bir sistemin ya da bir rejimin şerrinden korunmak için aslını gizlemek mubahtır. Tam emin olmamak kaydıyla… Ortada bir haksızlık varsa herkes eleştirebilir. Yani aslını eleştirmek her zaman mubahtır. Ferdi KODAŞ

 

C18:B. Aslını övmek her koşulda bölücülüktür. Bir Kürt olarak Türk kardeşlerimizin, birlikte kazandığımız kurtuluş savaşından bahsederken Türkler nasıl bir zafer almış diye övünürken benim zoruma giden bir şeyler olur hep. Ama bu Türk kelimesinden kaynaklanan bir durum değil. Gereksiz yere övünmelerdir hep zoruma giden. Gerekli yere övünülecek durum olacağını zannetmiyorum.                                                       C,D,E sorularının cevapları B’nin içindedir. Yani anlattığım olay bölücülük, ayıp, suç ve günahtır. Ferdi KODAŞ

 

C.18: A Aslını eleştirmek, yermek çoğu zaman haksızlık karşısında doğru olabiliyor. Çünkü Allah katında haksız olan herkimse haksızdır. Bu kim olursa olsun gerektiği gibi karşı çıkılmalı.

         B Aslını övmek eğer başka kişilerin hayat felsefelerine, kişiliklerine ters bir eylem ve sözcük kat edilirse bu bir nevi bölücülüktür. Çünkü Allah Resulü Kureyşlileri üstün görmemiş ve ayrım yapmamıştır.

        C İnsan ne olursa olsun nerede yaşıyorsa yaşasın kesinlikle geçmişiyle, ailesiyle utanmamalı. Aslını inkar etmemeli. Bu farkındalıkları utanmadan değiştirmeden anlatmalı.

        D Aslını inkar eden bizden değildir. (Hadis) en büyük günahlardan biri bunu yapmaktır. İnsan Allahın takdiri ile o ırktan doğmuştur. Bunu da en iyi bilen yine odur. Haşa onun yaptığı uygun gördüğü şeyleri bizim ne haddimize ki itiraz edelim

        E Üstünlük yalınızca takvadadır (ayet). Buda Allah katında hiç kimsenin ne rengine nede ırkına bakılacağını hesap gününde yaptıklarında sorumlu olacağını gösterir. O günde ırk üstünlüğü yok ki biz bu dünyada gösterip o günahı işleyelim. M. Nurullah ÖZDEN

C.18.A.Savaş durumunda ve vatan çıkarları için.

B.Menfaatin için yaparsan. Karşındakini dışlarsan.

C.Karşıdakini küçük düşürmek için yaparsan.

D. Karşıdakini kandırır. Çıkarın için yaparsan.

E.Savaş durumu hariç her türlü günahtır. M. Ercan KARA

 

C.18. A) Aslını gizlemek herhangi bir sistem ve varlığın kötü emellerinden korunmak için mubahtır.Doğruyu bulması için de aslını eleştirmesi mubahtır. Mehmet SARİBATUR

C.18. B) Aslını övmek,kendi aslını üstün tutmaya benzer, bölücülüktür. Mehmet SARİBATUR

C.18. C) Aslını gizlemek herhangi bir yerde kendi aslını gizlemek,yermek ayıptır. Mehmet SARİBATUR

C.18. D) Kişinin çıkar sağlaması amacıyla aslını eleştirmesi ,yermesi suçtur. Mehmet SARİBATUR

C.18. E) Kendi aslını değil de hep başkasının aslından olmayı dilemek,günahtır. Mehmet SARİBATUR

 

C18)A;Başkalarına zarar vermediğimiz sürece mubahtır.Sevda MUTLU

       B) Aslını övmek,kendi aslını üstün tutmaya benzer, bölücülüktür.Sevda MUTLU

        C) İnsan ne olursa olsun nerede yaşıyorsa yaşasın kesinlikle geçmişiyle, ailesiyle utanmamalı. Aslını inkar etmemeli. Bu farkındalıkları utanmadan değiştirmeden anlatmalı. Sevda MUTLU

D)Şimdiye kadar saydığımız tüm durumlarda (nasıl günah nasıl mubah olması gibi) insan ırkını inkar etmeyecek ama İslam a ters düşmeyecek şekilde.ALLAH(C.C) insanların takva yönüyle birbirleri geçebileceğini söylemektedir Yoksa hiçbir insanın diğerinden eksik ya da fazla yaratılmış bir tarafı yoktur.Şimdi böyle bir durumda sırf bölücülük olsun diye kargaşa çıksın diye,benim ırkım diğerlerinden üstün olsun o insan ırkçılık yaparsa suçtur.Ama bir ezilme, bir Asimile ,bir inkar veya imha politikası bir ırk üzerine uygulanmaya çalışılıyorsa o ırk mazlumdur ve o ırkın savunulması ve korunması mecburidir.Bu durumda ırk savunmak ya da korumak hiçbir suç unsuru teşkil etmez.Sevda MUTLU

C.18- A- Her koşulda mubahtır hatta haramdır.

          B- Kendi ırkını bir başka ırkla soyutlamadığı zaman bölücülük yapar.

          C- Aslını en üstün tuttuğu zaman ayıptır.

          D- Bir başka ırkı asimile etmeye çalışmak suçtur.

          E- Bir başka ırkı yok saymak günahtır. Cevdet ÇAKAR

 

C18)Aslını övmek; insanlığa hizmet ettiği sürece mubahtır.aslını en üstün ırk olarak kabul etmek ve başkasını imha ve inkarla beslenmek bölücülüktür,başka insanları rencide edecek şekilde övmek ayıptır.başkasına zulmediyorsa suçtur,ırkçılık manasında günahtır. Ubeydullah ERTAŞ

 

   C.18. A) Birileri tarafından eleştirildiği zaman, çok kötü bir ortamdan akli dengesi yerinde olmayan milliyetçiler tarafından konuşulduğu zaman, kendi aslının yararlarından konuşulduğu zaman.

             B) Sadece kendi milletinin mükemmel değerlerini gereksiz görüldüğü zaman.

             C) Aslını kötüleyici ve olumsuz eleştiri yapıldığı zaman.

             D) Kendi milletinin değer yargılarını alçaltacak şekilde konuşulduğu zaman.

             E) Kendi aslını inkar edip, kendini yaratana küfre gidildiği zaman. Sema YILDIRIM

 

C.18- Aslını övmek her koşulda mubahtır ama bazen tehlikeli olabilecek durumları vardır. Mesela faşistlerin arasında aslını övmek…

          Aslını gizlemek ayıptır. Hiç kimse aslından utanmamalıdır.

          Aslını inkar etmek yalandır dolayısıyla günahtır. Aslını yermek ise suçtur. Serdar AKTAŞ

 

C.18- İnsanlar bir nevi önlem almak amacıyla aslını gizler. İnsanların kendi asıllarını bir ayrıcalık gibi göstermeleri onların bölücülük yaptıklarını gösterir. Kişi aslını gizleyip, inkar ettiği zaman günah işlemiş olur. İnsanlar aslını inkar ettiklerinde başkalarının onları ayıplaması kaçınılmaz olur. Serpil ARİCİ

 

C.18-Aslını övmek her zaman bölücülüktür ve ayıptır.Aslını gizlemek,aslını inkar etmek,aslını yermek ve aslını eleştirmek can güvenliğinde bile mubah değildir. Seyfettin SEYHAN

 

C 18.A)Geçmişte yaptıkları yeniliklerle ve normlarla kendisini övmekle mubahtır. 

B) Aslını aşırı övenler bilmeden de kendi içinde bölücülük yapar.

C)İnsan nerden geldiği ve aslını gizlerse bu onu en büyük ayıbıdır.

D) Aslını eleştirirken yasal kurallar çerçevesinde eleştirmesi gerekir yoksa eleştiri yaparken bunları göz önünde bulundurmasa suça teşvik eder.

E) Kendi aslını överken sizin aslınıza iftira etmek. Mehmet Tahir ELGÜN

 

C.18

A- Aslını gizlemek mubahtır. Murat YILANLI

B-Aslını övmek bölücülüktür.

C-Aslını yermek ayıptır. Murat YILANLI

D-Aslını eleştirmek suçtur. Murat YILANLI

E-Aslını inkar etmek günahtır. Murat YILANLI

C.18.Bence hiçbir durumda bunlar dillendirilmemeli ve gösteriş haline getirilmemelidir..Bu tür şeyler  kendini tanımlamamış  yarı insanların isteklerinden başka bir şey değildir. Beyrivan GÖKTAŞ

C.18.A.eğer büyük bir kötülük önlenecekse mubahtır.

B.eğer insanlar arasında ayrım yapacaksa ve fitneye sebebiyet verecekse bölücülüktür.

C.herhangi bir korkusu olmadığı halde yapılıyorsa ayıptır.

D.bölücülüğe sebep olacaksa veya herhangi bir tehlikesi olmadığı halde yapılıyorsa günahtır.

                                                                                                              Mehmet Rauf ORHAN

 

C.18.A.Bir insan aslını ancak güzel yanlarını örnek olsun diye överse mubah olur. Bir insan bazı koşullarda gelebilecek zarar ve tehdit karşısında aslını gizleyebilir,inkar edebilir. Bir insan aslının insanlara,topluma zarar verebilecek yönlerini eleştirebilmelidir.

         B. Bir insan veya toplum başka bir insan veya toplumu yok sayarak,haklarını çiğneyerek,zarar v er erek kendini üstün görüyor ve övüyorsa bu bölücülüktür

         C.Başka bir insan veya toplumu ezmek,yok saymak,aslına hakaret etmek,inkar etmek ayıptır.Bir insan sahip olduğu özelliklerinden dolayı dışlanmamalı, ezilmemelidir.

         D.Aslından dolayı insanlara zarar vermek,hakaret etmek suç olmalıdır.

         E.Hiç kimsenin aslı diğerine üstün değildir.Aslını üstün saymanın ya da inkar etmenin günah olduğu hadislerde de görülür.aslından dolayı bir insanı tahrik etmek doğru değildir. Fatma ALTUN

 

C.18-Aslını söylemek mubahtır, aslını övmek bölücülüktür,aslını gizlemek ayıptır,aslını yermek ve eleştirmek suçtur,aslını inkar etmek günahtır. Kemal ASLAN

 

C18)

A.      Dini konularda aslını övmek, gizlemek, eleştirmek mubahtır çünkü o koşullarda ve o aileye mensup yaratılmıştır

B.      Toplumsal yaşamda bu tip davranışlar kişi veya gruplar arasında karışıklığa neden olur bölücülüktür

C.      Paylaşılmış duygu, düşünce maddi manevi değerler olduğu bir toplulukta (arkadaş, ev halkı… vb)karşısındaki kişiyi düşünmeden yapılan bu tip davranış ayıplanır

D.      Yönetimsel düzeyde adaletin sağlanması gerekirken yapılan bu tip davranış suçtur

Dini çatıları aynı olan toplumda inançları göz ardı ederek yapılan bu davranış günahtır(Mehmet ULUS)

 

(C.18) Aslını övmek; Eğer atalarının yaptığı işler kayde değer, gurur verici ve doğruysa alsını övmek bence mubahtır. Ama tam tersiyse ayıptır.

Aslını gizlemek; Eğer birileri sana zarar verecekse, zulüm edecekse aslını gizlemek mubahtır.

Aslını inkâr etmek, yermek ve eleştirmek; Eğer eskilerin yaptıkları yanlış, dine, imana aykırı ve cahilceyse eleştirmek mubahtır. Ayfer GÜRBÜZ

 

C:18.A)  Bence bir kişi zor bir durumda kaldığı zaman aslını gizlemesi mubahtır. Mesela ölmesine sebebiyet verecek derecede zor bir durumda kaldığında. Ayrıca aslını abartmayacak derecede övmek de mubahtır.   Kerim DURMAZ 

 

 

C:18.B)  Aslını abartacak derecede övmek yani başka milletleri aşağılayacak yâda rencide edecek şekilde kendi aslını sanki dünyanın en iyisiymiş gibi göstermek bölücülüktür.  Kerim DURMAZ 

 

C:18.C)  Bir insanın kasten yâda isteyerek aslını gizlemesi yâda sırf bir takım menfaatler için aslını yermesi yâda eleştirmesi ayıptır.  Kerim DURMAZ 

 

 

 

C:18.D)  bir kişinin bir takım faydalar sağlayacağı nedeniyle aslını haksız yere eleştirmek ve yermek suçtur. Ayrıca bir kişinin kendi aslını gizleyerek kanunları çiğnemekte bir suçtur. Kerim DURMAZ 

 

C:18.E)  Bir insanın aslını inkâr etmesi kesinlikle günahtır. Hatta bununla ilgili bir hadis vardır: aslını inkâr edenler bizde değildir.    Kerim DURMAZ      

 

 

C.18:

            A ) Kimi koşulların, sistemlerin, rejimlerin şerrinden emin olmak içinde aslını gizlemek mubahtır. Fayda görebileceğin koşullarda kasten gösteriş yapılmaksızın aslını övmek ve bunun gibi diğer önermeler mubahtır.

            B ) Aslını diğer ırklardan üstün görüp diğer ırkları hor görmek

            C ) Milliyetiyle, aslıyla kasten gösteriş yapmak ve övünmek ayıptır ve ahlak yanılgısından başka bir şey değildir.

            D ) Hür olduğu halde aslını inkar etmek, aslını yermek ve aslını eleştirmek yanlıştır.

E ) Aslını inkar etmek, onu tanımamak hadis-i şerifte de belirtildiği ( aslını inkar eden bizden değildir ) günahtır. Yok yere aslını yerme ve eleştirmek de günahtır. Serkan İNAN

 

 

C.18 A) Bunları yapmak hiçbir koşulda mubah değildir zira güzel ahlakla çalışmaktadır.

        B) Başkasının aslını rencide edecek suretle maksatlı olarak yaparsan bölücülüktür.

        C) Başkasına tepeden bakma, hor görme durumunda ayıptır.

        D) Bunları düşünmeden eyleme geçirirsen suçtur.

        E) Bu filler dinen her koşulda günahtır. Gülsüm GÜLTEKİN