17.Siyonist, radikal dindar, Mümin arasında ne fark vardır?

İpucu;dindeki insanlığın ortak payda menfaat önceliklerinin kıblesini kendi şahsının, ceddinin veya ırkının menfaatlerine çevirmek için dini malzeme yapmak veya ceddinin menfaatlerine dindeki insanlığın ortak payda menfaatlerini asimile ettirmekle ilişkilendirmeye çalışın.Dinde fıtrat cahillerini ve karşı fıtratlara doğru empati (duygudaşlık) duymama cehaletiyle meşhur insanlar olabileceği ilişkilendirmeye çalışın

C.17.  Siyonistlerin üstün ırk olduklarını düşünüp,herkesi kendilerinden aşağı görmeleri, radikallerin başkalarının fikir ve yaşayışlarını beğenmemeleri, müminler ise kulluğunu en güzel şekilde yerine getirme gayreti içinde olup, kimseye hiçbir sebepten dolayı üstünlük göstermeyendir. Büşra Hafize BORA

                                                                                          

C.17.Siyaset dini kendi dünyevi menfaati(saadeti) için kullanılır. Radikal, dindar, dini muhafaza etmek için marjinal eylemler ve söylemler kullanılır. Mümin teorik olarak tamamen inanmışlıktır. Fakat mümin de uygulama yoktur. Salih ARSLAN

 

C.17)- Mümin, Allahın dinini iyi bilip ona uyan kimsedir. Radikal dindar isi dini tam iyi bilmiyor fakat dini savunuyor. Siyonist ise dinle alakası olmayıp ırkını üstün tutan kimsedir. Erdal SALDUZ

C–17 Siyonist; işgal eden demektir. Kendi ırkı dışındakileri hor görmektir, onlara zulüm yapmaktır. Radikal dindar ise, dinde çok aşırıya kaçmaktır. Yani din ırkçılığı yapmaktır. Mümin ise, ehli İslam’dır, Müslüman’dır. Allah rızası için herkese merhamet gözüyle bakar, iyilik onların en önemli vasfıdır. (Ali AYDIN)

 

C17)Siyonistlik;kan emici sömürgeci yok ediciliktir.radikal dindar;asla inancından ve inancındaki değerlerden hiçbir yerde hiçbir koşulda taviz vermeyendir.mümin ise Allah a iman eden Allah in sevdiği kullarındandır. Şükran GÜR

 

C.17. Ilımlı olmak.Ben hümanist biriyim ve bunu doğru buluyorum;ve bence hiçbir zaman hiçbir uçta bulunmamalısın. Ebru YOLCU

 

C.17.Mümin inanandır.Başka inançlara saygı duyarak kendi inancını yaşar.Radikal dindar diğer inançları asilimize etmeye çalışıp tek doğru ve gerçeğin kendi inancı olduğunu düşünür.Siyonistler ise, ona dahil olmayan tüm insanları gizli, açık her şeyi ile dinine malzeme yapar.   Pelin GÜMÜŞ

 

C:17) Siyonist sadece Yahudi ırkını bütün dünyaya hâkim kılmak isteyen kişilerdir. Radikal dindar ise kesin olan yargılarını hiçbir ortam gözetilmeksizin her tarafta aynı şekilde ifade eden dindar kişilerdir. Mümin ise İslam dinine mensup Allah’ın emir ve yasaklarına uyan olayları yerine göre Allah’ın kural ve kaidelerine göre değerlendiren Müslümanlardır. İlyas SÜNMEZ

C:17)Siyonist;Yahudilerce ortaya atılan,Filistin'de bağımsız bir Yahudi devleti kurmayı amaçlayan akımın üyesidir.Radikal dindar köktenci demektir,esasa dönük değişimler yapmak ister ama dini içerikli örgütsel ilişkilerden kaçınır.Mümin ise Müslüman olan,inanan,inançlı ve imanlı kişidir.Şimdi aralarındaki farka bakalım:Öncelikle şunu söylemek istiyorum:Dindeki insanlığın ortak payda menfaat önceliklerinin kıblesi yine dini yüceltemeye yönelik olmalıdır.Ama burada Siyonist denen kişi,bu önceliği kendi şahsının,ceddinin veya ırkının menfaatlerine yöneltmek için dini malzeme yapar hatta dindeki kuralları sapık bir şekilde değiştirmeye kalkar.Dini kendi emelleri için kullanır ve dini Asimile etmeye çalışır.Radikal dindara gelince o toplumda kuralların kökten değişimini,köktenciliği savunur,ama dini içerikli örgütsel ilişkilerden kaçınır.Radikal dindar her şeyin köküne inilmesini ister.O bilimde,siyasette ve dinde esasa dönük yenilikler yapmak ister.Mümine gelince o;sadece kıbleyi dininin menfaatlerine çevirir.Çünkü; o üstün tuttuğu din hiçbir şeye feda edilemez ve o her şeyden üstün tuttuğu dini ulus,ırk ve din ayrımı yapmaz.Onun dini birleştirici ve bütünleştiricidir. Yusuf ACAR

 

C17- Siyonist Yahudi ırkını bütün dünyaya hâkim kılmak isteyen kişilere denir. Radikal dindar kesin doğrularını bütün ortamlarda her tarafta aynı şekilde ifade eden dindar kişilerdir. Mümin ise Allah’ın

 emir ve yasaklarına uyan, olayları yerine göre Allah’ın kural ve kaidelerine göre değerlendiren kişidir. Ferdi KODAŞ

 

C.17: Siyonist; zaten kelime anlamı Yahudilerin bir gün ırklarının bir tehlike karşısında siyon dağın eteklerinde bir araya gelme düşüncesidir. Buda gösteriyor ki Siyonistler kendi ırklarının (İsrail Oğulları) menfaatleri için var olan dini kuralları kaldırmak ve dini, kendilerine göre dizayn etmektir.

     Radikal dinler ise dinin katı kurlardan ibaret olduğunu düşünür ki böyle bir mantıkla da insanları hem çevresine hem de dinden uzaklaştırır, soğutur. Çünkü her insanın nefsi aynı zorlukları kaldırmayabilir. Ondan dolayıdır ki İnsanı en iyi bilen Allah “Dini zorlaştırmayın kolaylaştırın” diye buyurmuştur.

      Mümin ise; yaptığı her şeyi Allah rızası çerçevesi içersinde düşünen ve ona göre hayatını düzenleyen sadakatli kişidir. Rabbinin sevgisini bütün sevgilerden üstün olduğunun bilincindedir. Allah bizi sadık müminlerde eylesin. M.Nurullah ÖZDEN

C.17.Siyonizm din ırkçılığı demektir. Siyonistler nefsini ve ırkını rab edinmişlerdir. Radikal dindar insanlar kendi çıkarları için dini kullanırlar. Müminlerde bunların hepsine verilen addır. M. Ercan KARA

 

C.17. Siyonist;israiloğulları ve dünyadaki kötülüklerin babalarıdır.Kötülük belirlerler.Radikal dindar;dinine kökten ve kesinlikle bağlı demektir.Din dışına çıkmazlar.Mümin;ALLAH CC nun emirlerini yerine getirir.Kötülük istemez.İyilik yapmaya çalışır. Mehmet SARİBATUR

 

C17)Siyonistlik;kan emici sömürgeci yok ediciliktir.radikal dindar;asla inancından ve inancındaki değerlerden hiçbir yerde hiçbir koşulda taviz vermeyendir.mümin ise Allah a iman eden Allah in sevdiği kullarındandır. Sevda MUTLU

C.17- Siyonist kendi ceddi dini ve ırkı için diğer din ve ırkları yok etmeye çalışır. Radikal dini ırkçılıktır mümin ise ikisi ortası bir yoldur ve bir müminde asla cetçilik ve ırkçılık yoktur. Cevdet ÇAKAR

C17)Yahudilerin dünya hakimiyetini hedef edinen kişilere Siyonist denir.bir grubun bir zümrenin veya bir sınıfın inançlarında duygudaşlık etmeme empati kuramama ve kendini üstün gören radikal dindar;itidali kaybetmiş tefrite varmış kişi veya aşırı gruplardır.mümin ise;Allaha hakıyla iman etmiş Allahın emir ve yasakları dairesinde yaşayan gerçek Müslüman’dır. Ubeydullah ERTAŞ

 

   C.17. Siyonist; Yahudilerin zor kullanarak yapmak istedikleri şeyleri yapmaları ve yaptırmalarıdır. Radikal dinler dinin katı noktaları üzerinde daha çok duran ve korkutarak insanları bu konuya çekmeye çalışanlardır. Mümin dine bağlı gereklilikleri yerine getiren ve daha fazlasını yapmak için çabalayan kimselerdir. Sema YILDIRIM

 

C.17- Siyonist, Filistin topraklarında bir Yahudi devleti kurmak isteyen Yahudi demektir. Mümin inanan demektir. Radikal dindar ise aşırı dinci demektir. Serdar AKTAŞ

 

C.17- Siyonistler kendilerine katılmayan kişileri dinlerine malzeme yapan kişilerdir.

          Radikal dindarlar diğer inanç sistemlerini yok etmeye çalışarak kendi inanç sistemlerinin tek doğru olduğunu savunurlar.

           Müminler ise inanan kişilerdir. Başkalarının dinlerine saygı duyarak kendi inanç sistemlerini yaşarlar. Serpil ARİCİ

 

C.17- Mümin sevgi ile bağlı olandır.

          Radikal dindar,dinde aşırılık anlamına gelmektedir.

          Siyonist,bir dinin bir halkla bütünleşip her şeyden üstün sayılmasıdır. Seyfettin SEYHAN

 

C 17.Dindar insanlar toplumun ve milletin menfaatleri uğraşırken bunun yanında Siyonistler bunları kullanarak sadece kendi menfaatleri düşünür ve bu nedenle asimle olur. Mehmet Tahir ELGÜN

 

C.17-Siyonist, Yahudi halkının Filistin’e dönme umudu,Yahudi düşüncesinin sürekli bir yönüdür.Yani bir Yahudi idealidir.Radikal dindar,göründüğü gibi olan,inanılmışlığı tam olan insandır.Mümin ise Allah’ın tek olduğunu ve yalnızca ona ibadet etmemiz gerektiğini  düşünen insandır. Murat YILANLI

 

C.17.Hepsi birbirinden beter ve saçmalıktır. Beyrivan GÖKTAŞ

 

C.17.Siyonist kendini üstün görür ve diğer insanların onlar için köle olarak yaratıldığını düşünürler. Radikal dinci ise dini çok fazla abartarak yaşar. halbuki dünyayı ve ahir eti dengeleyerek yaşamak gerekir.mümin ise insanlara sevgi ile bakar Allahın emir ve yasaklarını bilip ona göre yaşar. Ersin ŞİMŞEK

                                                                                                         

 

C.17.mümin öncelikle Müslüman kardeşliğini benimser ve bunun yanında insanlığa saygınlığını ön planda tutar. Radikal dindar ise dört dörtlük olmayan Müslümanlığı dahi küçümser ve herkesin dört dörtlük Müslüman olması gerektiğini savunur. Bunun dışındakileri gereksiz bulur.

Siyonist ise kendi menfaatinin göstermiş olduğu yönde ilerleme yanlısıdır. Gerektiğinde dinini ceddine gerektiğinde de ceddini dinine tercih eder. Mehmet Rauf ORHAN

                                                                                                       

 

C.17. Siyonist Yahudi ırkını bütün dünyaya hâkim kılmak isteyen kişilere denir. Radikal dindar kesin doğrularını bütün ortamlarda her tarafta aynı şekilde ifade eden dindar kişilerdir. Mümin ise Allah’ın emir ve yasaklarına uyan, olayları yerine göre Allah’ın kural ve kaidelerine göre değerlendiren kişidir. Fatma ALTUN

 

C.17- Siyonist bir Yahudi idealidir, Yahudi halkının Filistin e dönme umudu  Yahudi düşüncesinin sürekli bir yönüdür.Radikal dindar göründüğü gibi  yani kıvırıp çevirmeyen inanmışlığı tam olan bireylerdir.Mümin ise Allah ın tek olduğu ibadette hiçbir ortağı olamayacağı ve ibadetin de yalnızca ona hasredileceğini kalben ikrar ve zahiren açığa vuran kimsedir. Kemal ASLAN

 

C17) Siyonist düşünce sadece kişi ve düşüncelerinin yenilikçi düşüncenin yenilikçi düşüncenin aksine saf düşünceyle hedeflerini gerçekleştirecek yol izler.

Radikalist düşünce daha çok yenilikçi ve gerçek düşünceyi önemser yeniliğe açıktır.

Mümin ise sadece dini inançları doğrultusunda hareket eder ve yeniliği düşünmez sadece toplum kurallarına ters düşmemek için kendi çevresinde yenilikçidir. (Mehmet ULUS)

 


C.17)
Radikal dindarlar, dini harfiyen uygularlar. Mümin ise dini kendi şahsına ya da kavmine fayda sağlamak için kullanmaz. Siyonistler için ise her şey mubahtır. Ayfer GÜRBÜZ

 

C:17)  Müminler din kurallarının gerektirdiği şekilde yapan kişilerdir. Radikal dindar ise dini çıkarlarına menfaatine göre yaşayan kişilerdir. Siyonist ise dini siyasete alet yapıp dini siyasete göre revize eden kişilerdir.   Kerim DURMAZ 

 

 

 

C.17: Siyonistler kendi çıkarları için ırk temelli din emperyalizmi yaparlar. Radikal dindarlar, sadece kendi yaptıklarının doğru olduğunu bilen, farklı görüşlere kulak vermeyen ve bunu da din kılıfı içinde yapanlardır. Mümin ise dini olduğu gibi yaşayan dine saygısı olandır. Serkan İNAN

 

 

 

C.17 Siyaset dini kendi dünyevi menfaati(saadeti) için kullanılır. Radikal, dindar, dini muhafaza etmek için marjinal eylemler ve söylemler kullanılır. Mümin teorik olarak tamamen inanmışlıktır. Fakat mümin de uygulama yoktur. Gülsüm GÜLTEKİN