15.21.YY’ da insanlık öncelikle ortaya çıkardığı teknolojiler, ürünler, insanlar… Vb. sonuçların düşünce, üretim ve uygulamalarının kıblesini verimli ve israfsız sonuçlara dizayn eden (tasarlayan) eğitim, öğretim ve teknolojileri geliştirmeyi başarırsa geleceğini uzun vade de garantilemiş olur. Önermesinin eksiğini tamamlayınız.

İpucu; yanlış eksik atasözleri vecizeler, özdeyişler…vb‘nin daha mantıklı ve doğru alternatiflerini geliştirmek ya da revize etmek.

Özgün ve doğal olan yararlı tüm kültür ve lisanları asimile etmeden yani özgünlüklerini yaşatıcı ortak payda alfabe, dil lisan ve kültürlerle dizayn etmek (tasarlamak).

Üretilen ambalaj malzemelerinin daha kullanışlı ve israfa yol açmayan (ör: bir katı yağ kutusunun kenarları sivri olduğundan içinde yağ kalıyor ve israf oluyor ya da meyve suyu kapaklarının düzensiz oluşundan dolayı bardağa dökülürken sıçraması ve içinin tam boşalmaması vb…) şekilde yapılması

Güzel ahlaklı insan yetiştirmeye öncelik veren eğitim ve öğretim ve yönetim sistemleri geliştirmek ve uygulamak.

C.15.  İnsanlık önce gidişatını belirlemeli, planını, programını yapmalı,sonradan o gidişata doğru yeni açılımlar  geliştirmelidir. Büşra Hafize BORA

C.15.İnsanın yeni ürettiklerine odaklanması onu verimli hale getirmesi güzel ama yetersiz eskiyi dönüştürüp asanın gereğine göre güncellemesi gerekir. Salih ARSLAN

C.15)-Zaten normal bir insan azda olsa israf yaptığında belli bir süre sonra ne kadar zarar ettiğinin farkına varır, hele bide büyük fabrikaları düşünün, yaptıkları israfın farkında olup bunu engelleseler hem kendileri hem de ülkeleri kazançlı çıkar. Erdal SALDUZ

C–15 İsrafın olmadığı, insanların çoğunun dürüst, verilen sorumluluklarını en iyi şekilde yerine getiren bir toplumun refah düzeyi daima artar. (Ali AYDIN)

 

C.15. Her  insan bir olamaz.Herkesi aynı kalıba sokmak büyük bir yanlış olacaktır. Ebru YOLCU

 

C15)Hayatımızda geleceğimizi garantilemek amaçlı her şeyin daha tasarruflu daha sağlam ve kullanışlı olması gerekir. Şükran GÜR

 

 

C.15.Aksi halde bir tüketim kültürü oluşur ki bu da o toplumun geleceğini tüketmesi anlamına gelir.  Pelin GÜMÜŞ

 

C:15) İnsanlık teknik ve teknolojiyi geliştirirken insanların kültürlerini inançlarını gözeterek ve var olan teknolojinin daha çok kullanım şekli ve insanlığa faydası konusunda eğitimler verilmesi gerekir. İlyas SÜNMEZ

C:15)21.yy.da teknoloji,ürün ve insan kapasitesinin aşılması noktasında önemli aşamalar kaydediliyor.Ama bu aşamaların hangi yönde ilerlediği önemli.Gelecek vaat ediyor mu yoksa gelecek köreltiyor mu?İşte bu soru çok önemli.Aşamalar verimli ve israfsız sonuçların uygulandığı eğitim,öğretim ve teknolojileri geliştirmeye yönelikse,söz konusu uzun vadeli bir gelecekten bahsedebiliriz.Her şeyden tasarruf ederek.Örneğin; su gelecekte en önemli savaş gerekçesi olacaktır.Ülkeler bunun için savaşacaktır.Bunun tasarrufuna gidilmelidir ki şansımızı zora sokmayıp bu savaşların olmasına neden olmayalım.Bu noktada toplumu bilinçlendirecek bir eğitim-öğretim sistemi,fazla israfa kaçmayacak ve neden olmayacak teknolojik ürünlerin yapımı uygulanmalıdır.Verilecek eğitimde diğer bir hedef tasarruf etmeyi bilen,güzel ahlaklı,bilinçli insanlar yetiştirmektir.Ancak böyle güzel yarınlarımız olabilir.Günümüz toplumuna bakıldığında,teknolojiler savaş için kullanılıyor,eğitim tamamen amacında sapmış bir şekildedir.Ve bunun getirdiği olumsuz sonuçlarının etkisini de şimdiden görebiliyoruz.Bence zamanı varken bu yanlış yapılanmalardan,yanlış verilen eğitim sisteminden,ciddi derecede israfa kaçan teknolojik ürünlerden vazgeçilmeli yerine daha güzeli,daha iyisi,daha verimlisi ve daha israfsızı seçilmelidir.Ve yarınlarımızı kurtarmak adına bilinçlenelim ve bilinçlendirelim. Yusuf ACAR

 

C15- Bu konuya biraz kaderci bakacağım. Hiçbir şeyin garanti olmadığı bir dünyada yaşıyoruz. Ne kadar iyi şartlara ulaşsak da en iyi eğitimi alsak da gelecekte ne olacağını kestiremeyiz. Zaten dünyaya yeterince zarar vermişiz. Bu saatten sonra toparlayacağımızı yada toparlanacağımızı düşünmüyorum. Ferdi KODAŞ

 

C.15: Bence hayatın bilimin ilerlemenin vb. her şeyin başında kişinin inanç ve ahlak noktasında uzaklaşmaması lazım ama bizler hep batının ilerlemesinin takipçisi, gözlemcisi olduğumuz için buda bizim geride kalmamıza yetiyor. Aslında kendi özgünlüklerimizi, farkındalıklarımızı habercisi olduktan sonra istediğimiz ahlak ve inanç çerçevesinde ilerleyişimize hız katabiliriz. M. Nurullah ÖZDEN

C.15.Doğru. Geleceğini uzun vadede garantiler ancak teknoloji her geçen gün gelişiyor. Bunun için bugün uzun vadede garantilenmiş gibi gözükür, ancak yarın biri çıkıp onun garantisini elinden alabilir. M. Ercan KARA

 

C.15. Eksik olan yön kullanılmakta olan bazı klişeleşmiş ve eksik durumların gözden geçirilmesini sağlamak,birey odaklı eğitim ve öğretim geliştirmektir. Mehmet SARİBATUR


C15)
Her insan bir değil. Herkesi aynı kalıba sokmak büyük bir yanlış olacaktır.Sevda MUTLU


C.15
- Uygulamaların verimsiz ve israflı olması o toplumun akıbetinin hüsran olmasına sebep olur. Kısa sürede yok olmaya mahkum olur. Cevdet ÇAKAR


C15)Dünya çapında büyük ekonomistlerin yaptığı ortak tespitlere göre dünyada 40 milyar insanı geçindirecek öğretim yapılmaktadır. Ancak 40 milyar insanı geçindirecek bir öğretim yapılmasına rağmen 4 milyar insanın açlıkla pençeleştiği tespit edilmiştir.demek ki 40 milyar insanı geçindirecek öğretimin tamamı 1 milyar insanın boğazına akmaktadır.bu da dünyada ne korkunç bir zulüm ve israfın olduğunu ortaya koyar.(özdenören) Ubeydullah ERTAŞ

 

   C.15. Hem kendi geleceklerini hem de insan soyunun geleceğini en güzel biçimde kurgulamış olurlar. Sema YILDIRIM

 

C.15- Tersi bir durumda meydana gelecek aşırı tüketim insanlığın devamlılığının sona ermesine neden olabilir. Serdar AKTAŞ

 

C.15- Aksi taktirde meydana gelen tüketim, toplumun devamlılığının sona ermesine neden olur.  Serpil ARİCİ

 

C.15- Bu şekilde dünyada var olan kaynakları ve güzellikleri koruma altına almış oluruz.

 Seyfettin SEYHAN

 

C 15.Bilimin ilerleyici yönüyle birlikte insanı gerici özelliği de var.Ör;Bilgisayarla dünyanın diğer ucundaki insanları ne yaptığını öğrenebiliriz bu bilgisayarın iyi ama bilgisayar kötü emellere mal edilmesiyle de bilimin eksik yönünü gösterir. Mehmet Tahir ELGÜN

 

C.15-…-Eğitim sadece öğretim teknolojileri geliştirmekle değil, eğitimcilerin ve bu eğitimi alan örenciler tarafından geleceğe taşınır. Murat YILANLI

C.15.Bunlar yapılırsa insan bir nevi rahatlar fakat yinede tam olmaz. Beyrivan GÖKT AŞ

 

C.15.çocuklar ve gençler bir ülkenin geleceğidir. Bu yüzden onlara öyle bir eğitim sistemi uygulanmalı ki topluma faydalı olsunlar. Türkiye deki eğitim sistemi öyle bir hale gelmiş ki gençlerin yetenekleri yok ediliyor. Eminim ki çok az kişi istediği bölüme gidiyordur.

                                                                                                          Ersin ŞİMŞEK

 

C.15.insan öncelikle kaliteli insan yetiştirmeye başlarsa ve zamanla bunu başardıkça da eşyada kaliteliğe yönelirse geleceğini mümkün olduğunca garantilemiş olur.

                                                                                                                 Mehmet Rauf ORHAN

 

C.15.Bu konuya biraz kaderci bakacağım. Hiçbir şeyin garanti olmadığı bir dünyada yaşıyoruz. Ne kadar iyi şartlara ulaşsak da en iyi eğitimi alsak da gelecekte ne olacağını kestiremeyiz. Zaten dünyaya yeterince zarar vermişiz. Bu saatten sonra toparlayacağımızı yada toparlanacağımızı düşünmüyorum. Fatma ALTUN

 

C.15-Eğitim sadece öğretim teknolojileri geliştirmekle değil, eğitimcilerin ve bu eğitimi alan örenciler tarafından geleceğe taşınır. Kemal ASLAN

C15) Zamanı kendine ve geleceğe dizayn edebilmek için öncelikle zamanın koşularını doğrulanmayan atasözü ve özdeyiş veya vecizeleri gelişime uygun şekilde düzenlemek gerekir. (Mehmet ULUS)

 

(C.15) Yaşadığımız bu hayatta bazı şeyleri verimli ve israfsız olarak kullanmak yaşantımızda bize kolaylık sağlar. Bu sayede de geleceğe yönelik daha umutlu ve huzurlu oluruz. Ayfer GÜRBÜZ

C:15) Dünyada hiçbir şeyin garantisi yoktur. her ne kadar muhteşem olsak da yada insanlık için kusursuz eğitim yöntemlerini geliştirsek de bir yerden sonra değişen dünya düzenine ve zamanın gerektirdiklerine bağlı olarak mutlaka bir takım sorunlar yaşanır. Dolaysıyla hiçbir zaman geleceğin garantisi olmaz ancak uzun vadeli olarak bir takım tasarım yapılabilir.   Kerim DURMAZ 

 

C.15: Bu uğurda birçok şey yapılabilir. Mesela yanlış, eksik olan atasözü ve özdeyişi tamamlamak, sözcüklerin orijinal anlamlarının ve yazılışlarının dışına çıkmadan ortak paydalı bir alfabe dil lisan tasarlamak. Güzel ahlaklı, zeki, ileri görüşlü birey yetiştirmeye yönelik bir eğitim ve öğretim programı geliştirmek.  Serkan İNAN

C.15 İnsanın yeni ürettiklerine odaklanması onu verimli hale getirmesi güzel ama yetersiz eskiyi dönüştürüp asanın gereğine göre güncellemesi gerekir. Gülsüm GÜLTEKİN