14.Doğru bildiklerimizin ve hayata doğru uyguladıklarımızın alimi (bilgini) tersinin de cahiliyiz (bilmeziyiz) M.A. Evren DEMİRKUŞ 2009 Özdeyişin eksiğini tamamlayınız.


C.14.
  İnsanlar doğru bildiklerinin arkasında dururlar. Bu bakımdan insan doğru bildiği konuda daha dikkatli konuda araştırma yapar ve o konuda bildiğinin alimi olur. Aynı şekilde bilmediği ve önemsemediği konularda araştırma gereği hissetmez. Bu bakımdan insan bilmediği bilginin cahilidir. Büşra Hafize BORA

 

C14)İnsan bildiklerinin alimi bilmediklerinin cahilidir. Şükran GÜR

 

C.14.Bu önermede eksik olmadığını düşünüyorum. Bildiğini uygulamayan insan cahildir. Gerekçede bilmiyorduk. Salih ARSLAN

C.14 Bir şeyi doğru bilmek yetmez. Onu hayata uygulamakta gerekir. Bir bilgiyi bilip başkalarına anlatmadıktan sonra onu bilmenin bir anlamı olmaz. Erdal SALDUZ

C–14 Yani bilmediklerimizin ve dolayısıyla uygulayamadıklarımızın cahiliyiz. (Ali AYDIN)

 

C.14. Kesinlik yoktur.Doğru denilen ne,kimin doğrusu?Ya da yanlış bildiklerimiz ya onlar doğruysa? Ebru YOLCU

 

C.14.Doğru bildiklerimizin ve hayata uyguladıklarımızın alimi, doğru uygulamadıklarımızın hamalı tersinin de cahiliyiz.    Pelin GÜMÜŞ

 

C:14) Doğru bildiklerimizin âlimi olduğumuz doğrudur. Ama doğru bilip de hayata uygulayamadıklarımızın ise hamalı ve en büyük cahiliyiz. İlyas SÜNMEZ

C:14) Cahillik aslını uygulayamamak değil,bilmemektir. çünkü bil ipte uygulanmayan sadece o bilginin hamalıdır.Yusuf ACAR

 

C14- İnsanlar yanlış bildiklerini hayata uygulamaz ki! Sadece doğru bildiklerini fakat gerçekte yanlış olan düşünceleri hayata uygularlar. Bu da onun cahilliğindendir. Ferdi KODAŞ

 

C.14: İnsan öğrendiği bildiği eylem ve davranışları hayatına uygulamadığı sürece onların hamallığını yapmış olur. Dinde de bu böyledir. Kişi bildiği şeyin eylemcisi olmazsa öğrendiğinin cahilidir. M. Nurullah ÖZDEN

C.14.Bizim doğru bildiklerimiz başkalarının yanlış bildikleri olabilir. Kendimizin âlimi olabileceğimiz gibi başkasının cahili olabiliriz. Tam terside olabilir. M. Ercan KARA

 

C.14. Bildiklerimizin ve hayata uyguladıklarımızın alimiyiz. Bilmediklerimizin de cahiliyiz. Mehmet SARİBATUR

 

C14)Kişi öğrendiği bildiği eylem ve davranışları hayatına uygulamadığı sürece onların hamallığını yapmış olur. Kişi bildiği şeyin eylemcisi olmazsa öğrendiğinin cahilidir.Sevda MUTLU

C.14- Evet insan bildiğinin alimi bilmediğinin de cahilidir. Cevdet ÇAKAR

C14)Katılıyorum,alimler ancak hakkıyla Allahtan korkar.bilenler ve bilmeyenler bir olur mu?(ayet) Ubeydullah ERTAŞ

 

   C.14. Aynı zamanda hem öğrenci hem öğreticiyiz. Sema YILDIRIM

 

C.14- İnsanlar hayata yanlış uyguladıklarının da farkında olabilir. Yani daha sonra bazı hatalar veya yanlışlar düzeltilebilir. Bu da tam bir cahillik sayılmaz. Serdar AKTAŞ

 

C.14- Doğru bildiklerimizin ve hayata doğru uyguladıklarımızın alimi(bilgini) doğru uygulayamadıklarımızın hamalı tersinin de cahiliyiz. Serpil ARİCİ

 

C.14 – Bilgiyi hayata aktarabildiğimiz sürece bilgi varlığını korur,gelişir ve kendini yeniler.

Seyfettin SEYHAN

C 14.İnsan bilgili ise bildikleriyle doğru yolda yürür.Bunun tersinde saptanmış bir yolda yürür. Mehmet Tahir ELGÜN

 

C.14-Bir şeyi biliyor ve sırf onu uygulamıyoruz diye onun cahili değiliz. Murat YILANLI

C.14.İnsan hangi dünyaya kulak kesilmişse öbürüne sağırdır. Beyrivan GÖKTAŞ

C.14.Bizim doğru bildiklerimiz her zaman doğru olmayabilir ve doğru bildiğimizi de hayata yanlış uygulayabiliriz.Bu yüzden kesin emin olmadığımız bilgilerde fazla ısrar etmememiz gerekir. Ersin ŞİMŞEK

                                                                                 

C.14.insanoğlu doğru bildiği ve hayata uygulamadığı şeylerle toplumda yer edinir, kıdemini yükseltir. Bilmediklerini ise zaten bilmiyor ki hayatına uygulasın.

 

                                                                                        Mehmet Rauf ORHAN

 

C.14. İnsanlar yanlış bildiklerini hayata uygulamaz ki! Sadece doğru bildiklerini fakat gerçekte yanlış olan düşünceleri hayata uygularlar. Bu da onun cahilliğindendir. Fatma ALTUN

 

C.14-Doğru bildiklerimizin ve hayata doğru uyguladıklarımızın da doğru uygulamadıklarımızın da bilginiyiz sonuçta biliyoruz ama uygulamıyoruz. Kemal ASLAN

 

C14) Hayatta doğru bildiklerimiz her zaman doğru uyguladığımızdır. Yapmadıklarımız cahil olduklarımızdır. (Mehmet ULUS)

 

(C.14) Doğru bildiklerimiz ve hayata doğru uyguladıklarımız artık bizim himayemiz altında olduğu için, onları yönlendirmek bizim elimizde olduğu için onların alimi biz oluruz. Tam tersinde de; elimizde olmayan, bizim dışımızda gelişen şeylerin de cahili oluruz.

Ayfer GÜRBÜZ

C:14)  Her zaman hayata uyguladıklarımızın doğru olduğu söylemek yanlıştır, hiçbir insan tam değildir ve her zaman başaklarının nasihatlerine ihtiyacı vardır. Dolaysıyla hayata uyguladıklarımızın kısmen âlimiyiz. Ancak kesinlikle bilmediklerimizin de cahiliyiz.    Kerim DURMAZ 

 

C.14: Bildiğimizin alimi, bilmediklerimizin cahili isek az bildiğimizin ya da çok bilmediğimizin de tutsağıyız. Hayat her zaman alim olmak için çalışmalıyız. Serkan İNAN

 

C.14 Bu önermede eksik olmadığını düşünüyorum. Bildiğini uygulamayan insan cahildir. Gerekçede bilmiyorduk. Gülsüm GÜLTEKİN