12.İsteyen yanıtlayabilir tercihe dayalı soru

A-Saldım bayıra doğa kayıra,

B-Saldım bayıra insan kayıra

C-Saldım bayıra Rabbim kayıra,

D-Saldım bayıra ceddini/ceddi kayıra...vb

koşullarındaki 3 varlığın ve 3 insanın yaşam döngüsü ile kader çizgisi arasındaki ilişkiyi açıklayın.

İpucu;kafasına kurşun sıkıp ya da herhangi bir şekilde intihara kalkışan bir zatın kader çizgisi ve tercihi arasındaki ilişki A,B C ve D önermesiyle mukayese ediniz.


C.12.
  a) Doğaya tapma sığınma söz konusudur.

          b) İnsanın insana tapması söz konusudur.

          c) Dine sığınma söz konusudur.

          d) Ataya, soya sığınma söz konusudur.

          İnsanların din arayışı sebebiyle, farklı varlıklara tapma isteği söz konusudur. Büşra Hafize BORA

 

C.12.A.Buna göre olaylar doğaldır. Kendi kendine teşekkül ediyor.

        B.İnsan hâkimdir, kendi istek ve arzusuyla yapıyor.

        C.Allah’ın takdiriyle olaylar vuku buluyor. İnsanının cüz-i iradesinin yanında Allah’ın külli iradesi hâkimdir. Salih ARSLAN

C.12)- Burada insanın son anında kurtuluşu neyde aradığını anlatıyor Erdal SALDUZ

C–12 Kimi insanlar, kendilerini doğanın ürünü olarak görür, kimisi insani ilkelere dayandırır, kimisi

Allah’a itimat eder kimisi de atalarına dayandırır. Bunun en doğrusuysa Allah’a dayanmaktır. (Ali AYDIN)

 

C.12. A)Doğa yine de güvenilebilecek bir müessesedir.Olabilir.

B)Güvenilmeyecek bir durum.En tehlikelisi.İnsan oğlu hata yapma özelliğiyle yollanmıştır dünyaya.

C)En güvenilir olandır.Yaşanılanla kaderin birebir uyuşması durumudur.

D)Koyun sürüsüne benzetemeyiz.En azından danışılabilecek bir olgu. Ebru YOLCU

 

C.12.A-Böyle bir durumu tercih etmesi doğadan geldiğini düşünmesi olabilir.

          B-İnsan kayıra derken de kendi tercihini kast etmektedir.

        C-Rabbim kayıra derken de Allah ‘a ve kadere olan inancını kast etmektedir.

         D-Ceddi derken de böyle bir inancın soydan veya ırktan geldiğini  kast etmiş olabilir.            Pelin GÜMÜŞ

 

 

C:12) A) Bu koşullardaki bir insanın yaşamda her şeyin bir oluruna verme hayattaki her şeyin doğayla olabileceğine, doğaya bırakıldığını doğada kendiliğinden geliştiğini savunan bir kader anlayışı vardır. İlyas SÜNMEZ

         B) Hayat döngüsünün insanın kendi elinde olduğunun, ancak insanların insanı kontrol edebileceğini savunan bir kader inancı vardır. İlyas SÜNMEZ

         C) Hayat bir yaratıcı tarafından kontrol edildiğini ve her şeyin ona bağlı geliştiğinin bilincinde olan bir kader çizgisi arar. İlyas SÜNMEZ

         D) ''Şeyhim bilir'' mantığıyla yürütüp her şeyin ceddinden, ailesinden olduğunu geliştiğini savunan bir döngü vardır. İlyas SÜNMEZ

 

 

C:12.A)Doğa kendi döngüsünde devam eder .yani ayrım yoktur. Yusuf ACAR

 

C:12.B) İnsan için önemli olan çıkarlarıdır. Çıkarlarına uyanı kayırır, uymayanı atar. Yusuf ACAR

                              

C:12.C) Allah  CC’ unun katında ayrım yoktur. İyilik ve kötülük kavramlarına göre cennet-cehennem (ödül-ceza ) vardır. Yusuf ACAR

 

C:12.D) Büyüklerimizin yaptığı iyi yada kötü davranışlara göre bizim yaşadığımız dönemde aldığımız iyi veya kötü dönütlerdir. Yusuf ACAR

 

C12:A. Hayatı oluruna bırakmış. Her şeyin rastgele olduğu düşüncesiyle yaşar. Her şeyin doğadan kendiliğinden geliştiğini savunan bir kader anlayışı vardır. Ferdi KODAŞ

 

C12:B. Hayatın insanın elinde olduğuna inanır. ‘’Her insan kendi kaderini kendi yazar.’’ kader anlayışı vardır. Ferdi KODAŞ

 

C12:C. Hayatının bir yaratıcı tarafından kontrol edildiğini ve her şeyin ondan olduğuna inanılan bir kader anlayışı vardır.   Ferdi KODAŞ

 

C.12: A Kişinin kader çizgisinin doğal olarak devam ettiğine inanması yani her şey kendi kendine bir sebep dairesi içinde intikal ettiğine inanmasıdır.

          B Geleceğini insanlara muhtaç bir şekilde sürdüreceğini bilincinde olmasıdır.

          C Kainattaki her varlığın bir sebepten meydana geldiğini her canlının kader çizgisini belirlediğini ve tevekküle her zaman başvuracağını bilincinde olmasıdır.

          D Hayat felsefesini  atalarını ,cetlerini çizdiği yol özerinde dizayn eden kişidir. M. Nurullah ÖZDEN

 

C12) insanlar çaresiz durumda Allah’ a sığınmalı çünkü en güçlü sığınağımız o dur. Şükran GÜR

 

C.12.A.İnsan kendini yaşam döngüsüne bırakmış

B.İnsan kendini başka insanların insafına bırakmış.

C.İnsan kendini Allah(c) insafına bırakmış.

D.İnsan kendin i ailesinin insafına bırakmış. M. Ercan KARA

 

C.12. Kendini doğaya adamış insan daha çok vahşi grubuna girer.Kaderi doğaya ne kadar zarar ve fayda verdiğiyledir.İnsani ile ilgilenen bireyler daha çok toplumsal yapıda yaşayan insan topluluğudur.Bunların kader çizgileri daha çok insanlar arasındaki ilişkileri belirler.Diğer kategorideki insan kendini Rabbine adamış insandır.İnançlıdır.Kaderi kendi inancı belirler Mehmet SARİBATUR

C12) A) Bu koşullardaki bir insanın yaşamda her şeyin bir oluruna verme hayattaki her şeyin doğayla olabileceğine, doğaya bırakıldığını doğada kendiliğinden geliştiğini savunan bir kader anlayışı vardır.Sevda MUTLU

B) İnsan için önemli olan çıkarlarıdır. Çıkarlarına uyanı görür, uymayanı atar.Sevda MUTLU

C) Hayatının bir yaratıcı tarafından kontrol edildiğini ve her şeyin ondan olduğuna inanılan bir kader anlayışı vardır.Sevda MUTLU

C.12- A- Kader değildir intihardır.

         B- Kader değildir insana teslimdir

         C- Kaderdir Rabbe teslimdir

         D- Kader değildir yobazlıktır. Cevdet ÇAKAR

C12)Kimi insanlar çaresiz durumlarda doğaya kimileri insana kimileri rabbine kimileride ceddine sığınır. Doğru olanı üzerine düşeni yerine getirip rabbine sığınmaktır. Ubeydullah ERTAŞ

 

C.12- Dini duyguları eksik olan, insanlarla ilişkileri zayıf olan ve hayatta başarılı olamayanlar intihar eder ama bunun bir kaçış yani kendini yaşamdan kayırmak olduğu unutulmamalıdır. Serdar AKTAŞ

 

C.12- Yaşam döngüsünü devam ettirmek için kararını verip ilk adımı atar. Daha sonra ise kaderden beklentileri vardır. Serpil ARİCİ

 

C.12-İntihar;kendini katletmek demektir.Var olanı yaşamak ve daha ileriye götürmek her inanç sisteminde kendisine yer etmiştir. Seyfettin SEYHAN

 

C 12.Fikrim yok. Mehmet Tahir ELGÜN

 

C.12-Salındım bayıra” kendini oluruna bırakmak,yani teslimiyet anlamına gelmektedir.Buradan yola çıkarak ilkinde insanın kendisini doğanın,sonra çevresindeki insanların ve son olarak Allah’a olan teslimiyetten söz edilmektedir. Murat YILANLI

C.12.Bence hiçbirinde kader çizgisi yoktur Allah yada yaratıcı yada varsa her ne ise
insanı ve doğayı ve yahut evreni öyle bir sistemle göndermiştir ki her şey birbirine bağlıdır.İyide kötüde kendiliğinden eşitlenir ve doğa devam eder Beyrivan GÖKTAŞ

 

C.12.Bir insan hayatını hep bir şeylere inanarak ve dayanarak yaşar. Burada anlatılmak istenen ise bir insanın başına gelen bir olayı bir yerlere veya bir şeylere dayandırmak ister. Ya doğaya dayayacaktır ve kendiliğinden olduğuna inanacaktır. İkinci bir seçenek olarak insanın kendi iradesine bağlayabilir. Son olarak ta eğer bir yaratanının olduğuna inanıyorsa ona bağlayacaktır. Ersin ŞİMŞEK

                                                                                                         

 

C.12.kimi insan kadratını dağıla, kimisi insanla, kimisi Allah cc nun takdir atı, kimisi de geçmişi ile ilişkilendirir. Tabii akılı insan şunu bilir ki her şey Allahın takdiri ile olur ancak; bunda zorlama değil rızası doğrultusunca yapma vardır. Mehmet Rauf ORHAN

                                                                                                   

C.12.A. Hayatı oluruna bırakmış. Her şeyin rastgele olduğu düşüncesiyle yaşar. Her şeyin doğadan kendiliğinden geliştiğini savunan bir kader anlayışı vardır.

 

       B. Hayatın insanın elinde olduğuna inanır. ‘’Her insan kendi kaderini kendi yazar.’’ kader anlayışı vardır.

 

       C.  Hayatının bir yaratıcı tarafından kontrol edildiğini ve her şeyin ondan olduğuna inanılan bir kader anlayışı vardır. Fatma ALTUN  

 

C.12-İnsan doğaya bağımlı bir varlık olarak doğar.Yani ilk doğayla tanışır.Doğa insanı sahip olduğu özelliklere göre biçimlendirir sonra insanlarla tanışır ve onların gösterdiği yolda gitmeye çalışır yol iyi ya da kötü olsa da.Daha sonra düşünerek doğru yolu bulur ve bu yol onun gideceği doğru yoldur. Kemal ASLAN

 

C12) İnsanın yaşamında her zaman kendi kararlarını veremeyeceği ve kaderini ona yol göstereceği açıklamaktadır. Kader ve yaşam iç içe gerçekleşen ilişkili olaylardır. (Mehmet ULUS)

 

(C.12) İnsan Allah’tan uzaklaşıp fani dünyaya dolarsa ya çevreye, doğaya kanıp ayağı kayar, ya insanlara uyup yoldan çıkar, ya Rabbim ona ceza erip sapıklığında bırakır. Ayfer GÜRBÜZ

C:12)  Her dizedeki kader çizgileri farklıdır. Birinci dizede insanın kaderinin doğadan olduğunu yani insanın ölümünün doğadaki sebeplerden olduğunu belirtmektedir. İkinci dizede insan kaderinin sonunun yine insandan geldiğini söylüyor. Üçüncü dize de insanın sonunun Allahın kayırmasından bahsediyor. Son dizede de insanın sonunun yine o insanın akrabasından yâda yakınında dolayı olduğunu ifade etmektedir.   Kerim DURMAZ 

 

 

C.12: Kafasına kurşun sıkıp ya da herhangi bir şekilde intihara kalkışan kişinin yapmakta olduğu eylem zaten kaderinde vardır. Demek ki doğa kayıra veya insan veya ceddi kayıra değil Mevla kayıradır. Serkan İNAN

 

C.12 A) Doğa kendi döngüsünde devam eder .yani ayrım yoktur. Gülsüm GÜLTEKİN