11.İsteyen yanıtlayabilir tercihe dayalı soru

A-Allah CC’HUNE evcil hayvanların veya vahşi hayvanların insanı kurallarına tabii olma (teslim olma) mesafesinde bulunmak arasında ne fark vardır?

B-Allah CC’HUNA teslimiyeti ya da güven olmayan insan nefsi hangi kategoriye girer?

İpucu;evcil hayvanların kader çizgileri ile vahşi hayvanların kader çizgilerinin doğal vahşet ve tehlikeler(av avcı-can pazarı) içindeki konumlarının özgünlüğünü ve farkındalığını anlamaya çalışın.

-Allah CC'HUNE inanan bir insanın hangisine benzer tercihlerle liyakatli yaşaması gerektiğinin farkındalığını anlamaya çalışın.

C.11.  a) Sonuçta ; hayvanların,insanların kurallarına teslim olmasının altında da Allah’ın kudreti yatmaktadır.

          b) İnsan kendi nefsine uymuştur. Büşra Hafize BORA

C.11.A.Evcil hayvanlar acizliklerin hissettikleri için şuurlu insanların Allah’ın niyetine sığındıkları gibi onlarda insanlara boyun eğiyor; vahşi hayvanlar tam tersi.                                                                       B.Allah’a teslimiyeti olmayan insan vahşi hayvan içerisine giriyor. Salih ARSLAN

C.11- A.) Evcil hayvanlar yabani yaşamda genellikle yem oluyorlar yani eziliyorlar. Bu yüzden de insana çabuk boyun eğiyorlar. Vahşi hayvanlarsa hep lider oldukları için insanlara boyun eğmiyorlar. Erdal SALDUZ 

         B.) Allah’a teslimiyet nefsin isteklerinin tam zıddını yapmakla olur. Zaten Allah nefsi bize vermiş ve bizi bir sınava tabi tutmuş. Bu sınav süresince nefsimizi terbiye ettiğimiz oranda puan alırız.

 Erdal SALDUZ

C–11

A-) Evcil hayvanlara beşeri kurallar kısmen öğretildiği için onların kurallarına tabi olabilirler. Ancak vahşi hayvanlar tabiatları gereği insani kurallara boyun eğmezler. (Ali AYDIN)

 

B-) Bu tür insan nefsi, nefsi emareye dâhildir. Yani şeytanın isteklerine göre hareket eden nefistir.

                                                                                                                              (Ali AYDIN)

C.11. A)Bunu gerçekten bilemiyorum;ama sürekli merak ettiğim konulardan biri…

B)Başıboşluk kategorisine girer.Bu da hayvanlara has bir özelliktir. Ebru YOLCU

 

C.11.A-Çünkü Allah CC insanlara düşünme özelliği vermiştir. Bu kabiliyet de insanları diğer canlılardan farklı kılmıştır.

         B-Allah a inanmayan insanlar içinde bulundukları konumdan haberdar değildirler.Allah ‘a inanmayan insanlarda monoton bir hayat tarzı vardır ve hepsi benzer tercihlerle yaşar.Pelin GÜMÜŞ

 

C:11) A) İnsanlar akıl sayesinde hayvanlardan farklı kılmıştır Allah(c). İlyas SÜNMEZ

                                                               

 

C:11.A) ALLAH(C.C)'HUNE karşı evcil hayvanlar veya vahşi hayvanlar da insanlar gibi hesaba çekileceklerdir. Tıpkı insanlar gibi. Nasıl zalim bir insan yaptıklarından dolayı hesaba çekilecektir ve cezasını çekecektir. Hayvanlarda da bu durum söz konusudur. Şimdi hayvanlarda insanlardaki gibi cüzi irade yoktur düşünenler olabilir ve böyle düşündüklerinden dolayı da hayvanlar hesaba çekilmeyecektir derler.Hayır yanılıyorlar.Hayvanlara göre haram-helal ölçülerini ALLAH(C.C) in kainata koyduğu kanunlar belirliyor.ALLAH(C.C) hayvanları şefkat ve merhamet hisleriyle yaratmıştır.Bir hayvan ne kadar da yırtıcı olsa,ruhuna konulmuş merhamet hissiyle canlı hayvanlara zarar vermemekle yükümlüdür.Vahşi hayvanlar bu bakımdan ölmüş hayvanları şevki ilahi ile hissederler,bulup yerler;fakat ölmemiş hayvanlara saldırmazlar. Yüreklerindeki merhamet hissi buna engel olur.Eğer ölmemiş hayvanlara saldırıp onu yerse,içinde rahmet kanununa muhalif hareket etmiş olurlar ve rahmet kanunu hükümlerine göre ceza alırlar.Hayvanların iradeleri insanların ki kadar gelişmiş olmasa da vardır.İçlerinde şevki ilahiye kanaat etmeyip aç gözlülük ve hırsla hareket ederlerse ceza görmeyi hakkederler.Yani 'boynuzsuz hayvanın kısası boynuzlu hayvandan alınır' diye hadis-i şerifte de bildirilmektedir.  Yusuf ACAR

C:11.B)ALLAH(C.C)'HUNA teslimiyeti yada güveni olmayan insan nefsi mümin olmayan kategoriye girer. Çünkü Müslüman olmanın şartı kelime-i tevhit ve kelime-i şahadeti dile getirmektir. Her ikisinde de ALLH(C.C) unun birliğinden bahsedilmektedir. Dolayısıyla ALLAH(C.C) Huda inanmayan insan mümin olamaz.şimdi bunu doğal yaşam içerisinde yaşamını sürdürmeye çalışan evcil ve vahşi bir hayvanın kader çizgileriyle ilişkilendirmeye çalışalım. Az önce vermiş olduğumuz cevapta boynuzsuzun hakkı boynuzludan sorulacaktır diye bir hadis-i şerif var dedik. Neden peki? Çünkü hayvanlarda da irade vardır. İçlerindeki rahmet kanununa göre hareket etmelidirler. Buna aykırı hareket ettikleri zaman onlar da cezalarını çekecekler. ALLAH(C.C) her insanın olduğu gibi her hayvanın da rızkını gönderir. Bu ALLAH(C.C) HUNUN hayvanların içine yerleştirdiği sevk-i ilahi durumuyla olur. Bir hayvan öldüğü zaman diğerinin onu yemesi için onun içine onu haber verir. Böylece hiçbir hayvan aç kalmaz. Şimdi konuyu insanın bu noktada seçeceği kader çizgisine gelince ALLAH(C.C) İnsana cüzi irade vermiştir. İnsan da yaptığı hatalardan dolayı hesaba çekilecektir. ALLAH(C.C) kulunun kaderini önceden çizmiştir ama sebepler dairesinde bu kaderi şekillenir.

  Yusuf  ACAR

C11:A. Allah tarafından her varlık insan hizmetine sunulmuştur. Yani her varlığa bir görev verilmiştir. Ve bunu layıkıyla yerine getirmektedir. Yani onların kendi kuralları var zaten. Bizim kurallara tabii olma gibi bir ihtiyaçları yoktur. Ferdi KODAŞ

C11:B. insan nefsi bir bakıma insan için çok avantajlı bir Allah vergisi. Çünkü bu nefis sayesinde meleklerden daha üst katmanda yer alma ihtimalimiz var. Mühim olan bunun ne kadar farkında olduğumuzdur. Ferdi KODAŞ

 

C.11:A Doğa bir denge üzerinde kurulmuştur. Bu denge birbirine kenetlenmiş zincirlere benzer. Bu zincirlerden birsi koparsa zincirin tamamı bozulmuş olur. Eğer ki vahşi hayvanlar insan kurallara tabi olurlarsa av avcı ilişkisi ortadan kalkar, ki buda doğal dengeyi bozar

        B İnsanı çoğu zaman kötülüklerden sakındıran Allah korkusudur. Bu korkuyu taşımayan insandan her türlü kötülük beklenir. M. Nurullah ÖZDEN

 

C11)A; Hayvanlarda cüz-i irade yok insanlarda var.

B;Hayvan kategorisine girer çünkü;insan cüz-i iradesi ile teslimiyet dairesi dışına çıkabilmektedir Şükran GÜR

 

C.11.A.Doğada ekosistem denen bir döngü vardır. Bu ekosistem içerisinde evcil ve vahşi hayvanın farklı rolleri vardır. Bunların arasındaki fark bu rollerdir

B.bence o insan Müslümanlıktan çıkmıştır. Her insan er ya da geç Allah’a teslim olacaktır. Nefsine güven olmayan insana da güven olmaz. M. Ercan KARA

 

C.11. A) Vahşi hayvanlar her daim evcil hayvanlara saldırır.Evcil hayvanlar her zaman vahşi hayvanlardan uzak yaşamaya çalışırlar.ALLAH C.C ne bu bağlantı arasında uzak yaşamak olmaz. Mehmet SARİBATUR

C.11. B) Ateist grubuna girer.Ama bilmezler ki dönüp dolaşacakları yer ALLAH C.C nun yeridir. Mehmet SARİBATUR

 

C11:A. Her varlık insan hizmetine sunulmuştur. Yani her varlığa bir görev verilmiştir. Ve bunu layıkıyla yerine getirmektedir. Yani onların kendi kuralları var zaten. Bizim kurallara tabii olma gibi bir ihtiyaçları yoktur. Sevda MUTLU

C11:B. insan nefsi bir bakıma insan için çok avantajlı bir Allah vergisi. Çünkü bu nefis sayesinde meleklerden daha üst katmanda yer alma ihtimalimiz var. Mühim olan bunun ne kadar farkında olduğumuzdur. Sevda MUTLU

C.11- A- Evcil veya vahşi hayvanların sorumluluk duyguları olmadığından kader çizgisinden pay vermek lüzumsuzdur. Fakat insan kadere mahkumdur.

         B- Allah’a teslim hali nefsin dumura uğradığı haldır. İlahi teslimiyetin olduğu kategoride nefisten söz edilemez. Cevdet ÇAKAR

C11)A;Hayvanlarda cüz-i irade yok insanlarda var.

B;Evcil hayvan kategorisine girer çünkü;insan cüz-i iradesi ile teslimiyet dairesi dışına çıkabilmektedir. Ubeydullah ERTAŞ

 

C.11:A- Evcil hayvanlar vahşi hayvanlardan daha naziktirler. Durum böyle olduğundan evcil hayvanların insanlar tarafından kontrolü daha rahat ve basittir. Serdar AKTAŞ

 

C.11:B- Yaşadığı ortamın farkında olmayan insan gibidir. Serdar AKTAŞ

 

C.11:A- Vahşi havyanlar evcil hayvanlara göre yaşamlarını olumsuz doğa koşullarında geçirebilirler. Bu nedenle evcil hayvanlar vahşi hayvanlara göre insani kurallara daha fazla tabi olurlar. Serpil ARİCİ

 

C.11:B- İçerisinde bulunduğu evrenin farkında olmayan insan kategorisine girer. Serpil ARİCİ

 

C.11:A- Evcilleştirme işi hükmetme işidir.Sevgi hükmetmenin ötesindedir.Sevgi ile bağlı olmamız gerekir.Bağlı olma zorunluluğumuz olduğu için bağlı olmamız yanlıştır. Seyfettin SEYHAN

 

C.11:B- Allah CC-HUNA Teslimiyet sevgi demektir. Seyfettin SEYHAN

 

C 11.A)İnsan ve hayvanlarda kıl var fakat insanlar akıllarını kullanırlar ama;hayvanlar kullanmazlar.Düşünme duygusu onlar da yok .İnsanlar akıllarını kullanarak hayvanları kendi emirleri altına almışlardır.

B)Allah(CC) nefsini tutmayanları kendi ümmetinden saymaz. Yani liyakatli olan insan Allah(CC) istediği kategori de olur. Mehmet Tahir ELGÜN

 

C.11

A-Hayvanlar iradesiz varlıklardır.Ve insanların kurallarına uymaları sonuç olarak onlarda bir farklılık arz etmez.Ancak insan irade,düşünce ve kuram gücüne(nimet) sahip olduğundan ona bir sorumluluk yükler. Murat YILANLI

B-hayvanlar bile varoluşlarından dolayı ALLAH’A şükrederken…. Bu tür insan nefsinin hangi kategoriye dahil edilebileceğini bilmek zor… Murat YILANLI

 

C.11.A.İnsanlarla hayvanlar arasında irade gibi önemli bir kavram olduğu için hayvanlar da tabi olmaktan çok kendi beden dilleri ile zikretme vardır.

B.Nefsini Allaha teslim etmeyen birisi fırtınalı bir yere benzer ne zaman başına bir şey geleceği belli olmaz.

                                                                                              Ersin ŞİMŞEK

C.11.A. vahşi hayvanın ne zaman zarar vereceği belli olmaz.

B.Allah cc teslimiyeti olan nefis tefekkürlü, güven olmayan nefis ise şeytani nefistir.

                                                                                                                      Mehmet Rauf ORHAN

C.11.A. Allah tarafından her varlık insan hizmetine sunulmuştur. Yani her varlığa bir görev verilmiştir. Ve bunu layıkıyla yerine getirmektedir. Yani onların kendi kuralları var zaten. Bizim kurallara tabii olma gibi bir ihtiyaçları yoktur.

 

        B. insan nefsi bir bakıma insan için çok avantajlı bir Allah vergisi. Çünkü bu nefis sayesinde meleklerden daha üst katmanda yer alma ihtimalimiz var. Mühim olan bunun ne kadar farkında olduğumuzdur. Fatma ALTUN

 

C.11-Evcil hayvanlar vahşi hayvanlara göre insani kurallara uyma konusunda eğitilmişlerdir.Yani evcil hayvanlar insanlar ile beraber yaşadıklarından insanların kurallarına uymak zorundayken vahşi hayvanlar daha özgürdür.Ayrıca hayvanlar iradesiz, insanlar ise akıl ve irade sahibi olduğundan insani kuralları daha iyi benimserler. Kemal ASLAN

 

C11)

A.Allah (c.c)tüm kâinattaki canlı cansız her şeyi insanın emrine vermiştir ama bunun karşılığında kendisine tam teslimiyet istemiştir.

B.Allaha tam teslimiyet kulluğun birinci vazifesidir güven duyulmayan ve sürekli yanlışa götüren nefis ve hayvani içgüdüler kişinin bir numaralı düşmanıdır. (Mehmet ULUS)

C.11) B) Allah’a teslimiyeti ya da güveni olmayan insanda nefis devreye girmiştir. Zaten ve avcı kategorisine girer ve yavaş yavaş insanı yer bitirir. Ayfer GÜRBÜZ

C:11.A)  İnsanlar irade sahibi olmaları dolaysıyla istedikleri gibi bir hayat sürdürürler. Ancak hayvanlar ise sadece Allahın kendilerine verilen sorumlulukları yerine getirirler.   Kerim DURMAZ

 

C:11.B) Allaha inanmayan Allahın varlığın reddeden var olmayı başıboş kabul eden yâda bunu bir takım mantıksız felsefi kuramlara dayandıran kişilere dinsiz yâda ateist denilebilir. Kerim DURMAZ 

 

C.11:

A ) İnsanoğlu aklını zekâsını kullanabilen ve düşünebilen bir varlık iken hayvan sadece içgüdüleri ile hareket ettiğinden dolayı insani kurallara tabii olması beklenemez.

B ) Allah’a teslimiyeti ve güveni olmayana imansız, kontrolsüz disiplinsiz insan kategorisine girer. Serkan İNAN

C.11 B) ALLAH(c.c)'huna teslimiyeti ya da güveni olmayan insan nefsi mümin olmayan kategoriye girer. Çünkü Müslüman olmanın şartı kelime-i tevhit ve kelime-i şahadeti dile getirmektir. Her ikisinde de ALLH(c.c) unun birliğinden bahsedilmektedir. Dolayısıyla ALLAH(c.c) huna inanmayan insan mümin olamaz.şimdi bunu doğal yaşam içerisinde yaşamını sürdürmeye çalışan evcil ve vahşi bir hayvanın kader çizgileriyle ilişkilendirmeye çalışalım. Az önce vermiş olduğumuz cevapta boynuzsuzun hakkı boynuzludan sorulacaktır diye bir hadis-i şerif var dedik. Neden peki? Çünkü hayvanlarda da irade vardır. İçlerindeki rahmet kanununa göre hareket etmelidirler. Buna aykırı hareket ettikleri zaman onlar da cezalarını çekecekler. ALLAH(c.c) her insanın olduğu gibi her hayvanın da rızkını gönderir. Bu ALLAH(c.c) hunun hayvanların içine yerleştirdiği sevk-i ilahi durumuyla olur. Şimdi konuyu insanın bu noktada seçeceği kader çizgisine gelince ALLAH(c.c) İnsana cüzi irade vermiştir. İnsan da yaptığı hatalardan dolayı hesaba çekilecektir. ALLAH(c.c) kulunun kaderini önceden çizmiştir ama sebepler dairesinde bu kaderi şekillenir. Yani insan neyi yapmak isterse ALLAH(c.c) o insana onu onun eliyle yaptırır. Gülsüm GÜLTEKİN