100.Paran yoksa namuslu yaşayamazsın, ölçüsü bir düzenin kalitesini gösterir Demirkuş, 2009 önermesinden emin olun.

A-Doğal(vahşi) demokrasinin akıllı, namuslu ve dürüst fakir insanların yaşantılarına katkılarını, fıtratlarını zorlayışını ve güzel ahlaktan götürülenlerini düşünün.

Hayvani( vahşi) demokrasi hangi tip fert, toplum, devlet veya insanların fıtratına daha uyumludur?

B-Doğal(vahşi) demokrasinin Bekçileri ve Savunucuları Önünde Çek Leşi Gör İşi.Demirkuş 2009. Önermesinin amacını terbiyesizliğini ve liyakatsizliğinin örtecek edepli bir şekilde ifade ediniz.

 

C.100 A- Bu tip bir Allah inancı  peygamber vefası olmayan insanlarda mevcuttu zengin fakir olması önemli değil. Sahabi efendilerinizin çoğu  inanmadan önce köle idiler ancak zamanlarının en şereflilerindendiler.(Bilal Habeşi) Havva AKGÜL

           B- Eğer ki inanan insanlar binek hayvanı olmaya kanaat ederse binecek çok olur ehemmiyetinde dik durulmalıdır. Havva AKGÜL

 

C.100 A-Hayvani demokrasi yabani,vahşi,açgözlü insanların fıtratına uyumludur.

B-Doğal demokrasinin ’Bekçileri ve Savunmacıları Önünde Çek Leşi Gör İşi’ önermesinin terbiyesizliği ve liyakatsizliğini ancak ahlaklı,imanlı duruşumuzla edepli bir şekilde örtebiliriz. Bayram KARAÇINAR

 

C.100 A- hayvani demokrasi kendisi gibi hayvani, vahşi bireyleri amaçladığından bu kümenin içine olabildiğince fazla insanı almayı düşünmektedir. Bu gerek dinsel sömürü gerekse ekonomik ve sosyokültürel durumla oluşur.

          B- hayvani demokrasilerde sonuçlar önemli olduğundan sonuca ulaştıran sebep ne olursa olsun kutsal görülmektedir ( kimilerine göre bu özgürlüktür. Şahin CEYHAN

 

C.100 A- Doğal demokrasi nefsi ve çıkarlarıyla hareket eden, başkalarına haklarını gasp eden insanların sistemi olduğu için akıllı ve namuslu insanların fıtratını zorlar. Ümit MEMİŞ 

         B-  İnsanlara güzel ahlakla muamele ediniz. Hadisi bu önermenin liyakatsizliğini örter. Ümit MEMİŞ 

 

C.100.  Para eşittir namus olmadığı gibi parasızlıkta eşittir namussuzluk değildir.Evet belki kıymet biçeriz eşyalara varlıklara ama insana asla biçemeyiz biçtiğini sanan şarlatanlar  da var toplumumuzda fakat namus şeref gibi hassas değeler insanın iliklerinde kanında dolaşır eğer çok zorlanırsa o zaman akıtılmaya değerdir.Diklenmeden dik durmayı bilmektir şerefi ile yaşamak.Dilek AKMAN

 

 

C.100 A-Kendilerini diğer insanlardan farklı ve üstün gören toplumlardır. Buna da ilk gelecek isim İsrail oğullarıdır.

B-Doğal demokrasini bekçileri ve savunucuları önünde çek pisliği yap yapacağını.

                                                                                                                        Hakan YILDIRIM  

 

C.100 A-  Bu anlayış kesinlikle kapitalist ve komünist anlayışa uygundur.

 

B-İnsanlar savundukları davalar kadar temiz ve ahlaklıdır. Bu bağlamda savunulan dava vahşi bir demokrasi ise onu savunanlarda bir vahşi hayvan kadar temiz ve ahlaklıdır. Halit KIRIKTAŞ

 

                                                                                                                     

 

C.100    A Belli bir düşünceye sahip monoton insanların fıtratına uygundur.

Sinan BAŞAR

                        B Yapılan uyarıların insanlıktan götürdüklerini değilde insana kazandırdıklarına bakmak diye düşünüyorum.

Sinan BAŞAR

 

C.100.A-Bence doğal demokraside ilk çağlardaki hayattır. Bu zamanlarda fakirler ve namuslular kazanamaz. Güzel ahlaktan her şey gider. Saygı, sevgi, onur gider. Yaşamak için güçlü olmak, zengin olmak gerekir. Bu şekilde demokraside güç para ahlaktan önce gelir. Bu da ahlaktan neler götürdüğünü tahmin etmemizi sağlar.  HÜSEYİN KAKCI

             B-Benim terbiyesizliğini ve liyakatsizliğini örtecek bir önermem yok. HÜSEYİN KAKCI

 

C.100 A-Doğal demokrasinin akıllı, namuslu ve dürüst fakir insanların hayatları hep düzenlidir. Çünkü hayatı olduğu gibi yaşıyorlar. AYFER EDE

 

C.100 A-Doğal demokraside büyük balık küçük balığı yutar zengin fakiri ezer düşüncesi vardır.

 

               B- Zenginsen her şeyi yapma hakkına sahip olmamalısın senin özgürlüğün başkasının özgürlüğüyle sınırlı olmalıdır. NİGAR ÖZTELLİ

 

 

C.100 A-Vahşi demokrasi zayıf kendi hakkını savunamayan insanları etkisi altına alır. ABD yönetimin fıtratına uygundur, zorbayla fakir insanları ezerek oraya demokrasiyi götüreceğiz diye binlerce masum insanı öldürerek kendini savunurlar.

B-Önündeki engelleri kaldırıp ihtiyaçlarını karşılamak tabii engeller ne kadar çetin olsada karşılamaya çalışıyor.   NAFİH ASLANCI

 

 

C .100 A- İnsanların namuslu yaşaması para pul ile alakalı bir şey değil,namuslu yaşamak isteyen her koşulda namuslu yaşar,hiçbir beşeri güç ,sistem bu kişileri doğru yaşam tarzlarından vazgeçiremez,onları değiştirmeye güç yetiremez.şunu da çok iyi biliyoruz ki genelde varlıklı olan insanlar ,sapıtırlar ahlaksız bir yaşamı tercih ederler.bur dan yola çıkarak parasızlığın insanı ahlaksızlığa götürmesi söz konusu olamaz.ahlaksızlığı tercih eden sadece parasızlıktan değil ,her koşulda fırsatını buldu mu sapıtır.

 

            B -Doğal demokrasinin Bekçileri ve Savunucuları Önünde Çek Leşi Gör İşi.Bu cümle belki terbiyesizce olabilir ama anlamı itibariyle düzgün bir cümle olduğu için cümlenin yapısı değil de anlamı göz önünde bulundurulmalıdır. Emine UĞUR

 

C.100 a- Daha çok dinsiz toplumların fıtratına uygundur Nihal GÜLÇEK

            b-Doğal demokrasi savunucuları sadece kendini düşünenlerdir. Nihal GÜLÇEK

 

C 100 A-hayvani demokrasi : Saldım çayıra mevlam kayıra sözünü uygulayan toplumlar içindir.

B-Bence tıka önünü gör sonunu daha liyakatlidir. Şaban ADAŞ

 

 

C.100 Namuslu yaşam parayla ölçülmeyecek kadar değerlidir. Para standart bir hayat yaşamanı sağlayabilir ancak namuslu yaşamı insanın dirayeti ve inancı sağlar.
A-İnsanı diğer varlıklardan ayıran akıllarıdır. İnsanın akılsız kabul edip onu, onun adına yönlendirmeye çalışmak değerlerini sarsar. Akıllı insan bu duruma tahammül edemeyip, isyankar olabilir. Doğru hayat için bireyin aklı olmaktansa, aklını kullanmayı öğretmek daha doğru olur. Böylece sarsılan değil,  değerlerine sahip çıkan bireyler yetiştirmiş oluruz. Hayvani demokrasi değerleri olmayan insanlara uygundur.
B-Akılla dünyada eşsiz olan insanın, vahşilikle işi olmaz. Her işi akıllıca olur. Nefsinin kölesi değil, nefsinin hâkimi olan bireyler terbiyesizliği engeller. Doğru insan yanlış işleri temizleri leş kargalarına hadlerini bildirir. Sinem DEMİR

 

C.100 A- Bize bazı şeyleri empoze  etmeye çalışan malum uygarlıkların.

B- İnsanoğluna yarışır biçimde hareket et ve kimsenin kulu kölesi olma ve yeri geldiğinde hakkını aramayı bil.  Tuba GÜZEL

 

C.100 A-Doğal(hayvani) demokrasi sadece nefsi ve çıkarları doğrultusunda hareket eden canlıların sistemidir. Bu sistem normal insanların hak ve özgürlüklerini görmezden gelir. Mehmet ÜÇDAĞ

B-Bu önermeyi peygamber ahlakını benimsemiş birey sayısını artırarak örtebiliriz. Çünkü en güzel ahlak onundur. Mehmet ÜÇDAĞ

 

C.100 A-Vahşi ve açgözlü insanların fıtratına Hayvani demokrasi uyumludur.

B-Doğal demokrasinin terbiyesizliğini ve liyakatsizliğini ancak ahlaklı edepli bir şekilde örtebiliriz. Celal ŞAKAR

 

C.100 A-Daha çok ezme fıtratlarına ve Allah'a inancı zayıf  fert, toplum ve devlette uyumludur. Ayrıca laikçilerde uygundur.

B-Doğal Demokrasi Bekçi ve Savunucularını Bırak Kendi Hallerine  Zaten  Bunlar Delirmeye Namzet Kişilerdir. Delirmek zaten fıtratlarında vardır.İsmet ALPYÜREK

C.100.A-Kominizim ve faşizm bunun destekler .”büyük balık küçük balığı yer” Mehmet Sebil KARACA

B-Edepsiz bir söze edeple cevap vermek edebe edepsizliktir.       Mehmet Sebil KARACA           C.100

 

C.100 A Adam ekmek parası bulamasa sistemin kölesi olup onun istekleri doğrultusunda değişir.Sistemin yozlaşmış kültürü içinde ahlak kuralları bozulur. Zehra Kut 

B İnsan onurunu ve yaşamını hiçe saymaktır insanları kendi çıkarları için kullanır. İnsanları kendine kurban eder. Zehra Kut 

                                              

C. 100 A- Doğal demokrasi insanların dürüst, namuslu, güzel ahlaklı yaşamalarına engel olur.

B- Doğal demokrasinin savunucuları bilmeliler ki hayat bu geçici dünyadan ibaret değil burada yaptıkları her şeyin hesabını ALLAH’ A (C.C) verecekler.           ZEYNEP ERDOĞAN

 

C.100 A-Bütün insanlar peygamber ahlakına sahip ise zengin fakir diye bir şey yoktur ve herkes namuslu bir şekilde yaşar ancak inançsız insanlar ister fakir isterse zengin olsun namussuz bir hayat sürerler.

B-Vahşi demokrasinin yaptığı çirkin ve aynı zamanda nahoş olaylarını gördüklerinde yaptıkları pisliklerin farkına varır.        Emrah TAN

C.100 A-Dürüst insana katkıları yoktur.Sadece onları yoldan çıkartır.

B-Önermeye göre bazı işlerin gerçekleşmesi için engel teşkil eden bazı kişilerin öldürülmesine dayanarak işin kolaylaştırılması amacını gütmektedir. Ahmet ŞAHİN

C.100 Günümüz böyle bir topluluğa doğru sürüklenmektedir. Parasız insanların namusunun zengin insanlara peşkeş çekilmeye başlanmıştır.

A-İnsana bir katkısı yoktur yine çoğunluğun altında ezilmelerin neden olmaktadır.

B- İnsanlar kendi bekalarına ulaşmak için diğer insanların bekasını hiçe sayarak onları ortadan kaldırarak gerçekleştirmeye çalışmaktadırlar M.Selim YALÇIN

C.100 Doğal demokrasi ya da başka bir şey, hiçbir şey bir toplumun değer yargılarını vahşileştirmemeli. Toplumun nerede olursa olsun tabi ki de namuslu, iyi dürüst bir yaşantısı olmalıdır.

Hüseyin ŞERMET

C.100 A – hayvani demokrasi parası olan, kendisini her şeyin hakimi gibi gören fert toplum ya da devletin fıtratına uygundur. Dinçer KÜÇÜK       

          B – Doğal demokrasinin bekçileri ve savunucuları önünde onlar gibi görünerek hedefine ulaşır. Dinçer KÜÇÜK