10.İsteyen yanıtlayabilir tercihe dayalı soru

A- Farz edelim ki bir zat sizin kafanızın normlarına göre değil siz onun taktiri halinde olduğunun bilincindesiniz ve bu kesinse; bu zattı tanımak için ona karşı nasıl davranmalısınız?

B- A- Farz edelim ki bir zat sizin kafanızın normlarına göre değil siz onun taktiri halinde olduğunun bilincinde değilseniz ve bu kesinse; bu zattı tanımak için ona karşı nasıl davranırdınız?

C.10.A.O zatı tanımak için bilenlerden(onun elçileri; Peygamberleri) ve asriye, evliya, … Vs bilgi alır onların eserlerini okurum.

        B.Bunun bilincinde değilsem ve emirlerini dinlemeden nefsimin arzu ettiği gibi yaşarım. Salih ARSLAN

C.10- A.) Normal davrandığım gibi davranarak onu tanımaya çalışırım. Erdal SALDUZ 

         B.) Mevlana’nın şöyle bir sözü var” Ya olduğun gibi görün, ya da göründüğün gibi ol.”yani neysek öyle davranırız, kendini başka bir kişilikle tanıtmaya gerek yok.  Erdal SALDUZ

 

C.10.  a) Davranışlarımda dikkatli olurum.

          b) O kişinin takdiri halinde olduğumun bilincinde değilsem o insana göre nasıl davranmam konusunda bir fikre sahip olamam. Ne yapmam gerektiğini bilemem doğal davranmaya dikkat ederim. Büşra Hafize BORA

 

C–10

A-) Madem takdiri halinde olduğumuzu biliyoruz, o zaman O’nu tanımak için kendimizi incelemeden işe başlayabiliriz. Aynı zamanda diğer sanatlarını da inceleyip yorumlamamız gerek. (Ali AYDIN)

 

C.10. A)Bu durumu kavrayabilmişsem o zatı tanıyor sayılabilirim;eğer benim kafa normlarıma uymuyorsa onu ve kendimi değiştirmenin bir anlamı olmayacaktır.

B)Daha fazla zaman geçirmek en mantıklısı;ancak geçmiş tecrübelerimden yola çıkarak,kıyaslama yaparak doğru anı yakalayabilirim. Ebru YOLCU

 

C10:A.Baştan sona kadar dinlerim. sonra empati kurarak neden bunların doğru olduğunu düşünüyor diye düşünürüm. Sonra kendi doğrularımla onun doğrularının ne kadar yanlış olduğunu gösteririm. Yâda tam tersi benim doğrularımın ne kadar yanlış olduğunu anlarım. Ferdi KODAŞ

C10:B. Ne durumda olursam olayım karşımdaki bana göre konuşsa da konuşmasa da baştan sona hep dinlerim. Zaten benim çok az kesin doğrularım vardır. Ferdi KODAŞ

 

C.10:A Böyle bir zatla kesinlikle yakın bir iletişime girip o devasal fikirlerden yararlanıp hayatıma olumlu şekilde yansıtırdım.

         B Böyle bir zatı ise yine tanımak isterdim. Bana benim hayat felsefeme uyan fikirlerden yararlanırdım. Çünkü insan oğlu her zaman bir başkasının bilgisine muhtaçtır. M. Nurullah ÖZDEN

 

 

C.10.A-Kendimi onun düşündüğü gibi değil de onun anlayacağı bir şekilde tabi onu tanıdıktan sonra kendimi nasılsam o şekilde göstermeye çalışırım.

          B-Eğer bunun bilincinde değilsem kendimi tarif edebileceğim bir durum oluşmaz. Pelin GÜMÜŞ

 

 

C:10.A)Eğer kişi kafamızda oluşturduğumuz insan profiline uymuyorsa öncelikle onu tanımamız gerekir. Tanıdıktan sonra sevdiği kavramlar üzerinde yoğunlaşarak onun ilgisini çekmeliyiz. Böylece onunla iletişime gelebiliriz.Yusuf ACAR

 

C:10.B)Bu durumda kendimi ona tanıtmaya çalışırdım. Bende sevmediği yönleri değiştirme gayretine girerdim.Yusuf ACAR

 

 

C:10) A) O zatın sevdiği, ilgi duyduğu ve karşı olduğu şeyleri öğrenmeye çalışırız. Onunla örtüşen yönlerimize göre hareket ederiz. bu yollarla onu bir ucundan tutup yakalayıp tanımaya çalışırız. İlyas SÜNMEZ

         B) O zatı sorgularız ters yönlerine karşı çıkarım, doğru bildiklerimi ona anlatırım. Bu yolla bir sonuca varabiliriz. İlyas SÜNMEZ

 

C10)A;Karşıdakine saygı duyup aynı zamanda da saygı beklerim.

B;Normal sıradan biriymiş gibi davranırım. Şükran GÜR

 

 

C10)A.) Normal kendim gibi davranarak onu tanımaya çalışırım.sevda MUTLU

 

C.10. A. Onu araştırır,özelliklerini merak edip öğrenirdim. Mehmet SARİBATUR

C.10. B.Çevre sayesinde etkilenir,araştırırdım onu.Onun takdiri olduğuma inandırırdım kendimi.Söylediklerini ve hissettiklerini araştırırdım. Mehmet SARİBATUR

C.10- A- Hoşgörü ve diyalog ekseninde yaklaşırdım.

         B-Keyfiyetsiz kalırdım bir uğraş vermezdim. Cevdet ÇAKAR

C.10.A.onun nasıl bir düşünce yapısına sahip olduğunu belirler. Ona göre davranırdım.

B.Önce beni tanıma fırsatı verir sonra onu tanımaya çalışırım. M. Ercan KARA

C10)A;Her insanın inandığı değerler doğal olarak vardır karşıdan saygı beklediğim gibi karşıdakinin de değerlerine saygı duyarım.

B;İnandığım gibi hareket ederim.Yaşadığım gibi görünürüm. Ubeydullah ERTAŞ

 

   C.10. A) Hayata karşı düşüncesini sorarak tanımaya başlardım. Zaten beni takdir ediyorsa sorularıma da yanıltıcı bir şekilde cevap vermesi imkansızdır.

             B) Ruh halimi arada değiştirip o zatla öyle konuşurdum ki onun da benim ruh halimle nasıl değiştiğini görerek tanımaya çalışırdım. Sema YILDIRIM

C.10. A- Onunla hiç uğraşma iyi ve hümanistse sorun yoktur benim için

B- Zaten bilincinde değilsen ya bilincine varıncaya kadar uyuklarsın yada bilince varmadan kopar gidersin. Beyrivan GÖKTAŞ

 

C 10.A)Yaptıklarımın kendimi rahatsız etmeyeceği şekilde davranır ve onun kendini bana tanıtmasını beklerim. Mehmet Tahir ELGÜN

 

C.10:A- Onu gözlemleyerek tanımaya çalışırdım Serdar AKTAŞ

 

C.10:B- Onunla konuşarak veya yaşayarak tanımaya çalışırdım. Serdar AKTAŞ

 

C.10:A- Ona sürekli sorular sorarak düşüncelerini öğrenmeye çalışırım. Serpil ARİCİ

 

C.10:B- Ben onun taktiri halinde olduğuma göre onunla vakit geçirip ve ondan etkilenmiş olmalıyım. Aynı şekilde davranmaya devam ederim. Serpil ARİCİ

 

 

C.10:A- Her durumda insanları tanımak yerine olanları anlamaya çalışırım. Seyfettin SEYHAN

 

C.10:B- Onu anlamaya çalışırım.İnsanları anlamaya çalıştığım sürece kendimi tanıma fırsatım oluyor. Seyfettin SEYHAN

 

C.10.A.Baştan sona kadar dinlerim. sonra empati kurarak neden bunların doğru olduğunu düşünüyor diye düşünürüm. Sonra kendi doğrularımla onun doğrularının ne kadar yanlış olduğunu gösteririm. Yâda tam tersi benim doğrularımın ne kadar yanlış olduğunu anlarım.

 

        B. Ne durumda olursam olayım karşımdaki bana göre konuşsa da konuşmasa da baştan sona hep dinlerim. Zaten benim çok az kesin doğrularım vardır. Fatma ALTUN

C.10

A-eğer böyle bir zatın varlığından haberdar olsaydım ki haberdarım;bu muazzam döngüye bakarak ,onun benden katbekat üstün ve liyakatli olduğuna inanır ve onun gösterdiği hak yol üzere şefkatine mahzar olmak için çabalardım. Murat YILANLI

 

C.10-

A-Onun düşünce olarak benden daha ileride olduğunu düşünür ona saygı gösterirdim.Ayrıca onun düşüncelerini hayatıma uygulamaya çalışırdım. Kemal ASLAN

B-Eğer ben onun düşüncesine göre değil de kendi kafamdaki normlara göre davranıyorsam onun düşüncelerine saygı gösterir ama uygulamazdım. Kemal ASLAN

 

C.10.A.Eğer beni takdir ediyorsa beni tanıyor demektir.O yüzden davranışlarımda bir değişiklik yapmam.

B.Ne olursa olsun kendim gibi davranırım.Çünkü beni seven olduğum gibi sever.

                                                                                                          Ersin ŞİMŞEK

 

C.10.A.onu tanımak için onun hayat standartlarının tersini kendime uygulayarak onu tanımaya çalışırdım.

B.bilincinde değilsem yapabileceğim bir şey yok ki

 

                                                                                                                           Mehmet Rauf ORHAN

 

C:10.A)  Özdeşleşme kuralıyla yani önce zattın bana duyduğu takdir sebebini öğrenip daha sonrada bende o istikamette bir kişilik ve kafa normu sergileyip onu tanımaya çalışırdım.   Kerim DURMAZ      

     

C:10.B)  Bilinenden bilinmeyene şöyle. Mademki bu zat benim kafamın normlarına göre değilse ki bunda bilinen benim, bilinmeyense zattır. Dolaysıyla da her ifadenin de bir zıttı yâda bir benzeri olduğuna göre ve bende bilineni uygularsam yani normlarıma göre gidersem onu tanımış olurum.          Kerim DURMAZ      

 

C.10:

            A ) Onun yaptıklarına dikkat eder, her yapığını doğru anlar ve hayatıma uygulamaya çalışarak tanırdım. Söyleyeceklerini rahatça söyleyebilmesi için ona ortam yaratır ve onu sonuna kadar dinlerdim.

B ) Önce kendi doğrularımı söyler beni takdir edişini anlamaya çalışırım. Daha sonra da onu dinlemeye ve tanımaya çalışırım. Yine ona rahat davranması için ortam yaratmaya çalışırdım. Serkan İNAN

 

C.10- Eğer bir zatın taktiri halindeysem ve bunun da bilincindeysem o zatı tanımak için büyük çaba sarf eder nasıl davranmamı istiyorsa öyle davranmaya çalışırdım ve ona karşı son derece saygılı davranırdım.

        -Eğer bir zatın taktiri halindeysem ve bunun bilincinde değilsem zaten onu tanıma ihtiyacı hissetmemiş olurdum. Gülsüm GÜLTEKİN

 

C10)

A.Kişinin benim düşüncelerim ters gelen yönlerini kişiyi kırmadan fakat belli bir düzey çerçevesinde eleştirerek onun vermeği cevaplarla onu tanırım.

B.Onu tanımaya çalışırım. (Mehmet ULUS)

(C.10) A) Yumuşak ve hoşgörüyle davranırdım.

Ayfer GÜRBÜZ

10-)A-) Eğer onun kuralları beni üzerimde etkiliyse; o halde benim hem mantığım hem de gönül dünyama hitap etmiş demektir Buda benim onun yolunda ilerlemem gerektiğinin bir göstergesidir. Metin ERGÜL    

      B-) Onun yolunun  doğru olup olmadığı hususunda kesin bir bilgiye ulaşabilmem için,yolunun yüce kitabımız Kur-an’ı Kerim ve sevgili Peygamberimiz  Hz. MUHAMMED’İN ( S.A.S ) sünnetlerine uygun düşüp düşmediğini anlamam gerekir. Metin ERGÜL