BİYOLOJİ EĞİTİMİNDE EVRİM SEMPOZYUMU KITABI

BİYOLOJİ EĞİTİMİNDE EVRİM SEMPOZYUMU  İnönü Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi  Biyoloji Bölümü  Malatya  3-4 Mayıs 2007 


Soldaki resimde;sol ön taraftaki sıradan itibaren sırasıyla.Tıklayınız
Prof. Dr. Osman DEMİRCAN (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi)
Prof. Dr. Mustafa KURU (Hacettepe Üniv. 'sinden hocam)
Prof. Dr. Suna BOCUK (Kareli Ceketli) (Hacettepe Üniv. 'sinden hocam)
Prof. Dr. Sema ERGEZEN (Marmara Üniversitesi)
Prof. Dr. Ali DEMİRSOY (Sağ tarafımda mavi gömlekli) (Hacettepe Üniv. 'sinden hocam)
Prof. Dr. Ali Nihat BOZCUK (Hacettepe Üniv. 'sinden hocam) "BİYOLOJİ EĞİTİMİNDE EVRİM SEMPOZYUMU" Düzenleme Kurulu Başkanı
Prof.Dr. Bayram YILDIZ ( Hacettepe Üniv. 'sinden hocam) 4. resimde kırmızı okla işaretliÖğretim Üyesi
Prof. Dr. Bülent Cihangir (siyah çantalı)(Dokuz Eylül Üniversitesi)

Prof. Dr. Murat ÖZMEN Biyoloji Bölüm Başakanı, Düzenleme Kurulu  ve Sempozyum Organizatörü. 4. resimde sarı okla işaretli


BİYOLOJİ EĞİTİMİNDE EVRİM SEMPOZYUMU SÖZLÜ BİLDİRİLERİ
1-Neden Bilim? Neden Evrim?-Prof. Dr. Ali Nihat BOZCUK
2-Bu Ülkenin İnsanları Evrim Kavramından Ne Anlıyor?- Prof. Dr. Ali DEMİRSOY
3-Evrenin ve Yerkürenin Evrimi Canlı Öncesi Ortam Prof. Dr. Osman DEMİRCAN
4-Yer’in Tarihinde Kara Köprüleri ve Anadolu’nun Evrimi-Prof. Dr. Mehmet SAKINÇ
5-Biyolojik Evrim Fikrinin Kökleri- Prof. Dr. Celal ŞENGÖR
6-Biyoloji Eğitiminde Moleküler Evrim- Prof. Dr. Haluk ERTAN
7-Evrimsel Genomiks- Dr. Ergi Deniz ÖZSOY
8-Tasarım, Doğal Tasarım, Zeki Tasarım- Doç. Dr. Ayhan SOL
9-Fen Bilimci Gözüyle Teori ve Evrim: Bir Bilimsel Teorinin Alternatifi Ancak Başka Bir Bilimsel Teoridir!-Prof. Dr. Battal ÇIPLAK
10-Evrim ve İşlevsellik: Evrim Bilinmeden Küresel Değişimlerin Etkileri Anlaşılamaz- Prof. Dr. Fevzi BARDAKÇI
11-Direncin Evrimi- Doç. Dr. Meral KENCE
12-Evrim Mühendisliği- Doç. Dr. Tuğrul GİRAY
13-Türkiye’deki Biyoloji Eğitiminin Bilimsel Düşünmenin Gelişmesi Üzerindeki Etkileri-Prof. Dr. Mustafa KURU
14-Biyoloji Eğitiminde Evrim Konusunun Öğretimi ve Lise Biyoloji Öğretmenlerinin Yeterlikleri-Prof. Dr. Sema S. ERGEZEN
15-Lisans ve Lisansüstü Öğretimde Evrim Eğitimi Nasıl Olmalıdır-Prof. Dr. Hasan H. BAŞIBÜYÜK
16-Türkiye’de Biyolojik Evrim Kuramı Eğitiminin Tarihsel ve Sosyolojik Bir Değerlendirmesi-Nazlı SOMEL
17-Ekvador-Galapagos Adaları-Prof. Dr. Bülent CİHANGİR
18-Biyoloji Eğitiminde Evrim ve Yaratılışçılık- Prof. Dr. Aykut KENCEPROGRAM 
3 Mayıs 2007 PERŞEMBE 
08:00-09:30 KAYIT
09:30-10:15 AÇILIŞ PROGRAMI ve SUNUŞ 
10:15-10:30 ARA 

I. OTURUM: AÇILIŞ
10:30-12:00
Prof. Dr. A. Nihat BOZCUK
 –  Neden Bilim, Neden Evrim?
Prof. Dr. Ali DEMİRSOY –  Türkiye’nin Evrim’i Algılaması 
12:00-13:00 YEMEK ARASI 

II. OTURUM: EVRENİN ve YERKÜRENİN EVRİMİ
13:00-14:45
Prof. Dr. Osman DEMİRCANEvrenin ve Yerkürenin Evrimi: Canlı Öncesi Ortam
Prof. Dr. Mehmet SAKINÇYer’in Tarihi’nde Kara Köprüleri ve Anadolu’nun Evrimi
Prof. Dr. Celal ŞENGÖR Biyolojik Evrim Fikrinin Kökleri (Jeolojik Temelleri)

14 :45-15 :30 ARA ve POSTER SEKSİYONU 

POSTER BİLDİRİLERİ

1-EVRİM EĞİTİMİNDE ÖRNEK ÖĞRETİM DESENİ
*Ela Ayşe KOKSAL, **Harika Özge ARSLAN
*Niğde Üniversitesi İlköğretim Fen Eğitimi Bölümü, Niğde
**Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümü, Van
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Orta Öğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümü, Çankaya, Ankara)

2-BİYOLOJİ, EĞİTİM VE EVRİM
Aysel KEKİLLİOĞLU,
Meltem MARAŞ
'Kırıkkale Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü 2Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Ereğli Eğitim Fakültesi

3- 2I.YÜZYILDA EVRİMİN BİLİMDEKİ KONUMU VE UYGULAMA ALANLARI
Nasip DEMİRKUŞ, Özlem CİHANGİR  
YYÜ, Eğitim Fakültesi, Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı, 65080, Zeve Kampusu, Van

4-FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ "BİR TÜRDEN DİĞERİNE GEÇİŞ" HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİ
Burcu GÜNGÖR, Serap Öz AYDIN
Balıkesir Üniversitesi, Necatibey Eğitim Fakültesi, Fen Bilimleri Eğitimi Anabilİmdalı, Balıkesir

5-*BİYOLOJİ ÖĞRETMENİ ADAYLARININ EVRİM TEORİSİNİ BENİMSEME VE ANLAMA GÜÇLÜKLERİ
Oğuz ÖZDEMİR
Muğla Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Muğla

6-FRANSA'DA ORTAÖĞRETİM İKİNCİ SINIF DERS KİTAPLARINDA EVRİM
Burcu GÜNGÖR,
Sami ÖZGÜR
Balıkesir  Üniversitesi,  Necatibey  Eğitim  Fakültesi,   OFMA  Bölümü,   Biyoloji  Eğitimi Anabilİmdalı, 10100, Balıkesir

7-FEN VE BİYOLOJİ EĞİTİMİNDE EVRİM ÖĞRETİMİ VE BİLİMİN DOĞASI
Bahar YILMAZ,
ZekiAPAYDIN
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Atakum kampusu, Samsun

8-BİLİMİN DOĞASINI ANLAMAK: EVRİM EĞİTİMİNDE BİR ÖNKOŞUL
Serhat İREZ,
Mustafa ÇAKIR, Özgür DOĞAN
Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, OFMAE Bölümü, Biyoloji Eğitimi ABD, 34722, Götepe, Kadıköy, İstanbul

9-EVRİM TEORİSİNDEKİ KAVRAM YANILGILARI
Zeki APAYDIN, Utku KARA, E. Omca ÇOBANOĞLU, Aydan AYDIN Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Atakum kampusu, Samsun
10- GDO (GENETİK OLARAK DEĞİŞTİRİLMİŞ ORGANİZMA)'LARIN EVRİMSEL SÜREÇ VE EKOLOJİK İŞLEVSELLİK AÇISINDAN ROLÜ VE ÖNEMİ
Aysel KEKİLLİOGLU

Kırıkkale Üniversitesi, Fen- Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Yahşihan, 71450, Kırıkkale

11-MAVİ-YEŞİL ALGLERİN (CYANOBACTERIA) EVOLUSYONU VE STROMATOLİTLER
Beyhan TAŞ, Erol TAŞ
Ordu Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 52750, Perşembe, Ordu

12-AYNI COĞRAFİK BÖLGEYE AİT İKİ KARDEŞ (SİBLİNG) DROSOPHILA TÜRÜNÜN GELİŞİM SÜRELERİNİN KALORİK KISITLANMAYA BAĞLI DEĞİŞİMİNİN ANALİZİ
Banu Şebnem ÖNDER, Murat YILMAZ, Ali Nihat BOZCUK Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Ankara

13-LİPOLİTİK AKTİVİTEYE SAHİP TERMOFİLİK BAKTERİLERİN 16S rRNA ANALİZİ İLE TANILANMASI
Z.Burcu   BAKIR  ATEŞLIER,   Gamze  BAŞBULBUL,   Bülent  BOZDOĞAN,   Kubilay
METİN, Erman ORYASIN, Öznur KOÇ, H.Halil BIYIK
Adnan Menderes Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Aydın

14-ANTİMİKROBİYAL AKTİVİTEYE SAHİP TERMOFİLİK BAKTERİLERİN 16S rRNA ANALİZİ İLE TANILANMASI
Gamze   BAŞBULBUL,   Z.Burcu   BAKIR   ATEŞLIER,   Bülent   BOZDOĞAN,   Kubilay
METİN, Erman ORYASIN, H.Halil BIYIK
Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 09010, Aydın

15-UMBELLIFERAE (APIACEAE) FAMİLYASINA AİT CİNSLER ARASINDAKİ FİLOGENETİK İLİŞKİNİN KLADİSTİK ANALİZ YÖNTEMİYLE BELİRLENMESİ
Meltem MARAŞ,
2- Aysel KEKİLLİOGLU
1-Karaelmas Üniversitesi, Ereğli Eğitim Fakültesi, Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı, 67300,
Kdz Ereğli
2-Kırıkkale Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 71450, Yahşihan,
Kırıkkale

16-ETİL METANSULFONAT (EMS)'YE İNSAN KROMOZOMLARININ HASSASİYETİ
Songül BUDAK DİLER, Mehmet TOPAKTAŞ
Niğde Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü

III. OTURUM : MOLEKÜLER EVRİM
15 :30-16 :40
Prof. Dr. Haluk ERTAN Moleküler Evrim 
Dr. Ergi Deniz ÖZSOYEvrimsel Genomiks 
16 :40-17 :00 ARA 

IV. OTURUM : EVRİM e İNSAN
17 :00-18 :10
Prof. Dr. Berna ALPAGUT – Fosil Kanıtlarla İnsanın Evrimi: Doğanın Bir Parçası Olarak İnsan
Doç. Dr. İslam GÜNDÜZ – Evrimin günlüğü DNA’da Evrimin İzlerini Sürmek: Ev Faresi ve İnsanın Birlikte Evrimi
18:30-19:15 KONSER 

4 Mayıs 2007 CUMA
 
V. OTURUM : EVRİM, BİLİM, FELSEFE
09:00-10 :10
Doç. Dr. Ayhan SOLTasarım, Doğal Tasarım, Zeki Tasarım
Prof. Dr. Battal ÇIPLAKFen Bilimci Gözüyle Teori ve Evrim: Bir Bilimsel Teorinin Alternatifi Ancak Başka Bir Bilimsel Teoridir!
10 :10-10 :30 ARA 

VI. OTURUM : UYGULAMALI EVRİM
10 :30-12 :15
Prof. Dr. Fevzi BARDAKÇI –  Evrim ve İşlevsellik: Evrim Bilinmeden Global Değişimlerin Etkileri Anlaşılamaz!
Doç. Dr. Meral KENCE –  (Canlılarda Direnç Evrimi) Evrim Gözlenebilir mi ? İnsektisit Direncinin Evrimi
Doç. Dr.Tuğrul GirayEvrimin Günlük Hayattaki Uygulamaları(Evrim Muhendisliği)
12:15-12:30 EVRİM ÇALIŞMA GRUBU SEMPOZYUMLAR AÇILIŞ SUNUSU 
12:30-13:30 YEMEK ARASI 

VII. OTURUM: TÜRKİYE’DE EVRİM EĞİTİMİ
13:30-14:40
Prof. Dr. Mustafa KURUTürkiye’deki Biyoloji Eğitiminin Bilimsel Düşüncenin Gelişmesi Üzerine Etkileri
Prof. Dr. Sema ERGEZEN - Biyoloji Eğitiminde “Evrim” Konusunun Öğretimi ve Lise Biyoloji Öğretmenlerinin Yeterlikleri
14:40-15:00 ARA 
15:00-16:10
Prof. Dr. H. Hüseyin BAŞIBÜYÜKLisans ve Lisansüstü Öğretimde Evrim Eğitimi Nasıl Olmalıdır?

R. Nazlı SOMELTürkiye’de Biyolojik Evrim Kuramı Eğitiminin Tarihsel ve Sosyolojik Bir Değerlendirilmesi
16 :10-16 :40 Prof. Dr. Bülent Cihangir:  GALAPAGOS ADALARI Slayt Sunusu
16 :40-16 :50 ARA 

KAPANIŞ
16 :50-17 :30 Prof. Dr. Aykut KENCE-Biyoloji Eğitiminde Evrim ve Yaratılışçılık
Prof. Dr. Aykut KENCE – KAPANIŞ DEĞERLENDİRMESİ