Ototrof


Ototrof

Ototrof

1-Üretici,kendi beslek ışık enerjisi veya kimyasal enerji kullanarak, inorganik maddelerden kendi organik besinini üretebilen canlılar (kendibeslek).
2-Kendi besinini kendi yapabilen canlılar.
3-Kendi beslerlik, inorganik hammaddeden organik besinsel madde üretme.
4-Canlının inorganik maddelerden organik madde üreterek besinini sağlamasıdır.
Güneş,kimyasal enerji vb. enerji ve artı suyu kullanarak enerji elde edilen,güneş enerjisini,ısı enerjisini direk kullanan canlı grubuna verilen isimdir. Örnek: bitkilerin fotosentez sonucu besin üretimi