IGD


IGD

Serum immünoglobulinlerin %1'ini oluşturan, 6.8-7.9 S çökelme kat sayısına sahip, 180000 molekül ağırlığında, %13 oranında karbonhidrat içeren,ağır zincirine sahip bir insan immünoglobulinüdür.