yy-1.jpg
Robonotlar uzayda ilk görevlerine çıkmaya hazırlanıyor
yy-2.jpg
Yıldızların yeni kaşifi
Astronot robot
Uzay yolculuğunda ki en büyük handikap, yani İnsan bedeninin uzay şartlarına dayanıksız olması, sahneye yeni bir aktör çıkardı: Robonot!
■ Uluslararası uzay istasyonu, uzaya ilk çıkıl­dığı andan beri bir rüyaydı. Sovyet ler'in uzayda kurdukları istasyon ise bilimkurgu romanlarında konu edilen, yörüngede dola­nıp duran, içinde insanların koşturduğu, ti­caret ve yolcu gemilerinin girip çıktığı uzay şehirleri kavramından çok uzakta bir dene­meydi. Hatta içine iki üç kişinin zor sığdığı insanlığın ilk uzay istasyonu bakımsızlıktan ölüp dünyanın üzerine düşme tehlikesi oluş­turduğunda, daha birkaç yıl önce devletler bir araya gelip bu "ufak" soruna çare bulmak için pazarlığa oturdular. Ancak İlk uzay istas­yonu denemesinden insanlığın çıkardığı dersler büyük oldu, zira "bakarsan bağ bak­mazsan dağ olur" atasözü kendini gösterdi ve bakımsızlıktan çürüyen Mir'in başına ge­lenlerin, insanlığın İkinci uzay istasyonu olan ISS'in de (International Space Station) kaderi olmaması için kapsamlı bakım ve onarım planları yapıldı. Buna karşın istasyonda mey­dana gelebilecek acil bir durumda hasarı ta­mir etmeye başlamanın bile en az üç saat sürdüğü dikkat çekiyordu ki, söz konusu üç
saat, istasyonda görevli bir astronotun onu uzay şartlarından koruyacak 12 milyon do­larlık uzay elbisesini giyip, kendini uzay yürü­yüşüne hazır hale getirme süresidir. Bu şart­lar altında İstasyonda çıkabilecek bir yangı­nın, kaçağın ya da acil çözülmesi gereken bir
yy-3.jpg
AYAKLARIN NEREDE BOBA FETT: Robonot'un
uzay gemisi üzerinde ayağa ihtiyaca olmayacak. Yüzeye sabitlenecek veya raylar üzerinde hareket edecek.
CHIP ARALIK 2003