Oviduct


Oviduct

Yumurtalık kanalı.Yumurtaları, yumurtalıktan dışarı taşıyan kanal.