Osteomalozi


Osteomalozi

Protein yokluğu-eksikliği hastalığı.Kemik yumuşaması.Organik materyali oluşturan kolejen yapımının protein yetersizliğinden dolayı azalması ve inorganik materyalin önemli bölümünü oluşturan kalsiyum ve fosfatın yeterli bir oranda sağlanmamış olması osteomalazi hastalığına sebep olur.
Kemiklerin yumuşaması ve eğilmesi belirtileri gösteren bir hastalıktır.