Osmos


Osmos

Osmos

Çözücü akışı-geçişi.İki çözelti, çözünen molekülleri geçirmeyip, çözücüyü geçiren seçici geçirgen bir zarla ayrıldığında çözücü moleküllerin az yoğundan daha yoğun alana doğru geçmesidir. Suyun yoğunluğunun çok olduğu yerden az olduğu yere doğru, yarı geçirgen zardan geçmesidir.
Osmoz,sadece çözüyücü geçiren bir zarla birbirimizden ayrılmış iki tane çözeltinin sistemindeki suyu çok yogun ortamdan az yogun ortama akışıdır. örnek:stomalara su girişidir.