Oogenez


Oogenez

Yumurta oluşumudr. Yumurtanın meydana gelmesidir.