Ommatidyum


Ommatidyum

Ommatidyum

Ommatidyum

 1-Böceklerdeki Bileşik Göz (Petek göz); birçok petek gözcüğünden oluşmuştur. Her bir petekgözcüğü ise;pigment ve destek hücreleri ile çevrelenmiş, bir grup fotoreseptör hücreden oluşmuştur.
2-Petek gözün, mercek ve retinası tam olan elemanlarından bir tanesi.
Petek göz birimi.