Okrea


Okrea

Boğum kılıfı. Kulakçıkların kaynaşması ile gövdeyi halka şek-linde saran kın.