Organel

Organel


1-Hücrede özelleşmiş yapılardan birisi. Örneğin mitokondri, golgi aygıtıdır.
2-Hücre içinde belirli bir görevi yapmak üzere özelleşmiş ve zarla çevrili yapılar. Çekirdek, mitokondri, kloroplastlar gibidir.
3-Hücrenin içerisinde bulunan ve her biri farklı görevlerden sorumlu olan, daha küçük alt birimlerdir.
örnek:ribozomlarda protein sentezinin gerçekleşmesi.