Olfaktür

Olfaktör(koklamaya ait)


Burundaki kokulama sistemi ile ilgili kullanılan kavramdır.
Ör: koklama hücreleri /sinirleri gibi