Irk


Irk

Irk

Irk

1-Türün alt birimlerinden biridir. Bir ya da daha fazla gen frekansı bakımından başka populasyonlardan farklı olan bir populasyondur.
2- Bir türün bazı morfolojik ve fizyolojik özellikler bakımından ayrılmış olan bir alt grubudur.
Örnek cümle: Kavimleri oluşturan ilk insanlar o kavimin ırkıdır denebilir.Bu tanım biyolojiden farklı bir anlam ifade etmektedir.